4005 Skutečně funguje osud? Dada Bhagwan

[ Ezoterika ] 2023-03-14

Ano, osud je skutečný, existuje! Abychom věděli, jak je osud skutečný, projděme si několik příkladů ze života, počínaje tím ʺvašímʺ.

Analýza skutečných příkladů osudu
Možná jste zažili nepřízeň osudu nebo nepříznivé, neočekávané okolnosti, které jste možná nikdy nepředvídali ani vás nenapadly. Občas ve vás vyvolaly intenzivní pocit bezmoci a beznaděje, kvůli kterému jste možná jen těžko hledali řešení. Tehdy jste se možná opakovaně ptali Boha: ʺProč zrovna já? Vždyť jsem nikomu nic špatného neudělal. Proč tedy čelím tak těžkému a nešťastnému období?ʺ. Neměli jste pravdu?

Vezměme si nyní příklad z Pána Rámy. Podle předpovědi astrologů se měl stát králem Ajódhji. Brzy po svatbě však byl na 14 let vyhnán do vyhnanství. To Ráma nikdy nevěděl ani nepředpověděl. Dalším příkladem je Ježíš Kristus. Ten se vydal na vznešenou cestu záchrany lidí před utrpením a těžkostmi. Byl však potupně ukřižován, což on ani jeho následovníci nemohli předvídat. Dokonce i Déví Satí, choť Šivy, se upálila při jágně (ohňovém rituálu), kterou pořádal její otec Pradžápati Dakša. Učinila tak na protest proti urážce Šivy, který nebyl na jágnu pozván. Na něco takového Déví Satí nikdy nepomyslela; její vroucí touhou bylo provdat se za Šivu a pak žít pro blaho světa.

Co je tedy v těchto příkladech ze života společné? Inu, stalo se něco jiného, než se předpokládalo nebo očekávalo. Vyvstává otázka, proč tomu tak je? Odpovědí je osud. Pojďme se nyní dozvědět, co je to osud a jak se vyvíjí, abychom věděli, jak je osud skutečný nebo jak osud existuje.

Co je osud? Kdy se osud zhmotňuje?
Podle Param Púdži Dády Bhagwana, duchovního vědce Akrama Vignana, ʺkarma z předchozího života měla podobu plánu, jako by byla navržena na listu papíru. Když se nyní zhmotní a dojde k jejímu naplnění, říká se jim prarabdha (osud, předurčení). Může trvat mnoho let, než dozraje, třeba 50, 75 nebo i 100 let. Karmám, které byly vázány v předchozím životě, může trvat mnoho let, než dojdou naplnění. Lidé si většinou myslí, že karmy jsou vázány, zatímco ve skutečnosti jsou v procesu, kdy se naplňují nebo vybíjejí.ʺ

Dále vysvětluje: ʺKdyž má někdo úplavici, lidé řeknou, že to bylo proto, že často jedl v restauracích. Řekli by, že tím, že jedl v restauracích, svázal karmu a že nyní trpí následky této karmy. Gnani by se podíval na důvody, proč jedl v restauraci; na důvody, jak se naučil jíst venku; na důvody, jak se vše spojuje. Byl schopen jíst v restauraci, když se všechny okolnosti sešly. Jeho jídlo v restauraci bylo výsledkem příčiny, kterou učinil ve svém posledním životě. Když tyto příčiny vstoupí v platnost, bude muset jít do restaurace, a tak tam nakonec půjde, i když nebude chtít. Člověk se pak diví, proč dělá věci proti své vůli. Lidé bez gnanu věří, že člověk trpí kvůli tomu, co dělá. Věří, že karmy jsou vázány a prožívány právě v tomto životě. Nepřestávají se však ptát, proč ten člověk stále jí v restauraci proti své vůli. Zákon, který ho tam proti jeho vůli přivádí, je jeho minulý karmický účetʺ.

Níže uvádíme výňatek z aktuální přednášky, která se odehrála na téma pořadí karmických plodů za přítomnosti duchovního vědce Akrama Vignana:

Q: V jakém pořadí přicházejí účinky karmy? Je to ve stejném pořadí, v jakém byly vázány?
Dadašrí: Ne, tak to není. Všechny jsou uspořádány podle svých vrozených vlastností, například ty, které mají být prožívány ve dne, v noci, v době štěstí a v těžkých časech. Takto jsou uspořádány.

Q: Jaké jsou šášíry? Na čem je toto uspořádání založeno?
Dadašrí: Podle vrozené povahy karmy. Všichni se shromažďujeme ve skupině kvůli slučitelnosti našich přirozených vlastností. V tomto vesmíru není nikdo, kdo by uváděl osud v život nebo dával plody naší karmy. Pravidla karmy jsou taková, že výsledek vaší karmy přijde přirozeně a automaticky. Nyní tedy vyvstává otázka: ʺKdo stanovil pravidla karmy?ʺ. Nikdo! Když se spojí dva atomy vodíku a jeden kyslíku, automaticky vznikne voda; mezi tím není žádný činitel; to je podle Param Púdži Dády Bhagwana pravidlo karmy. Dále vysvětluje, že pravidla karmy nikdo nevytváří, jsou založena na vědeckých zákonech.

Jaké jsou osudové plody?
Osud je jen jedním z faktorů, pokud jde o vývoj události. Do hry vstupují také další faktory, jako je čas, prostor a úsilí. Z nich je úsilí v našich rukou. Měli byste přispět tím nejlepším, co umíte, a pak se vše, co se stane, nazývá osud. Je to proto, že osud nelze znát předem. Znamená to jednoduše, že k nějaké události v určitém okamžiku určitě dojde. Událost i čas jsou však nepředvídatelné.

Param Púdža Dáda Bhagvan říká: ʺNemůžete bezdůvodně říkat: ʺJe to předurčeno.ʺ To je osud. Stejně tak nemůžete bezdůvodně říci: ʺNení to předurčeno.ʺ To je pravda. Říkat to je závazek, byla by to chyba! Výsledek se nachází mezi ʺje to předurčenoʺ a ʺnení to předurčenoʺ. Pokud se kapsa utrhne i po přijetí všech opatření, chápat to jako předurčení je přesné.ʺ V tomto případě je to osud.
Kdo je zodpovědný za můj osud? Jenom vy! Nikdo jiný! Život člověka není nic jiného než výsledek karmy minulého života. To zahrnuje vše od našich myšlenek až po činy. Karmy jsou vázány na záměry, nikoli na činy. Vaše záměry, které za vás nikdo jiný nemůže spoutat, se tak stávají příčinou vašeho osudu. Takto si vybíráte osud. Takže ano, osud existuje. (pozn. nějak se to karmicky multivesmírně rozptyluje)

Zdroj: https://www.dadabhagwan.org/books-media/spiritual-articles/is-destiny-real/

Zpět