3687 Jak poznám, že jsem vzhůru Ulla Lindgren

[ Ezoterika ] 2023-01-03

Je zábavné se tento měsíc vrátit k otázce. Stručná odpověď na tento dotaz zní: Nebudeš toho schopen.

Nebudete schopni říct, jestli jste vzhůru. Možná jste teď alespoň obrazně vyhodili ruce do vzduchu a křičíte: ʺCo teď? Když to nikdy nemohu poznat....jaký smysl mi zbývá?ʺ. Abychom vodu ještě více zakalili, přidáme důsledek. Pokud k vám někdo přijde nebo si čtete, co napsal, a řekne vám, že je probuzený, osvícený nebo povznesený - jděte, neutíkejte, klidně, ale rychle opačným směrem. Proč to říkáme? Říci ʺjsem probuzenýʺ je prohlášení o odloučení. Kdo je toto já? Kdyby byl člověk bdělý, už by pro něj neexistovala identita ʺjáʺ. I když by mohli používat jméno, pod kterým byli známí, nic by pro ně neznamenalo.

Člověk, který je probuzený, by tuto probuzenost neboli božství viděl v každém, bez ohledu na to, zda by to ʺti druzíʺ mohli vidět sami. V tomto smyslu říci ʺjá jsem bdělýʺ znamená možná skutečně vyjádřit ʺjá jsem bdělý a ty ne. Vytváří se tak oddělenost, která není vyjádřením bdělosti. Trochu to zavání připoutaností k egu, nadřazeností. Možná si vás chtějí udržet jako studenta, aby si mohli udržet identitu učitele. Pokud někdo tvrdí, že je učitelem, který vás může učit a přivést k osvícení, otočte se a tiše, ale rychle odejděte opačným směrem. Není to váš učitel. To neznamená, že nemůžete mít učitele. Nemluvím k vám jako učitel; mluvím přímo k probuzenému vy, který ví, kdo jste. Toto pravé vy poznává pravdu. Své probuzení neprožíváte tím, že následujete mě nebo kohokoli jiného, kdo vám poskytuje informace nebo ukazatele. To prožijete sami svým vlastním způsobem. Budete prožívat skrze soustředění se dovnitř, ne na vnější příklady, jakkoli mohou být užitečné. Pokud si v tomto procesu myslíte, že jste se nyní probudili, pokračujte dál. Ještě tam nejste. Pokud stále prožíváte já, ty a oni, stále existuje oddělenost.

Možná si myslíte, že teď říkám, že je před vámi ještě spousta práce. K probuzení se nepropracujete. Přesnější by možná bylo říci, že svou cestu odpracováváte. Probuzení si všimnete až poté, co se zbavíte všech falešných přesvědčení, která máte. Dokud se držíte toho, že na tom musíte pracovat, držíte se přesvědčení. Pokud to zní jako Hlava 22, je to proto, že to tak je. Pamatujte, že pravda, kterou lze vysvětlit, není celá pravda. Takže pracujete na tom, abyste nepracovali. Věříte, že se zbavíte přesvědčení. Přestanete hledat to, co byste nejraději našli. Poznáte, že jste tam, když si uvědomíte, že tam žádné vy není. Pokud přemýšlíte ve smyslu, že máte ʺjáʺ, všimněte si toho a přejděte k další myšlence. Stále se držíte samostatné identity. Když se snažíte něco udělat, posilujete tím své já, které se snaží změnit svou zkušenost v iluzi. Každá myšlenka v dualitě má svůj opak. Proti myšlence ʺjsem vzhůruʺ stojí myšlenka ʺstále spímʺ.

Nelze začít jinak než záměrem. Nakonec se záměr ztratí. Nemohu vám říci, jak bude tento proces fungovat u vás. Najdete směr, když budete hledat různá vedení, různé ukazatele z různých míst a hrát si s nimi. Pokud je váš život pohlcen tímto procesem pouštění se z procesu, pak možná budete mít jednoho dne štěstí. Mohu vám nabídnout několik ukazatelů. V několika posledních zprávách jich byla celá řada. Všímejte si, co vám přichází na mysl. Zatímco si uvědomujete své myšlenky, všimněte si, že nad nimi máte jen velmi malou kontrolu. Většina vašich myšlenek se objevuje, nevybraná. Najednou jsou tu. Odkud se tato myšlenka vzala? Iluze spočívá v tom, že jste tvůrci svých myšlenek, což by z vašich myšlenek činilo produkt oddělenosti. Jste-li však původcem svých myšlenek, měli byste mít absolutní moc nad určením té další. Pohrajte si s tím a zjistěte, jak bezmocní jste při kontrole své další myšlenky. Zatímco vaše tělo dýchá, vaše mysl je myšlenkami. Nevíte, odkud vycházejí. Myslíte si, že myslíte myšlenky, ale myšlenky myslí vás. Život žije vámi. Místo toho, abyste si tyto myšlenky přivlastňovali a brali na sebe bláznivý úkol snažit se je zahnat, prostě si všimněte, jak letí kolem. Všimněte si myšlenky, která se vám právě honí hlavou, a pak řekněte: ʺDalší, prosímʺ. Nechte ji přijít. Podívejte se na ni a řekněte: ʺDalší, prosímʺ. A tak dále. Nepřikládejte myšlenkám žádnou zvláštní hodnotu, neposuzujte je ani nehodnoťte, jen je pozorujte, jak procházejí kolem vás jako mraky za větrného dne. Pravé vy je všímající si myšlenek, ne myslící si myšlenky.

Ty, které věří, že má samostatnou identitu - že existuje, že má jméno a tělo oddělené od ostatních těl -, žije v iluzi, v pohádkové zemi. Toto vy si myslí, že musí něco udělat, někam jít nebo něco vědět, aby se probudilo. Věří, že je oddělené od svého probuzeného já. A samozřejmě budete mít pravdu, protože to bude vaše zkušenost. Proto vám dodržování jakékoli konkrétní praxe, disciplíny nebo učení pomůže zůstat ve spánku. Vaše probuzené já není někde jinde. Vaše probuzená zkušenost není něco jiného. Je přímo tady a teď. Není kam jít. Není co dělat. Není čemu věřit. Nikdo, kdo by vám ukázal cestu. Vše se vrací k všímavosti a všímání. Podívejte se, co tu je. Přijměte jakékoli myšlenky, které přijdou. Není třeba nic měnit. Není co zlepšovat. Není co řešit.

Zatím si můžete zahrát tuto hru. Není to hra. Není to cesta k probuzení. Není to nutnost ani povinnost. Může vám jednoduše pomoci všimnout si odděleného já, o kterém si myslíte, že jste, že je.....to oddělené od vašeho odděleného já. Ironie slov je prostě příliš. Tuto hru můžete hrát libovolně dlouho. Můžete si ji vyzkoušet na minutu, na pět minut, na den, na týden, napořád. Na tom nezáleží. Prostě se u ní bavte, nebo s ní bojujte. Na tom nezáleží. Tady je ta hra. Odstraňte ve svém myšlení a rozhovoru všechna zájmena v první osobě. Nesmí se vyskytovat žádné já, já, můj, můj, sám, Místo toho o sobě mluvte ve třetí osobě. Používejte on/ona, její/jeho, jeho/její nebo sebe/sebe. Můžete se také označit jménem. Místo ʺJsem šťastnáʺ řekněte ʺEmma (doplňte své křestní jméno) je šťastnáʺ. Často to dělají malé děti: ʺJohny má žízeňʺ. Procvičujte si vyjadřování ve třetí osobě. To pomáhá zbavit se přímé identity a vlastnictví této osobnosti. Pomáhá to být spíše pozorovatelem než pozorovaným. Je to, jako byste mluvili o někom jiném, o místě, kde už máte odstup. Nyní můžete začít pociťovat oddělení od své identity ega. Může vám to pomoci uvolnit tato pouta. Žádné záruky zde nejsou. Je to jen hra. Pokud vás to přiměje k probuzení, napište nám a dejte vědět. Samozřejmě budeme vědět, že neříkáte pravdu. Pokud vás zajímá, jak to poznáme, vraťte se k prvním větám výše. Hru je možná nejlepší hrát, když jste se svými myšlenkami sami, ale pokud máte ostatní, kteří jsou ochotni hrát s vámi - jděte do toho. Pusťte se do diety ve třetí osobě a zdržte se první osoby.

V myšlenkách, které k vám přicházejí, není žádná náhodnost, v ničem, co se vám v iluzi zjevuje, není žádná náhodnost. Všechno je napsané a naplánované. Vše je dokonale naplánováno. Vše je tu proto, aby podpořilo proces probuzení, přesněji řečeno uvědomění si probuzeného stavu. Odkud se berou myšlenky? Pocházejí z Ducha, z Božství, z probuzeného Já. Cokoli se rozhodnete s myšlenkami udělat, je také napsáno ve scénáři. Někdy se musíte vydat nějakou cestou a chvíli mlátit hlavou o zeď, než si uvědomíte, že to není správná cesta. K těmto krokům jste vedeni, i když vaše oddělená mysl pravděpodobně věří, že vedení mělo jiný záměr, a může být zklamána cílem, ke kterému jste dospěli. Vaše cíle nejsou realizovány. Božský záměr je realizován. V šílenství je vždy metoda. To, co možná považujete za neúspěch, je ve skutečnosti úspěch při odstraňování další nepravdy z vaší mysli. Tato zkušenost byla nezbytná pro proces odpoutání se. Jakmile si více uvědomíte fungování Božství, bude pro vás snazší přijmout dokonalost toho, co je zde, a vzdát se falešných přesvědčení - pamatujte, že všechna přesvědčení jsou falešná.

Michaelovi jsme od mládí plnili hlavu myšlenkami. Některým se bránil, nad některými přemýšlel a podle některých jednal. Žádná z těchto možností není správná. Ať už uděláte cokoli, je to dokonalá reakce. Bylo to to, co jsme věděli, že uděláš. Většina těchto myšlenek není určena k tomu, aby vyvolala okamžité probuzení k naprostému poznání, že je vše iluze a oddělení vás neexistuje, i když jeden z nich to udělá. Myšlenka, kterou máte nyní, vás pravděpodobně jen dovede k dalšímu kroku. Počet kroků je konečný. Věnujte tedy pozornost své myšlence a pak řekněte: ʺDalší, prosímʺ. V určitém okamžiku může být zřejmé, že tam nikdo, kdo by tyto myšlenky myslel, není. Budete bdělí, ale nebude tam nikdo, kdo by si toho všiml. Je tam jen život žijící životem - věčná radost z okamžiku, bez ohledu na to, čím je naplněn. Může tam být bolest nebo záblesk hněvu. Jako všechno, i toto bude přítomno a pak odejde. Taková je povaha iluze. Nic netrvá věčně, pokud si o tom nevymyslíte příběh a nedržíte se ho. Probuzený člověk to neudělá. Není tu nikdo, kdo by se držel. Je tu jen pozorovatel, který prožívá to, co je. Okamžitě to nahradí něco jiného. Nulový rozsah pozornosti. ʺDalší, prosímʺ.

Tentokrát pro vás máme bonus v podobě dvou her, které si můžete zahrát. První je dieta třetí osoby a druhou je hra ʺDalší, prosímʺ. Užijte si to! Pak se pusťte do hry. Možná si v polovině hry všimnete, že tam nikdo hru nehraje, a jen se zasmějete. Nic jiného vám nezbývá. Není kam jít. Žádná zodpovědnost. Žádná tíha na ramenou. Žádná práce. Žádný cíl. Jak zpíval ten muž... ʺnení nic jiného než dnešekʺ.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/03/sanhia-how-will-i-be-able-to-tell-that-i-am-awake/

Zpět