3916 Kryon: Odhalení lidské duše Lee Carroll

[ Ezoterika ] 2023-02-21

Příklad toho, o co se snažíme. Chtěl bych vám vyprávět o duši termíny, které jsem ještě nikdy nepoužil, ale nemohu. Nemáte slova, zkušenosti ani energii, kterou byste mohli sdělit. Navíc vlastně nemáte žádnou představu o tom, kam směřujete - vlastně ne - a přitom je to tak krásné!

Příklad: Přistane loď z jiné planety. Je přátelská a vystoupí z ní humanoidní pár! Řeknou vám svá jména a odkud jsou, a mluví vaším jazykem. Ale když se na ně díváte, dobře víte, že v sobě nemají Boží sémě, které máte vy. Není to součástí jejich scénáře, přesto mají inteligenci a zajímají se o Lidi. Je to většinou akademické a není v tom žádný skutečný soucit. Představte si na chvíli, že jsou v bezpečí, že jsou na průzkumné misi a vy jste jediný Člověk, který je schopen s nimi mluvit. Prostě předstírejte. Všechno, co vědí o lidstvu, získají od vás. Na co by se vás mohli zeptat? Vědí všechno o historii Lidstva, a přesto mají jednu palčivou otázku, na kterou může odpovědět jenom Člověk. Je tu jedna věc, kterou jsme nepochopili. Povězte nám prosím o lásce.ʺ

Kde začít? Tak o jaký druh lásky se jedná? Budete jim vyprávět o lásce k planetě, o lásce k partnerovi, ke zvířatům ve vašem životě, k předkům, k matce a otci? Je to láska k těm, které jste ztratili? Jak byste začali? Kolik druhů lásky existuje? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? I při tom, když se jim to začnete snažit říct, a i kdyby měli spoustu času, kde byste začali? Jak byste popsali neviditelné emocionální pole lásky? Mohli byste říct, cokoli byste chtěli, a oni by vám možná naslouchali, ale nepochopili by to. Nemají o tom představu. Když se zamilujete, je v tom tloušťka ducha, něco citelného, ale neviditelného a nedokazatelného a neměřitelného. Podíváte se do očí svého novorozence a je v nich láska a okamžitá komunikace. Láska má kolem sebe pole, které je krásné a vibruje. Dva Lidé spolu vytvářejí pouto a vlastně vytvářejí třetí energii, když se spojí. Láska okamžitě komunikuje na velké vzdálenosti. Je to víc než jazyk. Jak to chcete popsat?

Předstírejme, že tam sedí a poslouchají vás. Dokud chcete mluvit, dělají si poznámky. Když je čas odejít, poděkují vám, podají vám ruku a myslí to vážně. Jsou vděční. Jejich výzkum je hotový a pak odletí. Dokážete si představit, co si říkají? Nejsou o nic blíž poznání lásky, než byli před přistáním! Je to proto, že všechno, co jste řekli, není rozeznatelné. Nemohou plně poznat něco, co nikdy nezažili. Mohou o tom pouze slyšet a akademicky o tom ʺvědětʺ. To je dnešní skládačka - my pro vás máme jen to, co dokážete vstřebat. Přejdeme tedy ke třetímu jazyku - jazyku intuice a duchovního porozumění na úrovni srdce. Chceme, abyste pochopili co nejvíce.

Přehled
Zopakujme si, co jsme si řekli o lidské duši. Duše není součástí toho, co je tělesné, přesto ve vás přebývá na tělesné úrovni. Není to tedy chemie, není to synapse (vytvořená mozkem) a není to intuice. Není to nic z toho, co jste studovali. Je to něco, co zatím nedokážete pochopit, protože to nezapadá do žádné škatulky, kterou jste si vytvořili v rámci své 3D vědy. Je to kus Stvořitele - Tvůrčího zdroje, který je zodpovědný za ʺvše, co jeʺ.

Kdysi dávno Tvořivý Zdroj vybudoval krásný, laskavý systém a k jeho uskutečnění potřeboval Vesmír. Nyní máte galaxie, planety a život. To vše bylo sestaveno v průběhu času, uskutečněno řádně a nikoliv náhodně. Tvůrčí Zdroj, který planetu vybudoval, vás stále obklopuje. Galaxie, v níž se nacházíte, je v určitých ohledech také uvnitř vás a skrývá se, protože je součástí zkoušky na planetě, abyste svobodnou volbou objevili, co v ní je. Aby se to skrývalo ještě víc, existuje jen určité procento informací, které zvládnete, takže si ani neuvědomujete, že nevíte všechno. Nejste si vědomi její velikosti ani toho, co to je, ale jste si toho vědomi intuitivně, protože intuitivně každý Člověk ʺcítíʺ, že je tam něco víc.

Lidské bytosti, kam až se můžete podívat do své historie, přišli jste na planetu a hledali jste Stvořitele. Byla to vnitřní intuice. To proto, že přišli Plejáďané a dali vám pozměněnou DNA a poznání světla a tmy. To je příběh stvoření a toto vědomí vás nutí hledat zdroj všech věcí. Lidská duše prostupuje vším, co se vás týká. Nelze ji lokalizovat a je to čistá multidimenzionální energie - posvátná energie přesahující vše, co kdy můžete změřit. Není v měřítku, které jste kdy viděli. Nemáte pro ni žádné slovo. Nemáte pro ni ani barvy, protože je příliš daleko nad jakýmkoli smyslovým vnímáním, které kdy bude mít jakýkoli Člověk. Ale je to část lásky, kterou cítíte a vnímáte. To vůbec nedokážeš vysvětlit. Je to pojmově mimo vaše myšlení. Jednoduše nedokážete vysvětlit svou Duši a nedokážete vysvětlit ani Stvořitele. Ale víte, že to tam je.

Vaše Duše nemá pohlaví. Je obecná a krásná a plná nádhery - a je v každém z nás. Drazí, je ve mně. Nejsem člověk, a přesto je to ve mně! Mluvím k vám z pozice cti a vděčnosti. Nikdy jsem nebyl Člověkem a někdy nemohu uvěřit tomu, čím procházíte. Udivuje mě, že jste se k tomu upsali! Ale Duše je větší než cokoli, co si dokážete představit. Je to motor soucitu pro Vesmír.

Spojení s DNA
Duše je součástí vaší DNA. DNA umožňuje, aby se energie Duše přenášela určitým způsobem, a to s každým člověkem. Identifikoval jsem vrstvy, ve kterých sídlí, ale to není vše. Je v každé chemické látce ve vašem těle. Sídlí v energii vašeho vědomí způsobem, který neznáte. Je přístupná způsoby, které neznáte, a nadmíru vás miluje. Nemohu vám říci, co to je, protože opět nemáte pojmy, které by to pochopily. Ale kdybyste se mohli na chvíli zamyslet nad nejkrásnějšími barvami, které jste kdy viděli, byl by to obal, v němž přichází. Nejdobrotivější síla, kterou jste kdy cítili, to by byly dveře do Duše. Největší láska, kterou jste kdy k někomu nebo od někoho měli, by byla úvodní slova, která by vám řekla. Překonává vše, co jste kdy na planetě zažili, a Plejáďané to věděli a chápali. Se svolením Tvůrčího zdroje vám ji předali už dávno. Vaše DNA byla pozměněna a vy nyní díky tomu máte 23 chromozomů.
Pro mnohé to bude znít obskurně, více než divně a zvláštně. Jsme na to připraveni, ale mnozí z vás tyto věci musí slyšet. Mluvím ke starým Duším, a to jak k posluchačům, tak osobně. Ne všichni z vás se s tím ztotožní, ale mnozí mohou cítit pravdu. Chci vám říci, kdo jste, a pokud jsem vám tyto informace tímto způsobem neposkytl již dříve, musíte je slyšet nyní.

Začátek
Když bylo lidstvo připraveno k tomu, aby bylo Plejáďany zaseto, byli jste prostě součástí zvířat na planetě, určených k tomu, abyste byli na takovém vývojovém stupni, na jakém jste. Byli jste skutečně na vrcholu evolučního žebříčku. Byli jste daleko za úrovní jeskynních lidí a byli jste připraveni. Vypadali jste jako nyní a chovali jste se jako nyní. Ale podle plánu jste byli připraveni. Ve schématu evoluce to opravdu nebylo tak dávno. Byli jste Lidskou bytostí, připravenou přijmout něco, co mělo jen pár planet, a měli jste 24 chromozomů (stejně jako opice, které jsou na stupnici evoluce hned pod vámi).

Počátek tohoto procesu byl před 200 000 lety. Sto tisíc z nich právě připravovalo proces, abyste dospěli pouze k jednomu druhu Člověka namísto mnoha druhů, jako mají ostatní zvířata. Dokonce i vaše věda si klade tuto otázku, proč neexistují žádné odrůdy Člověka, jak to příroda vytváří u všeho ostatního. Ale esotericky je otázka zde: Když nastal čas vybudovat Lemurii a došlo k výsevu, jak se stalo, kdo myslíte, že zde byl, aby přijal semena? Myslíte si, že to byli obyčejní Lidé, kteří vzešli z biologického evolučního procesu Země? Bylo to jen jiné zvíře, které se náhodou stalo Adamem a Evou planety? Odpověď zní ne. Byli jste to vy a pro tento okamžik jste se inkarnovali z Plejád!

Pokud jde o reinkarnaci, neomezuje se pouze na tuto planetu. Byli jste si toho vědomi, že ano? Odněkud jsi musel přijít. Když dochází k exponenciálnímu růstu lidstva, odkud myslíte, že se bere zásoba Duší? Odpovědí musí být jiná místa. Duchovní život se neobjevuje odnikud. Duše čekají a jsou připraveny stát se součástí této planety. Reinkarnace probíhá již miliony let u jiných planet, dávno před 200 000 lety. Přišli jste z Plejáďanů! Souhlasili jste, že opustíte to, do čeho jste se vyvinuli, vrátíte se do základní formy a přijmete semena. Bylo to proto, že jste museli být určitého druhu chemické připravenosti, které se říká Paměť duše. Všechny tyto věci, o kterých jste nikdy neslyšeli, musely být správné, aby se semena mohla přijmout. Spojení DNA do 23 chromozomů totiž muselo fungovat za vás a přijít do biologického těla, které by jím nebylo zahlceno.

Příběh stvoření
Jak říkáme, toto je váš příběh stvoření. Řekneme si to tedy jednoduše, abyste se mohli ztotožnit s mytologií své doby. Adam a Eva byli výjimeční; byli jste to vy. Přišli (inkarnovali se) čerstvě z jiného místa, připraveni přijmout poznání světla a tmy. Tento proces nebyl náhodný a vaše písma vám to řekla. Takoví jste byli. Nejste jen staré Duše. Jste velmi zvláštní staré Duše. Přišli jste z Plejád, soustavy hvězd, které byste nevěřili. Přišli jste ze všeho téměř do ničeho a udělali jste to proto, že jste viděli potenciál dneška. Kolik životů jste prožili během posledních 100 000 let? Čím vším jste prošli, abyste se dostali až do dnešní doby? Je to obrovské.

Chci vám říct, kam to směřuje a jaký potenciál to může mít. Pak vám chci vykreslit některé časové rámce a nechci vás děsit tím, jak dlouho to bude trvat. Chci vám však ukázat potenciál toho, co se může stát, a tady to začíná být zvláštní.

Život v galaxii
Věříte, že ve vaší galaxii existuje jiný život? Pokud patříte k těm, kteří čekají na důkaz, pak byste měli přestat číst, protože bude chvíli trvat, než potřebný důkaz získáte. Některé věci jsou však samozřejmé. Když jste byli mladí a chodili jste na pláž, posteskli jste si, zda na planetě existují i jiné pláže? Pokud ano, řekli jste si proto: ʺŽádné nejsou, dokud to nedokážu a nepůjdu se na všechny podívat?ʺ. Ne, přišli jste na to, že to tak prostě v oceánu funguje... všude. Existují desítky tisíc pláží, i když vidíte jen jednu - to je zdravý rozum. No a život v galaxii je takový... všude. Stalo se to stejně jako na Zemi, stejným procesem. Myšlenka, že jste jediní, kdo žil, je naprosto proti zdravému rozumu. Přesto si možná řeknete: ʺPořád mám s celou tou myšlenkou problém.ʺ Ale i tak je to tak. Pokud ano, pak patříte mezi lidi, kteří byli naprogramováni tak, aby mytologii stvoření přijali nad vědeckou pravděpodobnost. S tím není spojeno žádné odsuzování, ale může to oddálit velkolepost vaší seberealizace.
Když řeknu Plejáďan, na koho si vzpomenete? Co si představíte? Snad bytost s humanoidní podobou, jen o něco vyšší a velmi moudrou? Možná sem přilétají ve vozidlech nebo (hltavě) okamžitě bez vozidel? Pokud přicházejí okamžitě (jako že skutečně přicházejí), co by vám to mohlo říct o tom, co mají, co vy nemáte?

Sedm sester
Dovolte mi, abych vám namaloval obrázek o vašich semenných rodičích: Plejádské hvězdy, souhvězdí Sedmi sester, se ve skutečnosti skládá z devíti sluncí. Z těchto devíti jsou tři hlavní obyvatelné planety (všechny nakonec osídlí Plejáďané). Jsou společností osvícených humanoidů již dva miliony let. Zamyslete se na chvíli - máte 200 000 let a z toho 100 000 let, kdy jste skutečně řádně osídlili. Před padesáti tisíci lety to v Lemurii a na dalších příbuzných místech skutečně začalo. Přesto jsem vám právě řekl, že Plejáďané na tom pracují už dva miliony let!
Díváte se tedy na společnost, která je osmkrát starší než ta vaše - osmkrát! Prošli si tím, čím vy, téměř do puntíku! Vyrůstali a dospívali stejně jako vy a také pro ně existoval časový rámec. Přešli do stavu absolventů, jako to teď děláte vy, a všechno se pro ně změnilo. Existují už dva miliony let a velkou část z toho, asi 10 000 let, strávili vzájemným zabíjením. Zdá se vám to povědomé? Vzájemné zabíjení! Vskutku, na hřišti vědomí házeli kameny a nadávali, bez jakékoli elegance dospělosti, zatímco byli v temnotě. Jsou to tytéž problémy, kterými jste prošli i vy. Prošli značkou a začali přijímat informace, stejně jako vy.

Atributy Plejáďanů
Jejich DNA má stejnou strukturu jako ta vaše, pouze chemický počet je jiný. To jste pravděpodobně věděli. Najdete ji po celé galaxii, protože principy, které ji vytvořily zde, ji vytvořily všude. Je to základní galaktický stavební kámen života. Existuje dokonce i ve vaší sluneční soustavě a jednoho dne ji uvidíte, až budete schopni navštívit všechna místa, která pozorujete. Najdete tam DNA! Pak se ozve ʺaha!ʺ. Začnete chápat, že jde o přirozeně se vyskytující život. Začneš chápat, že je to přirozený životní proces, který probíhá všude.
Jak dospívali a rostli, začala být plejádská DNA životaschopnější. Procento její účinnosti se začalo zvyšovat - 44 %, 54 %, 55 %, 66 %, 77 %, 88 %. V tomto okamžiku začnete skutečně splývat s Duší. Jste stvořeni k tomu, abyste byli božští, abyste žili věčně! Vaše konstrukce je konstrukcí obnovitelné biologie. Každá buňka stále pokračuje a pokračuje, zejména božství ve vás. Když začne být výkonnější, buněčné omlazení vytvoří z kmenových plánů nové, nikoliv kopie, jak je tomu nyní. Tato buněčná struktura ve skutečnosti nikdy nezestárne. Vy nikdy nezestárnete! Plejáďané mají tři planety. Naučíte se pohybovat a poznáte vesmír. Není to problém. Stane se z toho krásná, snadná volba. Kromě toho existuje božská moudrost nerozmnožovat se - konečná svobodná volba, jak svobodně a s kolektivní moudrostí řídit populaci.

Plejáďan je to nejbližší, co ve svém životě uvidíte, andělovi. Pracují na 88 %. Mají kontrolu nad fyzikou, a to přirozenou, nikoli provedenou pomocí přístrojů. Zapletli se se vším, s čím chtějí být zapleteni [entanglement zde použit jako fyzikální termín]. Lidská duše je božská, fyzikální v jádru, s moudrou kontrolou nad vším. Stvořitel je v Duši. Tvořivý zdroj je mistrem fyziky vesmíru. Pokud jste na 88 %, máte kontrolu nad vším. To je semínko, které máte v sobě. Zní vám to povědomě? Co dokázali někteří mistři planety, že to bylo tak pozoruhodné? Použijte zdravý rozum - byla to jejich kontrola nad fyzikou. Zázraky? Možná, že schopnosti podobné mistrovským jsou jen DNA pracující na 88 %.

Plejáďané byli osazeni jinými. Mluvili jsme o Orionu a Arkturu. Tato jména jsou vašimi semennými prarodiči. Před těmito jmény je ještě jedno, o kterém jste nikdy neslyšeli. Zamyslete se nad časovým měřítkem a mělo by vám to dávat smysl. Vaše planeta je stará více než čtyři miliardy let. Kde jste byli? Jsi tu přece nováček! Jsi opravdu nový. Představte si, co se dělo ve vaší galaxii, zatímco Země chladla. Víš, jak dlouho trvá miliarda let? Představ si, co se dělo a jaký život procházel svými vlastními cykly. To je zdravý rozum a zahrnuje dobré pravděpodobnostní myšlení těch, kteří si říkají vědci. Toto je jediná planeta se svobodnou volbou v této galaxii v tuto chvíli, a každá vybraná planeta má tuto vlastnost - jedna po druhé. Právě jste prošli významným ukazatelem a veškerý život v této galaxii, který má božskou DNA, o vás ví. Signál byl vyslán v prosinci 2012. Chci vám říci, co to způsobuje. Přináší oslavu, naději, návštěvníky a pomoc. Začíná skutečný systém zralosti. To nebylo ʺdánoʺ ve vaší pravděpodobnosti. Ve skutečnosti jste to vytáhli na poslední chvíli.

Duchovní vývoj
Evoluce v buněčné struktuře vašeho těla začíná vytvářet symbiotický vztah mezi vaší DNA, vaší Akášou a vaší intuicí. Systém duchovní evoluce přichází prostřednictvím Duše, tečka. Nepřichází prostřednictvím šišinky mozkové ani mozku. Šišinka vnímá Vyšší Já. Intuice cítí Vyšší Já. Ale Duše je energie, která dodává informace. Duše je napojena na mřížky. Vaše lidská Duše je katalyzátorem a vždy byla katalyzátorem pro gradující energii, kterou jste nyní připraveni přijmout. Tato energie vzestupu nepřichází skrze Lidskou část buněčné struktury. Nemůže. Mnohé planety selhávají a ničí se, protože celá civilizace, která ʺrosteʺ a dozrává, je procesem svobodné volby prostřednictvím nebuněčných systémů.

Různé druhy ʺvzpomínekʺ
Otevírající se časové kapsle*, které Plejáďané aktivovali, budou ʺviděnyʺ několika částmi vás. Některé prostřednictvím mřížek, ale některé uvidí část vaší duše. Duševní část vás je zapojitelná až ve chvíli, kdy se přiblížíte ke 44 % (účinnosti vaší DNA). To je signál pro její plné rozvinutí. Duchovní vývoj bude znamenat nárůst něčeho, o čem jsme nikdy nemluvili, ale co začínáte pociťovat. Budeme tomu říkat vzpomínka na Duši. Začínáte si pamatovat věci mimo Zemi!
Vaše hlavní Akáša obsahuje pouze zážitky ze Země. Vaše akášická vzpomínka, když přejdete přes závoj, zůstává zde na Zemi. Je v Jeskyni stvoření, v krystalické substanci, která si vše pamatuje nebo uchovává. Je to, jako byste měli svůj vlastní krystal, který zůstává na planetě. Když se vaše Duše vrátí, vyzvedne si informace, vloží je do vaší DNA a vy se vydáte na další reinkarnační dobrodružství. Jinými slovy, vaše Akáša zůstává zde na planetě.

Proč si někteří z vás pamatují, kým byli na jiné planetě? Odpověď zní, že někteří z vás si vzpomínají na plejádskou energii. Někteří z vás si vzpomínají, že tím skutečně prošli už dříve! Některým z vás to dává naději, protože víte, co se stalo. V rámci své DNA jste už dávno viděli 88 %, a proto jste tady. Šance, že se to stane tady, ve skutečnosti potřebuje toto připomenutí a vy si ho nenecháte ujít! Kdo ví, jak dlouho to bude trvat? Na tom nezáleží, protože ty tu budeš po celou dobu. Tohle je vzpomínka Duše, ne vzpomínka buněčné DNA Akáša. Vzpomínání Duše se zabývá veškerým životem, všude. Nakonec si možná vzpomenete i na to, že jste věční.

Kdo jste byli před pěti miliony let? I to vás napadne. Chcete skutečně vědět, odkud vaše Duše pochází? Odpověď zní: ze všech planet svobodné volby, které absolvovaly. Nepřicházejí z nebe v nějaké Duši - studni z Tvůrčího zdroje. Přicházejí z jiných míst, která tím prošla, drazí. To jste vy. Avšak ti, kteří jsou v této místnosti, a ti, kteří poslouchají a čtou, by tu nebyli, kdybyste neměli určitý atribut vzpomínání Duše, který již funguje.

Tah budoucnosti
Tento atribut duchovní zralosti je tak přitažlivý, drazí, že ho nemůžete nechat být. VÍTE, jaké to je, když se dostanete na místo, kde jste jedno s Bohem. Byli jste tam a udělali jste to a byli jste první na planetě, kdo přijal semeno. Nyní se začínáte probouzet a trochu si vzpomínáte na to, jaké to bylo - jen trochu. Bojujete s konflikty, které vám přináší bytí Člověka, ale zároveň víte, co vás možná čeká a co můžete udělat. Dochází k frustraci a někdy i k chemické nerovnováze. V posledních dvou letech mnozí dokonce zemřeli. Možná někteří z nich byli vaši přátelé? Nebyli jste na to připraveni. Možná to byli vaši partneři? Chci vám něco říct, pokud jste to ještě neslyšeli: Vrátili se! Důvodem, proč odešli, bylo to, že teď, při osvěžení energie, mají nový čistý štít. Museli odejít, aby připravili půdu pro váš návrat, drazí, kvůli tomu, co se stalo v roce 2012. Měli odejít dříve, aby připravili půdu pro váš návrat.
Velkolepý systém je nad rámec benevolence. Je zde systém, který zavání největší láskou Tvořivého zdroje, a vy si to nedokážete představit. Kape z něj pro vás čest a čeká, až se stanete jedním s Bohem. Dokonce i nad rámec toho, jak zvyšujete procento účinnosti své DNA, vaše Duše přináší více tvořivé energie z Centrálního zdroje. To je vývoj Lidského ducha. Je to daleko za hranicemi biologie, daleko za hranicemi vědomí, když si podáváte ruku s Tvůrčím zdrojem Vesmíru.

Načasování: Vždycky jde o to.
Doplňuji tento jednoduchý příběh Duše. Teď už víte, co se děje. Možná si budete chtít zopakovat slova ʺJak dlouho to bude trvat?ʺ. Příliš dlouho. [Drazí, tohle je teprve začátek. Jste v roce dva [rok 2013 byl rokem rekalibrace; rok 2014 byl rokem jedna]. Nyní pomalu začnete pozorovat, jak lidé duchovně dozrávají. Říkali jsme to stále dokola. Věci, které jsou dnes v lidstvu tak nevyvážené, začnou být časem vyvážené a zralé. Právě teď temná energie bojuje o život. Nakonec uvidíte změny všude a ve všech aspektech - dokonce i v politice. Začne být vidět rovnováha, soucit a moudrost. Až se příště reinkarnujete, vzpomenete si, kdo jste, to vám slibuji. Možná si nebudete pamatovat své jméno ani to, jakým jste byli člověkem, ale budete si pamatovat, že jste tu byli a že jste zpět. Budeš pokračovat tam, kde jsi skončil. Budeš moudré staré dítě nad všechny děti, které dnes znáš, a nebudeš dělat chyby, které jsi dělal tentokrát - žádnou z nich.
Tohle je nová moudrost a ta přichází s tebou. Mnohem víc než normální Akaša, vzpomínka na Duši tě ochrání a tvé děti ponesou to, co neseš ty. Tak to bude fungovat. Základní vzpomínka Duše ji bude pohánět kupředu přes mír na Zemi k promoci! Je to pro vás příliš esoterické? To je v pořádku. Mám čas, abyste to pochopili. Ozvěte se mi - asi tak za milion let.<

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/21/kryon-the-human-soul-revealed/

Zpět