4150 Arkturiánská skupina: Více se probouzí Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2023-04-17

Navzdory vnějšímu vzhledu se stále uvolňuje velké množství světla v myslích a srdcích mnoha lidí. ʺObyčejníʺ lidé žijící ʺobyčejnýmʺ životem se každý den probouzí s tím, že svět je mnohem víc, než co je učili a čemu věřili. Přicházející vysokofrekvenční světelné energie vedou vnímavé bez ega k přehodnocení osobních a všeobecně uznávaných světových přesvědčení. Jak se stále více jednotlivců probouzí k vědomí jednoty, kolektiv automaticky začíná rezonovat na vyšší úrovni a umožňuje snadněji přistupovat k myšlenkám pravdy. Stále více lidí začíná rozpoznávat chyby pravidel, zákonů, učení atd. , které jsou založeny na oddělení a ovládají světové vědomí po věky. To přináší paniku těch, kteří prosperují a těží z konceptů odloučení, a stále aktivněji propagují informace, které vyvolávají strach.

Víra v oddělení od Boha, lidí, zvířat, rostlin a všeho viděného i neviditelného života je stavem hypnózy. Země je duchovní vesmír plný synů a dcer Božích, ale je interpretována prostřednictvím podmíněného přesvědčení o dualitě, dvou silách a oddělenosti. Platí to i pro zkušenosti dobra a zla, z nichž oba představují koncepty. Země je dokonalým vyjádřením božské myšlenky v mysli Boha stejně jako každý jednotlivec. V trojrozměrném vědomí ji většina vidí a využívá prostřednictvím stavu univerzální iluze. Vše se nyní mění a nic není stejné. Zdá se, že ʺvyzkoušenéʺ techniky centrování již nefungují, že průvodci nereagují tak ochotně, mediace se může zdát prázdná. Známé duchovní praktiky založené na oddělení a čištění staré energie se zdají být primární duchovní praxí člověka.
Nejde o selhání, ale spíše o přechod do nového stavu vědomí, který již není v souladu s tím, co dříve tak dobře fungovalo. Duchovní evoluce je cesta mnoha životů a stavů vědomí, které obvykle prochází od modloslužby přes ateismus, organizované náboženství Východu i Západu k metafyzice, a nakonec k mysticismu - každé trvá několik nebo mnoho životů.

Metafyzika je aspektem téměř každé duchovní cesty, ale stejně jako ty, které přišly před ní, je založena na potřebě opravit, vyléčit nebo změnit špatný obraz na dobrý ve víře, že jste odděleni a musíte dělat určitý obřad, abyste se přiblížili Bohu. Tyto věci vám nemohou dát to, co hledáte, protože jsou mimo vás. Mohou a také pomáhají, protože jejich energie může rezonovat a probudit energie, které jsou již ve vás přítomné. Mnoho studentů pravdy uvízne v metafyzické fázi probuzení, protože techniky často fungují a poskytují pocit duchovního dokončení. Přichází bod, kdy všichni vážní hledači pravdy musí opustit praktiky, o kterých se věří, že jsou nezbytné pro kontakt s Bohem a skutečně přijmout realitu jednoty. Příliš studují a chápou, že skutečné já, duše, je individualizované vědomí Boha, ale jejich ego je přesvědčuje, aby tyto informace odložili stranou ve víře, že živá pravda byla a je v pořádku pro ʺsvatéʺ, ale je nepraktická a nedosažitelná pro běžné lidi. Někteří z vás jsou duchovně připraveni přejít a žít mystickou úroveň, která není jako mnich meditující 24/7, ale spíše žije obyčejný život z jednoty. Dá se to udělat, mnozí to dokázali a mnoho dalších to nyní cvičí.

Jedním z důvodů, proč jste chtěli být v této době na Zemi, jsou vysokofrekvenční energie přítomné jako součást procesu pozemského vzestupu, které nabízí jednotlivcům příležitost duchovně vzestoupit a přitom zůstat ve fyzickém těle. Někteří z vás dosáhli stavu připraveného překročit ego a umožnit Božskému vědomí, o kterém víte, že jste, aby žilo život ve vás, a skrze vás. Je to opuštění neustálého pokusu se opravit, změnit, vyléčit, odstranit osobní nebo globální jevy prostřednictvím stavu vědomí. Cokoli vyžaduje opravu nebo uzdravení, není realitou / Bohem ustanovené nebo udržované, ale spíše projevem víry v odloučení od Boha.

Nemůžete a nikdy neuslyšíte stále přítomný tichý hlas ve vás, pokud jste připojeni k médiím, technologii nebo vnější aktivitě 24/7. Ego (pocit sebe sama odděleného od Boha) tu vždy bude, aby vám řekl, co máte dělat, kdy a jak to dělat, hlasem, který potlačí tichý hlas uvnitř. Proto je důležité mít každý den klid/zprostředkování, dokud se nestanete vaším stavem vědomí bez ohledu na to, kde jste nebo co děláte. (pozn. Nikdy nejsi sám neznamená, že vás obklopují bytosti, ale že nejste sám ani v sobě)

Duchovní evoluce je proces. Není snadné přejít od známého vedení, např. k naslouchání a důvěře uvnitř. Prožili jste jako člověk dobré i špatné, stovky životů, ve kterých bylo ego nezbytnou součástí přežití. Ego dobře sloužilo v dřívějších stavech uvědomění a slouží na Zemi i dnes, ale 3D ego se neustále snaží být primární silou, která vás vede a udržuje v průběhu řešení, nápadů, duchovních praktik atd. , které dobře fungovaly v dřívějších stavech vědomí. Duchovní evoluci lze oddálit, ignorovat, popírat a lze jí vzdorovat, ale nikdy nelze zastavit, protože je jeden Bůh, který přináší realitu jako nekonečnou formu a rozmanitost. Nic jiného není. Vy, kteří jste po celý život tvrdě pracovali, studovali, praktikovali a hledali Boha prostřednictvím praktik, víry a náboženství, jste se vyvinuli a jste nyní připraveni přejít do mystiky - uvědomění si a přijetí své JEDNOTY, že jste individualizované Božské Vědomí.

Začněte spíše naslouchat tichému hlasu uvnitř, než se neustále ptát a hledat mimo sebe. Vaši průvodci jsou vždy přítomni, aby vám pomohli, ale hledat jejich příspěvek v každé situaci, spíše než dělat svou vlastní duchovní práci, je ve skutečnosti forma pohledu mimo sebe. Udělali jste práci a jste připraveni důvěřovat, spočinout a spoléhat se na Realitu svého vlastního Božského Vědomí, svého Vyššího Já, vás, které nikdy neopustilo JEDNOTU a již ztělesňuje nekonečné poznání, harmonii, hojnost, ochranu, kreativitu, klid, zdraví atd.

Bůh je jedinou realitou, nic ve fyzické sféře nedrží sílu samo o sobě. Vyřčená slova nebo podniknuté činy se samy o sobě nedějí. Paže sama o sobě nemůže jen tak náhle udeřit pěstí nebo pohladit. Vše je řízeno vědomím, protože vědomí je vše, co je. Neříkáme vám, abyste vyhodili léky, přestali jíst nebo se snažili žít absolutní pravdu, než dosáhnete tohoto stavu vědomí, protože by to nebylo nic jiného než aktivita ega. Říkáme, že mnozí z vás jsou připraveni, více než připraveni začít praktikovat a žít na úrovni pravdy, kterou jste hledali a dosáhli, a zároveň se odpoutat od nástrojů, kterým jste dali moc - náboženství, tradice, rituály a rituály, zákony, společenské přesvědčení atd. Živá JEDNOTA není ignorování, vzdorování nebo popírání zdání, ale spíše ʺvidím tě, cítím tě, uznávám a mám tě nebo nemám tě rád, ale vím, že Bůh je všudypřítomný, a proto se může projevit pouze tím, že odsune zdání duality, oddělení a dvou sil jako nic víc než projevy. ʺ kolektivního a osobního přesvědčení o odloučení. ʺ Pak dělejte, co je třeba udělat, udělali jste práci a nakonec se tato pravda stane vaším stavem vědomí. Začněte vážně věřit, jednat a ze své nejvyšší úrovně vědomí, ať se vám to líbí nebo ne. Jste a vždy jste byli individualizované božské vědomí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/04/17/the-arcturian-group-more-are-awakening/

Zpět