4048 Vyšší Já: pokračující změny Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2023-03-25

Zdá se, že problémy, s nimiž se lidé na Zemi potýkají, nepolevují, a jako by Covid nestačil, strach roste. Mírové řešení ukrajinsko-ruské bitvy se zdá být vzdálené, protože konfrontace se stupňuje a jsou do ní tak či onak zatahovány další národy, aniž by se našlo nějaké řešení. Je zřejmé, že před obnovením míru musí být konflikt zastaven, avšak řešení, které by uspokojilo všechny zúčastněné strany, se zatím nenašlo. Kdy se z války poučíme, než se věci vymknou kontrole, protože ani jedna strana není připravena prohrát, ale ve skutečnosti není vítězů. Způsobená zkáza a utrpení se nedají spočítat, stejně jako dědictví, které po sobě zanechají. Lidské oběti jsou nezměrné a jejich následky budou trvat velmi dlouho. Zdá se, že z předchozích zkušeností se nikdy nepoučíme. Kdo zprostředkuje mírové řešení, které se za současných okolností zdá být nedosažitelné. Je zřejmé, že věci musí nakonec přinést změnu postoje, aby mohl být obnoven mír. I tak však již byly napáchány škody, které budou mít dlouhodobé následky. Je smutné, že k tomu je zapotřebí takovéto události, aby se z ní vyvodily tvrdé závěry. Budoucnost Matky Země vás však zahrnuje do tolika změn, které povedou k nepříjemným zkušenostem, jež jsou nevyhnutelné a již započaly. Planeta na ně musí být připravena a jejich důsledky pocítí celý svět, ale pokud budete jednat bez prodlení, je zjevně možné jejich dopady zmírnit.

Z naší strany využíváme svého vlivu k tomu, abychom vás přiměli uznat naléhavost výzvy k rychlému jednání, protože změny probíhají rychleji, než si v současné době uvědomujete. Samozřejmě si uvědomujete možný výsledek zvyšování teploty, ale možná si neuvědomujete, že pokud jej chcete zadržet, je k tomu nutné koordinované celosvětové úsilí. Vyzýváme vás, abyste se vážně zamysleli nad tím, jaká opatření je třeba přijmout, a podle toho lidstvo připravili. Možná se divíte, proč vám přímo nepomáháme zjevnými způsoby, ale musíte si uvědomit, že máte svobodnou vůli a my bychom do ní nezasahovali. Rozhodnutí činíte na základě svých znalostí a zkušeností s řešením velkých změn a to je vaše volba, kterou ctíme. Koneckonců jste na Zemi proto, abyste zažili výsledek svých dřívějších činů. To vše je součástí procesu učení, z něhož opět získáváte zkušenosti, které vám pomáhají vyvíjet se. Nechceme, abyste se rozhodovali špatně, ale pokud je to vaše volba, nemůžeme do ní "zasahovat". Ve vašich klidných chvílích se však smíme přiblížit a vnuknout vám do hlavy myšlenky, které vám pomohou učinit správná rozhodnutí, protože chceme, abyste překonali hrozící problémy.

Znovu zmiňujeme, že vaše budoucnost je světlá a současné potíže se budou postupně zmenšovat, jak se bude cesta vpřed stávat zřetelnější. To neznamená, že přestane docházet ke změnám, ale cesta, po které jdete, bude mnohem jasnější a srozumitelnější. Ke změnám dochází neustále, ale obvykle vám nezpůsobují žádné potíže, ale poslední časy jsou nevyhnutelně náročné, ale vše má dobré důvody, které vás připraví na větší věci. Na vás, kteří jste pozvedli své vibrace a jste připraveni využít příležitosti k vzestupu na vyšší úrovně, čekají nádherné zážitky

1. Nemějte obavy o duše, které se snaží postupovat, protože je jim poskytována veškerá pomoc. Není to pro ně konec cesty, ale pokračující příležitost učit se z této zkušenosti. Každé duši je poskytována pomoc a mnoho příležitostí k pokroku, protože jejich cíl je přesně stejný jako váš, jen potřebují více času, aby dosáhly úrovně potřebné k umožnění pokroku. Buďte si jisti, že každá duše je vroucně milována a je jí pomáháno jakýmkoli způsobem, který je pro její potřeby nezbytný. Vaším údělem je zvýšit své vibrace natolik, abyste se mohli vrátit k Božství, odkud jste přišli.

2. Čím více postupujete, tím je cesta snazší, a čím více se probouzíte k pravdě o svém skutečném já, tím snazší je ji následovat. V podstatě jste všichni Bohy jako děti Nejvyššího Stvořitele a právě k této úrovni jste přitahováni. Vaše vzpomínky jsou zastřené zkušenostmi, které jste prožili v nižších vibracích, ale jakmile se povznesete, pochopíte pravou podstatu svého skutečného já. Jste mocná duše, která vyslala aspekt sebe sama, aby se vydal na zkušenou do nižších vibrací Hmotného vesmíru, který vám také umožňuje svobodnou vůli. Dělat si doslova, co se vám zlíbí, má svá pravidla a vy musíte napravit všechny chyby, kterých se dopustíte a které ovlivní ostatní duše.

To vše je součástí vašeho učení, protože získáváte zkušenosti, které vám zajišťují další pokrok. Jste souhrnem všech svých zkušeností, protože se snažíte nadále zvyšovat své vibrace. Máte takříkajíc všechen čas na světě, abyste pokračovali v prožívání toho, co je pro vás výzvou, abyste se v rámci svého vývoje dostali dál než dosud. Nikdy nezůstáváte sami, abyste čelili svým problémům, na požádání je vám vždy k dispozici pomoc. Obdivujeme vaše odhodlání uspět a jsme s vámi na celé cestě. Jsme vašimi ochránci a průvodci, ale nemůžeme a nechceme zasahovat do vašich rozhodnutí, protože ta jsou vaší svobodnou volbou. Zanechávám vás s láskou a požehnáním a nechť Světlo rozjasní vaše dny a cestu k dokončení. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Boží Já, a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/25/mike-quinseys-higher-self-6/

Zpět