4170 Nové přijetí sebe a světa Magda Funia

[ Ezoterika ] 2023-04-19

Rád bych popsal neobvyklý příznak transmutace, abyste se neděsili těchto vznikajících pocitů. Lidé jsou zvyklí vidět svět svýma fyzickýma očima, cítit svým tělem a vnímat jako omezenou schránku. My se však vracíme do Vědomé multidimenzionality a z ní začínáme vidět svět a vnímat vše kolem sebe novým způsobem. Stáváme se jinými, novými, nebo spíše božími lidmi Země. Naše vědomí se rozšiřuje, aktivují se spící vlákna DNA, otevírají se nové duchovní úrovně, mění se energetická matrice, celý organismus se přestavuje. A z toho můžete cítit mimořádné vnitřní změny. Můžete cítit, jak vystupujete na multidimenzionální a bezbřehou úroveň Božského zjevení. Jste zvyklí vidět svět fyzickýma očima a v jednom okamžiku se může vše změnit. Můžete cítit, jak se rozšiřujete a vaše vědomí jako by se rozpustilo v prostoru a stalo se bezbřehým. Díky tomu budete svět vnímat nejen očima, ale celou svou bytostí. Budete mít pocit, že vaše vědomí už není ve vašem fyzickém těle, ale jako by nad ním létalo. Jste nekonečnou božskou bytostí. A to, co popisuji, pocítíte nikoliv při meditaci, ale ve svém životě. Budete žít v tomto stavu, budete dělat všechny pozemské věci a vnímat svět jinak. Časem si na to zvyknete, protože je to přirozený stav božského člověka Země.

Pocitem vědomí mimo omezené tělo, prožitým životem a osobní zkušeností pochopíte, pocítíte na sobě, že vaše pravé vědomí není ve vaší hlavě, ale v celé multidimenzionalitě, ve všech jemnohmotných tělech. Také rozšířením vědomí pocítíte skrze prožitek ještě více a jasněji, že nejste omezeni tělem. V některých chvílích jako byste ho necítili, své fyzické tělo. Vnitřní stěny jako bloky zmizí. Hranice fyzické schránky se budou zdánlivě rozpouštět v prostoru, ale ve skutečnosti je to součást transformace a přechodu do světelného těla a vy budete lépe cítit svá jemnohmotná těla. Budete nejen vědět, ale také celou svou bytostí cítit svou multidimenzionalitu, že jste neomezená a nezměrná bytost. K tomu vám byla dána neocenitelná životní zkušenost. Toto rozšíření samozřejmě ještě více otevře vaši jemnou citlivost. Budete jasněji vnímat každého, kdo se dostane do vašeho prostoru jako pole. Zároveň se budete postupně rozšiřovat do nekonečna, aby se vaše vědomí a tělo nezkazily. Rozšiřováním budete stále zřetelněji cítit všechny kolem sebe, jak vy sami žijete v Jednotě. Nebude již více vlastních, nebude již více druhých. Všichni vaši příbuzní i vaši vlastní, všichni jsou Jedno, Jeden. Všichni kolem jste také vy.

Tento přechod samozřejmě prochází očistou od všeho, co v životě nepřijímáte, s čím bojujete a co vám působí bolest. Jen díky nekonečné lásce k tomuto světu a všemu v něm se můžete otevřít multidimenzionálnímu životu a nebránit svému Božskému rozvoji. Usilujte o Lásku, pamatujte na ni, otevřete se tomuto vnitřnímu Božskému světlu. Láska je klíčem k Já! Láska je vaším přechodem k Božskému Bytí! Žijte v Lásce!

Zdroj: https://absolutera.ru/article14927

Zpět