4043 Hakann: Těm, kdo ubližují dětem A.S.

[ Ezoterika ] 2023-03-24

Předávám oficiální zprávu jménem galaktické konfederace. Toto poselství je určeno každému pozemskému člověku, který v tomto životě úmyslně významným způsobem ublížil dětem. Poselství zní: tyto činy jsou v rozporu s pozemským i galaktickým právem. Navíc je nevyhnutelné, že temná strana, sloužící sobě, vědomí oddělenosti, zcela prohraje. Není to 99% šance, že se tak stane. Je to stoprocentní.

Pokud to bude nutné, sami se postaráme o to, aby temní vládci prohráli. Naše technologie je stovky, ne-li tisíce let před tou vaší, takže jsme schopni porazit temné kontrolory a jejich loutkové vojáky stejně snadno, jako by vaše armáda byla schopna porazit armádu středověkou. Nebyla by to žádná soutěž. Teď bychom byli mnohem raději, kdyby temné vládce zatkli pozemšťané. Nicméně i v nepravděpodobném případě, že by se temná strana nějakým způsobem dostala na vrchol a hrozilo, že převezme úplnou kontrolu, jednoduše zakročíme, aby se to nestalo. Proto temná strana nemůže vyhrát.

Nemluvě o tom, že rostoucí energetika ve vašem světě jednoduše nebude podporovat vládu temných kontrolorů po delší dobu.

V budoucnu budeme v otevřeném kontaktu s pozemskými lidmi a plně očekáváme, že nás požádají o kompletní seznam všech pozemských lidí, kteří úmyslně ublížili dětem. Pokud nás o to požádají, tento seznam jim předáme. A ano, tento seznam bude obsahovat doslova každého pozemského člověka, který v tomto životě úmyslně ublížil dětem.

Proto každému pozemskému člověku, který úmyslně ublížil dětem, říkám: Temná strana prohrála. Hned se přihlaste. To, co přichází, nezastavíte. Opravdu chcete strávit svůj poslední čas na Zemi bojem, skrýváním se nebo bojem za špatnou stranu?

Ještě není pozdě udělat něco produktivního a užitečného, totiž přihlásit se a podělit se o to, co víte. Možná se na základě vašich informací ještě podaří zachránit některé děti.

Víme, že temná strana ohrožuje každého, kdo se udá a začne udávat. Nicméně temná strana už prostě nemá prostředky na to, aby lidi, kteří to dělají, skutečně pronásledovala. Už teď utrácejí všechno, co mají, jen aby sotva přežili o krátkou chvíli déle.

Pokud se vzdáte a udáte se, možná se vám podaří vyjednat o něco lepší podmínky. Navíc udání může vést k tomu, co byste považovali za lepší posmrtný život a lepší život po reinkarnaci.

Nemyslím si, že pojmy karma nebo nebe jsou doslova pravdivé, jak jsou běžně chápány na Zemi. Nicméně vaše duše je vaší součástí a vaše duše rozhodne, jaký posmrtný život a jaký další život by nejlépe posloužil vašemu vývoji. Pokud budete aktivně způsobovat lidem utrpení až do své smrti, pak vás vaše duše velmi pravděpodobně přiměje, abyste sami zažili více utrpení, abyste mohli zažít druhou stranu způsobování utrpení, a to přijímání utrpení.

A naopak, pokud skutečně začnete pracovat na tom, aby lidé na vašem světě netrpěli, například udáváním, pak vaše duše může velmi dobře dojít k závěru: "lekce (částečně) již udělena" a vy sami budete v posmrtném životě a v minulých životech trpět méně.

Někteří z vás uzavřeli dohodu s démony nebo prodali své tělo či duši. Vyzýváme vás, abyste se obrátili buď na Zdroj, nebo na archanděla Michaela, nebo na Ježíše/Ješuu, nebo na jakéhokoli jiného anděla či vzestoupeného mistra, se kterým cítíte spojení. Pokud budete upřímně činit pokání a přestanete ubližovat dětem, mohou tyto dohody prohlásit za neplatné a vaše tělo nebo duše nebudou sklizeny.

Tyto bytosti jsou nekonečně milující a pomohou vám bez ohledu na to, co jste provedli. Z jejich pohledu nejste první člověk, který se dopustil zla a pak je požádal o pomoc, a nebudete ani poslední. Jak již bylo řečeno, musíte je výslovně požádat o pomoc a musíte být upřímní ve svém záměru přestat ubližovat dětem.

To je tedy můj dnešní vzkaz: Pokud jste úmyslně ublížili dětem, hned se přihlaste. A pokud jste prodali své tělo či duši nebo uzavřeli dohody s démony, pak bychom vás rádi vyzvali, abyste se obrátili na Zdroj, archanděla Michaela, Ježíše/Ješuu nebo jiného archanděla či vzestoupeného mistra.

Pro ostatní obyvatele Země: vydržte. Věci se nyní rychle hýbou, což znamená, že na Zemi může být na nějakou dobu ještě více rušno. Znamená to také, že se rychle blíží čas vaší svobody, i když do jejího úplného příchodu může ještě nějaký čas zbývat.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/24/hakann-to-those-who-harm-children/

Zpět