3951 Stvoření lidstva Peter B. Meyer

[ Ezoterika ] 2023-02-27

Služebníci a dělníci
Cílem bylo vyvinout sotva inteligentního pracovníka, který by uměl používat nástroje, byl snadno ovladatelný a plnil rozkazy. Zpočátku u prvních stvořených pozemských lidí ponechali tvůrci genetiku nad 2. vláknem DNA v klidu. Ačkoli univerzálním účelem stvoření člověka bylo vytvořit služebníky a dělníky pro bohy, starověké hliněné tabulky říkají, že Enki měl ke svému lidskému výtvoru láskyplné citové pouto. Označoval je za své pokrevní děti a jako o takové o ně pečoval. Po stvoření lidí na Zemi došlo k mnoha událostem, kdy se o ně Enki staral a chránil je před lhostejností své rodiny Anunnaki. Enki se postaral o to, aby lidé při svém stvoření dostali navíc božskou jiskru, aby si nakonec uvědomili, že jsou svým vlastním Bohem. Později, v tomto příběhu o stvoření člověka; Enki šel za zády svého bratra Enlila a jeho rodiny a dal lidem v ráji Eden genetické ovoce z anunackého stromu poznání božskou jiskru vyššího vědomí. Když Anunnakové zahájili celý tento proces stvoření člověka, vůbec netušili, jaký bude výsledek. Pravdou je, že stvořili něco mnohem většího, než byli oni sami, a také to obsahovalo skutečně božskou jiskru. Enki povýšil lidstvo na superinteligentní, dokonce vyšší než Annonas. Po mnoha diskuzích na poradách o tom, jak odstranit ze země zlé hybridní obří děti, a poté, co Enlil přednesl svůj případ proti Enkiho pozemskému lidu, bylo skutečně bohem otcem Anuem rozhodnuto, že zpráva o nadcházející pozemské pohromě zůstane utajena všem tvorům na zemi, aby je kolektivně vyhubila voda velké potopy.

Noe a velká potopa
Poté, co bylo o osudu lidstva rozhodnuto, udělal Enki vše pro to, aby lidstvo zachránil před tím, co mělo přijít. Podařilo se mu tajně zachránit některé ze svých milovaných lidských výtvorů prostřednictvím Noeho a jeho rodiny, stejně jako DNA pozemského tvora, aby mohla být země po velké potopě znovu osídlena. Velký okřídlený rudý ničitel Nibiru se pak přiblížil k Zemi a jeho magnetická síla byla tak silná, že Zemi zcela uzavřel. Zatímco se bohové dívali ze svých vesmírných lodí nad Zemí, obrovské ledové kry ze severu a jihu se zanořily do oceánů a mohutné oceány vystoupaly 6 mil do nebe. Tato velká potopa náhle ukončila dobu ledovou a vyhladila veškeré lidstvo a vše, co existovalo na zemském povrchu. Během prvního období po potopě vody ustoupily a objevila se suchá země. Sirianská dynastie přistála zpět na zemském povrchu a okamžitě začala obnovovat svá města a celosvětovou říši těžby zlata.

Nový příběh pozemského bytí je tajný
Enki oplakával zmizení svých lidských výtvorů; mezi členy rodiny se hodně diskutovalo o všem, co se na Zemi stalo. Po dlouhém přemýšlení Enlil souhlasil s tím, že lidé by měli být znovu vytvořeni, zejména proto, že Anunnaki stále potřebovali dělníky. (pozn. nebyly by roboti levnější... nebo jsme v podstatě bioroboti my?)

Otec/král Anu se dohodl a zaznamenal, že tento nový pozemský člověk bude méně plodný, bude mít kratší život a bude méně vědomý než jeho předchůdci. Chtěli zajistit, aby se nový pozemský člověk nikdy nedozvěděl, co se stalo. Bylo také stanoveno, že božské právo vládnout přejde z dynastie Sirianů na hybridní lidsko-pozemské vládce, z nichž vzešli faraoni a králové. Toto je skutečný příběh vzniku dnešního lidstva, podložený prehistoricky přesně vylíčenými událostmi. Tento příběh je hořkosladký a možná těžko stravitelný, ale je to pravda, kterou musí každý sám prozkoumat a strávit na hlubší úrovni. Níže náš navrátivší se mimozemský zpravodaj Vital Frosi informuje o nejnovějším vývoji týkajícím se tohoto příběhu...
Je důležité vědět, kdo a co jste

Milovaní!
Když se vaše vyšší verze duše rozhodla vyslat fragment svého vlastního vědomí, aby zakusilo život v iluzi oddělenosti, znalo již pravidla života v hmotném světě duality, polarit a zapomnění pod hustými závoji třetí dimenze. Připomeňme si předchozí texty, v nichž již byla zmínka o Monádách - kosmické filozofii - v souvislosti s našimi vlastními nadřazenými verzemi a také o Fraktálu tohoto nesmírného vědomí, kterým není nikdo jiný než vědomí vás, právě teď inkarnovaných na Zemi. V rámci pravidel této terranské školy je závoj zapomnění nejdůležitější požadovanou schopností, neboť bez něj by zdejší roztříštěná duše neměla možnost prožívat zkušenosti duality a polarity. Nejen zapomnění toho, kdo jste, ani odkud jste přišli, ale také zapomnění všech předchozích inkarnací před existencí nyní. Toto zapomnění způsobilo, že jste zapomněli na svůj původ, což ve skutečnosti způsobuje, že se cítíte odděleni od Zdroje a všech ostatních vyšších verzí sebe sama. Tato iluze nepatřičnosti rozvinula přílišnou připoutanost ke hmotě, člověku a věcem. Rozvinula však také vaše nižší já, tedy EGO. Růst ega vyvolal iluzi většího boje o přežití. Tím, že jste si neuvědomovali, jak jste ve skutečnosti silní, vám ego začalo říkat, že způsob, jak přežít, je přemoci ostatní. Mít moc nad vším a všemi by vám zajistilo lepší životní podmínky, zatímco smrt nepřichází. Nepochybně k tomu přispěla i skupina Elita, která vždy ovládala a kontrolovala lidstvo. Čím větší nevědomost a rozdělení mezi lidstvem, tím menší vzpoura proti jejich zájmům. Tuto taktiku používají dodnes. A sice Rozděl a panuj!

Dnes nebudeme hovořit o plánech Stvořitele se Zemí a lidstvem. O tom jsme již hovořili při jiných příležitostech. Dnes budeme mluvit o vás a pro vás. Ano, je to nutné, protože čas se rychle krátí, protože Starý cyklus 3D Země končí. Nový věk již volá po průchodu, který přinese vznik Nového věku pro lidstvo na Zemi. Planetární přechod není jednoduchou událostí, jak si mnozí myslí. Tento Přechod, který již začal, je tak velký, že trvá přibližně tři staletí. Nyní se nacházíme na jeho konci. Právě na tomto konci se změny skutečně odehrávají s větší zřetelností. Nic už nebude jako dřív. Všechny systémy budou přenastaveny a počátky nových systémů již byly oznámeny. Vše, co jste již znali, přestane existovat. Místo toho se brzy objeví nové a lepší. Zkuste si představit, jaké to je projít dimenzionálním portálem. Opouštíte Svět, který již znáte, a vstupujete do Světa, který jste nikdy předtím neviděli. Opouštíte třetí dimenzi a vstupujete do páté dimenze. Opustíte Svět zkoušek a smíření, abyste vstoupili do mnohem lepšího Světa regenerace. Ačkoli tento přechod bude rychlý, v našem lineárním časovém rámci může trvat několik desetiletí. Neočekávejte, že budete večer usínat ve 3D a ráno se probudíte v 5D. Také neočekávejte, že někdo přijde a zvládne tento přechod za vás. I když se planeta změní, můžete na ní žít pouze tehdy, pokud máte správnou frekvenci pro novou 5D planetu Zemi. Lidé se mě ptají, jak této frekvence dosáhnout. Odpovídám, že neexistuje žádný kouzelný vzorec ani jediná cesta. Existuje pouze stav vědomí, který sice musí individuálně vibrovat ve vyšších energetických vlnách. Energie zde zmíněná představuje vibrace emočního těla každého člověka. Emocionální tělo silně reaguje na vjemy každého okamžiku a činnosti, které vykonává každé inkarnované vědomí individuálně.

Pamatujte, že inkarnovaná duše není ničím jiným než součástí vyššího vědomí každého člověka, jak bylo často řečeno, fraktálu, kterým jste. Vzestup duše závisí pouze na vás. Dříve se ego muselo posilovat, i když to byla nutná iluze pro přežití, nyní se vzestup vědomí ubírá opačnou cestou. Ve skutečnosti je to praktikovaný protiklad ega. Ego vytvořilo oddělenost. Nyní usilujeme o sjednocení a jednotu. Je však nutné toto sjednocení pochopit. Neexistuje žádné spojení s tím, co se nás dnes snaží ovládat vnucováním norem, hodnot a pravidel, které často spíše dokazují, že ve skutečnosti spíše oddělují, než aby uzavíraly. Velkým tajemstvím této Školy duší je právě umožnit každé duši, aby v každé inkarnaci žila jiný charakter. Proto jsme přijali zkušenost života ve světě duality a polarity. Čas tohoto procesu učení je nyní u konce. Duše nyní naléhavě potřebují pocítit změny a začít si připomínat, kým skutečně jsou. Čím více transpersonálních vzpomínek ovládne vaše vědomí, tím více si vzpomenete a začnete pociťovat zvýšení své frekvence. Takové vzpomínky vám usnadní pochopit velký okamžik, který nyní každá duše prožívá. Pokud se dříve cítila oddělená od Zdroje, cítí se také oddělená od všeho a všech. Nyní začíná cítit spojení nejen se Zdrojem, ale také s celým božským stvořením. Toho jste si již všimli. Uvědomili jste si, že ostatní lidé jsou v jiné vibraci, ale začínáte si uvědomovat, že každý se sem dostal jinou cestou. Uvědomujete si, že tak, jak vy přinášíte své zkušenosti do vyšších verzí duše, činí tak i ostatní. A nyní také chápete, že každá individuální zkušenost vede ke Zdroji.

U Zdroje jsme všichni jedno
Vaše prožité zkušenosti jsou integrovány do celého vědomí vaší Monády a také do vědomí ostatních Monád. A stejně tak je to se zkušenostmi všech ostatních zde inkarnovaných Fraktálů. Toto individualizované vědomí bude kolektivně agregováno pro všechny duše, všechny Nadduše a všechny Duchy nekonečného Kosmu. Jestliže Zdroj tvoří vše, je tímto Zdrojem sám Bůh. Jste-li semenem tohoto Zdroje, jste miniaturou Zdroje, takže jste také verzí Boha. Když se říká, že jsme všichni jedno se Zdrojem, říkáme tím také, že jsme všichni spolutvůrci všeho, co v nekonečném Vesmíru existuje. Pomáhali jste stvořit planety, hvězdy a galaxie. Pomohli jste stvořit vše, co se nyní nachází zde na Zemi a v našem prostředí. Jste součástí vědomí každého rostlinného druhu; každé živočišné rasy; každého nerostu. Patříte ke každé věci, která zde existuje. Žádné oddělení neexistuje a nikdy neexistovalo. Nic, co existuje, není izolováno od kosmické energie Zdroje. A pokud jste miniaturou tohoto Zdroje, vše je ve vás a vy jste vším, co je. Cesta vzestupu vede skrze pochopení této propojenosti. Až to vědomě pochopíte, budete připraveni na Novou Zemi. To je totiž ta největší lekce, kterou se chystáte prožít. Až dosud jste se vždy cítili odděleni, ale nyní začíná čas opětovného sjednocení všech vašich rozptýlených částí. Tato integrace s celkem potřebuje podporu. Již jsem zde mluvil o trojnožce: o bezpodmínečné lásce, soucitu a úctě ke všemu a všem. Můžeme však přidat všechny predikáty, které povznášejí, jako je vděčnost, radost, odpuštění, porozumění, láska, solidarita, spolupráce a mnoho dalších. Když v sobě skutečně cítíme pulzovat tyto dobré vibrace, dosahujeme nejvyšší frekvence, právě té, která nám umožňuje projít Bránou vzestupu. Soutěživost, nadvláda, podřízenost a vnucování vytvářejí opačnou frekvenci, protože silně vibrují ve 3D energiích. A tato frekvence brání duši ve vzestupu. To je frekvence, která tam nepatří. Patřit či nepatřit je na vás. Nikdo, ale nikdo není zodpovědný za vaše rozhodnutí. Už ne, protože se nacházíme v době expanze vědomí, která nám umožňuje věci rozlišovat.
Já jsem Vital Frosi a mým posláním je osvícení!

Motivujte lidstvo; Začněte šířit toto důležité poselství. Čím více následovníků pochopí, kam dnešní doba směřuje, tím rychleji začne konečný průlom k úplnému osvobození planety Země. Které se nyní stalo hotovou věcí. - Na otázku, kdy k tomu dojde, dostanete odpověď: Jakmile se dav vzbouří!
Šiřte tuto informaci v zájmu nás všech.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/27/the-creation-of-mankind/

Zpět