3614 Arcturiáni: Už nerezonujete se starými energiemi Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2022-12-19

V tomto čase oslav pro některé vedle chaosu a smutku pro jiné vás vítáme u našeho poselství, které dnes vychází z ročních období.

Nikdy nepochybujte o tom, že vše probíhá podle plánu, i když vnější zdání svědčí o opaku. Na úrovních, kterých si zatím nejste vědomi nebo je nemůžete vidět, se odehrává mnoho aktivit, protože myšlenky se nejprve projevují v neviditelné sféře a stávají se hmotnými a nabývají formy, pokud nebo jakmile je jim dovoleno projevit se v hustší energii. Mnozí z vás zjišťují, že letošní sváteční období s vámi jednoduše nerezonuje tak jako dříve. Filmy, televizní pořady, knihy a rodinné tradice nadále propagují idealizované verze Vánoc a Chanuky, které jste se snažili napodobit v domnění, že byste nějak selhali, kdyby se jim vaše osobní oslavy nevyrovnaly.

Nevěřte, že je s vámi něco v nepořádku, pokud už neprožíváte stejné sváteční nadšení a radost, jaké jste zažívali v minulosti. Osobní i kolektivní vědomí se vyvinulo a již není v souladu s mnoha aspekty toho, co dosud tvořilo víru a tradice Vánoc a také Chanuky. Tradice, které vznikly krátce po Ješuovi prostřednictvím činnosti a učení jeho následovníků a organizovaných náboženství. Dnes se prostřednictvím intenzivního mediálního humbuku intenzivně propaguje obdarovávání, které má projevovat lásku a napodobovat mudrce z vánočního příběhu, za účelem prodeje hmotných statků. Mnozí touží po minulých Vánocích, kdy se zdálo, že je v nich více klidu, štěstí, radosti a jednoduchosti, ale tyto vzpomínky jsou iluzorní, zrozené z vrozené touhy každého člověka po klidu a celistvosti. Nastal čas uvolnit minulost se všemi jejími zdánlivě ʺlepšími časyʺ tím, že si uvědomíte, že protože jste v procesu přechodu do vyššího stavu vědomí, začínáte se vyrovnávat s pravdivějším smyslem všeho, co znáte z hmotného světa, včetně Vánoc. Stupňování (duchovní vývoj) nikdy neznamená ztrátu čehokoli skutečného, ale spíše jeho znovuzrození v nové, vyšší a lepší podobě.

Jak jsme již uvedli v předchozích poselstvích, vánoční příběh je vlastně příběhem každého, a ne pouze příběhem jednoho člověka. Je to příběh duchovní evoluce. V určitém okamžiku se každá duše dostane do místa fyzické, emocionální, mentální a dokonce i duchovní neplodnosti, do místa, kde představy a řešení třetí dimenze již jednoduše nefungují a umožňují člověku vzdát se a opustit to, co ho drželo v zajetí systému víry třetí dimenze. Ve vědomí, které je nyní prázdné (stáj) a není již naplněno falešnými informacemi, se rodí nový a vyšší stav vědomí.

Existují lidé, kteří se snaží tento nový stav vědomí potlačit, a dokonce zabít ve jménu spravedlnosti, protože netradiční myšlení vyvolává strach a ohrožuje jejich systém víry. Jsou však i tací, kteří jsou schopni tento vyšší stav vědomí rozpoznat a uctít ho úctou a dary. Nově zrozené vědomí je křehké a musí zůstat skryté a opečovávané, dokud nezesílí a nebude schopné odolat vnějším tlakům neprobuzeného světa. To jsou Vánoce, které všichni zažijete a mnozí z vás už zažili.

Nedovolte, aby vás přesvědčení společnosti, rodiny nebo přátel nutilo nebo usvědčovalo z pokračování praktik, ze kterých jste vyrostli, jen proto, že je to tradice. Svátky se pro mnohé staly obdobím zmatku a strachu, protože jsou nuceni cítit se provinile kvůli své měnící se víře. Svět se vyvíjí do nového a vyššího stavu vědomí, ve kterém již nebude existovat soulad s mnoha dosud běžně přijímanými názory. To často vede k neshodám v rodinách a skupinách, kde se očekává, že se všichni budou účastnit aktivit považovaných za ʺsprávný způsobʺ slavení Vánoc nebo Chanuky. Nebraňte se tomu, účastněte se, pokud si to přejete nebo pokud to zachová klid, ale nenechte se zastrašit do aktivit, kterých se už prostě nechcete účastnit. Vývoj často vede k tomu, že je třeba jít po tenké hranici, zejména v rodinách a skupinách, které jsou uzavřeny v tradicích a ještě nejsou připraveny na změnu. Důvěřujte své intuici a vězte, že se nebe nezřítí ani duchovně nezapadnete, pokud se budete účastnit nějaké tradice, která vás již nebaví.

Představy o lásce a jejích projevech tvoří velkou část svátečního období. Mnohé z nich se točí kolem přesvědčení, že hmotné dárky jsou jediným skutečným způsobem, jak projevit lásku - čím více a čím větší dárky, tím více lásky. Podnikatelé tento koncept propagují, aby prodali své výrobky. Zdá se, že filmy, televizní pořady a místní akce propagují koncepty materiálních dárků a zanechávají ty, kteří tento koncept nepřijímají nebo kteří toho nejsou finančně schopni, často s pocitem selhání nebo viny.

Zůstaňte bdělí, soustředění a pozorní, když jste svědky četných nenápadných a všudypřítomných konceptů lásky, které jsou světu prezentovány během svátků. Ptejte se sami sebe: ʺPředstavují tyto představy skutečně lásku?ʺ. Nikdy nezapomínejte, že láska v pravém slova smyslu je energie Božského vědomí, která proudí mezi všemi individualizovanými projevy JEDNOHO. Jednota se automaticky projevuje jako laskavost, porozumění, trpělivost, sdílení, přijímání a jemnost, které na hmotné úrovni mohou mít a často mají podobu dávání dárků.

Stejně jako v případě všech ostatních věcí se při dávání dárků a oslavách nechte vést svou intuicí, nikoli mediálním humbukem. Dávejte ze srdce, s myšlenkou a láskou, a ne z pocitu viny nebo z minulé tradice. Oslavujte způsobem, který rezonuje s vámi, a zároveň respektujte přesvědčení lidí kolem vás. Svět v tomto období je jako dítě, které roste do nové životní etapy, kde je všechno jiné. Je zmatené a často vystrašené a stejně jako toto dítě potřebuje podporu a lásku. Neexistuje žádný správný nebo špatný způsob, jak cokoli dělat, protože to představuje dualitu. Jednoduše dělejte to, co s vámi rezonuje z úrovně lásky a jednoty, což může občas znamenat hru na materiálno, abyste uctili ty, kteří jsou schopni pochopit lásku pouze na této úrovni. Nechť je vaším darem pro každou oslavu tiché a tajné Světlo vašeho rozvinutého stavu vědomí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/19/the-arcturian-group-no-longer-resonating-with-old-energies/

Zpět