3617 Přestaňte předstírat Brenda Hoffman

[ Ezoterika ] 2022-12-21

Dnes se většina lidí rozhodla nebo si implantovala svůj fyzický posun mimo 3D. Možná jste zmateni, neboť my z Vesmírů jsme již dříve uvedli, že většina pozemských bytostí překročila nový Rubikon. Ti, kteří vás následovali, dokončili svůj fyzický přechod dnes (16. prosince 2022). Mnozí z vás, kteří znají posloupnost přechodu, vědí, že fyzický přechod je závěrečnou a někdy nejsložitější fází. Většina z nich je proto zmatená, úzkostná, špatně spí nebo zažívá fyzické potíže. Toto období se trochu podobá 3D pubertě, ve které jste možná přes noc vyrostli, změnil se vám hlas nebo vaše emoce byly rozervané a pro vás či ostatní nevysvětlitelné. Stejně tak je tomu i nyní. Pravděpodobně se cítíte mrzutí, unavení a podráždění. Ti, kteří se rozhodli nepřecházet, už vám ani vašim reakcím nemohou rozumět. Vy zase chcete jak hibernovat, tak si hrát s ostatními. Vaše nitro je vzhůru nohama. Vaše vnější reakce nemusí nutně odpovídat vašim vnitřním ani vnějším pocitům. Jste zmatení, rozzlobení, smutní a hihňaví. Silně matoucí kombinace, přes kterou se nedokážete přenést ani ji obejít.

Taková se dala očekávat - přešli jste z noci do dne, ze strachu do neznáma. Podobné myšlenky jsme samozřejmě uvedli již dříve. Rozdíl je v tom, že ti z vás, kteří přešli před několika měsíci nebo týdny, nyní pomáhají těm, kteří učinili poslední skok do svého nového fyzického bytí. Je to, jako byste dokončili svou počáteční cestu jen proto, abyste se nakrátko vrátili do výchozího bodu a usměrnili ty, kteří se rozhodli následovat. Výsledkem těchto vnitřních a emocionálních interakcí je, že všechny bytosti, které jsou nyní plně mimo 3D, jsou vyčerpané. Jak ty, které právě dokončují svou fyzickou část, tak i ty z vás, kteří jste je jí v posledních dnech prohnali. Jste připraveni na odpočinek, přesto si toto období žádá emocionální interakce, které nemusí nutně zahrnovat nové vy. Někteří z vás se navzdory vyčerpání řídí 3D očekáváním, že udělají to a to. Jiní se cítíte provinile, protože nenaplňujete sváteční očekávání druhých - nebo sami sebe. Někteří z vás toto sváteční období ignorují - ne proto, že byste byli takzvaní Skrblík, ale protože nemáte zájem se ho účastnit nebo praktikujete péči o sebe. Na tom, proč jste se rozhodli plně se neúčastnit svátečních aktivit, nezáleží. Jen vězte, že jste vyčerpanější, než si uvědomujete. Je důležité, aby se vaše péče o sebe zaměřila na to, co potřebujete, a ne na to, co od sebe očekáváte. Není odvážné, abyste navzdory svému vyčerpání fungovali v tomto svátečním období tak, jak očekáváte vy i ostatní, a stejně tak není životně důležité, když se rozhodnete tak nereagovat.

Pravděpodobně si velmi brzy uvědomíte, že ʺuž nejste v Kansasuʺ. Co bylo nahoře, je nyní dole. A to, co se od vás očekávalo, už neplatí. Vaše nové bytí plyne, místo aby reagovalo na vnější podněty. Nemůžete být zároveň dítětem i dospělým. Mnozí z vás reagují, jako byste se vrátili do 3D puberty, protože nenasloucháte své fyzické ani emocionální podstatě. Vyvinuli jste se za hranice puberty. Pokud se cítíte zmatení, vyčerpaní, rozzlobení nebo emocionálně vyčerpaní, je to proto, že nasloucháte a reagujete na druhé místo na sebe. Dny přeskakování mezi dětstvím a dospělostí jsou pryč. Přestaňte předstírat, že nemáte aktivní vnitřní hlas, který vás vybízí k plynutí. A přestaňte předstírat, že můžete snadno přeskakovat mezi 3D dětstvím a mimo 3D dospělostí. Od dnešního dne to již není možné - stejně jako fotbalová hvězda ze střední školy, která nikdy nedospěje za tuto fázi.

Jste zcela novým já, stejně jako je tomu u těch, kteří se nacházejí ve druhé a třetí vlně. Po pravdě řečeno, čtvrtá vlna je mnohem dál, než jsme i my z Vesmíru v tomto okamžiku vaší pozemské historie očekávali. Přestaňte předstírat, že jste někým, kým nejste, navzdory požadavkům vašeho bývalého 3D světa. Do tohoto světa již nepatříte. Máte nový jazyk a směr. Směr, který není kompatibilní s těmi z 3D. Přestaňte tedy předstírat, že můžete být z obou světů. Hvězdný středoškolský fotbalista nemůže být hvězdným středoškolským fotbalistou, když dokončí střední školu. Toto je váš nový život - začněte ho žít. (pozn. ???????)

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/21/life-tapestry-creations-stop-pretending/

Zpět