3598 JAK SE PŘENÁŠEJÍ VIRY Cosmic agency

[ UFO ] 2020-06-11

SWARUU A SENETRE - AKTUALITY 2020

Swaruu (9): Mám další informaci. Lidská úmrtnost všude, kde jsme se mohli podívat na statistiky na webu, ukazuje, že neumírá více lidí než loni nebo předloni, tak kde jsou všichni mrtví? Označují je jako zemřelé na COVID 19, i když umírají z jiných, obvyklých příčin. Všechno je to trik, podvod. Žádné mrtvoly nejsou, to oni vždycky umírají, jenže všichni umírají z obvyklých příčin. Ano, myslím, že je to všechno o médiích.

Při analýze videí vidím věci, které mi nesedí, například chlapíka, který říká, že mu v noci zemřel bratr a má ho na ulici, je vidět mrtvola na lavičce pod prostěradlem, ale chlapík mluví bez jakýchkoli emocí. Takže video za videem. Vidíte jen hroudu, která může být cokoli, nebo nějakého herce na podlaze, údajně mrtvého. Není možné zkontrolovat vše.

Některá videa mohou být pravdivá, ale jsou to lidé, kteří zemřeli z jiných příčin, ale nejdou po mrtvole, pro všechno to šílenství. Mohou být také důkazem toho, že 5G, ačkoli to není jen 5G, se připravuje na hlavní použití. Dokonale to odpovídá tomu, co jsme řekli, a je vidět, že tento lékař má hlavu, nejde jen tak s proudem. Sami však máme více údajů. Jak víte, strávili jsme se Senetrem několik dní v laboratoři. Víme, jak test funguje a na co se zaměřuje.

Neprovádějí žádné testy, které by virus odhalily. Takzvaný test pouze hledá řetězce genetického materiálu, které mohou pocházet z dlouhého seznamu faktorů. Takže pokud má někdo tyto genetické faktory a test je pozitivní, pokud někdo umírá například na rakovinu slinivky břišní nebo na mrtvici s alternativním chronickým problémem a oni udělají tento test a vyjde jim, že má tento genetický materiál, pak jeho smrt byla způsobena COVID 19 a lékaři v panice nepřemýšlejí, jen jednají. To je již definitivní, laboratorní testy na nás.

Ale je toho víc. I to, co ten doktor vysvětluje (děkuji mu), řekněte mu, že trváme na tom, že to žádný virus není, nebo mu dejte více informací, hodně to pomohlo... ale mám toho víc, víc, co jsem vynechávala, protože už je toho moc, a zase je to z lidského hlediska velmi sporné, a to proto, že jsme si byli více než dva měsíce tak jistí, že to virus není. Nevím, jestli to není pro lidskou mysl příliš, zejména pro lékařskou vědu, a jestli není kontraproduktivní podávat tyto informace.

Žádný virus neexistuje, ale chci říct, že viry samy o sobě nejsou tím, co se jim říká. Viry jsou součástí přirozených buněčných mechanismů. Onemocní kvůli jiným faktorům, o kterých víme. Jak vám říkají, virus neexistuje. Ukázalo se, že je to jako s gravitací... mají to všechno obráceně. Pokud najdou ʺvirusʺ, pak je to důvod, proč onemocněli. Nechápou, že ʺvirusʺ je tu proto, že onemocněli, a ne proto, že kvůli němu onemocněli.

Virus nebo viry jsou součástí komunikačních mechanismů mezi buňkami. Obsahuje genetický materiál v bílkovinné kapsidě a na vrcholu má receptory, které se vážou na další buňky. Buňky ho produkují, zejména umírající buňky, aby upozornily ostatní buňky na vysokou toxicitu prostředí a uvedly je všechny do stavu, který zachovává život. Proto se člověk v tomto stavu přepne do tohoto režimu, který z jeho těla odvádí veškerou energii a způsobuje mu nepohodlí. Pak buňka, která z jakéhokoli důvodu obdrží toxický signál, spustí poplach tím, že vyloučí něco, čemu lidská věda říká ʺvirusʺ. Upozornit ostatní.😱 😨 😰 😥 😓😱 😨 😰 😥 😓

Pokud je toxicita vyšší než určitý rozsah, mnoho buněk vylučuje tzv. viry, což je také buněčný mechanismus, jak se vylučovat nebo zbavovat vnitřní toxicity. Člověk, který má řekněme chřipku, je takový kvůli energetickému kolapsu způsobenému především dlouhodobým stresem, jeho tělo se pak dostane do šoku a oportunistické organismy využijí oslabeného imunitního systému, mám na mysli bakterie, stafylokoky, kandidy a tak dále, které byly předtím v rovnováze s tělem.
Tato dodatečná toxicita způsobuje vylučování této buněčné exosubstance, kterou lidé nazývají virus. Má dvě hlavní funkce:

A. Vyvolat poplach u ostatních buněk tím, že jim předá genetickou informaci o povaze poplachu.
B. Vylučovat toxické látky nahromaděné uvnitř a snažit se přežít.

Pokud se tedy buňka dostane do stavu toxicity, jako například buňka v krku člověka, protože dlouhodobě dýchá studený vzduch ve stavu dlouhodobého stresu, pak se bakterie v krku dostanou z rovnováhy kvůli chladovému podnětu a potlačenému nebo oslabenému imunitnímu systému. Buňky v krku začnou vylučovat to, čemu lidé říkají virus chřipky. Je to důsledek problému, ne jeho příčina, mají to obráceně. Nyní se stane něco jiného. Když má člověk hodně chřipky, všechny jeho hleny vylučují tuto toxicitu. K tomu slouží hlen, aby se tělo zbavilo toho, co nepotřebuje, většinou toxinů všeho druhu. Tyto sekrety se uvolňují při kašli a kýchání a jsou plné toho, čemu lidé říkají viry, a toho, čemu říkáme exogenní buněčné sekrety. Tyto sekrety, nesprávně nazývané viry, se tedy dostanou do vzduchu a na sliznice jiné osoby.

Nezapomeňte, že se jedná o varovné signály, že něco není v pořádku. Tyto exogenní látky se dostanou do biologie druhé osoby a její buněčné receptory je interpretují jako poplašný signál, a pokud je tato osoba také pod velkým stresem, spustí se řetězový signál, který způsobí, že i ona onemocní. Pokud však druhá osoba není ve stresu a má zdravý imunitní systém, exogenní signál od jiné osoby projde a možná zalarmuje skupinu buněk, které rychle svým vlastním způsobem sdělí tělu, že se nic neděje, a tato osoba neonemocní. Proto někteří lidé chřipku dostanou a někteří ne.

Stojí za zmínku, že když je člověk ve velkém stresu, s největší pravděpodobností není ve stresu sám, ale jsou v něm i jeho vrstevníci, ostatní lidé v jeho rodině nebo komunitě. Slabší osoba pak začne vylučovat tuto toxicitu a spustí řetězovou reakci v celé své rodině, protože vysílá poplašné signály exogenů. Každý typ ʺviruʺ, který je pouze exogenem, má přesné informace a přesné receptory, které se mohou připojit pouze k jednomu druhu buněk a ne k jiným. To znamená, že je specifický pro určitý druh nebo dokonce pro určitou zónu či skupinu buněk v těle.

To znamená, že pokud má pták nemoc, která napadá peří, bude vylučovat tyto exogenní signály a ty budou ve vzduchu i pro člověka. Receptory se neshodují s receptory lidských buněk, takže se nepropojí a nepředají své informace. Nebo, pokud se hodí, lidská receptorová buňka si řekne: ʺPočkejte, já nemám peří, tahle poplašná informace je pro zlaté rybky a vlaštovkyʺ a tuto informaci zahodí. Proto se říká, že virus je druhově specifický. Druhy, zejména ty, které patří do stejné obecné rodiny, však mají společné buněčné receptory. Proto mohou kočky ʺonemocnětʺ chřipkou, pokud na ně kýchne člověk, protože i když jde o kočku, exogenní receptory jsou kompatibilní, a pokud je kočka ve stresu nebo v nepříznivých podmínkách, vyvolá to také příznaky. Pokud máte v laboratorní kultuře kulturu zdravých buněk a zavedete do ní virus (nesprávně pojmenovaný virus), připojí se k první buňce, kterou najde, a ta spustí poplach tím, že začne vylučovat další virus (exogen) a spustí řetězovou reakci, kterou si lidé mylně vykládají jako ʺvirovou infekciʺ. Invaze ve zkumavce, v laboratoři, bude dramatická, protože tyto buňky nemají podporu imunitního systému, protože jsou mimo tělo.

Lidé jsou s tím vším v plenkách. Našla jsem několik velmi základních pozemských prací, které říkají, že existují buněčné sekrety, které ʺvypadajíʺ jako viry, ale nejsou jimi. Nepřekračují tento rámec. Takže žádný virus neexistuje. Zase to mají obráceně. Proto jsem řekla, že to není virus, ale je jich víc. Není to dlouhé, jde o spojení. Takže tito lidé ve Wuhanu nebo kde to bylo, pozorovali v tělech nemocných lidí velkou toxicitu z jiných věcí, jako je například elektromagnetické záření typu 5G. Provedli tedy studie na lidech a objevili tzv. viry, což jsou poplašné signály spouštěné mezi buňkami vysokou toxicitou prostředí. Ignorantští lékaři tvrdili, že to je příčina - virus! A bijí na poplach. Vyvinuli velmi základní test na detekci určitých proteinů, což jsou proteiny vylučující buněčné exogeny, a pokud jich má někdo víc než určitý počet, už má COVID 19. Samozřejmě spustí poplach, zavřou populaci, Číňané začnou se svými výpady, jejich populace je v režimu přežití a ve velkém a velkém stresu a... samozřejmě vylučují více exogenů, otestují je a překvapení! Mají také COVID 19. Zamkněte! To se přenese na všechny a vznikne pandemie. Proto říkám: Nebojte se! Virus není nic jiného než poplašný signál s informací o tom, co se děje nebo proč se to děje. Není to něco vnějšího. Je to přirozený proces těla a buněk a důležitá součást imunitního systému. Nemohou vyrábět antivirové léky ani vakcíny. To je vtip. Taková červená vlajka nebude mít vliv na jedince, který není v okolnostech, které říká genetický materiál exogenu.

Ebola: Například ta, které se všichni bojí. Dává signál, že chybí důležité vitaminy a živiny. Zejména vitamin C. Vyvolává tento poplach mezi lidmi, kteří se nacházejí ve stejné sociální a ekonomické situaci obyvatelstva, například v Africe. Proto se ebola léčí velkými dávkami vitaminu C. Ebola se stává neslučitelnou s osobou, která žije v jiné části světa a je zdravá. Zní to jako zjednodušené vysvětlení, ale je to tak jednoduché a zřejmé. Jako vždy, stejně jako v případě gravitace, to mají obráceně.

Říká se, že virus ʺmutujeʺ, a to jakýkoli virus, zejména SARS nebo chřipkové viry. K této mutaci dochází pouze proto, že ji vylučují různí lidé a okolnosti její toxicity se u jednotlivých osob přirozeně liší. Vytváří se tak iluze, že virus ʺzmutovalʺ.

Mnoho virových procesů a jejich chování zbývá objasnit, ale nemohu vše prozradit jen psaním a nebylo by možné to dokončit. V zásadě se však řídí tímto principem. Jakékoli odchylky nebo dokonce pozorovatelné rozpory lze přičíst různým faktorům, které jsou specifické pro nakaženou osobu nebo pro určitou skupinu nakažených osob. Není možné popsat vše, protože existuje tolik zmutovaných ʺvirůʺ, kolik je ʺnakaženýchʺ lidí, a každý člověk vždy vylučuje nespočet ʺvirůʺ, protože je to jeden ze způsobů, jak spolu buňky komunikují. Existují prý také ʺbenigníʺ viry, které vylučují buňky, aby si navzájem předávaly nekritické informace.
Zprávy z masmédií, k tomu uvěznění a všechny problémy, které s tím souvisejí, jen zvyšují jejich stres a způsobují, že onemocní z čehokoli.

Gosia: Podle tebe je funkcí viru předávat poplašnou informaci mezi buňkami, které nejsou příčinou ničeho, a když jeden člověk chytí virus od druhého člověka, ten exogen se dostal do jeho těla a předává tuto poplašnou informaci novému člověku, a že pokud je nový člověk v nízké obranyschopnosti a chytí to, ten exogen může také onemocnět. Ale on neonemocněl tím, že by se do něj ten exogen dostal, že ne? Pouze dostal informace o alarmu?

Swaruu (9): Ano. A odkud tyto okolnosti pocházejí? Z vnímání člověka, z jeho představ, proto je vše psychosomatické.😱 😨 😰 😥 😓😱 😨 😰 😥 😓😱 😨 😰 😥 😓😱 😨 😰 😥 😓😱 😨 😰 😥 😓

Gosia: Proč tedy přesně onemocněl, když předtím nemocný nebyl? Jeho vlastní nízká obranyschopnost plus exogen, který mu předal falešnou informaci, falešnou proto, že pochází od někoho jiného?

Swaruu (9): Pokud máte blízko sebe lidi v rámci komunity, řekněme 20 lidí... číslo 15 je nejslabší, bude vylučovat exogenní signál jako první. Pak bude tento signál ve vzduchu a u ostatních lidí, kteří nejsou slabí jako číslo 15, se také spustí ʺnemocʺ, protože právě k tomu slouží signál nebo ʺvirusʺ, aby alarmoval a připravil buňky v těle.

Uzavřená komunita těch 20 lidí, kteří velmi logicky prožívají stejný stres, ze stejného důvodu budou mít psychickou kompatibilitu nebo psychické frekvence, aby onemocněli jako ten 15. Po celou dobu se mezi lidmi předávají informace. Nejsou izolované. Společenství spolu komunikují energeticky i biologicky. Lidé jsou vzájemně propojeni. Nejdříve však onemocní ti nejslabší a spustí řetězovou reakci. Například osoba 15 začne vylučovat exogen. Vyvolá poplach, že něco není v pořádku. Pak se ʺvirusʺ dostane do vzduchu a dostane se do nosu osoby 16, která je vedle osoby 15. ʺVirusʺ se připojí k první buňce a ta jej dešifruje. Buňka osoby 16 nyní řekne: ʺAno, tato informace je pravdivá, je to to, co jsem již tušilʺ, a vyvolá další poplach tím, že uvolní ʺviryʺ nebo exogeny téměř totožné s prvním z 15. osoby.

Ale pokud člověk není z této komunity a má zdravý imunitní systém, s jinými okolnostmi, tj. že osoba číslo 34 přijme signál z čísla 15, ale protože 34 není z komunity lidí od 1 do 20, signál vstoupí do receptorů první buňky, která řekne: ʺZajímavé, pozor! V našem okolí se vyskytují nezjištěné nebezpečné okolnosti. Ale tato informace se mě tak docela netýká, protože se v ní píše, že nemá vitamíny C, E, A a D, a těch mám hodně.ʺ Buňka 34. osoby už nebude vyvolávat žádný poplach a tato osoba neonemocní. Buňky nejsou hloupé. Jsou velmi složité, pokud uvažují.

Jak řekl Bruce Lipton, nejste člověk, ale společenství lidí, a každý člověk ve vaší komunitě je jednou z vašich buněk. Stejně tak, jak jsem řekl před mnoha měsíci, lidé, zvířata a rostliny jsou buňkami Země. Společně si předávají informace a vytvářejí kolektivní vědomí, které je v souhrnu planetární. Stejně jako vaše buňky vytvářejí to, čím jste.

Nejsme součástí této komunity, tyto signály jsou pro nás neslučitelné. Dalo by se však říci, že jsme exogenní sekrety jiné planetární bytosti, Temmer a Erry, a že předáváme informace, chcete-li ʺviryʺ, které ovlivňují buňky jiné soustavy, Země. ʺVirusʺ nebo exogen není nic jiného než buněčný signál. Může být k dobru, může upozornit na něco špatného, říci, že se k dané skupině buněk nedostává dostatek kyslíku. Všimněte si, že jsem neřekla ʺna škoduʺ, protože viry nejsou na škodu. Jsou to jen telegramy nebo e-maily mezi buňkami organismu a skupinou organismů a lidí. Jsou to poslové, na které se svaluje vina za problém. Lidská věda je nebezpečně nevědomá. Lidská věda ví, že buňky vylučují něco, co vypadá jako virus. Podle nich je to jinak. Nejsou odlišné, jen vycházejí z jiných signálů a mají jiná sdělení. Za nejbližší slovo považuji exogen, ale tento název se mi příliš nelíbí. A to je vše, co se týká lidské vědy. To, co jsem uvedla výše, není lidského původu, to znovu vysvětlím. Omlouvám se, že jsem tak protichůdná a převracející lidské informace. Nemůžete nic chytit. Pouze pokud jste kompatibilní, a být kompatibilní znamená mít strach a stres. Jak jsme již řekli, je to všechno mysl. Testy na zjištění COVID 19 jsou hloupé. Detekují pouze proteiny v obalu exogenu. Všichni jsou v tomto ohledu strašpytlové. Pokud se nechají testovat a jsou logicky ve stresu, je drtivá pravděpodobnost, že budou mít pozitivní test. A karanténu!

Robert: A nechají se očkovat!

Swaruu (9): Očkování je očkování. Všechna přetěžují imunitní systém. Dává vysoce destruktivní chemickou polévku s poplašnými informacemi, která tělo prostě zhroutí.

Robert: Nyní je již lépe známo, že vakcíny pouze přetěžují.

Swaruu (9): Proto lidé, kteří se nechají očkovat proti chřipce, chřipku dostanou. Člověk se nechá očkovat, a to nejspíše vakcínami, jako je MMR. Právě ty dávají tělu signály několikanásobného poplachu: Římané se blíží, zaútočí zprava, Etruskové také, zleva se blíží dobře vyzbrojení Féničané, zezadu přicházejí Apači a zepředu Mongolové. Ale ne, přicházejí také barbaři a rozzuření Galové... a Siouxové... a výběrčí z obchodních domů, kde koupili pračku. Postupně se zahojí.

Další faktor: viry jako poslové také spouští alarmy, které vyvolávají reakce u jiných patogenních organismů. To znamená, že poplach exogenu je zachycen i nepřítelem. Takže skupina stafylokoků si řekne: ʺPodívejte se, chlapci, tohle tělo je slabé, pojďme zaútočit!ʺ Proto lékaři tvrdí, že virus způsobuje onemocnění, které v těle člověka nebylo. Ale... překvapení, 99,9 % všech nemocí na planetě je již v každém člověku, v klidu a v rovnováze. Potřebují jen správné signály a správné okolnosti, aby se spustily! Nemohu předat víc, aniž bych se pustila do věcí, které jsou už tak nepochopitelné a potřebovaly by týdny práce jen zarámování, jako například esoterický duchovní rámec fungování exogenu, částečně již vysvětlený výše. Lidé v tomto tématu skutečně dělají první kroky. Mají daleko k tomu, co je zde řečeno. Nespojují to se všemi viry. Domnívají se, že některé jsou exogenní a některé virové.

Robert: To je váš termín exogen?

Swaruu (9): Slyšela jsem to od lidí. A aby to bylo ještě složitější, pochází to z němčiny. Lidé mohou tento termín používat. Ale na toto téma je toho velmi, velmi málo, velmi základní informace. Exo (zvenčí) a gen. To znamená, že buňka vylučuje geny mimo sebe, a co jsou geny? Jedná se o zakódované informace. Je pravda, že mnohokrát buňka vylučuje mnoho exogenů a zemře, čímž vyvolá poplach. Proto lékaři tvrdí, že virus buňku zabil. Většinou však buňka spustí poplach a nezemře a zdravé buňky také vylučují exogenní signály jako prostředek vzájemné komunikace. Předávají se signály o hladině glukózy, kyslíku, nedostatku nebo přebytku živin.

Viryʺ, jak je popisují lidé, neexistují. To je buď všechno mediální, nebo nepřímé, jak obratně popsal ekvádorský lékař. A nezapomeňte, že statistické údaje nevykazují nárůst počtu úmrtí v první polovině roku 2020 ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 a 2018. Už nejsou žádná další úmrtí. Příčiny úmrtí přisuzují neexistujícímu nakažlivému patogenu pomocí velmi jednoduchých laboratorních testů, které nic nezjišťují, pouze zvýšenou koncentraci exogenů, kterou může vyvolat nesčetné množství faktorů.
Vím, že se najdou tací, kteří řeknou, ale, ale, ale..... Stojím si za tím, co říkám, příliš mnoho lidí stále neví, co je to biologie.

Zdroj: https://tinyurl.com/26zpyy8c

Zpět