4177 Za´el a Arien, noví společníci na Tolece Cosmic agency

[ UFO ] 2023-02-25

Mari Swaruu
Letos 15. února 2023 dorazila z Temmeru zásobovací loď Saska, která zásobuje Toleku a další lodě Taygety, které operují v hlubokém vesmíru.Pro nás je pobyt na oběžné dráze Země považován za hluboký vesmír. Když dorazí zásobovací loď, někdy vezme i domovskou posádku, která dokončila rotaci, a jindy přijedou noví členové této posádky z lodi Toleka.

15. února dorazili dva noví kadeti jménem Arien a Za´el, aby se dozvěděli o životě na lodi a provedli studie související s problémy na Zemi z pohledu člena posádky taygetské vesmírné lodi na oběžné dráze Země. Mezi projekty, které mají na mysli, je jedním z nich otevření přímého kanálu YouTube bez prostředníků, který bude koordinován s mým podle stejných parametrů a bude přímo pod mým dohledem. Tento nový kanál podporuje ty stávající, i když svá konkrétní témata bude zveřejňovat samostatně.

Toto je přímý kanál z Taygety a od Taygeťanů a stejně jako já mají oba minulou zkušenost jako Sestoupení, což jim dává jedinečný pohled na problémy Země.
Zvu vás k odběru kanálu a brzy se uvidíme. Brzy vás osobně pozdraví.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/za-el-y-arien-nuevos-companeros-en-la-toleka

Zpět