3470 Přechod planety Země začal Peter B. Meyer

[ Ezoterika ] 2022-11-19

Světlo zvítězilo. Transformace je nyní vlastně časový rozvrh událostí a postupů událostí, kterému se říká časová osa. Lidstvo se nyní nachází na časové ose, kde se má stát něco významného. To znamená, že v tomto vesmírném věku nyní dochází k pozoruhodným událostem, což lze kvalifikovat jako historický zlom. Planeta Země přechází z 3D do 5D, mnoho současných duší inkarnovaných na Zemi nyní také uskutečňuje svůj Vzestup. Jedná se o nejdůležitější okamžik v celoplanetární nebo dokonce ve vesmírné historii, ale především je to největší okamžik na Zemi s probuzením lidstva. Často zveřejňovaná již dávná proroctví o Armagedonu se neuskuteční! Čeká nás neuvěřitelná doba. Stále však existuje jedna velká překážka, která se bezpochyby týká osudu samotného lidstva. V tuto chvíli je to však pro lidstvo na planetě Zemi nejrozhodnější okamžik. O budoucnosti rozhodnou dvě nové, přesně definované Časové linie: jedna povede část lidstva na Novou 5D Zemi, druhá odvede zbytek do vyhnanství na jinou 3D planetu. Pouze třetina lidstva je schopna provést a dokončit vzestup, který je pro tento přechod nezbytný, druhá část nikoli. Nakonec vznikne Nový cyklus a Nová Země, kde nebude existovat žádná autorita ani nadřízený, který by ovlivňoval naši svobodnou vůli a volbu. Každý bude sám sobě soudcem. Nikdo nebude zasahovat do individuálních preferencí ostatních. Světlo zvítězilo. Každý si vytvoří svou vlastní realitu. O osudu lidstva je nyní definitivně rozhodnuto. Zrno bylo odděleno od plev. Na Novou pětirozměrnou Zemi půjdou pouze pětidimenzionální bytosti. Očekává se, že tento proces bude dokončen, vyčištěn a vyřešen kolem roku 2025. Světlo bude stále intenzivnější, což znemožní spáčům spánek. Mnozí, i když je vysoká intenzita Světla probudí, si vyberou jinou temnou planetu, aby na ní pokračovali v hlubokém spánku své duše. Proto je tento článek určen pouze těm, kteří se skutečně probudili a zvolili si cestu Nové 5D Země.

Lidstvo se probouzí
Buďte připraveni a mějte se na pozoru, protože věci se nyní rychle hýbou. Banky se zavírají, nezapomeňte se zásobit základními potřebami. Přechod může trvat až tři týdny. Zkorumpovaní kumpáni kabaly a jejich podporovatelé budou odstraněni. Jsou součástí Deep State díky penězům a práci, kterou pro ně vykonali. Díky tomu se cítili důležití, ale nyní za to zaplatí vysokou cenu. Před nekonečnými válkami kabaly Deep State nikdy neříkaly cíle, jako je zničení starověkých i moderních měst, maximalizace obětí a obrovské škody, aby vydělaly peníze na úrokách z půjčených peněz na obnovu. Po tisíce let byly naše dějiny z velké části tvořeny podvodem. Zejména od roku 1706 chazarská sionistická mafie manipulovala a měnila téměř všechny skutečnosti a aspekty, aby udržovala obyvatelstvo v naprosté nevědomosti, lépe ovládané a utlačované, ale to nyní skončilo. Pravda vychází najevo a každým dnem více lidí chápe, co se nyní děje, a pomalu se probouzí.

Nezajištěné papírové peníze a banky nakonec zmizí, skutečné peníze kryté zlatem nikoliv. Peníze a banky jsou nástrojem kabaly k utlačování obyvatelstva prostřednictvím jejich ekonomiky založené na dluhu, která zajišťuje, že lidé nikdy nebudou moci prosperovat. Šíří se nepokoje a nejistota a stále více lidí ztrácí kontrolu nad svým světem a orientací. Zejména lidé, kteří nemají vnitřní spojení sami se sebou a se svou věčnou duší, se nyní ocitají ve víru dezinformací, zmatků a podvodů. Nejsou schopni vidět, co se děje, a nejsou schopni prohlédnout, co se na ně hraje. Tito lidé zůstanou hříčkami zkorumpovaných vládců. Mnozí z nich z planety Země zmizí nebo odejdou. Jednoty všech lidí dohromady lze dosáhnout pouze s dušemi, které jsou pro ni zralé. A tak nyní utlačovaní lidé musí opustit tuto Zemi spolu s utlačovateli. Co je vzýváno jako požehnání, přináší smrt, co je oděno příslibem spásy, přináší nemoc. Mnozí podlehli nebo podlehnou genové terapii očkování Corona. Varování před jejím nebezpečím nezralé duše ignorovaly, neviděly a nepoznaly. Lidé ukončují nebo zkracují svůj život na základě svého svobodného rozhodnutí. Jsou to lidé, kteří nejsou připraveni na nadcházející změny.

Největší okamžik na zemi
Stejným způsobem se na úrovni duší vyřeší mnoho dalších věcí. Každý si totiž vybere, kdy ukončí život na zemi nebo kdy dosáhne mistrovství. Jen málokdo je na to připraven. Nebojte se tedy, že mnoho lidí opustí tuto zemi. Děje se tak v harmonii a s vědomím plánu vlastní duše. Každá duše si před lidským životem vybírá a rozhoduje o tom, jaké zkušenosti chce získat a jaké schopnosti si osvojí. Každá duše tedy ví, kdy a jak ukončit svůj život. Zatímco na Zemi probíhají tyto změny, mnohé bytosti z mimozemských sfér nás probuzené sledují s obdivem a uznáním. Vy, probouzející, jste ti, na které jsme čekali, a jste také ti, kteří opouštějí staré, aby vytvořili nový život s lidmi, kteří chtějí mír, důvěřují si a váží si jeden druhého. Toto úsilí vyžaduje zralé a prověřené duše. Mladá duše s malými zkušenostmi na planetě Zemi se bude těžko orientovat, a to i v optimálních 3D podmínkách. Taková duše bude zahlcena tím, co se nyní na planetě Zemi projevuje.

Někteří se probudí a jiní upadnou do hlubokého spánku - ti, kteří neviděli nebo nepochopili zlo za divadlem Corona, odmítli jakékoli objasnění a uvěřili předkládaným lžím a nerozeznávají dobro od zla. Pro tyto lidi se kruh tohoto života uzavírá. Jsou to ti, kteří se nezapojili do změny a nyní končí svůj poslední životní cyklus na zemi. Zlo zmizí, jakmile ho rozpoznáte a postavíte na jeho místo. Satan již nemá moc nad těmi, kteří prohlédli jeho úskoky a triky, a nepodlehli vábení pokušení. Dnešní nová časová linie byla připravena pro zralé duše. Nastal čas pro ty, kteří chtějí korunovat svůj život a sloužit planetě Zemi jako plně vědomé lidské bytosti. Nyní se nacházíme v bodě zlomu. Země jako planeta uskutečňuje svůj přechod a mnoho duší zde inkarnovaných současně uskutečňuje svůj vzestup. Je to nejdůležitější okamžik v celé planetární historii, ale především je to největší okamžik planety Země a probuzení Lidstva.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/21/transition-of-planet-earth-has-begun

Zpět