3842 Budoucnost lidstva a Země KejRaj

[ Ezoterika ] 2023-02-04

Budoucnost lidstva již není v sázce. Je zajištěna, s hojností, pokrokem ve všech oblastech, s láskou a jednotou pro všechny. Na rozdíl od toho, co možná vidíte ve svých médiích, se peklo nekoná. Dochází ke změně. Lidstvo a Matka Země jsou připraveny k pozvednutí do vyšší dimenzionální reality. Dveře do páté dimenze jsou otevřené pro všechny, kteří chtějí překročit staré paradigma třetí dimenze. To, co nyní vidíte, jsou pozůstatky starého matrixu. Anorganický způsob života a vše, co s ním přišlo, se rozpadá a rozpouští. Umělé konstrukce starého světa třetí dimenze nemohou odolat vyššímu světlu Galaktického centra. Ve vyšších frekvencích tohoto světla je totiž vše navrženo, vytvořeno a poháněno čistou božskou energií.

Neexistuje žádný Armagedon, neexistuje žádný soudný den, svět nekončí. To, co nyní vidíte ve svém světě, je hroutící se iluze. Rozpadá se falešný, člověkem vytvořený matrix, který byl poháněn strachem. Vzniká nový svět, nová božská matrice, která je poháněna láskou. Bylo nastoleno vyšší vědomí, nová perspektiva, nový základ, pro lidstvo začne nový mírový a prosperující způsob života. Musíte se zbavit starých zastaralých přesvědčení a představ, abyste pochopili rozsah toho, co se skutečně rozvíjí. Již jste svědky konce toho, co nazýváte ekonomickým systémem, zatímco ve skutečnosti jde o placené otroctví. Jste svědky konce náboženství. Jeho vynález nikdy neměl dobré úmysly. Přinesly ho zlovolné entity. Vidíte konec ʺvědyʺ. Je to totiž falešná věda, za níž vždy stáli lidé, kteří nikdy neměli na mysli zájmy lidstva.

A to nejdůležitější, pochopíte, že původ lidstva začíná ve hvězdách, nikoli na Zemi. Nyní je čas otevřít se větším pravdám. Jednou z těchto větších a vzrušujících pravd je, že jste ve vesmíru nikdy nebyli sami. Bůh by nestvořil miliardy hvězd a galaxií jen proto, aby je všechny nechal prázdné, bez života. Všechny hvězdy a planety mají život. Nemluvíme o ʺbakteriálníchʺ typech života. Mluvíme o rozumném životě. Ani na Zemi jste nikdy nebyli sami. Bytosti vyšších dimenzí, které v dávných dobách různé civilizace označovaly jako anděly, chodily po Zemi miliony let. Mnohé tak činí i nyní. Nebýt jejich zásahů a ochrany Země, váš svět by již dávno zanikl. Jakmile se posunete do vyšších frekvencí, tyto bytosti čistého světla se lidstvu zjeví a všechny vás přivítají v Galaktickém společenství. (pozn. že bychom fakt pořádali zájezdy k Makoši?)

Je mnoho lidí, kteří se bojí změn. Mnozí si přejí držet se starých způsobů, protože prostě nedokážou pochopit myšlenku nebo představu úplného míru a svobody. Být otevřený univerzální pravdě o jiných civilizacích existujících na mnoha planetách a hvězdných systémech. Musíte se zbavit strachu z nových pravd, které přichází. Nezáleží na tom, zda jste ʺčisté (neočkované) krveʺ, pokud se budete i nadále držet satanismem prodchnutých náboženských textů a dogmat a zůstanete v režimu přežití, plní strachu. Ocitnete se tak na stejné cestě a budete čelit stejným zkušenostem jako ti, kteří se rozhodli přijmout nanotechnologické injekce. Strach je stejně smrtící, ne-li smrtelnější, a bude vás udržovat v temných stavech.

Ti z vás, kteří se rozhodli jít kupředu, být součástí nové Země, zažijí ráj i mimo něj. Máte zažít život, jaký byl původně určen k prožívání zde na této planetě. Před miliony let existovalo ve hvězdách místo známé jako Zahrada Edonu neboli Zahrada lásky. Tato planeta, kterou nyní znáte Země, má být druhou zahradou Edonu. Místem, kde se budou setkávat světelné bytosti ze všech oblastí vesmíru, vzájemně se ovlivňovat, sdílet a společně růst.

Probuzení lidstva vyvolalo ohlas v celé galaxii i mimo ni. Vaše naděje, vaše vůle a silná víra ve změnu k lepšímu překvapila mnoho civilizací po celé galaxii, mnohé z nich pochybovaly - je téměř nemožné, aby se civilizace, která se propadla do bezedné jámy temnoty, vrátila opět ke světlu. A nyní vám fandí, jejich radost se zdesetinásobila. Mnohé z těchto světelných bytostí se nacházejí jen několik mil nad Zemí.

Již jste zaznamenali více pozorování hvězdných plavidel.
Mnohé z těchto civilizací jsou vašimi předky, vaší rodinou. V nepříliš vzdálené budoucnosti, stejně jako v minulosti, přistanou na vaší milované planetě. Tentokrát vás neopustí. Dovolíme si zde dokonce uvést časový rámec. Toto velké shledání se uskuteční během příštích čtyř let, nebo i dříve. Možná je nyní nevnímáte, tyto světelné bytosti, ale zcela jistě jsou vám blíže než kdykoli předtím. Pohybující se ʺhvězdyʺ, které vidíte na obloze, jsou ve skutečnosti světelné lodě vaší rodiny.

Bdí nad vámi s nejčistší láskou. Mnozí z nich chodí mezi vámi. Vězte, že jste v bezpečí, vaše světlá a prosperující budoucnost je zaručena. Udržujte nyní své světlo, je ho v této době velkých změn zapotřebí. V závěrečné fázi pozvednutí. Protože se iluze stále rozpouští, může tu a tam dojít k několika nárazům. Proto vám říkáme, vyvolejte ze svého nitra boha a rozsviťte všechno svým světlem a uvidíte, jak se to proměňuje v božskou podstatu.

Slibujeme vám, že už vám nezbývá mnoho času. Skutečně stojíte na prahu nové reality. Nového světa jednoty, naplněného nejvyšším světlem, a světa, který je veden láskou. Toto je čas oslav. Všechno světlo vám, drazí!

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/02/04/the-future-of-humanity-and-earth/

Zpět