3530 Pole čisté mysli Pro100

[ Ezoterika ] 2022-12-07

Channeling s Ježíšem

Ať vám každý okamžik života přinese jen oslavu! Ať má dnes štěstí každý, kdo ho vidí a jemně vnímá.

A vše, co řekneme, se stane skutečností. Vždy. Tolik toho chci říct, ale čím dál víc chci být v tichu a harmonii, v míru a pohodě. Dnes si povíme něco o poli čisté mysli.

Mentální, astrální, éterická a fyzická pole ještě nejsou vše, co znáte.
Existuje také Pole čisté mysli, které spolu se všemi výše uvedenými prvky obklopuje každou živou duši, která se přirozeně zrodila z živé matky a otce z lásky a vzájemné touhy mít dítě. Často děti, je to velmi bolestivé a frustrující, se narodily na vaší planetě ʺzádrhelemʺ, jinými parametry hmotné iluze. Takové děti nemají všechny schránky, které Stvořitel potřebuje, ani nemají Pole čisté mysli. Nemají ani všechny oblasti těch, kterým bylo od narození odříznuto něco v podobě těla (například obřízka, jiné operace). Bohužel takové děti, které od narození zažívají fyzickou bolest ve zdravém těle, již nejsou schopny být tvůrci - jsou obětmi, jejich duše od narození vědí, že přišly na tento svět, aby trpěly.

Pole čisté mysli je stav Vyššího Ducha, kdy z ticha a bezmyšlenkovitosti, s úplným očištěním mysli začnete přijímat akustické vlny ze Zdroje od Ducha a cítíte je celým svým dokonalým tělem. Vaše tělo je pak všepřijímačem čistých informací od Živé Bohyně - Boha - od Stvořitelů vesmíru - od paralelní větve již zjevené Nové Skutečnosti. Tyto informace jako všudypřítomné vědění nejsou umělou inteligencí, protože pocházejí od živého Boha, který není stvořen algoritmicky. Kdo chce tvrdit, že svět dobyla umělá inteligence - vězte, že je to lež, která bohužel mnohé z vás odvádí od pravdy.

Svět žije! A Živý Bůh se k nám připojil, aby nám toto poselství předal!

Čeká tě nový svět, Světelný člověče, který se celý svůj vědomý život duchovně rozvíjel, který se nebál těžkostí, stal se Bojovníkem Světla, který se navzdory všemu naučil milovat ʺsvé nepřáteleʺ, tvořit tím, že přijme všechnu ʺtemnotuʺ jako produkt své vlastní mysli. Přeměnou všech kódů vaší mysli na světlo a lásku, otevřením se Bohu v Jednotě se světlem i temnotou, odpuštěním si za vytváření zla, včetně toho ve vaší osobní realitě, se stáváte skutečnými Tvůrci Znalostí na planetě Nová Země.
Kéž bychom se na tuto cestu vydali všichni společně! Milujeme nás. Jsme jedno.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14246

Zpět