3836 Největší změna všech dob Peter B. Meyer

[ Ezoterika ] 2023-01-21

Mimozemské kosmické lodě kolem planety Země
Rok 2023 bude rokem našeho osvobození z dluhového otroctví. V zákulisí jsme již dávno na dobré cestě k tomuto cíli. Věřte PLÁNU. Q neustále opakuje: ʺMáme všechny informaceʺ - naše Aliance si může dovolit luxus čekat na ideální okamžik, kdy zasadí Deep State smrtící úder. Není divu, že Deep State je v naprosté panice. Svět stojí na prahu trvalého míru. Jedná se o výkon super vysokého kalibru, který provedli vlastenci s pomocí našich mimozemských bratrů a sester. Všechny vojenské síly a válečný materiál v zahraničí se vracejí do svých domovských přístavů. Dostane se tato mimořádná zpráva na tučné titulky v mainstreamových médiích? To si pište, že ne. Deep state stále ovládá MSM a zoufale se snaží zabránit tomu, aby se lidé dozvěděli, že válečná mašinérie a centrální banky jsou končeny. Pro kabalu je to konec. Všichni mají dobrý důvod těšit se na prosperující a zdravý nový rok 2023. Brzy budeme poprvé skutečně žít jako svobodní obyvatelé planety Země, abychom se rozvíjeli podle záměru našeho Stvořitele. Bez válek, hladu, chudoby a bídy. Budeme si užívat života plnými doušky. Prosím, šiřte tuto zprávu dál.

Spáči, kteří dosud o ničem nevědí, se možná probudí a nic z toho nepochopí. Všichni, kdo jsou zde inkarnováni, v této době prožívají svou poslední zkušenost v dualitě. Tato existence rozhodne o tom, kdo odejde do Nové 5D-Země, tedy do Nového cyklu, který již není smířením a zkouškami. Ti, kteří ještě nejsou na potřebné frekvenci, budou z této planety odstraněni a budou muset své lekce opakovat na jiné 3D planetě ve vesmíru. Výměna duší na Zemi probíhá již desítky let. Při deinkarnaci se duše, která není v požadované vibraci, na planetu Zemi znovu nevtělí. Na Zemi se vyprazdňují duchovní kolonie. Je zřejmé, že žádná duše, která je vykázána, zůstat nemůže. Byl by to nesmysl. Vezmou jiný cíl cesty. V atmosféře kolem Země jsou tisíce mimozemských kosmických lodí, které tyto duše přijímají. Po přijetí jsou informovány, že ještě nedosáhly potřebné frekvence, aby mohly zdědit Novou Zemi. Utěšovány nezištně pomáhajícími Duchy jsou vedeny k tomu, co je čeká. Poté se dozvědí, že opustí Zemi, aby na jiných planetách dokončili učednickou dráhu zkoušky a usmíření. Po přijetí v Kosmických lodích, protože jsou již deinkarnovaní, budou odvezeni do astrálu své nové planety. Nebudou se reinkarnovat okamžitě, jak se předpokládá. Předchází tomu proces energetické adaptace.

V tomto roce 2023 uvidíme zřetelněji odstranění většiny světových vůdců, právě té reptiliánské hybridní části, která je součástí dominantního Deep State Matrixu. Očistná vůle je již v závěrečné fázi. Vše, co nemá světelnou frekvenci, brzy přestane existovat. Závoj, který drží naše duše v zajetí na této planetě, bude prostřednictvím procesu reinkarnace zvednut, aby se lidstvo osvobodilo a vyvíjelo se tak, jak to pro nás Stvořitel zamýšlel. Bude k dispozici ʺmimozemskáʺ technologie, která napraví vše, co je na Zemi špatně, a dokáže nás udržet mladé a zdravé. Dozvídáme se o technologiích, jako jsou léčebné přístroje, které jsou v mimozemském provozu již dlouhou dobu. Nazývají se MedBeds; ʺkteré nás mohou udržet mladé a zdravé tak dlouho, jak budeme chtít, což by mohlo být zhruba 1 000 let, než nová rasa dosáhne další úrovně.ʺ Ve své posedlosti otázkami typu ʺKdy přijde zjevení?ʺ si většina lidí málokdy klade užitečné otázky o tom, co by se mohlo stát dál. Některé z nejzajímavějších událostí, které přijdou, se týkají vědy a techniky. Jaké vědecké znalosti by mohli mít mimozemšťané, jaké technologie by se z těchto znalostí mohly vyvinout a co by se mohlo stát, až k takovým technologiím získáme přístup? Více jasno přinesou příští články.

Každý, kdo není na specifické pozemské frekvenci pro probuzení a léčení, tj. není otevřený přicházejícím energiím vzestupu; nebo přicházejícím vlnám harmonické rezonance, vedoucím k vědomí jednoty, se bude muset buď transformovat, nebo selže. Tento proces se skládá z těla a duše a není to fantazie, je to měřitelný, reálný vědecký poznatek a fakt; nazývá se Schumannova rezonance. Jedná se o globální elektromagnetické rezonance, generované a aktivované energiemi z našeho vesmíru, viditelné mimo jiné jako blesky. Již staří Egypťané používali při svých starověkých rituálech určité rezonanční samohlásky; tyto samohlásky byly považovány za mimořádně posvátné, takže byly z hovorového jazyka odstraněny a v psaném hieroglyfickém jazyce se již nevyskytovaly. Kromě toho Egypťané při obřadech používali nástroj zvaný ʺSistrumʺ, chřestidlo s kovovými disky, u něhož bylo prokázáno, že produkuje mimořádně vysoké hladiny ultrazvuku.

V 90. letech 19. století se legendární vynálezce Nikola Tesla poflakoval ve své laboratoři se svým blízkým přítelem Samuelem Clemensem, známým také jako slavný spisovatel Mark Twain. Oba měli dlouhodobý vztah a Twain, který byl notoricky fascinován vědou a technikou, byl pravidelným návštěvníkem Teslovy laboratoře. V této fázi svého života byl Twain, jak Tesla popsal, ʺ...v nejhorším stavu, trpěl řadou znepokojivých a nebezpečných onemocnění.ʺ Toho odpoledne Tesla navrhl Twainovi, že by mohl vyzkoušet nový vynález, na kterém pracoval, mechanický oscilátor, který vysílá do těla vibrace o různých frekvencích. Twain souhlasil a nasedl na Teslův stroj. Na konci sezení Twain náhle vyskočil a spěchal na záchod se strašným průjmem. Navzdory tomu Twain pokračoval v používání stroje denně téměř dva měsíce a na konci toho, slovy Tesly, ʺobnovil svou dřívější sílu a schopnost užívat si života naplnoʺ. To bylo přesně to, co Tesla očekával. Stejné výsledky dosáhl Tesla a jeho asistenti během svých experimentů s tímto vynálezem.

Jak Tesla popsal ve svých zprávách: ʺVstoupil jsem na plošinu a vibrace generované strojem se přenesly do mého těla. Ten pocit byl stejně zvláštní jako příjemný a požádal jsem své asistenty, aby to zkusili také. Udělali to a stejně jako já byli ohromeni a spokojeni. O pár minut později někteří z nás, kteří jsme zůstali na desce déle, pocítili nevýslovnou a naléhavou potřebu. Když jsem se svými asistenty začal praktikovat mechanickou terapii, měli jsme ve zvyku rychle dojíst a spěchat do laboratoře. Trpěli jsme dyspepsií a různými žaludečními neduhy, žlučníkem, zácpou, plynatostí a dalšími poruchami, což jsou přirozené důsledky neregulovaného zlozvyku. Po týdnu aplikace, během kterého jsem zdokonaloval techniku a učil své asistenty, jak nejlépe dostát léčbě, všechny tyto formy nemocí zmizely jako mávnutím kouzelného proutku na téměř čtyři roky. V období používání zařízení jsme byli všichni ve výborném zdraví.ʺ Tesla popsal tento objev a vynález jako svůj největší příspěvek k lidskému blahu, což je pro vynálezce na úrovni Nikoly Tesly odvážné tvrzení. Po zbytek života používal svůj oscilační přístroj k léčbě lidí s nejrůznějšími zdravotními problémy - od zácpy po kardiovaskulární onemocnění, zranění a infekce, poruchy spánku a hormonální nerovnováhu. Ale co přesně objevil? Jak sám Tesla řekl: ʺPokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte v pojmech energie, frekvence a vibrací.ʺ Co tato vyspělá technologie znamená pro někoho, komu je 80 let? Za méně než tři minuty mu může být znovu 30 let. Padesát let jeho/jejího života se odlouplo. Nyní může mít žena opět děti. Pokud chtějí, mohou si vybudovat novou rodinu. Zdá se, že technologie Med Bed je věčnou studnicí mládí.

Zdroj: https://finalwakeupcall.info/en/2023/01/21/biggest-change-of-all-time/

Zpět