3593 Informace o zvýšení horizontu entropie od tvůrců Elhfi

[ Ezoterika ] 2022-12-19

Entropický horizont určený destrukcí binárních dvojic existujícího Prostoru a již existujících prostorů vede ke zvýšení polarizace stavu Žití v Chronojamském prostoru. Energie a hybnost jsou složky jednoho čtyřrozměrného vektoru a čas lze považovat za další zobecněnou souřadnici.

Při daném neautonomním langentu, který je funkcí zobecněných souřadnic a popisuje vývoj systému, lze neautonomní systém utvořit (přepsat) jako autonomní zápisem času jako funkce nějakého monotónního parametru, tj. v přírůstcích funkce nemění znaménko a zůstává v této oblasti vždy konstantní. To je jeden ze způsobů, jak stabilizovat rostoucí entropii prostoru. V tomto případě se získá rozšířená funkčnost působení procesů, které lze v systému iniciovat. Získáme také nový langangian, který se pro libovolnou trajektorii shoduje s původním dějem a přitom závisí na jiné množině funkcí.

Prodloužený čas získaný interakcí s monotónní parametrickou funkcí bude obsahovat zobecněnou souřadnici, v níž se zobecněné momenty konjugované se ʺstarýmiʺ souřadnicemi budou shodovat s obvyklými zobecněnými momenty.

Zobecněný Impuls, konjugovaný s rozšířeným Časem, se tedy bude shodovat s energií se znaménkem ʺminusʺ.

Tento proces ovlivňuje energetickou bilanci v prstenci, a tím i počáteční rozlohu.

To také znamená, že rozšířený čas, a tedy i jakýkoli děj v něm, popisuje stejný fyzikální systém jako původní. Protože je však volba časového parametru libovolná, je energetická bilance vyjádřena prostřednictvím tranzitu v soustavě matic a nejen jich.

V tomto okamžiku je energetická rovnováha v prstenci vážně narušena. Místo tranzitu dochází ke stahování dat, což zvyšuje míru vlivu Entropického horizontu na systém Života, zejména na člověka. Zvolené trajektorie vývoje vedou k evoluční ztrátě. Existuje však pravděpodobnost přechodu autonomního systému v neautonomní systém. V tomto případě se všechny existující systémy stanou nedegenerovanými, tj. systémy popsanými maticí s nenulovým determinantem. V tomto případě se sníží singularita takové matice, ale zvýší se počet podmínek systému. Pro degenerovaný systém neexistují žádná řešení. Pro poslední, špatně nastavený systém existuje pouze jedno řešení. Není v binárních vektorech, ale existuje na třetím vektoru, který je s nimi paralelní. Existuje určitá rodina minim stejné hloubky. Pokud definujeme minimum pomocí binárního kritéria, nalezneme vždy jeden bod třetího vektoru. To však nebude hledané minimum. K jeho určení je nutné vybrat z celé množiny pseudořešení souvisejících se singularitou to, které má nejmenší normu. (pozn. doufám, že se v tomhle bordelu nezacyklíme jako nový standard)

Zdroj: https://absolutera.ru/article14295

Zpět