3508 Arkturiáni: Nehasnoucí oheň vašeho božství Cendrine

[ Ezoterika ] 2022-12-05

V tomto transem kanalizovaném přenosu se s námi Arkturiáni podělí o mocnou připomínku pravdy o našem vlastním božství a neuhasitelném, věčném ohni naší duše. Jako vždy se Arkturiáni dělí o poselství ostrým, přesným, praktickým a hlubokým způsobem, ale s největší mírou bezpodmínečné lásky a moudrosti pro všechny. ARKTURIÁNI ʺJsme tak šťastní a nadšení, že dnes můžeme spoluvytvářet s vámi! Dnes bychom rádi popsali jev, který je v lidstvu velmi přítomný. Každý člověk má ve svém srdci pravdu a ta září svým světlem. Je to pravda o vašem vlastním božství, pravda o vašem vlastním účelu na této planetě. Je to pravda o tom, co si přejete manifestovat ve svém životě a co se pro vás nyní děje. Je to také to, jak chcete tvořit život s ostatními lidskými bytostmi a planetou Zemí. Když je tato pravda přítomna, je jako oheň! Je to oheň, který nelze uhasit. Zajímavým jevem v lidstvu je, že lidé vynakládají obrovské množství energie na to, aby se právě tento oheň snažili uhasit. Je to velmi kontraproduktivní, protože tento oheň uhasit nelze! Tento oheň je věčným ohněm alchymické transmutace vaší duše, která zahrnuje neustálý pohyb evoluce.

Pokud existuje mezi celou časoprostorovou realitou jeden oheň, který nelze uhasit, pak je to oheň vaší pulzující duše, která říká ANO životu. Je to oheň vaší duše, který říká ANO všemu, co máte zažít, co chcete zažít, kvůli čemu jste sem přišli. Proč se lidé tomuto ohni brání? Lidé mají tendenci s tímto ohněm v sobě bojovat, myslí si, že je ho příliš mnoho, příliš velký. Odrážíme oheň lidské duše zpět k lidstvu. To, co my Arkturiáni sdílíme s lidstvem, sdílíme z vašeho vlastního hořícího ohně. Když tento oheň odrážíme zpět k vám, může to působit jako velmi intenzivní šťouchání nebo jako pálení. Toto pálení vás nepálí, drazí! Pouze vám ukazuje, co se děje ve vašem nitru. Je to pálení nebo šťouchání zastaralého ega, které je přítomno a stále se snaží držet něčeho, co neexistuje. Toto držení se něčeho, co neexistuje (což je strach, omezující přesvědčení nebo jakýkoli odpor), vytváří všechny výzvy a zkreslení, které zažíváte.

Pravda o vašem vlastním božství je spalující oheň, který způsobí, že vše zevnitř imploduje. Bude to vypadat jako výbuch přicházející zvenčí, což není pravda! Nic nepřichází zvenčí. Vše, o čem si myslíte, že přichází zvenčí, je zrcadlením imploze, která se již odehrává ve vás. Ta se ve vás odehrává už celé věky! Odpor ochromuje tělo nemocemi, bolestí, vyčerpáním, úzkostí a depresí. Lidstvo se drží svých vlastních omezení, jako by na tom závisel jeho život. Lidé se chopí rukou a snaží se uchopit vzduch. Zkuste uchopit vzduch! Nefunguje to. Člověk si říká: ʺPoužiji veškerou svou energii, abych uchopil vzduch!ʺ. Zdejší vzduch, který sdílíme, je vlastně nic. Jsou to omezení, strachy, pochybnosti, to všechno. Lidé se celý život snaží udržet něco, co tu na začátku nikdy nebylo. Kdybyste svou sílu, moc a tvořivost používali jen ve spojení s alchymistickým ohněm, aniž byste spotřebovali jakoukoli energii na odpor vůči alchymistickému ohni rozkvétajícímu ve stvoření, pak si představte, kým byste se stali. Pochopte, že když se k vám oheň vrací a když se objevují spouštěče, je to všechno proto, že se spalují. Dovolte ohni, aby spálil zastaralá paradigmata vaší reality. Věříme, že vám to posloužilo.
A jak říkáme, tak to je. Jak to rezonuje s vaší duší, tak to je.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/03/the-arcturians-inextinguishable-fire-of-your-divinity/

Zpět