4115 Novoluní a hybridní zatmění Slunce v Beranu, 20.4. Natalia Alba

[ Ezoterika ] 2023-04-15

V této fázi naší cesty vzestupu, kdy mnozí začínají probouzet svou kosmickou DNA, nám v tomto procesu pomáhá vzácné hybridní zatmění Slunce/Nov na 29 stupních Berana, v tzv. osudovém či anaretickém stupni, které se odehrává sedmkrát za století, a to v kvadratuře na Pluto. Stupeň představuje transformaci, kterou právě začínáme prožívat, a to jak na globální, tak na osobní úrovni.

Je to jen další lidská interpretace procesu, kterým procházíme, konec cyklu a potřeba osvobodit se od polopravd a začít jednat v rámci integrity, a tedy autenticity, což je jediný způsob, jak vybudovat nový harmonický svět.

Hybridní zatmění, které začíná jako prstencové zatmění, přejde na několik minut do úplného zatmění, aby se později vrátilo k prstencovému. Z obecnějšího hlediska, neboť se všichni nacházíme v různých fázích, bude toto zatmění Berana pomáhat těm, kteří jsou připraveni konečně vyjádřit své srdce, odvážit se přijmout své vnitřní mistry, stát se vůdci, jimiž přišli být, a pomáhat ostatním, aby se stali suverénními bytostmi. Je to pro nás průchod k tvoření, přerod ze stínů, kterým jsme již čelili a které jsme integrovali, a začátek slaďování s energiemi nové Země, abychom zrodili něco nového, co bude prospěšné pro celek, neboť to je koneckonců účelem hybridů, vytvořit ze dvou blahodárných esencí jednu osvícenější.

Je to také čas ukončit všechny karmické vzorce, dohody a smlouvy duší, protože tak získáváme zpět své vesmírné dědictví. Je to prázdné místo mezi Rybami a Beranem, kde se konečně učíme lekcím, které jsme prožili během celého kola zvěrokruhu, a znovu získáváme vědomí toho, kdo jsme a co zde máme Všem nabídnout. Čas pro osvícení prostřednictvím ovládnutí sebe sama.

Toto zatmění pro nás bude katalyzátorem k rozšíření odvahy, síly a především odhodlání opustit starou realitu a překročit dveře do našeho nového dimenzionálního prostoru. Prostoru, který si vytvoříme pomocí své vnitřní frekvence, neboť právě ta bude určovat, kam se vydáme dál. Prostor, který si vědomě vybíráme každou myšlenkou, pocitem a činem, neboť nejde o fyzické umístění, jak se mnozí domnívají, ale o naši vnitřní frekvenci, která se projevuje navenek.

Pokud budeme nadále přebývat ve své minulosti prostřednictvím opakujících se vzpomínek a pocitů, nemůžeme vstoupit do nové časové linie, protože vibračně jsme připoutáni k té, kterou neustále zevnitř udržujeme. Jakmile pochopíme, že jsme svrchované bytosti, které si v každé vteřině vybírají, kým budou, co budou dále tvořit a s kým, konečně získáme svobodu potřebnou pro zahájení očekávaného osvobozujícího procesu.

Díky své zvláštní podstatě přinese zatmění mnoha lidem jedinečnou příležitost vyléčit vzpomínky na hybridizaci a fyzické implantáty, stejně jako ostatním, kteří probouzejí svou kosmickou hybridní podstatu. Hybridi nejsou jen směsicí zvířat a lidí nebo za jiným než blahodárným účelem. Hybrid je směs dvou různých druhů, přičemž tyto druhy jsou z benevolentních kosmických ras, jako například Essassani, směs mezi lidmi a Zetami. Jako vždy náš záměr vytváří výsledek.

Průvodci sdílejí důležitost poznání našeho kosmického původu a dědictví. Díky své zvláštní podstatě je v této fázi naší cesty vzestupu je klíčové vyčistit a odstranit všechna fyzická i nefyzická zkreslení, než budeme moci ztělesnit svůj skutečný původ. Mnozí se probouzejí ke svému hybridnímu, dobrotivému původu prostřednictvím vědomé práce se světelným tělem a opětovným propojením DNA. Kosmické probuzení a znovuzískání, které začíná tím, že nejprve vyléčíme to, co nemáme nést, mnoho zděděných a implantovaných genetických vzorců, abychom mohli osvobodit sebe a svá těla a zahájit proces rehabilitace.

Průvodci sdílejí důležitost během tohoto zatmění a dále, protože jeho energie zůstanou po několik měsíců, abychom stabilizovali své srdeční centrum a přivolali Smaragdový paprsek, který nám v tomto záměru pomůže, stejně jako v ukotvení více lásky na Zemi, společně se smaragdovým krystalem nebo osobním krystalem, kterým jste vedeni, protože ten je univerzální a je dán Všem, abychom přinesli více harmonie, lásky a soucitu.

Velmi důležité je období také pro stabilizátory a ty, kteří jsou zde na misi obnovit časové struktury Země, neboť konečně začíná obnova narušeného 3D času, abychom se postupně mohli znovu dostat a přesunout do univerzální časové linie, jak to má být ve Stvoření.

Ve stejný den zatmění se také Slunce přesouvá do pozemského znamení Býka, což je komplementární energie k zatmění, protože nám pomůže ukotvit vše, co jsme si dříve představovali, uzdravovali a manifestovali. Býk nám nabízí dar být uzemnění, tvořit své nebe na Zemi, spojit se s přírodou, ctít svou fyzickou sféru a užívat si toho, kým jsme, a svých výtvorů. Je to pro nás velmi povznášející frekvence k uzemnění veškeré moudrosti, kterou jsme obdrželi, i všech pokynů duše pro naše jedinečné poslání, které je účelem veškeré naší práce - ukotvit vše ve fyzickém světě.

Býk nám začne otevírat energetické brány, abychom mohli začít manifestovat svá přání ve fyzické podobě. S Býkem přichází naše druhé zasvěcení do hlubšího poznání, jak manifestovat naše přání z energetické roviny do našeho hustého světa, což nás naučí další lekci v rámci kola života, kterou je zvládnutí sebe sama v nekonečném umění přenášet věci z našeho vnitřního světa do toho lidského.

Zdroj: https://www.starseedsoul.com/2023/04/new-moonsolar-hybrid-eclipse-in-aries.html

Zpět