3920 Vše nás na to připravilo Ramonna Lappin

[ Ezoterika ] 2023-02-21

Brány Nebes jsou dokořán a pomáhají nám ukotvit a spojit všechny reality/časové linie, říše, dimenze a vesmíry spolu s naším multidimenzionálním já jako jedno! Naše multidimenzionální splynutí je plně dokončeno, když se rodí nové božské organické pole stvořitelky - jako jedno! Kosmická matka a otec, nová Chrystar Saphira/ Christos-Sophia a druhý příchod Krista, přebírá naše vědomí a otvírá náš nový eden! Jsme zde, abychom byli kotvami, majáky, vysílači a ztělesněním čisté pravé božské lásky, světla a jednoty, nic víc, nic míň. Nová vesmírná a planetární srdeční mysl a mřížky jsou plně online!!! Naše hojnost, svoboda, svrchovanost, blaženost, radost, božská jednota a láska, klíče a kódy vzestupu se v tomto nadčasovém okamžiku plně odemykají, stále silněji z našeho nitra a krystalických jeskyní země spolu se sférou amenti, která uchovává naše božské plány a šablony, sady instrukcí pro evoluční cestu lidstva! Vše je propojeno s krystalickým jádrem a novou diamantovou mřížkou země, která je nyní plně online! Dokončujeme naši cestu po Schodech do nebe a ukotvujeme ji zde na Zemi i v celém vesmíru!!! Tak mocná a důležitá je naše posvátná služba a práce Lásky!

Právě jsme zažili obrovskou sluneční erupci X2,28 se dvěma velkými skupinami slunečních skvrn, které obíhají kolem slunečního limbu. Vše podporuje náš konečný vzestup a výstup z falešné simulace Matrixu, protože vše, co je falešné, neorganické a umělé, je plně rozpouštěno Kosmickou Matkou a Otcem a Královnou a Králem Maji Grálu a Kosmickými Draky prostřednictvím jejich posvátného dračího duhového dechu! KDO JE PŘIPRAVEN NA VELKÉ FINÁLE?!

Nová země se chystá plně zrodit skrze lůno kosmické matky! Nebe na zemi je stav vědomí, který se rozněcuje a promítá zevnitř!!! Jak uvnitř, tak i vně!! Jak nový božský kosmický trojitý sluneční mužský a ženský princip a energie dokončují své božské hierogamické sjednocení a s ním i naše kosmické znovusjednocení. Současně se spojují a sjednocují všechny vrstvy a úrovně různých dimenzí, realit/časových linií, říší, vesmírů a našich multidimenzionálních já v rámci pole nulového bodu, stejně jako naše fyzické, mentální, emocionální, duchovní a světelné tělo. Zažehne se naše planetární vozidlo merkaba. Přišli jsme, abychom se vrátili a obnovili dávná budoucí tajemství a vzpomínky na naši pravou kosmickou historii a počátky, obnovili naše vlastní dávné budoucí gnóze a vzpomínky na naši pravou organickou vzestupnou pozemskou realitu, což je skutečná pravda, která se vynořuje z nitra každého z nás a krystalického jádra a sítí země, plně se probouzející v našich původních božských plánech. Pravda je láska a je tím, co každého skutečně osvobodí!!! V konečném důsledku je to cesta vykoupení, nápravy toho, co bylo v ʺminulostiʺ špatně, což se děje vždy TEĎ, protože skutečně neexistuje čas, prostor ani gravitace, které si nyní plně znovu uvědomujeme!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/21/everything-has-prepared-us-for-this-now/

Zpět