3706 Světlo je vždy na konci tunelu Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2023-01-14

Světlo je vždy na konci tunelu a otázkou je, jak rychle se k němu dostanete... a to záleží jen na vás.

Jak rychle se dokážete soustředit na Světlo a udržet na něj pozornost, zatímco stoupáte ve vibracích. Zní to docela jednoduše, přesto se neustále objevují rozptýlení, která je někdy obtížné ignorovat. Úspěch přichází s pozitivním pohledem a schopností soustředit se na svůj cíl. Mnozí z vás si již úspěšně udrželi pevnou pozici a jsou schopni zachovat klid bez ohledu na to, jaké provokace zažíváte. Jste živoucím důkazem, že to jde, a jakmile se na tuto cestu vydáte a uznáte naši přítomnost, přijdeme k vám s naším vedením a ochranou. Náš vliv je mnohem větší, než si dokážete představit, a my skutečně chráníme všechny duše, které jsou ze Světla. My hrajeme podle pravidel, zatímco temní jsou zákonem sami pro sebe. Může se zdát, že mají výhodu. To je do jisté míry pravda, ale buďte si jisti, že pro ně stále platí Vesmírné zákony. Nakonec se budou muset zodpovídat za své činy a jejich návrat ke Světlu bude velmi tvrdou lekcí. Zákony samozřejmě platí pro všechny duše, ale ti z vás, kteří se pozvedli, pravděpodobně neztratí cestu. Vaši Průvodci stejně jako u všech duší vždy pracují ve vašem nejlepším zájmu. Většina z vás prožila v tomto cyklu mnoho, mnoho životů a díky těmto zkušenostem se vyvinula a plně si zaslouží tuto příležitost ʺkonce cykluʺ, abyste za sebou nechali všechny staré vibrace. Vaší odměnou je, že se už nikdy nebudete muset vrátit do nižších vibrací, a takříkajíc budete moci roztáhnout křídla s mnohem větší svobodou a následovat touhy svého srdce. Budete pánem svých rozhodnutí a budete se moci svobodně rozhodnout, kam vás vaše další dobrodružství zavedou. ʺVězeníʺ, které jste nazvali Země [Gaia], bude také osvobozeno od povinností, které na něj byly uvaleny, protože poskytlo všechny příležitosti, které lidská rasa potřebovala k vývoji.

Matce Zemi můžete za mnohé poděkovat a ona nyní začala uklízet a mnohé obětovala, aby umožnila vaše svobodné jednání, které zničilo velkou část planety. Přesto ji lze poměrně rychle napravit pomocí technologií, o nichž nemáte skutečnou představu. Pro začátek existuje více než jedna Země (1) a ti z vás, kteří vzestupují, půjdou na tu, která již existuje a je připravena vás přijmout. Bude v nedotčeném stavu, protože pro vás byla předem připravena, a vy budete ohromeni její krásou. Nenechte se tedy strhnout zkušenostmi ze Země, protože to, co jste viděli, jsou neúspěšné pokusy člověka přijmout odpovědnost za péči o planetu a formy života na ní. Vibrace se stále zvyšují a moc temných se pomalu, ale jistě zmenšuje. Buďte si jisti, že i oni se vyvíjejí a budou pokračovat ve svých zkušenostech na jiné planetě, která je pro ně připravena. Uvědomte si, že nic se neděje náhodou a nemá žádný vliv na budoucnost lidstva, že existuje větší plán, o kterém pravděpodobně nevíte. Kolem je příliš mnoho věcí, na kterých je patrný otisk Boží ruky, aby bylo možné vysvětlit všechny věci, které jsou podivuhodné a nesmírně krásné. Přemýšlejte ve větším měřítku než kdykoli předtím a buďte připraveni na mnohá zjevení, jak budete postupně přecházet do vyšších dimenzí. Věčný mír budete mít brzy na dosah, protože vibrace budou stále stoupat. Většině z vás, ať už jste inkarnováni, nebo ne, je dána příležitost vzestoupit a tento den se rýsuje ve velkém a přijde ve většině vašich současných životů.

S chaosem a mnoha nepokoji kolem vás je těžké se uvolnit a nenechat se rozptýlit od svých cílů, nicméně čím klidnější dokážete být, tím více pomáháte i ostatním, aby byli stejní. Energie ve vaší auře sahají poměrně daleko a lidé kolem vás je někdy mohou zachytit - pomáhají tak vnášet ʺfaktor dobrého pocituʺ. Na opačném konci stupnice mnozí zažili opačnou energii, která působí chladně a nepřívětivě. Kdybyste mohli vidět auru, získali byste další ukazatel vysokých vibrací s krásnými harmonickými barvami a jemností. Opak je velmi nepříjemný na dotek. Lidé jsou velmi houževnatí a mají sílu překonat současné problémy, protože přežili mnoho překážek, aby zatím dosáhli pokroku. Starší generace navíc zažily následky světové války a zvládly ji obdivuhodně a jsou o to silnější. Lidská rasa je obecně velmi přizpůsobivá a dokáže přežít i ty nejnaléhavější situace, jako je současná krize. To dává naději na lepší budoucnost, když změny ʺnormáluʺ přinesou Lidstvu nové perspektivy, které budou více vyhovovat jeho potřebám. Kdybyste viděli potenciál budoucnosti, neměli byste z ní žádné obavy, takže se do ní pusťte s plnou nadějí a očekáváním, i když ji zatím nevidíte přicházet. Každý cyklus musí jednou skončit a uvolnit místo novému a vy jste nyní na jeho začátku. Buďte si jisti, že všechny vaše zkušenosti budou stát za to. Mnoho staré karmy se stále ještě čistí, ale konec je na dohled a od tohoto okamžiku se odehraje velký skok vpřed. Opouštím vás s láskou a požehnáním a nechť Světlo rozjasní vaše dny a cestu k dokončení. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Boží Já, a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/14/mike-quinseys-higher-self-messagelight-at-end-of-tunnel/

Zpět