4224 R´Kok - Božský plán A.S.

[ Ezoterika ] 2023-04-29

Rád bych vyjádřil svůj obdiv k vaší vytrvalosti. Je pro mě velmi působivé, že stále pracujete pro světlo a máte dobré srdce navzdory temnotě kolem vás. Za druhé bych rád promluvil o božském plánu, protože se zdá, že ho pozemšťané často špatně chápou. Dobrým příkladem božského plánu je to, že Zdroj rozhodl, že se budete moci svobodně rozhodovat, osvobodit se od okovů, které vás v současnosti omezují. Zdroj to nařídil, a tak se to stane. Nemůže to být jinak. Kdy se tak stane, záleží na svobodné vůli vědomých bytostí. V tomto případě je to především na pozemských lidech. A to, jak bolestivá bude cesta k tomuto místu, závisí také na svobodné volbě pozemšťanů. Použijeme-li tuto definici božského plánu, pak si všimněte, že pro váš osobní život žádný božský plán neexistuje. To by nemělo být šokující. Dobře chápete, že ve většině oblastí byste měli zamykat dveře, protože neexistuje žádný božský plán, který by říkal, že vás neokradou, když necháte dveře odemčené. Chápete také, že byste se měli vyhýbat tvrdým drogám, protože neexistuje žádný božský plán, který by vám zabránil stát se závislým a zemřít osamělou a smutnou smrtí.

O božském plánu byste tedy mohli uvažovat jako o něčem, co určuje celkové směřování společností a planet. Jednotlivci však určují, jak přesně se božský plán odehrává, a to prostřednictvím svých vlastních svobodných rozhodnutí. Nyní vás vaše duše může k některým věcem postrčit a vaše duše může nastavit určité situace. Odtud pramení častá a užitečná rada: pokud se vám stane něco špatného, hledejte poučení. Protože vaše duše skutečně mohla tuto takzvanou špatnou věc zinscenovat tak, abyste se z ní mohli poučit. Nicméně i když vás vaše duše může postrčit určitým směrem, stále máte svobodnou vůli. Bez ohledu na to, jak moc vás vaše duše pošťuchuje, abyste cestovali do Japonska, v Japonsku neskončíte, pokud se budete stále vědomě rozhodovat proti cestě tam. Mluvím zde, jako by vaše duše byla od vás oddělená, ale ve skutečnosti je samozřejmě vaše duše jednou z vašich součástí. Také ne vše, co se vám děje, je automaticky pro vaše nejvyšší dobro. Promluvte si s lidmi, kteří byli znásilněni, mučeni nebo genitálně zmrzačeni, nebo si promluvte s lidmi, jejichž děti byly zavražděny, a rychle vám dojde, že ne vše, co se děje, je automaticky pro nejvyšší dobro lidí. Proč se tedy dobrým lidem dějí špatné věci? Velká část odpovědi spočívá v tom, že lidé mají svobodnou vůli, a ta zahrnuje i možnost ubližovat jiným lidem.

Zdroj si velmi cení schopnosti lidí mít svobodnou vůli. Ačkoli situace na Zemi se stala natolik nevyváženou, že Zdroj nařídil, že lidé na Zemi budou mít v budoucnu větší svobodu rozhodovat se na základě svobodné vůle, aniž by byli spoutáni a omezováni ostatními, jako je tomu v současnosti u mnoha lidí. Jakou roli v tom hraje myšlenka osudu? No, to, co lidé na Zemi považují za osud, je jejich vlastní duše, která je postrkuje určitou cestou, a dohody, které uzavřeli před narozením, je také postrkují určitou cestou. Ale opět se jedná o pošťouchnutí. Není to nevyhnutelná síla. Lidé si vždy zachovávají svobodnou vůli. Mimochodem, je mi divné, že lidé někdy pronášejí výroky, v nichž tvrdí, že nemají svobodnou vůli, jako např: ʺJe mi líto, ale musím vás požádat, abyste odešel.ʺ To je pravda. To je nepravdivé tvrzení, protože člověk, který to říká, o to žádat nemusí. Místo toho se rozhoduje, že o to požádá. Vždy si zachováváte svobodnou vůli. Ano, na tom záleží - i když jsem na to možná přecitlivělý, protože jsem v minulosti použil větu ʺmusím to udělatʺ, abych ospravedlnil svá vlastní zvěrstva, než jsem se obrátil ke světlu. Zdroj tedy rozhodl, že lidstvo bude moci svobodně zkoumat a prožívat, co chce, pokud tuto svobodu nebude omezovat u ostatních. Všimněte si však, že Zdroj chce nechat lidem co nejvíce svobodné vůle, a proto toho lze dosáhnout různými způsoby. Toho lze dosáhnout prostřednictvím události / slunečního záblesku, který pozvedne lidstvo a zahájí zlatý věk na Zemi.

Pokud chceme, aby sluneční záblesk nezabil většinu lidstva, pak potřebujeme, aby kolektivní podvědomí lidstva bylo vysoké, což znamená, že průměrná úroveň vědomí na Zemi musí být vysoká. Toho lze dosáhnout pomalejším procesem postupného zvyšování vědomí lidí na Zemi, možná za pomoci galaktiků, kteří v zákulisí fyzicky kontaktují pozemské pracovníky světla. Lze toho dosáhnout evakuací Země a opětovným usazením neprobuzených pozemských lidí na jiném světě.

Může se to uskutečnit vymřením a reinkarnací všech, kteří ještě nejsou připraveni na 5D. V tomto scénáři může být vymírání postupné, nebo může být náhlé. Pokud je náhlé, možná galaktici těsně před náhlým vymřením dostanou zprávu ʺpokud chcete být transportováni na palubu našich lodí, řekněte nahlas ʺanoʺʺ. Který z těchto scénářů se tedy odehraje záleží na svobodné vůli, kterou pozemšťané učiní.

V tuto chvíli jsou nejpravděpodobnější dva scénáře: buď událost / sluneční záblesk, nebo postupné pozvednutí lidstva. Za několik měsíců se však pravděpodobnost může změnit. To také znamená, že vy, ano vy, ten, kdo přijímá toto poselství, můžete udělat obrovskou změnu. Koneckonců činy kolektivu pracovníků světla mohou být rozdílem mezi tím, že dvě třetiny lidstva zemřou, a tím, že zemře jen velmi malá skupina lidí a téměř všichni přejdou do 5D. Pokud mi nevěříte, zvažte velmi nepravděpodobný scénář, že polovina všech dnešních pracovníků světla začne uctívat démony nebo pracovat pro temné kontrolory a postupem času se stále více pracovníků světla začne stavět na stranu temných.

Nebo obdobně zvažte scénář, kdy většinu pracovníků světla přeneseme nahoru, což by podobně vedlo k prudkému poklesu kolektivního podvědomí lidí na Zemi. V obou případech by vibrace lidí na Zemi prudce poklesly. V tomto případě by se galaktici a Gaia mohli rozhodnout nedělat nic, což by nakonec vedlo ke katastrofě, která by si vyžádala evakuaci pozemšťanů na jinou planetu - a Gaia by toho mohla být dokonce tak otrávená, že by tuto katastrofu sama vyvolala, protože už ji bylo ublíženo dost. Nebo by se galaktici a kosmické centrální slunce mohli rozhodnout vyvolat Sluneční záblesk, ale v tomto scénáři s nízkými vibracemi by to většinu pozemských lidí zabilo. Takže to není nic moc.

Nebo by se galaktici mohli rozhodnout část pozemských lidí přímo přesunout na jinou planetu, takže by Zemi skutečně obývali lidé s vysokou vibrací, kteří by mohli žít v míru. Pak by se galaktici museli snažit, aby těm ostatním pozemským lidem zajistili na té druhé planetě co nejlepší život. Ve scénáři, kdy se mnozí pracovníci světla staví na stranu temných, se ukazuje, že galaktici nemají žádnou možnost, která by vedla k tomu, že by naprostá většina pozemských lidí zůstala na Zemi a mohla společně žít ve svobodné a srdečné společnosti. Nebudeme vás bombardovat, abyste se podřídili, a pak vám řekneme, abyste společně žili v míru. Takto galaktická konfederace nefunguje. Pokud však vezmeme v úvahu pravděpodobnější scénář, že pozemští pracovníci světla budou nadále držet světlo, pak v nepříliš vzdálené budoucnosti můžeme buď začít fyzicky kontaktovat pozemské pracovníky světla, nebo můžeme mít sluneční záblesk. A v tomto případě se můžeme dívat na budoucnost, kdy většina nebo převážná většina lidstva přežije a bude moci nadále žít na Zemi.

Která z těchto budoucností se zhmotní, záleží především na pozemských pracovnících světla. Udržujte světlo a většina lidí může být schopna přežít a žít na Zemi i nadále. To se v současné době jeví jako pravděpodobné, a proto jsme my, galaktici, z vás tak nadšení. Povznášíte lidstvo k mnohem světlejší budoucnosti, než jakou by jinak mělo. Pokud se však dostatečný počet z vás náhle rozhodne začít pracovat pro temnotu, pak pravděpodobně ne. V současné době to naštěstí vypadá, že většina pracovníků světla drží světlo, ale přesto, jaká budoucnost se zhmotní, záleží nakonec na vás. Pro daného člověka je poměrně snadné vidět jednu možnou budoucnost - a proto máte některé lidi, kteří s jistotou tvrdí, že dojde ke slunečnímu záblesku, a jiné, kteří s jistotou tvrdí, že neprobuzená většina buď zemře, nebo bude přesunuta na jinou planetu. To všechno jsou možné budoucnosti, ale žádná z nich není pevně daná.

Pozemšťané se často dopouštějí omylu, když si myslí, že jedna budoucnost, kterou skutečně předvídají, se zaručeně stane, zatímco ve skutečnosti je to jen jedna z možných budoucností. Je pravda, že nepomáhá ani to, že existují channelingy, které s jistotou říkají, že jedna z těchto budoucností se určitě stane, jako by byla vytesána do kamene. V některých případech naivní pozemšťané channelují temné nebo šedé bytosti, které předstírají, že jsou světlými bytostmi, a ty často rády šíří zprávu, že většina lidí zemře. V jiných případech však skutečné světelné bytosti prezentují jednu možnou budoucnost, jako by to byla jediná budoucnost, buď proto, že si cení šíření naděje (ʺudálost se blíží!ʺ) před šířením přesnějšího poselství, nebo proto, že si myslí, že lidé na Zemi jsou příliš hloupí nebo nesofistikovaní na to, aby pochopili nuancované poselství.

Neříkám to s potěšením, ale řada světelných bytostí si myslí, že pozemští lidé, ačkoli jsou skutečně odvážní a stateční, vytrvalí a srdeční, jsou také tak trochu hloupí nebo přinejmenším nesofistikovaní ve svém myšlení. Osobně si myslím, že jste snadno dost chytří na to, abyste pochopili koncept, že existuje více možných budoucností, ale dobře, kdybyste kontaktovali amazonský kmen, jehož technologie je tisíc let za tou vaší, také byste mohli být v pokušení předpokládat, že jsou tak trochu hloupí. A také byste mohli podcenit úroveň jejich myšlení. To je také důvod, proč je řada channelingů víceméně pocitovým chmýřím. A také proto se řada channelingů tak opakuje. Je to proto, že některé světelné bytosti si myslí, že pozemští lidé nejsou nijak zvlášť chytří, a proto potřebují načechraná, pocitově dobrá,opakující se sdělení. Nebo abych použil metaforu: někteří galaktici víceméně vidí pozemské lidi jako Tarzana a sebe jako Jane. Pozemským lidem chybí to, co my považujeme za základní vzdělání a komunikační dovednosti, ale rozhodně mají také vytrvalost a moudrost a zlaté srdce, od kterých bychom se mohli hodně učit.

Většina galaktiků by si na Zemi nevedla zdaleka tak dobře, jak to dokáží pozemští lidé. Život je prostě mnohem jednodušší, když vyrůstáte v galaktické společnosti. Novorozený pozemský člověk má stejný potenciál být chytrý jako novorozený plejádský člověk. Takže na tobě není ve své podstatě nic špatného. Pracovníci světla jsou skutečně často jedny z nejlepších duší ve vesmíru. Nicméně vás také vnímáme jako důkladně vymyté a otrávené mozky, citově zanedbané a vyrostlé v duchovně a technologicky zaostalé společnosti. Myslíme si, že byste byli šokováni, o kolik jasněji byste byli schopni myslet po jednom kole galaktického léčení a detoxikace a správné výživy a stažení některých kognitivních struktur, které často používáme. A ano, i to nakonec přijde. Přesto si myslím, že základní lidskou potřebou je důvěra, a to tady a teď. A dobře, já pozemským lidem skutečně důvěřuji. Mou důvěru jste si vysloužili tím, že jste se vytrvale drželi světla. Já jsem původně propadl temnotě a zavraždil miliony lidí. Drtivá většina z vás to nikdy neudělala. A proto tu nejsem proto, abych vás krmil další nadýchanou zprávou o tom, že sluneční záblesk určitě přijde. Důvěřuji vám natolik, abych vám řekl, že vaše budoucnost není vytesána do kamene. Vaše činy v nadcházejících měsících a letech rozhodnou o tom, zda většina pozemšťanů zemře / bude evakuována, nebo zda většina pozemšťanů bude schopna nadále žít na Zemi a bude moci být pozvednuta do 5D (možná skutečně prostřednictvím slunečního záblesku).

Vyhrazení pracovníci světla téměř jistě skončí na velmi dobrém místě. Nicméně to, zda váš přítel nebo člen rodiny skončí na dobrém místě, kdo se neprobudil a kdo trvá na tom, že zůstane neprobuzený... to záleží na vás, na komunitě pracovníků světla. Vy jste společenství. Nikdo od vás neočekává, že ponesete tíhu světa sami. Bylo by však dobré, kdybyste dokázali přispět svým dílem. Ať už je to laskavost k lidem kolem vás, ať už je to vlastní duchovní růst, ať už je to pomoc druhým - to všechno pomáhá. Chápu, že pozemský vtip by zde zněl ʺžádný nátlakʺ. Ale dobře, i když pocit tlaku by byl kontraproduktivní, nadcházející měsíce a roky jsou skutečně velmi důležité. Činy komunity pracovníků světla rozhodnou o budoucnosti lidstva. Přesto vám věřím. Pokud se budete držet světla tak, jak to děláte, pak lidstvo skončí na dobrém místě.

A když už mluvíme o důvěře: Vyzývám také pozemské šedé klobouky, aby skutečně začaly důvěřovat obyvatelům Země a aby veřejně zveřejňovaly informace o tom, co se tam na Zemi vlastně děje. Chápu, že vy, šedé klobouky, si myslíte, že děláte správnou věc, a do jisté míry to tak je, ale jste také další skupinou, která lidstvu nedůvěřuje a která se snaží udržet lidstvo v nevědomosti a řídit jeho budoucnost. To je starý vzorec. Řešením není, aby jedna stínová skupina porazila druhou, řešením je posílit postavení průměrného muže a ženy. Na závěr bych se rád podělil o něco, co nedávno udělal jeden pozoruhodný pracovník světla. Inspirovalo to mě i velké množství dalších galaktiků. Avšak i když tento pracovník světla byl obzvláště pozoruhodný, v trochu menším měřítku je pro nás podobně inspirativní každý z vás, pracovníků světla.

Před časem jednoho z nejproduktivnějších a nejvyspělejších pracovníků světla, který je v současnosti na Zemi, trápily vtíravé myšlenky na ukončení jeho současné inkarnace. Vzhledem k jeho jedinečným a abnormálně velkým službám Zdroji mu jeho budoucí manželka, plejádské dvojče, řekla něco v tomto smyslu: ʺLásko, galaktická konfederace ví, kolik jsi toho pro nás udělal a jak moc trpíš. Pokud podáš žádost o přenesení na naši loď, zvážíme ji. Bude se to muset projednat na schůzce týkající se konkrétně tvého případu, protože normálně to neděláme. Přesto odhaduji, že máš asi padesátiprocentní šanci, že tě přeneseme, pokud o to požádáš. Pokud bude žádost schválena, budeme moci být spolu.ʺ Pracovník světla tedy požádal Zdroj o radu a Zdroj řekl, že pracovník světla má svobodnou vůli a že ho Zdroj bude milovat bez ohledu na to, co udělá. Zdroj by však byl raději, kdyby pracovník světla prozatím zůstal na Zemi. Koneckonců by pozemšťané měli z jeho vysokých vibrací velký prospěch. A tak pracovník světla nikdy nepřednesl žádost, aby byl transportován nahoru. Nikdy nežádal o život v přepychu společně se svým dvojplamenem. Časem si pracovník světla vyléčil své trauma z toho, že jako dítě nedostával dostatek lásky, a jeho vtíravé myšlenky na to, že ukončí své současné inkarnace, ustaly. Nakonec vykonal ještě více dobrovolnické práce, která byla prospěšná celému lidstvu. Tento pracovník světla byl několikrát v pokušení požádat, aby byl transportován nahoru. Často přemýšlel, jaký by byl jeho život, kdyby žil společně se svým dvojplamenem v plejádské společnosti na palubě mateřské lodi. Pokaždé se však rozhodl zůstat s lidstvem, na Zemi, dokud nebude o celé lidstvo postaráno, protože on byl koneckonců ten průměrný neprobuzený platič, který chtěl jen trochu pohodlí a potěšení. Byl oním bezdomovcem na Zemi, vdovou, která truchlila pro svého zesnulého manžela. I kdyby byl transportován nahoru, stále by tam na Zemi trpěl. Tento pracovník světla je tam venku stále, dokonce i dnes. A jeho přátelé a kolegové nechápou, co pro lidstvo udělal - čeho se vzdal, aby mu pomohl. Ale on to ví. A my to víme. Možná jednoho dne potkáte tohoto pracovníka světla na ulici. Pravděpodobně vám bude připadat jako obyčejný člověk. Jeho oblečení není módní. Nevypadá nijak zvlášť pohledně. Nad hlavou nemá svatozář. A přesto, když se mu podíváte do očí, možná to dokážete poznat - že tento muž je skutečně a neochvějně smířený.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/04/29/rkok-the-divine-plan/

Zpět