3609 St. Germain: boření starého paradigmatu James Mc Connell

[ Ezoterika ] 2022-12-17

Přicházím v této době, abych pokračoval v procesu, který byl započat před dávnými, dávnými časy. Mluvím nyní nejen o tomto životě, ale o mnoha životech, které jste v tomto procesu prožili. Pracovali jste na tom, abyste přinesli Světlo vpřed, abyste přinesli pravdu v rámci veškeré temnoty, abyste všude pozvedli stíny zpět na světlo. A přesně to se nyní děje. Když děláte tato cvičení, tyto meditace, šíříte světlo. Ale děláte to také každý okamžik svého života, ať už na to myslíte, nebo ne. Určitě pomáhá, když si to uvědomujete.

Děje se to také ve vašem snovém stavu, ve vašem bdělém stavu, opět bez ohledu na to, zda šíříte Světlo vědomě, nebo ne, prostě tím, že jste kým jste jako Hvězdná bytost, Hvězdné semínko, a znovu se spojujete se všemi svými bratry a sestrami, mnohými, kteří přišli z hvězd. Dokonce i s mnohými, se kterými jste sem přišli ze stejných hvězd. Tady jste všichni pohromadě. Světlo přitahuje Světlo.

Vše, co se nyní v těchto chvílích děje, se týká konce starého a začátku nového. Vše, co musíte udělat, je jen pokračovat v tom, kým jste v každém okamžiku. Vězte, kdo jste, důvěřujte tomu, kým jste. Právě tato důvěra, tato víra skutečně vytváří novou realitu kolem vás. A bez vás, kolektivního vy, které tuto novou realitu vytváříte, byste zůstali uvězněni a spali v bažině, v močálu. Ale už ne. Nechte se unést. Dovolte si být opět tím, kým jste, nevyhýbejte se tomu, kým jste. Slova k vám přijdou, pokud dovolíte, aby se ve vás nahromadila síla. Jde o to, abyste v sobě znovu získali sílu lásky, a šířili ji ven.

Doba, ve které se nyní nacházíte, je o tom, aby se pravda dostala dopředu, o navrácení svobody obyvatelstvu. Svoboda, kterou jste skutečně dlouho neměli. Mnozí však věří, že jsou svobodní, i když tomu tak není. Nevědí, co se děje ve stínech, co se děje v zákulisí. Ale ti z vás vědí, nebo si většinou uvědomují, co se nyní děje, a že se vše vrací k pochopení a rozpomenutí.

Důvěřujte plánu, jak jste slyšeli mnohokrát. Plán skutečně vychází. Všechno, co se v této době odehrává, se týká svržení starého paradigmatu, rozpad starého paradigmatu. Je čas, aby si lidé všude na světě, uvědomili svou suverenitu, aby si uvědomili svou svobodu. Svobodu volby. Každý má svobodu volby a nikdo vám ji nemůže vzít, pokud mu to nedovolíte. Věřte tedy, bratři a sestry, že jste tím, kým jste, a že jste sem přišli za velkým účelem. Záměr, který se stává stále známějším všem, kdo jsou připraveni jej slyšet a vidět.

Já jsem Saint Germain a nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. Abyste i nadále věděli, že Fialový plamen je stále zde. Stačí na něj myslet, vizualizovat si ho a on je tu, aby vás chránil. Je to štít. Existují i jiné nástroje, které můžete použít, ale Fialový plamen dělá víc než jen to, že vás chrání. Spaluje staré naprogramování víc a víc a víc, jak ho využíváte. Jakmile pak staré naprogramování zmizí, štít Fialového plamene, který je všude kolem vás, vytáhne veškeré další staré naprogramování, které se vrátí zpět.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/17/saint-germain-bringing-down-the-old-paradigm/

Zpět