3677 Matthew Ward Suzy Ward

[ Ezoterika ] 2023-01-04

S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Mnozí cítí: "Vzduch je nabitý změnami!" A to je vskutku výstižný popis činnosti na celém světě, která má odstranit temnotu. Pozoruhodný pokrok z minulého roku se nyní na Zemi i mimo ni stupňuje.

Bitva sil světla proti silám temnoty probíhá i mimo planetu. Po mnoho desetiletí temní v některých vašich vojenských organizacích a korporacích tajně spolupracovali s příslušníky jiných civilizací na vesmírných projektech s negativními záměry. Stejně jako se temnota na Zemi dostává na světlo, aby mohla být poražena, stane se tak i s projekty, které využívají technologie, o nichž si většina lidí myslí, že existují pouze ve sci-fi románech a filmech. V nepříliš vzdálené budoucnosti bude tato technologie na planetě použita benevolentně.

Vše, co má Zemi zbavit temnoty, postupuje podle božského plánu, který vymyslely vysoce vyvinuté duše řídící galaxii Mléčná dráha ve spojení s nejvyšší vesmírnou radou. Právě na tomto vrcholu božského řádu jste byli vybráni k účasti, protože jste nejsilnější z miliard duší, které se přihlásily. Nepamatujete si, že jste tehdy věděli, že jste čistá láska - světelná energie - jediná "zbraň", proti níž temnota nemá obranu - a dobře zkušená v misi, kterou jste přijali. Drazí, věřte tomu, co jsme vám často říkali: Prostě tím, že JSTE, pomáháte naší pozemské rodině proměnit její svět - vaše světlo je tak mocné!

Všechny pravdy, které se stávají veřejně známými, jsou součástí rozsáhlého očišťování Země a s tím, jak se veškerá aktivita stupňuje, by se mohlo zdát, že tyto pravdy brzy vyjdou najevo. To je velmi nepravděpodobné. Kdyby všechna odhalení přišla současně, kolektivní psychika pozemské civilizace by se dostala do šoku. To by zablokovalo schopnost lidí racionálně reagovat a zrušilo by to většinu pokroku pracovníků světla v jejich probouzení. Proto, jak nám bylo řečeno, je v plánu nejprve odhalit to, co byste mohli nazvat "pravdami, které lze snáze přijmout", a další oblasti, kde existoval všudypřítomný podvod, korupce a zkaženost - některé z nich jsou stále odhalovány a odstraňovány. Plně budou odhaleny, až civilizace dokáže vstřebat další vlnu ohromujících informací.

Byli jsme dotázáni, co je NESARA/GNESARA, také kdy bude realizována, a odpověď na otázku "kdy" neznáme. Abychom to stručně vysvětlili, legislativa Spojených států, Zákon o národní ekonomické bezpečnosti a reformě, má dvě základní ustanovení a obě jsou složitá. První z nich, ustavení suverénní republiky, jak ji zamýšleli zakladatelé, vyžaduje zrušení současné vlády. Jen poměrně malá hrstka obyvatelstva ví, že před několika staletími byla správa této země skrytě zřízena jako soukromá korporace a všichni občané jsou jejími zaměstnanci. Probíhají diskuse o tom, jak tuto situaci nejlépe zvládnout s minimem zmatků a "stranické politické" odezvy.

Nejde o politickou záležitost. Jde o zbavení tohoto národa vlivu iluminátů, který rychle překročil Atlantický oceán poté, co kolonie získaly nezávislost na britské nadvládě. Jakmile se tato tajná společnost usadila ve všech institucích, systémech a organizacích, které ovlivňují život v této zemi, rozšířila se na sever i na jih od hranic států..
pokračování: http://galacticchannelings.com/cesky/matthew04-01-23.php


Zdroj: http://galacticchannelings.com/cesky/matthew04-01-23.php

Zpět