3998 DNA JAKO ODRAZ VĚDOMÍ A VÍCE Cosmic agency

[ UFO ] 2023-03-08

Yazhi: Zdá se, že měsíční frekvence mají hodně společného s hustotou. Van Allenova pásma vnímám spíše jako plot nebo jako bariéru, kterou nelze projít, pokud nemáte technologii, ne tak jako bariéru hustoty. To, co aktivuje vaši DNA, je stav vaší mysli, uvědomění si, že žijete něco komplexního, jiného, tak se také osvobozujete od vazeb a 3D mentálních uspořádání. Vidím však také oddělení nebo přerušení psychické sítě, která propojuje všechny lidské bytosti a živé bytosti na Zemi, protože je jedna. To jsou dohody, ano, ale pobyt ve vesmíru mezi ostatními, kteří vypadají jako vy, tyto dohody porušuje, protože tam už nežijete podle pravidel, a to je velmi silná mentální aktivace.

Gosia: Dobře, ale my už víme, že odsud, teď a tady, žijeme něco složitého. Nemusíme být na lodi, abychom to věděli. Nejsme ještě aktivováni těmito věcmi. Takže tady na tomto místě je něco, co nám nedovoluje být tím, čím bychom byli, až budeme venku. Dobře, vysvětlením by mohla být pozemská psychická síť. Dobře.

Yazhi: Jedna věc je to jen vědět, druhá je to prožít. Je to provázané, jen to nemá sílu prolomit 3D dohody, proto žádné procházení zdí.

Gosia: Nemluvím o procházení zdí. To lidé také nedokážou. Mluvím o telepatii, vzpomínkách, obnovené genetice, o všech těch věcech, o kterých nám bylo řečeno, že je zažijeme po ʺvytěženíʺ. Takže to má něco společného s tím místem. Není to jen stav mysli.

Yazhi: V tom videu říkáte to, co my říkáme už čtyři roky.

Gosia: Viděla jsem to, ale nerozumím tomu, co to znamená. Že se rány hojí rychleji? Kvůli čemu, kvůli menší závažnosti? Zmiň se o závažnosti. A za druhé, o jakém místě to mluvíš? Jak se tam dostali?

Yazhi: Neříkám, že DNA je fyzickým projevem, koncentrovaným zrcadlem myšlenky, vědomí, paměti. Aktivace DNA znamená aktivaci paměti, nejen fyzické a nejen urychlení léčení. Aktivace DNA urychluje celý buněčný proces, a to na nízké oběžné dráze, na vysoké oběžné dráze nebo v mezihvězdném prostoru, na jiných planetách je silnější.

Gosia: Ale proč se aktivuje? Nemůže to být jen kvůli myšlenkám, protože ty naše, které teď máme, jsou dost expanzivní, a zatím nic nemění nebo ne moc. Souvisí to s pobytem na Zemi.
Robert: Proč se tedy neaktivovala paměť těch, kteří sem přišli? Proč jsou jejich představy Matrixem?
Gosia: No, mělo by se nám to stát TEĎ odtud. Kvůli našim představám, které už v sobě nosíme. Ale zatím se to neděje, protože jsme na Zemi. Takže náš stav mysli zde tyto změny nezpůsobuje, nebo ne rychle. Takže to souvisí s tím, že jsme tady.

Yazhi: Protože nestačí to, co víte intelektuálně. Mohlo by to být a je to dost, ale přesto, k vaší frustraci, vaše aktivace není kompletní, jinak byste již zjevně měli změny, a to nemáte. Stále jste pod matrixovskými dohodami. Bolí to, ale je to tak. Protože jste ovlivněni kolektivním nevědomím.

Gosia: Přesně tak. Takže je to kvůli tomu, že jste na Zemi. Takže v tomto smyslu na místě záleží. Protože jste ovlivněni psychickou sítí ostatních.

Robert: Takže ten Matrix je opravdu silný.

Yazhi: Ano, z tohoto hlediska ano, ale ten vliv není fyzický, je hluboce psychologický.

Gosia: Takže nejde jen o váš individuální stav mysli, ale také o ty kolem vás.

Yazhi: Ano, ovlivňuje to lidi kolem vás. Ale s dostatečnou duševní silou lze i to překonat. Pořád jsou to jen myšlenky ve vaší malé hlavě. Ano, ti kolem vás s tím mají hodně společného.

Gosia: Ano, ale například když půjdeme ven, moje mentální síla bude stejná jako teď, a už to by aktivovalo mou DNA jen tím, že projdu Van Allenovými pásy? Tam lidská psychika nedosáhne? V tomto smyslu pak záleží na tom, kde se nacházíte.

Yazhi: Pokud to k tobě přijde, protože si to přineseš s sebou, tak to není okamžitě, ale je to proces, a závisí jen na tobě, jak dlouho bude trvat. A je to dočasné a je to relativní vůči tobě. Ale jsou to všechno myšlenky. V rámci vlivu těchto idejí vás to ovlivňuje tam, kde jste, na Zemi, ale není to definitivní a není to fyzické, je to stále psychické.

Gosia: Čím to je, že Van Allenovy pásy nedovolují aktivaci DNA, a tam venku se aktivuje, i když to není najednou. Je to jen tím, že se nachází v lidské kolektivní frekvenční polévce?

Yazhi: Je to vliv, který má lidské kolektivní nevědomí na vaše nevědomí, odkud se projevuje vše kolem vás. Protože tam v energetickém Matrixu zvaném biosféra Země máte také příbuznost ve frekvencích s lidmi kolem vás,. Lidé, všechny živé bytosti, jsou vzájemně propojené, vzájemně provázané. Tuto vazbu musíte přerušit něčím velmi silným, silnějším než jen tím, že budete mít nové nematrixové nápady. Pokud se však zcela izolujete fyzicky, nevíte nic o svém okolí, pokud žijete v bublině, pokud máte v každém ohledu jiné vnímání než ostatní podle svých myšlenek (frekvencí), jak se to stává izolovaným kmenům. Pokud jste v BUBLINĚ a věříte, že jste na lodi a všechno kolem vás stimuluje totéž, věříte tomu na 100 %, takže pokud se tak budete chovat, působí to na vás, jako byste byli venku.

Robert: Ano, byly provedeny experimenty a funguje to.

Yazhi: Izolovali skupinu starých lidí ve vesnici v poušti, kde bylo všechno jako v roce 1955, dokonce i rádio a televizní programy. Omládli.

Robert: Dominantní frekvence, když jste na lodi, jste na dominantní frekvenci posádky. Myslím, že to bude všechno najednou. Takže se možná budete muset odpojit od všeho na Zemi, ʺpřerušit smyčkuʺ, aby to bylo rychlejší.

Yazhi: Ano.

Gosia: Ale pak to není tak snadné, jako prostě věřit, že váš individuální stav mysli je dostatečný, zatímco jste zde a jste ovlivněni kolektivním lidským nevědomím. Dá se to, ale je to obtížnější.

Yazhi: Ano, protože podrývají nebo ovlivňují vaši mysl tím, co je kolem nich. Ale nakonec je to mysl.

Gosia: Dokonce i v genetické paměti lidského těla, avatara, kterého nosíme, jsou již zapsány určité ʺpodmínky a programyʺ. Je těžké je přepsat.

Yazhi: Jak chceš myslet jako člověk a mít stejné myšlenky jako lidé, když trávíš čas na lodi kolem Cyndriel mezi čistými Taygeťany s čistě Taygetskými zájmy a čistě Taygetskými myšlenkami? Na to má samozřejmě vliv jen míra tvé náklonnosti k člověku.

Robert: Jak lodní počítač ví, že všechny molekuly na lodi vibrují na nové frekvenci?

Yazhi: Lodní počítač to ví na základě asociace. To znamená, že tytéž interferometrické senzory, které používá podél trupu k detekci frekvence prostoru, v němž se nachází, když NENÍ v hyperprostoru, používá k detekci průměrné vibrační frekvence každé oblasti samotné lodi. Nedetekuje všechny molekuly, nepotřebuje to, jen některé z nich, a je známo, že pokud má jedna skupina určitou frekvenci, měly by mít sousední podobné hodnoty.

Robert: Jak dosáhnete synchronizace skoku, když všechny prvky po určitou dobu nevibrují ve shodě?

Yazhi: Proto se skok provádí postupně, aby měly molekuly čas přizpůsobit se nové vibrační frekvenci, kterou jim vnucují například lodní motory. Proto lodi, jako je Toleka, trvá cesta odsud do Temmeru sedm hodin. To znamená, že způsobuje čas SIT. (Hvězdná navigace II)

Robert: Je pravda, že máme dvě DNA, jednu fyzickou a druhou duchovní?

Yazhi: Ne, DNA je pouze fyzickým vyjádřením energetického vzoru duchovní stránky. Duchovní DNA bude existovat pouze do té míry, že by existovalo i energetické tělo, ale na duchovní straně jde o přímější projev, aniž by se musela projevovat tvrdá a pomalá hmota.<

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/el-adn-como-reflejo-de-la-consciencia-y-mas-cosas-yazhi-swaruu

Zpět