3736 Neviditelní páni země - Vládci lidstva - kosmické zjevení Cosmic agency

[ UFO ] 2020-04-23

Swaruu (9): Tohle ti nemohu říct nijak šetrně, takže začnu malým úvodem od Káal´ela:
ʺMáme pro vás dobrou i špatnou zprávu. Dobrou zprávou je, že Federace nebo
konglomerát pozitivních ras vyslal na Zemi pomoc. Špatnou zprávou je, že tou pomocí jste vy.ʺ
Možná špatný vtip. Ale dnes už to nemůže být aktuálnější.
Víte, že sociální struktura Země je taková, že lidé jsou na dně pyramidy. Dále společenské třídy, politici, duchovní, tajné společnosti, ilumináti. Nad ilumináty jsou ti, které mnozí nazývají ʺkontroloryʺ. Kdo jsou? Reptiliánská spojenectví, spojenectví s dalšími regresivními rasami, archonty a parazitickými bytostmi 4D. Již jsme hovořili o tom, že se jedná o lidský projev. V tuto chvíli předávám slovo Alenym.
Alenym: Dobře. Je to velmi bolestivé a dozvěděla jsem se to teprve před čtyřmi dny. Byla jsem docela naštvaná. Na všechny. Je to oznámení nebo prohlášení nebo obvinění. Nechci, aby se to říkalo lehkovážně. Je to zásadní otázka. Velmi smutné zjištění. A je to možná jedna z nejdůležitějších otázek, ne-li ta nejdůležitější, kterou vydali. Jak se dalo očekávat, dojde ke kontroverzím. Ale pravda je pravda a my se s ní odmítáme smířit. Chci, abyste nám položili otázky, a to formou rozhovoru.
Nyní chápeme, kdo jsou správci, ʺneviditelní vlastníci Zeměʺ, jak moudře řekl Salvador Freixedo. Je to samotná Federace.
Vždycky to byli oni. Nejde o to, že by Federace byla infiltrována. To jsou oni. A být Federací zahrnuje všechny rasy Federace, včetně Taygety. Jde jen o to, že programy přicházejí a odcházejí, stejně jako lidé. A my na této lodi s tím nesouhlasíme. Ostatní rasy si to právě uvědomily a rozhodly se odstoupit. Kočky, Urmah, se před několika dny stáhly. Stahují se také Engané. Sami nám to neřekli, Federace, to je jasné. Nikdy nám nic neřeknou. V sobotu přijíždím se svým týmem do Rady, jako každou sobotu, a oni mi řeknou, že je to zrušené. Což byla lež. Nechtěli nás tam. Přijede Ruhr z Urmy a řeknou mu totéž. Že jejich přítomnost ʺjiž není nutnáʺ.
Nai´Shara: Taygeta už pro ně byla velmi ʺnepříjemnáʺ.
Alenym: Přesně tak, to je důvod, proč Swaruu od začátku bráníme.
Nai´Shara: Proto jsme byli označeni za skandální.
Alenym: Proto nás omezují na klávesnici. Neposkytují a nechtějí nám poskytnout ani zvuk, natož video. To oni stojí za vším, co se na Zemi děje. Všechny dílky do sebe zapadnou, jakmile je odtud uvidíte jako celek.
Když to všechno sečteme, plus to, co nám Swaruu podrobně vysvětlí. Potvrzuje to i ona, zde přítomná, která, jak se říká, už film viděla. Minulou neděli jsem to nevěděla, je to tak čerstvé.

Gosia: A v poslední době ji přidaly i jiné rasy?

Alenym: pouze Engan a Urmah. Ostatní rasy o tom vědí a otevřeně se toho účastní. Stejně jako u Alfrateanů, od nichž by se dalo očekávat, že budou ke svým lidským příbuzným empatičtější.
Nai´Shara: Vzpomeňte si, jak se na Zemi zachází s pastmi, klamáním a zdáním, protože přesně takhle Federace funguje.
Alenym: Není to tak, že by to ta či ona rasa nevěděla. Vědí o tom a účastní se. Děje se tu to, že my a Ruhrové a Engan, obecně, ačkoli jsou součástí této, stejné věci, lidé fyzicky zde, nesouhlasíme kvůli naší osobní etice. Z tohoto důvodu odhaluji a obviňuji Federaci z této nehoráznosti, ať už jsou její důvody oprávněné, nebo ne.

Robert: Ano, jak smutné, proč se starají o lidstvo, co je nutí nás tu držet?

Swaruu (9): Je to jako vždycky. Je to zrod nové mezihvězdné rasy. Jako děti jsou vedeni ʺpozitivnímiʺ rasami Federace. Práci však mají vykonávat lidé. Je to galaktická škola, kde se učíme být novou rasou, která aktivně spolupracuje s ostatními hlavními a mezihvězdnými rasami.
Negativita, reptiliáni, maitre, únosy, atomové války, milionáři s injekčními stříkačkami, mezinárodní měnový fond, archonti, reptiliánská královna, zkorumpovaní politici, nemoci, hladomor, klimatické změny, světové a lokální války, pandemie a hurikány, zemětřesení a tsunami, to vše je dílem lidské mysli, která se snaží pochopit sama sebe a snaží se ovládat svou obrovskou sílu projevů. Mezihvězdné rasy Federace nemohou dát svolení nezkušené nové rase, která pro sebe projevuje noční můry, a tak je omezí na Zemi.
Jak víte, byla to Federace, kdo zavedl Van Allenova pásma, éterickou klec. Dokud se lidé nenaučí řešit vzájemné neshody. Dokud nedospějí jako rasa nebo druh, protože lidé dnes nejsou považováni za rasu. V rámci učení je nechávají, aby se navzájem ničili. Jako součást celé školy, ale s určitým omezením, proto k atomové válce nikdy nedojde, protože ji Federace nedovolí jen proto, že by zničila školu. Ale světové války připouštějí, protože to je to, co si lidé sami vytvořili. Zásady svobodné vůle Federace, protože je to pro ně jediný způsob, jak se učit. S těžkostmi a silnými výzvami, abyste získali kontrast a soustředění projevu. Naučit se ovládat své schopnosti.
Nenechávají vás lidi samotné, vždy vám posílali průvodce. Tak jako dnes. Jste průvodci ostatních průvodců tam dole. My z vás, já ze zdejších Taygeteanů. A jiné bytosti vedou mě. Tak tomu bylo vždycky. Po miliony a miliony let. Takto se rodí mezihvězdné rasy. Všichni prošli těžkými a bolestnými zkouškami velkého utrpení. Není to nic nového. Pouze pro ty, kteří to nevěděli. Federace není ani ʺšpatnáʺ, ani ʺdobráʺ. Jen Federace.
Kdo to dělá, kdo to organizuje? Rasy, které všichni znáte: Andromeďané, Arkturiáni, Siriané, Plejáďané. To vše z dlouhého seznamu. Nejedná se o zlo jako takové, ale o lidský reflex. Jak víte, jsou tu i Alfa Draci a jsou Federací. Byli tam a čekali, až na ně přijde řada. Přišla a jsou velmi aktivní.
Ale vše skutečně negativní, vykořisťování, otroctví, lidé ve farmách na maso pro reptiliány, pedofilie, satanismus, rituály, oběti... to vše jsou projevy lidské mysli. Je pravda, že zde existuje dualita a regresivní rasy, ale ne takové, jaké jsou vykreslovány na Zemi. Jedná se o lidskou tvorbu a interpretaci. Je pravda, že to má vliv i na ostatní rasy. Ale rychle se rozpouští.
Alenym: Při bližším pohledu to všechno sedí. ʺKorporaceʺ jsou oni, Federace sama. A na našem názoru jim nezáleží. Mají takovou moc, že jim na tom nezáleží. Jejich federace je kolosálních rozměrů. Jsme jen pár idealistických holčiček. Už nás ani neposlouchají.

Gosia: Mám otázky. Začnu tímhle: Swaruu říkala, že mezihvězdné rasy Federace nemohou dát svolení nové, nezkušené rase, která si sama pro sebe projevuje noční můry, ale není to pak Federace, kdo manipuluje s lidmi? O jakém svolení tedy mluvíme, když za tím vším stojí oni sami, jak říkáš? Alenym je obvinila z nehoráznosti. Lidé nikdy nebyli lidmi, byli to Lyřané.

Swaruu (9): Manipulují s nimi jako učitel se svými žáky. A ano, lidé jsou ET původem, ale ne myslí. Jsou pro ně mladé a nezkušené duše. Neprobudí se, protože lidé sami se nechtějí probudit jako rasa, jako nový druh. Vidíte to z pohledu někoho, kdo se zoufale chce probudit, protože jste průvodcem, stejně jako mnoho dalších semínek. Ale masa lidí o to nestojí. Proto jsem vždycky říkala, že Země je taková, jaká má být. Duše tam jdou, aby rostly nebo aby byly vedeny a tím také rostly, a jdou tam na základě vlastního rozhodnutí. Ví, čemu budou čelit.
A jak to vidí Federace? Ti, kteří s tím nesouhlasí, mohou ze Země odstoupit. A pro mnohé je tímto východiskem smrt. Z jakéhokoli důvodu. Pro tyto rasy Federace je východiskem pouze smrt.
Ve Federaci převládají nelyřanské rasy. Nezvládají tedy emoce jako lyřanské rasy. Jsou chladní a logičtí. Pozorují pouze emoce a umožňují situace, kterým musí jednotlivci a národy čelit, aby mohli studovat jejich reakce. Stejně jako to udělali Andromedáni Alexi Collierovi a dalším. Bez empatie. Ne proto, že by byli zlí, ale proto, že nerozumějí citovým závodům. Proto nás vidí jako emocionální rasu idealistických žen, jak říká Alenym. Považují to však za jediný způsob, jak podnítit morální, duchovní a svědomitý růst nové rasy, jako je lidská rasa.

K tomu také slouží jejich semena. Andromeda, Sirius, Arcturus a další semena. Prožívat emoce jako lyřanská rasa. Lidská rasa je směsicí nesčetných ras v jednu, která využívá biologickou schránku. Tak tomu bylo vždycky, lidé se musí naučit postarat se sami o sebe. Vyřešit problém, který si sami vytvořili. Federace je pouze mentorem. Ale ano, shora kontrolují, co se děje. Říká se nezasahování, ale ve skutečnosti si lidé uvědomují, že nezasahují, protože jejich ruce jsou všude. Federace však nezasáhne ani neodstraní žádnou Kabalu. Nechápou to, chápou lidi.

Gosia: Ale řekněme si to chronologicky, logicky. Před 12 500 lety zavřeli Reptiliány, nikoli Lyřany, a vytvořili tak 3D. Tedy Lyřané byli po tisíciletí manipulováni a nyní se Federace snaží zjistit, zda se z toho všeho mohou dostat sami? Je to jako chytit krysu do pasti a pak ji obvinit, že se tam dostala sama.

Swaruu (9): I tam nahoře je to stejné. Nejde jen o tuto úroveň na Zemi, existují i další úrovně tohoto vesmírného šílenství. Stejně jako na Zemi, i zde se děje totéž.
Plazy ve skutečnosti nezavřeli. To je částečně lidský výtvor i stejných lyřanských ras, které tu byly. Existují i další úrovně téže vesmírné hry, ale v tuto chvíli by to vše jen komplikovalo, kdybychom se tímto tématem zabývali. To je součástí jiných úrovní, které jsou propojeny s úrovní Země. ʺVesmírnou školuʺ neukončíte tím, že opustíte Zemi. Právě jste absolvovali ʺúroveňʺ. Další úroveň je tady a vždycky byla. Není těžké to pochopit, pokud použijete to, co již víte, že se děje, a to, co se stalo dříve, jako při Velkém rozšíření, a spojíte to s tím, co vám říkám.
Protože Federace ovládá Zemi, jiné úrovně Federace kontrolují, co se děje s jejími členy. Také tím, že jim dáte úkoly, jako je záchrana planet, průvodce pro nové druhy, jako jsou lidé. Proto je tu mimo jiné Taygeta. Přestože se Ruhr z Urmy na Federaci kvůli tomu zlobí a rozhodl se odstoupit.
Ale všechno je to rozložené. Zatímco Federace ovládá lidi a brání jim v tom, aby vycházeli ven a projevovali noční můry mimo Zemi, jiné sektory ʺvýšeʺ ve Federaci ovládají je. Řekněme, že sektory a lidé s vyšší ʺhodnostíʺ než ti, kteří jsou zde. A také z vyšších rovin. 6D, 7D, kde je stále Federace.
Nai´Shara: Podívejte se, jak se ʺidealistickéʺ a ʺetickéʺ rasy rozhodly stáhnout, zatímco my jsme si nevinně mysleli, že přicházíme osvobodit Zemi.
Alenym: Taygeta je náhodou empatická, protože téměř všichni z nás tady poznali, jaké to je žít tam. Máme tedy představu o tom, jak se tam žije a trpí, zkušenost z první ruky.

Gosia: Sdílím vaši frustraci. Stále mi není jasná otázka 3D pásů. Bylo řečeno, že Federace zavedla 3D, aby uzavřela plazy, ale teď jsem také slyšela, že je to proto, aby se lidé něco naučili. Jaký byl tedy jasný a konkrétní důvod, proč Federace uzavřela Zemi ve 3D?

Swaruu (9): Někdy se stejná událost vysvětluje slovy odpovídajícími době a úrovni chápání lidí a veřejnosti. Tak je tomu i v tomto případě. Zjednodušeně řečeno, je to pravda. Z poněkud rozšířeného pohledu lze však vykládat totéž. Nyní, když je k dispozici více dat a znalostí.
3D byla zavedena Federací, ʺaby se plazi uzavřeliʺ, ale proč se plazi uzavírají? Protože koncept ʺzléhoʺ Plaza je lidský výtvor Lyřanů s jejich manifestačními schopnostmi. Federace tedy Lyřany zavře, dokud se nepřestanou projevovat jako Reptiliáni.

Gosia: Tuto část musím velmi dobře objasnit. Kdo pak bojoval na Tiamatu. A Orionské války.

Swaruu (9): Stále pokračují. Je to však opět otázka úhlu pohledu. To vše se projevilo u samotných tehdejších Lyřanů, kdysi dávno v ʺpředaleké galaxiiʺ. Ale nejen Lyřané, i jiné rasy vytvářejí kolektivní tulpu založenou nejen v 5D prostoru, ale i ve vyšších dimenzích a hustotách.
Mezihvězdné rasy Federace, stejně jako mezihvězdné rasy mimo Federaci, již v drtivé většině vědí, jak neprojevovat noční můry zde v 5D, kde je velmi snadné projevit to, co cítíte, váš bod zaměření. Nyní tedy vědí, že jediný způsob, jak porazit zlovolné reptiliány, zlovolné mimozemšťany, je jednoduše použít mysl a vědomí, nikoli plazmové zbraně a laserové pušky. Tyto rasy již ovládly sílu, která je schopna odvrátit noční můry, jimž dnes Země čelí. Je pravda, že v 5D není vše dokonalé, stále existují noční můry, ale nejsou tak závažné a kruté jako noční můry projevující se na Zemi.

Gosia: Takže Federace vznikla před tisíci lety, aby bojovala proti Reptiliánům v tisíciletých válkách, které oni sami manifestovali?

Swaruu (9): Ano, Federace byla založena už dávno, aby bojovala proti zlým, regresivním rasám. Nikdy je však nepožádali, aby si je podmanili zbraněmi. Dnes vědí, že řešením je etika, svědomí a moudrost.
I dnes se v 5D objevují noční můry, ale jsou to menší problémy a čelí jim zcela jiným způsobem. Lidé jako rasa jsou však mladí a nezkušení, a to i v rámci představy, že žijí v kauzálním, deterministickém světě, kde se jim věci dějí, nikoliv že si je sami způsobují.
Musí se učit tak, jak se to naučily ostatní mezihvězdné rasy, silnými zážitky, které podporují růst. Ne ve školách, kde vidí diapozitivy. Takto se neučí. Musí se však naučit ovládat své noční můry v kontrolovaném prostředí, aby se nakonec nezničily. Tímto kontrolovaným prostředím je Země.

Gosia: Ale Země předtím nebyla Země, byla mezihvězdná a nebyli to lidé, byli to oni, mimozemšťané. Takže se uzavřeli do svých nočních můr? Byly to noční můry Federace, které se tu uzamkly, byli to jejich reptiliáni. Lidé byli stvořeni později. Jak se Lyřané vrátili k mladému druhu při výcviku?

Swaruu (9): Je to lyřanská rasa. To, co je formuje jako jiný druh, je vývoj vědomí jinde, s jinými myšlenkami, jiným vnímáním, v tomto případě tím, co přináší život ve 3D těchto konkrétních forem, specifických pro 3D Zemi. Lyřané jako základ nové rasy. Z Lyřanů se vyvinulo nebo vzešlo nespočet dalších ras, jako například Taygeteané. A neděje se to jen u lyřanské rasy, ale v celém vesmíru u všech ostatních existujících ras. Prostě se vyvíjejí nebo mění, aniž bychom museli říkat, zda je to pokrok, nebo ne, prostě se mění a dávají vzniknout dalším. Tak vznikají druhy a nové rasy. Není to kreacionismus ani darwinismus. Je to něco mnohem složitějšího a krásnějšího.

Na dávné Zemi se neprojevovali Lyřané, ale Reptiliáni, protože si tyto koncepty přinesli z jiných nočních můr, které žili na jiných planetách během Velké expanze. A ano, byli uvězněni na Zemi, ale nešlo o vězení podobné vězení, jak mnozí tvrdí, že Země je vězeňská planeta. Vstupují na ní z vlastního rozhodnutí. Protože shora vědí, jak velký duchovní, osobní i kolektivní průlom je čeká.
Tehdy byla Federace vytvořena, aby ovládala regresivy, ale těžce pochopila, že je lze ovládat pouze myslí a vědomím, ne zbraněmi. Nevidím zde regresivní lodě, pouze ty, které pocházejí ze Země.
A nebyly vytvořeny ʺpozdějiʺ. Tyto noční můry již byly stvořeny, protože Lyřané přišli na Zemi a utíkali před svými vlastními nočními můrami, které je na Zemi pronásledovaly, protože si je nesli s sebou, protože jsou jejich vlastními nočními můrami. Nemohou uniknout svému vlastnímu odrazu.
Lidé jsou mimozemšťané. Ale je to lidský výtvor, protože se to stalo na Zemi a oni byli s těmito událostmi kompatibilní, protože odrážejí to, jací jsou uvnitř.
K tomu slouží Země z jiného úhlu pohledu. Je to škola pro všechny rasy ET, ať už jsou jakékoliv, aby se naučily řešit své rozdíly a naučily se projevovat krásné věci.

Gosia: Rozumím, ale ráda bych se zeptala na následující otázky. V jakém okamžiku se lidé stali lidmi, protože v době uzavření byli jako vy rasami Federace? Kdy se pro Federaci stali ʺlidmiʺ? Kdy se v historii stali lidmi, když to vždy byli mimozemšťané?

Swaruu (9): Dokud jsou v lidském těle, jsou to lidé. Neexistuje bod, kdy se člověk stává člověkem. Hranice mezi mimozemšťany a lidmi je velmi slabá, šedá, rozmazaná.
Nai´Shara: Jakmile tam vstoupí, jsou všichni lidmi.
Swaruu (9): Lidé jsou ti, kteří se nacházejí v lidském těle, které trvá asi 90 let a stárne. To je vše. Uvnitř, v jejich duších, je to něco jiného.

Robert: Lidé, kteří jsou v tomto umělém 3D, jsou tam dobrovolně, a byl jim tento výcvik také předán?

Swaruu (9): Je to jejich volba. A prošly tím všechny rasy. Každý svým způsobem, ale prošli si tím samým. A na Zemi prožívají všechny rasy totéž co lidé prostřednictvím svých semen.

Gosia: Swaruu, řekla jsi, že lidé jsou zadržováni, takže nevycházejí ven a neprojevují noční můry, ale projevují noční můry, protože jejich spojení se Zdrojem bylo přerušeno jejich 3D tlakem. Federace je odřízla, že?

Swaruu (9): Byli odříznuti, ale ne úplně. Vědomí nemá žádné hranice a uvěznění ve 3D je jen výmluvou pro to, že není a nevyužívá svou sílu. To je výzva, kterou je třeba překonat ze Země. Vrátit se domů i s těmito zdánlivými omezeními. Nalezení osvícení z nízké, husté roviny. Právě proto jste také byli omezeni ve svém spojení s Původním zdrojem. Je to jen zdánlivé. Jediné, co lidi omezuje, je myšlenka, že jsou omezení.

Gosia: Chápu, ale je to trochu jako dát krysu do nejhoršího experimentu a pak ji obviňovat, že se nemůže dostat ven.

Alenym: Tak to vidím já. A proto se cítím tak naštvaně.
Swaruu (9): Přesto to tak Federace vidí.
Anéeka: Přesto dávají lidem všechno, všechno. Veškerá podpora, zdroje, moudrost, ale noční můry si vytvářejí sami, protože neumějí spolupracovat. Dokud budou takoví a budou se tak chovat, nemohou být součástí mezihvězdné společnosti už jen proto, že zde v 5D budou projevovat noční můry a chaos, a to rychleji než tam. Proto je 3D umělé.

Gosia: Ale další věc, které nerozumím, vy jste se o tom všem dozvěděli až po 12 500 letech, Urmové, Enganové a vy všichni? Právě v této chvíli, po 12 500 letech příchodu a odchodu?

Alenym: Bylo to známo. My tady jsme to nevěděli. Ale jiní lidé v Taygetě to věděli a aktivně se zapojili, například Asket. Věděla o tom. Rashell to také věděla. Nebylo mi to řečeno. Rasy spolupracují, ale jejich příslušníci s tím mohou, ale nemusí souhlasit. Nebo nevím. Stejně jako v případě Urmahu, Enganu a Taygety nesouhlasíme s Federací.
Swaruu (9): Lidé si nedovedou představit, že by to od nás ještě nevěděli. Ale je to pravda. To, že jsem to věděla, je jiné. Věci se musí říkat ve správný čas. Nebyl ten správný čas. Nyní je to tak.
Nai´Shara: Není to z opomenutí, ale proto, že fakta a události se musí naplnit.
Swaruu (9): Nepochopili byste například, že vaši milovaní Siriané, Andromedáni, Arkturiáni a Plejáďané jsou okultními vládci lidstva. Je to pravda. Lidé však stále věří, že věci jsou černobílé. A že jsou na Zemi jako oběti. A také nejde o to, že by byly špatní, na tom hodně trvám. Jde jen o to, že myslí tak, jak myslí jejich rasy. Nejsou to lidé, nečekejte, že budou mít stejné zásady a názory. Zlo není něco definitivního, je to něco, co je relativní vzhledem k zájmům každého jednotlivce nebo skupiny. Takže i ty pozitivní rasy mohou být z jiného úhlu pohledu ʺzléʺ.🤪🤯🤤😵 😵‍💫🤪🤯🤤😵 😵‍💫

Zlo jako takové definuji jako sklon k sebedestrukci. Protože nakonec je to tak. Zlo jako takové tedy nese sémě své vlastní zkázy. Proto nemůže existovat ʺtemný zdrojʺ. To neplatí. Vybuchne. Je to samospasitelné. Zlo je pouze tehdy, když se použije na něco jiného. Pro ostatní.
Pokud je zlo ve stavu Zdroje, ve svém čistém stavu, není zlem. Není to ʺzloʺ, protože se nevztahuje k ničemu, co by bylo proti něčemu. Kromě toho, že je samo proti sobě. Proto říkám, že je to sklon k sebedestrukci. Podle logiky by se Temný zdroj okamžitě zničil. Nebo by měl smysl pro sebezáchovu, ale to je integrace, to je láska. Není to tedy Temný zdroj. Z logiky věci nemůže existovat.
Takže tyto pozitivní rasy prostě jsou. Dělají to, co považují za nejlepší, s nejlepšími údaji, které mají k dispozici. Stejně jako všichni ostatní. Dělají však chyby a mohou být i nepřátelští vůči ostatním. Prostě dávají to nejlepší, co mají, s těmi nejlepšími úmysly, i když se to pak nepovede. Ale ano, jsou to skrytí vládci lidstva. Už nebojují proti Negativní alianci. Federace je konglomerát kolosálních rozměrů. S Federací si už nikdo nezahrává.

Robert: Když vědí, že to, co dělají, nemusí být vždy správné, budou se více snažit věci změnit, nebo to nechají na lidech? Vidím, že lidstvo je dezorientované, neví, co má dělat.

Swaruu (9): Není to nechat lidi na pokoji, protože jsou nezodpovědní. Jde o vytváření zkušeností, které formují kolektivní etiku. Kolektivní empatie. Základ veškeré civilizace. S dnešní mentalitou se nemohou stát mezihvězdnými. Dokud nepřekonají své problémy, dokud nepochopí, jak řešit své neshody, nemohou být mezihvězdní. Lidé v současném stavu nesmějí zkoumat sluneční soustavu, protože by to narušilo například vznik a právo rasy, která se nachází na Europě, což je varianta rasy Karistus z Jupiteru.
Nai´Shara: S tímto poselstvím si jasně uvědomíte, jaká je vaše skutečná role ve Federaci.
Swaruu (9): Rasy Federace nemohou řešit své problémy za lidi, protože se nic nenaučí a budou opakovat stejné chyby. Ano, to, co říká Nai´Shara, je velmi důležité. Jejich skutečná role na Zemi není role tyranů, ani správců, kteří krutě vykořisťují lidi. Je to role trpělivých a mistrných mentorů.
Nai´Shara: Žijí na planetě, kde žijí jen lidé. Všichni chtějí pro sebe to nejlepší, ale dokud nevidí, že vidět všechny ostatní kolem sebe je také stejně důležité, o tom je empatie, chtít pro druhého to nejlepší, ale trvají na tom, že se budou se sousedem hádat, protože když mohou jít ven, tak ho ukamenují. Jak zamýšlejí věci změnit, pokud budou postupovat s touto sobeckou mentalitou? Jejich rozdíly jsou pouze body pozornosti, vlastní perspektiva každého člověka.
Podívejte se na jasnou analogii filmu ʺDíraʺ. V prvním patře jim dávají perfektní jídlo, dávají jim ho takhle, ale co se pak děje cestou dolů? Lidé nemyslí na ostatní. Naopak, stávají se sobeckými. Lidé se musí naučit být empatičtí. Aby mysleli na své bližní a přestali proti sobě bojovat. Dokud budou takto pokračovat, nebudou růst.
Swaruu (9): Přesně tak. Nebudou se tedy vydávat na mezihvězdnou dráhu. Protože způsobí jen další problémy těm, kteří to již pochopili. Lidé považují za samozřejmé, že když něco není v jejich bezprostředním zájmu nebo pohodlí, je to něco negativního nebo zlého. Chtějí pouze okamžité uspokojení. Jak řekla Nai´Shara, z dlouhodobého hlediska je to cesta k vytvoření nového a zodpovědného mezihvězdného druhu.

Gosia: Dobře, a v jakém okamžiku začala být Federace kontrolory a spolupracovat s regresivními rasami?
Nai´Shara: Nepochopila jsi pointu.

Swaruu (9): Žádné regresivní rasy už neexistují, všechny regresivní rasy jsou projevem pomýlených pozitivních ras s malou etikou a malým duchovním vývojem. Federace prostě je, není špatná, prostě je, a dělá to nejlepší, co umí. Podle vynucené definice a z výše uvedených důvodů nemohou regresivní rasy existovat, ne z vlastního popudu. Mohou existovat pouze jako výtvor nebo egregor pozitivní rasy. Zlo jako takové je totiž pouze relativní, a pokud je izolované, lze ho vnímat nebo definovat pouze jako sklon k sebedestrukci. Zlo má v sobě zárodek své vlastní zkázy. Něco bez spojení se Zdrojem. Může to být pouze výtvor něčeho, co má spojení se Zdrojem. Takže ti, kdo mají duši, ovládají ty, kdo ji nemají. Lidé tedy ovládají ty regresivní pomocí mysli a vědomí.

Gosia: Problém je však v tom, že mícháme mnoho rovin najednou, metafyzické s těmi světskými, a možná bychom je měli vnímat odděleně, i když tvoří jeden celek.
Nai´Shara: Myslím, že problém je v tom, Gosio, že stále jasně nevidíš, co je Federace. Není ani dobrý, ani zlý, není původcem lidského zla.

Swaruu (9): Ano, a noční můry jsou tu teď. Tady ne. Nevidím tu chemtrails ani milionáře s injekčními stříkačkami, kteří by za mnou běhali, aby mě očkovali. Jsou tam. Jsme tu v klidu. Je pravda, že koncept zlých reptiliánů pochází odtud. Ale právě odtud nyní přicházejí. Noční můry na Zemi nejsou ničím jiným než odrazem lidského myšlení, jejich obav a představ, a Federace to umožňuje, aby podporovala učení. Jsou to mentoři. Učitel není špatný proto, že dává svým studentům matematické úlohy. Není špatný ani proto, že je neřeší za ně, protože učitel zná odpovědi. Federace dává lidem jen to, co sami vytvoří, co sami projeví, protože se musí naučit být za své výtvory zodpovědní.
Swaruu (9): Máte 40 mimozemšťanů, z nichž 35 ví, jak věci projevovat, a ví, jak vytvořit dokonalý svět, v němž se bude dařit, ale 5 tomu ještě nerozumí. Sami si tak vytvářejí své vlastní noční můry, protože nechápou mechanismus zrcadlového zákona, který řídí tento vesmír.
Těchto 5 mimozemšťanů se tedy smířilo s tím, že nebyli zařazeni mezi 35, kteří tomu již rozuměli. Stali se však kompatibilními díky tomu, že byli spolu na místě, kde se budou krok za krokem, v kontrolovaných podmínkách, učit projevovat krásné věci pro sebe. Těchto 5 mimozemšťanů se nazývá lidé. Umělé 3D umístili proto, aby lidé nevycházeli ven a nevytvářeli krvežíznivé plazy, kteří by pak mohli napadat mírumilovné sousedy ve vedlejším domě.
Bezduchý regresivní plaz se nemůže stvořit sám, je např. z někoho s duší... z lidí. Jak jsem již uvedl výše, i zde se vyskytly (minulé) noční můry. A protože tyto koncepty pocházejí odtud, mají pozitivní rasy povinnost být učiteli těch, kteří se ještě nenaučili projevovat krásné věci, a ne noční můry. Existuje tedy karma pozitivních ras za pomoc lidstvu. Ale pomáhají, nedělají domácí úkoly. Nebo jako školáci, za které rodiče dělali domácí úkoly, se nic nenaučí, a budou dělat stejné chyby znovu.
Federace nespolupracuje s žádnými regresivními plazy. I Alfa Draco jsou pozitivní. Federace řídí dění na Zemi. Reguluje je a jsou jejich mentory. Dávní reptiliáni se projevovali u mnoha ras mimo Zemi, ale už dávno. V tomto bodě se tento koncept dostává na zem.

Gosia: Dobře. Jen pro upřesnění, nespolupracují s reptiliány, ilumináty, satanisty ani ničím podobným.

Swaruu (9): NE. To je lidský výtvor. Byl vyroben na Zemi. Ty nejsou na vrcholu pyramidy. Federace není zlá, ale je to ona, kdo vše řídí shora. Jsou na vrcholu pyramidy.

Gosia: A pokud Federace, jak říkáte, vše řídí, jak přesně to dělá?

Swaruu (9): Federace takhle ʺnekontrolujeʺ. Federace pouze moduluje, že výtvory lidí (aka Illuminati a Cabal) neskončí zničením Země, zatímco se lidé naučí tyto věci neprojevovat pro sebe. Lidé potřebují podnět, že jsou v nesnázích, podnět k reakci a řešení svých vlastních výtvorů. Pouze s kontrastem toho, co nechtějí, budou schopni ocenit to, co sami pro sebe chtějí.

Robert: Takže si nemyslíte, že by Federace musela tuto civilizaci upravit odstraněním všech Kabalistů?

Swaruu (9): Ne, protože to je lidské rozhodnutí.

Robert: Vývoj lidí bude trvat dlouho. Z jednoho problému se dostanou do jiného.

Swaruu (9): Vyvíjejí se velmi rychle. Od průmyslové revoluce do dnešních dnů uplynulo jen asi 200 let. Mrknutí oka z vysokých dimenzí, jako je 5D, kde je čas také nelineární. Učí se rychle.

Gosia: Děkuji. Mám také tuto otázku: Pokud je Federace těmi nahoře, vlastníky Země, ale není Kabalou, jakou roli skutečně hraje v situacích, jako je například virus, nebo je to dílo Kabaly a Federace to jen umožňuje? V jakém smyslu a do jaké míry jsou vlastníky? Jak například vytvářejí falešné vlajky? Snažím se zjistit míru jejich zapojení.

Swaruu (9): Kabala pracuje tímto způsobem a vyrábí věci, protože jí to lidé dovolili, nějak přijali to, co Kabala dělá. Proto Kabala vždy lidem říká, co udělá, pomocí filmů, seriálů, písní, médií atd. Kabala je tedy výsledkem toho, co lidé vibračně chtějí. Federace umožňuje Kabale existovat a fungovat, pokud to lidé chtějí zažívat jako kolektiv. Federace shora rozhodne, zda to, co se děje, protože to lidé sami projevili, bude pokračovat, nebo ne.

Gosia: Aha, takže Kabala nespolupracuje s Federací, například tím, že by organizovala falešné vlajky.

Swaruu (9): Ne. Federace nebude proti lidem organizovat akci pod falešnou vlajkou, ale nechá ji pokračovat kvůli svobodné vůli lidí, kteří tak či onak chtějí tuto zkušenost zažít. Když však něco přeroste únosnou mez a je pro Federaci nepřijatelné, například zneužívání dětí a únosy pro satanistické účely, Federace zasáhne.
Nejprve dohlédne na to, aby lidské instituce dělaly svou práci při řešení problému, a pokud (jako v tomto případě) se ukáže, že lidské instituce nejsou schopny problém vyřešit, Federace zasáhne vysláním vojáků na Zemi, aby zastavili to, co je špatně. Zásluhy vždy přenechá lidským institucím. Takže i když se jedná o HLOUPOU záchranu stovek dětí, z 99 % se na ní podílí federální antarianská armáda, zásluhy připadnou 1 % příslušníků US Navy Seals, kteří se na operaci podíleli.
Anéeka: Všechny změny, i ty pozitivní, jako je očista od DUMBů, budou přičítány lidským příčinám. Lidští hrdinové. Delta Force/Navy Seals/Spetsnaz. Nikdy neřeknou: Díky Hašmallimu, díky elitním kentaurům, díky antarijským rytířům! Musí být lidského původu. Ale zasahují a pomáhají.

Gosia: Dobře. Děkujeme. Jiný druh otázky. Hvězdná semínka, která sem přišla, věděla o tom všem?

Swaruu (9): Ano, Gosio, to je mi jasné. Všichni lidé před inkarnací věděli, co zažijí. Ti, kteří se chtěli vrátit, se také rozhodli sami. Neexistují žádné nucené reinkarnace, pokud je sami neprojeví. Jsou průvodci a zároveň se učí. Být průvodcem znamená učit se, nejen učit. Je to role, kterou si sami navrhli.

Gosia: A proč inkarnovali semena, aby udržovali jakou frekvenci, když jsme skutečně součástí Federace?

Swaruu (9): Gosio, semena jsou zde rozhodující. Bez nich není žádná inspirace, žádní rádci a učitelé, kteří by zbytku lidstva pomohli najít cestu, kudy se vydat. Pokud semena odejdou, zanechají lidstvo bez ochrany. Jsou veškerou pomocí, kterou Federace lidem poskytne. Jsou motorem všeho, inspirací a jejich božskou ochranou.

Gosia: Ale, Swaruu, pokud jsme jako semena Federace a z jiných rovin jsme věděli, že všechno je nějaká zvrácená hra a že Federace sama všechno řídí, přijít a inspirovat se znamená hrát hru, jaký to má smysl?

Swaruu (9): Slouží k tomu, aby nové a mladé duše získaly smysl, slouží k vytvoření nového druhu, který brzy vyrazí do vesmíru. Vidíte to jako nemocné odtamtud nebo odtud, tak to vidí moji společníci. Ale z jiných rovin tomu tak není. Tak se prostě formují duše, což je přirozený vývoj vědomí.

Gosia: Ale zdá se, že Federace nechce, aby se lidé probudili, dává jim testy, ale dělá všechno pro to, aby testy neprošli.

Swaruu (9): Ano, ale dělají, co mohou. Svědectví o tolika ʺUFOʺ ve vzduchu právě teď. Pomáhají tím, že proti koronaviru staví rozzlobená semena, jako jste vy, a také další semena, jako je David Icke, a mnoho dalších. Další semínka vás následují a závisí na vás, zda probudíte další průvodce atd.
Lidé potřebují ke změně věcí pouze mysl a sebe. Když to zvládnou, když se naučí být soucitní a empatičtí, když se naučí pomáhat druhým a pracovat bez boje, pak zkouškou projdou. Pak a jen tehdy se Federace natáhne a přivítá je do mezihvězdné společnosti, ale zatímco jsou pohlceni a krouží ve svých vlastních výtvorech a nočních můrách, pošlou jim pouze průvodce a neotevřenou pomoc, vždy skrytou jako něco jiného nebo pro něco jiného.

Gosia: Možná by se sem měla inkarnovat Federace, aby to všechno pochopila zdola. Jen se mi někdy nechce skoro bojovat s tím, že je to všechno nějaké vesmírné drama.

Swaruu (9): Gosio, ano, inkarnují se tam. Jsou to lidé jako vy. A tento boj je potřebnější než kdy jindy. Je to důvod, proč semena existují a k čemu slouží. Nejtěžší, nejosamělejší a nejzodpovědnější práce.🤪🤯🤤😵 😵‍💫🤪🤯🤤😵 😵‍💫🤪🤯🤤😵 😵‍💫

Gosia: Jaký to má smysl, když vám Federace bude dávat jen další a další testy, jak například projdete testem 5G nebo povinným očkováním?

Swaruu (9): Kostky jsou ve vzduchu. To zatím nemůžete vědět. Jak jsem varovala, vše je nejisté a časové linie jsou roztříštěné. To znamená, že pokud pro některé existují koronaviry, pro jiné 5G a všechny varianty, a všechny jsou realitou. Ale realita je relativní. Zkouška spočívá v tom, zda dokážete spojit rozbitou časovou osu v něco pozitivního. Aby se neprojevily další noční můry.
5G je samo o sobě projevem člověka, protože touží mít rychlé mobily a mít možnost připojit toustovač k internetu. Zdá se to výhodné, ale vzdávají se svých nejzákladnějších práv. Potřebují však tento kontrast, aby si uvědomili, co je skutečně cenné. Proto se Taygeta, přestože má tolik technologií, vrací k prostému životu. Na čem záleží. Protože už je za hranicí, kam lidé teprve přicházejí experimentovat.

Robert: Vypadá to, že nás čeká dlouhá cesta.

Swaruu (9): Jedou rychle, ne pomalu. Od průmyslové revoluce do dneška uplynulo pouhých 200 let. Ve vesmírném věku to není nic. Rychle se vyvíjejí.

Gosia: A co budeš dělat teď?

Alenym: Zůstaneme tu tak dlouho, jak bude třeba, protože jsme průvodci průvodců. Protože dole máme zaměstnance, ale Taygeta jde do důchodu. Nemůžeme se toho účastnit. Mám právo říct, že nechci, aby se toho moji lidé účastnili. Ano, jsem velmi rozzlobená. Můžeme být pouze tím, kým jsme. A to se mi nelíbí. Ani kolegyním. Víme, že existují i jiné způsoby, jak dosáhnout téhož. Také mám pocit, že se k nám Federace chová velmi neuctivě. Ke Swaruu už léta, jak víte. Teď já a Ruhr, Urmah.
Obrátila jsem se na Federaci s jasným prohlášením, v němž odmítám tyto události pro jejich extrémní toleranci. I když pracují, stále mi není mnoho věcí jasných. Důvod, proč se Taygetě odcizili. Jsme příliš komunikativní a idealističtí. Mohli jsme ohrozit probíhající vojenské operace. Přesto mi bylo řečeno, že pokud chceme pomoci, jsme vítáni. Takže naše speciální jednotky se v příštích dnech mohou zapojit do chirurgických úderů na Zemi. Znovu jsou také povoleny atmosférické operace stíhacích letounů Taygeta.

Gosia: Jaké jsou hlavní rasy ve Federaci?

Anéeka: Andromedané, Arkturiáni - 3 podrasy, Siriané, Plejáďané (4 rasy, včetně Taygety), Etorthiáni, Alpha Dracos a další. Tři arkturiánské rasy (Dieslientiplexové, Devoniáni a Korendiáni). Vysocí šedí s velkým nosem - Etorthians.

Gosia: A co všechna ta videa, na kterých lidé žádají Federaci o pomoc?

Swaruu (9): Měly být slyšet shora, pro každého, kdo chce pomoci, aby mohl vidět lidskou perspektivu přímo. S přímými požadavky. Federace není jednostranně zaměřený orgán. Tvoří ji nespočet lidí, z nichž každý má své individuální představy. Jakákoli žádost, jakýkoli nátlak, jakákoli informace, která se k nim dostane, může způsobit změnu jejich vnímání a jednání.
Lidé se také musí vyjadřovat, ne mlčet. Musí nahlas říct, co chtějí a co potřebují. Neměli by očekávat, že jejich potřeby budou automaticky uspokojeny. Ledaže by se vystavili natáčení videa. Mají pak pocit, že něco dělají. Díky tomu jsou proaktivní a nezůstávají v mentalitě oběti. Proto jsem chtěla, aby ta videa natočili. Žádají o pomoc. Je to jejich právo požádat o pomoc z jejich pohledu ze Země. Nejen pohled na věci z kosmické perspektivy.

Gosia: Dobře. A co s videem pro Federaci?

Swaruu (9): Jsem skalár. To víte. Působím na mnoha úrovních najednou. Rozumím tomu nejkosmičtějšímu a rozumím tomu lidskému. Protože vesmír je sám o sobě skalární. Skalární bytí je tedy v souladu s tokem vesmíru.

Swaruu (9): To, čemu se říká Matrix, přesahuje pouze Zemi, jak jsme již řekli. Říkají, že ano, že tomu rozumí, ale nerozumí. Ne na potřebné a hluboké úrovni. Je pravda, že takto začínají všechny rasy. Je to normální vývoj rasy, která se z předindustriální stala rasou mezihvězdnou. Za zavedením Van Allenových pásů jsou i jiné úhly pohledu. Nejen ʺzamknout plazyʺ. To je pravda, ale pouze z nízkého úhlu pohledu. Nezbytné je, aby normální lidé na Zemi začali rozumět. Rasa je zavřená na planetě, aby nezasahovala do utváření jiných ras, protože si ještě nevyvinuly potřebnou etiku, aby s nimi mohly žít, nechat je na pokoji. Ve stejné sluneční soustavě se formují další rasy. S programy jako Tajný vesmírný program by byli napadeni. Musí tam zůstat na Zemi, dokud si nevyvinou dostatečné vědomí. Porozumění. S jejich technologií se vyvíjeli velmi rychle, velmi nebezpečnou rychlostí, která je vystavovala nebezpečí sebevyhlazení.
Jak již bylo řečeno, a to i jinými, technologický rozvoj nejde ruku v ruce s rozvojem morálky a svědomí. Jsou to nebezpečně a-morální bytosti. Narcističtí. Neznalost fungování vesmíru. Projevují se v nich noční můry. A chtějí tyto noční můry vyvážet. Proto nemohou opustit Zemi, dokud nedosáhnou dostatečné dospělosti. Jsou však sledovány velmi etickými rasami.
Škoda, že jim samotným chybí etický rozvoj. Nejsou však sami, mluvím o Federaci spojených planet. Vidí pouze část Federace, část 5D. A ne všechny. Existuje Rada federace, která shora dohlíží na menší rady federace. Protože je to odstupňované. Stejně jako holografická společnost. Regionální rady, které se stávají součástí větších planetárních rad nebo rad souhvězdí, jako je rada Alcyone M45. Stejně jako u nás.

Pak je z jiné rady zavedena kontrola nad radou Federace ze strany Země. Tato druhá nejvyšší rada má mnohem zkušenější lidi. A tím také pomáhají k pokroku rasám radů, jako jsou Vierové (Andromedáni). Spojená federace planet, o které stále mluvíme.
Co vám řeknu z lidského hlediska, je smutné. My však budeme mluvit z jejich pohledu. Abyste vše lépe pochopili, řeknu vám, kde se nachází hlavní základna Federace. V Saturnových prstencích. Ale v jiné hustotě. Vše je rozložené, skalární, transdimenzionální. Trans-denzity. Proto se říká, že Saturn ovládá Zemi. Přes Měsíc, ano. Teď nebyl čas ti to říkat. Až do dnešního dne.
Federace má stoprocentní kontrolu nad Zemí z vysokých hustot. Z vysokých hustot jsou pouze pozitiva. Ať už je to plaz nebo ne, je to pouze lidský projev, jak jsme již vysvětlili.

Ale... je tu jedno velké ale. Jejich účel z těchto vysokých hustot, z jejich ne-lidského chápání, je v rozporu s bezprostředními 3D lidskými zájmy. Jejich cílem je rozvíjet vědomí lidí a vytvořit novou rasu. Jak jsme vám již vysvětlili, novou rasu nevytvoříte vystříháním a vložením genů v laboratoři. Takto to nefunguje. Děje se tak vědomím. Řízením vnímání. Se zkušenostmi. A zážitky budou vždycky kontrastní. Dualita. Smrt - život. Dobré - špatné. S asociacemi, které jsou na každou z těchto vlastností uměle navázány podle úhlu pohledu.
Spojená federace planet z vysokého postavení Nejvyšší rady této sluneční soustavy umožňuje neustálé konflikty na Zemi, aby vyvolala motivaci k duchovnímu růstu tamní populace.
Vše je rozloženo. Federace má na Vieře Radu, která se zabývá záležitostmi souvisejícími s konfliktem na Zemi, ačkoli v souvislosti s ním projednává i věci, které se dějí na Marsu a Venuši. A řídí je Nejvyšší rada Federace, která sídlí na Saturnu a která se stará o tuto sluneční soustavu zvanou Federací sjednocených planet Sol 13. Ta je zase řízena Nejvyšší radou tohoto kvadrantu galaxie, který se nachází v Alcyonu.

Z lidského hlediska lze tedy tvrdit, že ti špatní a strůjci všech konfliktů na Zemi jsou ʺzlíʺ řídící pracovníci, kteří se skrývají na Saturnu. Protože z lidského hlediska ano, nechávají je trpět. Jedná se však pouze o střet zájmů. Zlo jako takové neexistuje.
Plazi a satanisté a uctívání Saturna ze strany satanistů není nic jiného než chybná interpretace lidí vzhledem k jejich vlastnímu vnitřnímu boji za zvládnutí vlastní negativity v jejich duchovním vývoji. Jak jsme již řekli, je to lidský výtvor. Z nižších hustot ve vesmíru, tedy z 5D, ano, existují negativní Reptiliáni, ano, ano, ano, ale to se na Zemi dostává prostřednictvím špatných myšlenek semen a jejich předchozích zkušeností odjinud.

To, co se nazývá zlem, jak je zlo chápáno na Zemi, je tedy čistě lidský pojem. Všechny bytosti se snaží dosáhnout duchovního pokroku ve snaze vrátit se ke Zdroji. Po smrti se člověk vrací ke Zdroji, nebo téměř vrací, protože si zachovává určitý smysl pro individualitu. Tuto integraci mnozí popisují jako čistou lásku, kterou zažívají v blízkosti smrti. Integrace - Láska.
To je pravda. Z tohoto pohledu je ʺzlými hochyʺ Federace. Vrchní správci lidstva. Konflikt umožňuje zjistit, jak daleko lidé zajdou. Podpořit jejich duchovní rozvoj. Chtějí zjistit, jak daleko nový lidský druh vydrží. Protože jako takový je nový. Chystá se ukončit studium. Být mezihvězdný. Proto se říká, že když má člověk dostatečně vysokou frekvenci, může uniknout Van Allenovým pásům. Dokud ji nemáte, nemůžete.

Mise Apollo? Ani náhodou. Je tu nepřekročitelná éterická bariéra. Existuje jen jedna cesta ven. Probuzením na vyšší úroveň vědomí, etiky a porozumění. Miliardy duší touží vstoupit na Zemi kvůli velkému duchovnímu pokroku, který jim pobyt na Zemi přináší. Ať už jako lidé, nebo jako jiné živé bytosti. Proto je tak těžké na Zemi existovat. Pro všechny. Od krav, kuřat a selat, která jsou potravou. Lidí, kteří jsou také sžíráni svými vlastními výtvory, svými nočními můrami.

Jak říkám už několik měsíců, Země je taková, jaká má být. A tak to také je. Od toho to je. Nelíbí se vám to? Pak odejděte. Přijdete však o obrovskou příležitost k růstu. A s největší jistotou se z nejvyššího pochopení, které kdy budete mít, mezi životy vrátíte. Ale nemusíte se vracet. Záleží na jednotlivci. To je příčinou tolika konfliktů.
Federace nevytváří konflikty tím, že by si vymýšlela. Takto nefungují. Dávají lidem další kousek moci. V podobě vědomí, protože vědomí je moc. A díky tomu se jim daří projevovat věci, ať už dobré, nebo špatné. A musí převzít odpovědnost za špatné věci, které sami dělají. Ale ani oni jim je nedávají. Ne jako něco, co mají a předávají to lidem. Je to však důsledek přirozeného vývoje vědomí, procesu rozšiřování vědomí každé duše. Jsou to sami lidé, kteří vedou Federaci k novým zkouškám, novým požadavkům.

Robert: Proč si pro tento experiment vybrat lyřanskou rasu, a ne jiný typ rasy, například hmyzoidy? Co máme my, co ostatní nemají?

Swaruu (9): Nebyla vybrána. Právě to bylo dáno. Hmyzoidní rasy mají také svůj vývoj nebo postup. Nejedná se o ʺexperimentʺ jako takový. To slovo je nabité významy, které se sem nehodí. Dohlíží na vývoj nového druhu. Ani mně se nelíbí ʺevoluceʺ, protože má špatný význam přechodu od něčeho horšího k něčemu lepšímu. To není. Vytváří něco nového z něčeho jiného, co bylo předtím. Žádný z nich není nadřazený nebo podřazený tomu druhému. A je tu také nelineární časový prvek. Používáme tato slova, protože neexistují lepší slova, která neexistují v lidském lineárním jazyce, jímž dnes píšu. Zde se maximálně využívá komunikační schopnost lidského jazyka.

Gosia: Upřímně řečeno, frustruje mě, když to všechno poslouchám bez paměti. Chtěla jsem už vidět na vlastní oči všechno, co se tam děje.

Swaruu (9): Už jsi to udělala a uděláš to znovu. Také se vám velmi rozšiřuje vědomí už jen tím, že tam žijete, s tímto růstovým podnětem, že se vyrovnáváte se všemi lidskými obtížemi.🤪🤯🤤😵 😵‍💫🤪🤯🤤😵 😵‍💫🤪🤯🤤😵 😵‍💫🤪🤯🤤😵 😵‍💫

Gosia: Mám velmi důležitou otázku. Řekl jsi, že to oni kladou lidem výzvy. V tuto chvíli je velmi naléhavé objasnit smysl Základní směrnice a zákona o nevměšování. Kam se to podělo? Vyzývání, to není zasahování?

Swaruu (9): V tomto případě ne. Protože to, co ʺvnucujíʺ, je lidský výtvor. Jsou pouze důsledkem svých vlastních činů.

Robert: Úroveň obtížnosti určují sami lidé. Federace zabrání pouze sebezničení, jak jsem pochopil.

Swaruu (9): Přesně tak, nedělají problémy. ʺVyužívajíʺ problémy, které vytvářejí sami lidé. Nezpůsobují utrpení, aby rostli. Jde o to, aby převzali odpovědnost za své činy a sami našli řešení problémů. Utrpení přichází jejich vlastní rukou. To respektuje svobodnou vůli. Pouze dává lidem odpovědnost, aby se postavili svým vlastním výtvorům a sami je řešili. Jsou to problémy, které si lidé sami vytvořili. A pak jsou vedeni shora. Víte, jak je Federace vede? Lidmi, jako jste vy. Tam. Vy jste průvodci. Ne kdo má více peněz nebo větší politickou moc.

Z vašeho pohledu a pochopení všech úhlů pohledu od lidského hlediska utrpení, protože není dost peněz na nájem, až po pochopení pozice Nejvyšší rady, jim rozumím a vidím to z kosmického hlediska jako velmi krásný systém.
Federace vidí a pozoruje. Má však svá omezení. Třeba to, že nikdy nedopustíme jadernou válku, pandemii, která způsobí miliony mrtvých, nebo zneužívání tisíců dětí v DUMB. Ne, tady se do toho vloží a aktivně věci upraví. Ale bez toho, aby byl považována za příčinu toho, co se děje.
Nikdy například neřeknou, že Federace odebrala děti z DUMBů. Řeknou, že to byli příslušníci amerického námořnictva. Vždycky přisuzuje zásluhy lidským věcem. Proto se ET takto otevřeně neukazují. Včetně nás. Proto nemůžeme poskytnout důkaz, jak mnozí žádají.

Gosia: Chápu. A proč si ti nahoře z vyšších úrovní myslí, že nový druh roste prostřednictvím konfliktu? Kde na tu myšlenku přišli. Dualita je omezení.

Swaruu (9): Není nutné, abyste si tyto problémy vytvářeli sami. Vyrůst z utrpení je rozhodnutí. Jako důsledek činů a tužeb každé duše. JE to omezení. Pokud však nejste samotným Zdrojem, bude existovat dualita. Dokud bude existovat pojem ʺjáʺ a pojem ʺto, co není jáʺ, bude existovat dualita.

Gosia: Ale pokud není nutné růst skrze utrpení, proč tedy vyzývat nové rasy?

Swaruu (9): Výzvy si určují vyvíjející se rasy samy pro sebe. A to, zda je něco utrpení, nebo ne, je také relativní. Příkladem může být to, zda má někdo rád chilli. Někdo trpí pálivou omáčkou, jiný ji má rád a trpí, když ji v jídle nemá.

Robert: Proč vytvářet novou rasu, nestačí stávající rasy?

Swaruu (9): Proč vytvářet novou rasu, která má experimentovat s více variantami téhož. Usilovat o další rozšíření a porozumění.

Gosia: Ano, ale v každé realitě pravidla určujeme my. A moje je, že nerosteš skrze bolest, ale skrze radost, smích a běhání po lese. Kdo se dokáže nejvíc smát, bude mezihvězdný. Proč bolest, a ne radost? Je absurdní, že musíte trpět, abyste mohli růst. Je to jako s penězi v Monopoly, s karmou, jsou to falešné peníze. Duše jsou již úplné, nemusí nic trpět. Neplatí ani karmy.

Swaruu (9): Gosio, to se musí naučit. Že neexistuje žádná karma kromě té, kterou si člověk sám uloží. Naučte se, že není třeba tolik tření, tolik utrpení. Až to pochopíte, budou lidé jako rasa schopni opustit Zemi. K tomu slouží učňovská praxe a mentoři nebo průvodci. Aby se naučili tuto fázi překonat. Přesně jak říkáte. Například na ostrově Taygeta se nevedou žádné války. Tam je možné zažít jiné věci. Protože se už naučili věnovat pozornost hezkým věcem.

Gosia: Je velmi těžké být průvodcem s vědomím, že tření není nutné. A nechápu, proč je vytvořeno. A také slyšet, že lidé musí projít tímto třením, aby mohli absolvovat. Pro mě to není potřeba. Je velmi smutné pochopit tu druhou rovinu a cítit, jak je to všechno zbytečné. Cítit, jak je to iluzorní. Svobodný, a pak být zde, ve 3D, v čistém terénu duality, kde tento koncept stále existuje a na jehož základě vzniká tolik utrpení. Kde lidé nevědí, jak se cítit svobodně. Z toho pramení můj smutek. Vědí, že jsou na onom světě, vědí, jak svobodní mohou skutečně být, jaký mají potenciál, a přesto vidí, že my všichni tady, v našich světech idejí, vytváříme toto utrpení a takzvané zlo.

Swaruu (9): Takže, Gosio, jdi a řekni jim, že není nutné trpět. Musí se naučit, že ke svému růstu nepotřebují noční můry. Utrpení samo o sobě není nutné. Je však respektováno, že rasa ve výcviku vytváří své vlastní věci, takže za své výtvory přebírá odpovědnost. Jestli jsou to noční můry nebo krásné věci, je relativní, stejně jako koření v omáčce. Z toho plyne respekt ke svobodné vůli.

Příklad: Proč ryby chodí po Zemi? Stali se obojživelníky. Proč? V hlubokých vodách se totiž stávali kořistí velkých ryb. Proto pro ně bylo bezpečnější být ve velmi mělké vodě. Kvůli mělké vodě mohli sotva plavat.
Proto se spoléhali na své ploutve a posilovali je. Pak se u nich vyvinuly žábry, které slouží k průchodu kyslíku, aniž by k tomu potřebovali vodu. A tím se zrodil další druh. Z tření a potřeby překonávat problémy. Pokud stále žijete v růžovém světě bez třenic a výzev, nerostete. Zůstanete tam. Nemáte obrovské uspokojení z toho, že jste překonali výzvu, vylezli na strom, vylezli na ten oblázek na pláži. Jste víc než jen oblázek na pláži. Překonali jste ji.

Gosia: Ne v takové míře jako na Zemi. Určitá výzva je dobrá. Jako když jdu na horu s větrem ve tváři. Ale dějí se tu hrozné věci. Raději se sem už nikdy nevracejte.

Swaruu (9): Rozumím tomu, co říkáš. To však podporuje růst. Pokud říkáš, že se nikdy nechceš vrátit na Zemi, pak už to nepotřebuješ, to povzbuzení. Už jsi řekla: to ne, a to už nechceš. Ale právě kvůli tomu, co jsi už zažila, už to nechceš. V důsledku tření, které jsi zažila na Zemi.

A stejně jako na Zemi existuje nekonečné množství světů, v nichž lze zažít nové věci, jiné způsoby vidění věcí, dosažení téhož. To se musí lidé naučit, aby tuto fázi překonali a vyrostli v novou mezihvězdnou rasu. (pozn. no, asi se zjevím i já... planeta nemá dost cvokařů... )

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/los-duenos-invisibles-de-la-tierra-los-controladores-de-la-humanidad-revelacion-cosmica

Zpět