4126 Archanděl Jophiel: Co jste hledali celé věky Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2023-04-11

Nikdo nemůže uhasit oheň!
Temnota ztrácí sílu a zlo bude muset opustit tento svět s těmi, kteří ho vyzařují.
Na NOVÉ ZEMI vyzařuje síla z lidí, kteří jsou schopni žít lásku a lásku rozdávat. K tomu se vše vyvíjí, tam vede cesta, tam vedou všechny vaše kroky. Nikdo nemůže zastavit tento vývoj, nikdo jej nemůže oddálit, nikdo nemůže uhasit oheň, který pohlcuje rozklad tohoto světa.
Seberte tedy odvahu a zůstaňte věrní svým původním záměrům! Vytrvat mohou jen ti, kteří odhodili hlubokou kotvu důvěry v Boha. Hluboko ve svém srdci víte, proč jste teď tady, hluboko ve vaší duši je spalující touha po míru, lásce a jednotě. Plamen poznání hoří hluboko ve vás. Milovaní, je čas si vzpomenout, opustit koloběh smrti a znovuzrození
Vzchopte se a dostaňte se ještě hlouběji, hlouběji než kdy jindy, do své vlastní transformace! Rozběhněte se a skočte přes propast nevědomosti! Nic není více ochromující než vaše pochyby, nic vás neoslabuje více než nedostatek důvěry v Boha.

Kopejte hlouběji a hlouběji, dokud nenajdete to, co jste tajně hledali celé věky: SEBE V CELÉ SVÉ SÍLE A KRÁSE. Jde o víc než o váš domácí úkol, jde o to navždy opustit koloběh smrti a znovuzrození. Dorazili jste do své reality a již nejste součástí hry.
To je jediná cesta, která stojí prozatím za obětování všeho, je to jediná cesta pro lidi, jejichž duše jsou plné touhy po Bohu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/04/11/archangel-jophiel-what-youve-been-looking-for-for-eons/

Zpět