3466 Modrá hvězda Plejád: Bitva na domácí frontě Celestial Blue Star

[ Ezoterika ] 2022-11-20

Zdravím zastánce spravedlnosti; je skutečně osvěžující vidět, že mnoho lidí skutečně jasně chápe to, co vás mnozí z nás učili už ʺpřed věkyʺ. Já osobně jsem nikdy nepochyboval o tom, že tolik milionů z vás překoná život plný strachu, který vás tak dlouho okouzloval, a že se pak znovu naučíte hrdě kráčet. Co je však skličující, jsou miliony a miliony lidí, kteří se na vrchol probojovat nedokázali, protože tolik jiných, kteří sem byli vysláni, aby lidi učili, se na těchto strastiplných cestách za životem zde skutečně ztratilo. V dosahu učitelů, kteří tyto cesty sem přežili se ocitlo tolik lidí, kteří ztratili svou cestu a nemohli ʺpokročiléʺ pravdy a skutečnosti učit. Učitelé museli zdvojnásobit své síly, a tak pracovat ještě mnohem usilovněji, než se předpokládalo.

Mnozí z vás po celém světě dlouho žili ve stavu očekávání s vědomím, že to nakonec dobře dopadne; ale také s vědomím, že je čeká ještě dlouhá VNITŘNÍ cesta po nevyšlapané cestě. Jako vždy láká pošetilí lidé cesta do záhuby. Kvůli projektu, na němž Nebeští a náš David pracovali, bylo nezbytné, aby přehodnotili konkrétní přesvědčení a činy, které nebyly provedeny, zejména za posledních 800 let. Samozřejmě, že když je to nutné udělat, zanechává to opravdu nepříjemnou pachuť. ʺLineárníʺ nikdy nemělo být měřítkem načasování reality nebo přesným vyobrazením kohokoli z vás, kteří se na Anastasii vyvíjíte. Linearita NIKDY nebyla zamýšlena jako řídící faktor ve vašich životech. Lineární nebylo nikdy zamýšleno považovat za něco bezvadného NEBO nezbytného. Lineární je ve skutečnosti neuvěřitelně omezující a svazující. Lidské rasy měly lineární měřítko vnímat jako dočasné, podle kterého mohly poměřovat míru vlastního úspěchu, místo toho se z něj stal konkurenční nástroj, který dokázal pouze pohladit jejich ego a zničit jejich vytouženou realitu. Když sem dorazila konkrétní křižovatka mřížky, odstranili jsme lineární z vašich životů. Lidé začali tápat a většina tápe dodnes. Linearita byla vámi vytvořeným vodícím světlem, my jsme ho zhasli. Naštěstí pro vás jsme neřekli: ʺTeď jste odkázáni sami na sebe, hodně štěstíʺ.

Lineární se s realitou dobře nesnáší. Realitu učí Duše, ale lineární učí osobnost. Teprve když osobnost a Duše pracují v tandemu a proudí jako jedno sjednocené magnetické pole, je lineární vytlačeno z lidské Síly mysli. Pochopili jsme zde mnohem více než vy. Věděli jsme to, co věděla jen hrstka z vás - že jste každý z vás připravován na nejvážnější bitvy svého života. Nic z toho, co jste zažili ve svých minulých inkarnacích, se nerovná peklu na Zemi, které se brzy rozpoutá. Nejvíce mohou ztratit ty lidé, které stále trvají na snaze následovat dřívější lineární. Ztratí mnohem víc než své fyzické životy. Ve hře je mnoho, mnoho magnetických sil; kříží se s jinými magnetickými silami, které jsou v podstatě elektrickými náboji v pohybu. Jednoduše řečeno - fyzikální pole elektrického náboje v určitém pohybu vytváří sílu na pohybující se elektrický náboj. Lidé disponují extrémním množstvím elektrických nábojů ve svých tělech i v mysli. Jste ʺhromosvodyʺ. Už to chápete?

Nyní to může být produktivní, nebo kontraproduktivní. Pokud si vzpomenete a lépe pochopíte všechnu elektřinu, kterou váš vlastní fyzický nástroj disponuje, budete v lepší pozici pochopit, jak Síla mysli, která sama je magnetickým polem, převyšuje běžná magnetická pole. Zde hraje roli příčina a následek - může a umí nasměrovat správné osoby, aby byly ve správný čas na správných místech. Samozřejmě pokud neposlouchají ...

Je to jen další způsob, jak se dějí zázraky. Nedělejte ani neříkejte nic, co by mohlo ohrozit vaše zásady. Bitva, která byla kdysi na obzoru, dorazila. Implozivní povaha lidského ega dala vzniknout novým frakcím osobnosti. Zapomeňte na geny, chromozomy atd. je to osobnost/ego, které mohou lidi zničit a také to dělají. Bohužel, mocipáni nosí své vlastní odznaky hanby. Podle toho, jak se chovají, poznáte, co jsou zač. MOCNÁ KORUPCE ZAČÍNÁ, KDYŽ MOCIPÁNI KORUMPUJÍ. Korupce se pohybuje rychle jako rtuť! Sledujte lidi a uvidíte, kdo je CO! Považujte to za své ʺzáchranné lanoʺ. Než budu pokračovat dál, chci vám některé věci dále vysvětlit.

Již 30 let jsme já a mně podobní posíláni, abychom vám všem pomáhali, a to i těm, kteří sami selhali. Těmto lidem jsme dali POSLEDNÍ příležitost, aby uspěli nebo znovu selhali. Stvořitel považoval za nezbytné, aby všechny bytosti měli předem informace o tom, co je v budoucnu čeká, aby se připravili lépe se vyrovnat s výzvami a vlastními většími očekáváními. Proto jsem po všechny ty roky musel opakovaně mluvit a předávat mnoho informací například o planetárních změnách. Mluvil jsem o Anastázii, která přináší nové Cyklické změny do materializace a manifestace. Mluvil jsem o našem oddělování všech dobrých Duší od Duší špatně poskvrněných a o nezbytných akcích a reakcích, které máte zažít. A také o tom, že vám budu pomáhat při Vytváření nových fází vašich životů, do nichž jsem vás někdy jemně, jindy docela drsně uvrhl. Čím větší jsou vaše individuální a kolektivní osudy, tím tvrději jsme vás Nebeští, David a já strkali. Zejména nebeští!! Páni, ti umí pořádně zatlačit! ʺNetrpí hlupáky rádiʺ. Nikdo z nás to nedělá! Také proto jsme vám opět z nutnosti museli vysvětlit, co nejvíce nám bylo dovoleno, o tom, co můžete očekávat ve své budoucnosti, pokud se nám podaří přimět vás žít ve své přítomnosti. Přítomnost a budoucnost jdou ruku v ruce.

U těchto témat musíme vždy postupovat opatrně. Snažíme se nezahltit vás. Snažíme se vás nikdy neděsit tím, co víme, ale přesto musíme zůstat věrní tomu, že říkáme ʺnezkreslené pravdyʺ. Neradi se opakujeme, ale lidská mysl, pokud ji neovládá Síla mysli, se příliš snadno vyděsí. Když tedy čtete informace, o které jsme se s vámi podělili v předchozích případech, pochopte, že informace, které se opakují, jsou někdy jediným způsobem, jak k vám můžeme proniknout. Příklad: ʺKdyž si myslíte, že je to možné, tak se vám to může stát: Několik let jsem vás všechny opakovaně varoval před ztrátou pitné i jiné vody, o kterou přijdete. Opravdu to vyděsilo tolik lidí, že odmítali této pravdě uvěřit! Pamatujte si tedy, že ʺje lepší vědět, než nevědětʺ.

Nyní si uvědomte, že existuje mnoho znamení, která si můžete buď vyložit, nebo použít jako vodítko, abyste lépe pochopili, jaké nové informace vám osobně posíláme. Kdykoli vidíme, že je veřejné mínění vybičováno do zběsilého módu, víme, že temní jezdci právě připravili další ʺpast na dušeʺ. Pasti na duše jsou přinejmenším zákeřné. První linií útoku pasti na duši je vždy přiblížit a zasáhnout skryté strachy člověka a jeho pohled na vlastní silné a slabé stránky. Čím je člověk důvěřivější, tím větší je riziko, že bude ʺovládnutʺ. Proto jsem vás opakovaně varoval, abyste nepřijímali za bernou minci pohled běžných lidí.

Různá média a samozřejmě i falešní proroci neustále zveřejňují tolik dezinformací. Samozřejmě musíte vždy použít rozlišovací schopnosti. Možná vám při vhodné příležitosti pošeptáme do uší, jaká je skutečná pravda; nebo když nám lumínek dá pokyn, dočasně přiskočíme a podáme vám pomocnou ruku, ale v zásadě jste nyní každý z vás dozráli do té míry, že od vás očekáváme více než kdysi. A mimochodem... jen pro případ, že by někteří z vás nepochopili tanec DNA; stručně řečeno, DNA se označuje dědičný materiál lidí a dalších organismů. Přestaňte se pošetile domnívat, že je DNA skutečně pochopena!

Součástí mylné představy je, že DNA nelze měnit. Ano, DNA lze měnit, což může změnit strukturu DNA člověka na mnoho generací. Zejména u pacientů s COVID se to děje již velmi dlouho. Zrychlení změn od začátku této panikdemie se skutečně stalo strašlivou silou a bylo smutné to sledovat. A samozřejmě, COVID si s výsledky DNA pekelně zahrál! Abyste donutili lidi k očkování, musíte pro lidi uvést jakýs takýs logický důvod, něco zdánlivě věrohodného, a ten důvod musí být nabitý strachem! To byl jeden z hlavních důvodů, proč byl ten nápor na vás veden! Někdo SKUTEČNĚ měl věnovat pozornost tomu, CO jsou vakcíny zač. Dosud však tyto hlasy křičely příliš potichu, než aby je slyšely lidé hlavního proudu. Během několika dalších křižovatek mřížky, které sem brzy dorazí, tato informace ʺprosákneʺ k důvěřivé veřejnosti. Ach, jak se kvůli tomu rozhoří konspirační teoretici! Obhájci! COVID byl vlastně začátkem, zahájením Bitvy na domácí frontě.

Nyní, když některé země podlehly velkému počtu očkovaných a antivaxeři stáli na svém, došlo k anomálii. Antivaxerům se náhle narovnala páteř a tiše vykřikli: ʺDost! Mám toho dost a už si to nenechám líbit! Lež je lež. Možná to nejsem schopen dokázat, ale celý tenhle COVID je součástí neomezených lží.ʺ Z jejich úst k Božím uším! Považuji za trestuhodné, že se vždy zdá, že lidstvo jako celek musí být v životě krutě zatlačeno do těch nejstrašnějších mentálních a emocionálních vírů, aby bylo donuceno přijmout zásadní změny morálky a reality. Opět opakovaně funguje všechno to, co zatraceně dobře fungovalo při šíření černého moru. Ne, nemůžeme udělat nic, abychom odstranili změny DNA u těch, kteří přijali lékařská ʺřešeníʺ vnucovaná vládami a zdravotnickým personálem. Čím větší naivita, tím více DNA navždy změnila další krevní linii.

Jediné, co teď můžete dělat, je prostě s tím žít, jak nejlépe umíte. Mohu vám však říci, že všechny naše lékařské týmy na vás pracují, zatímco vy spíte. Mohou vám pomoci zmírnit některé z nejhorších bolestí a zpomalit ničení velké části vašeho imunitního systému. Je to tak, že nyní ¾ lidstva je a stalo se náchylnější ke všem virům a různým formám bakteriálních infekcí. Stále žijete v období ʺpodzimu, na který se nezapomínáʺ, což je bojový pokřik pro konec tohoto aktuálního roku. Nyní jste všichni pod tlakem, protože na vás útočí i politika. A také, abyste věděli V PŘEDSTIHU: mutující COVID bude mutovat i nadále, ale rychlejším tempem, a za několik měsíců se to ještě zhorší. Proto prosím používejte hlavu a začněte si dávat pozor, kam a s kým jdete na návštěvu. Je nechutné, jak málo z vás to dělá! Pokud chcete zemřít, pak mě prosím neposlouchejte. Jsem jen ten nejsvědomitější šiřitel pravdy, jakého jste kdy poznali!

Nyní je nutné, abych vám ukázal více z praktického propojení světa s bitvou na domácí frontě. Toto provázání se začalo zrychlovat a stát v čele začátku tohoto náporu šílenství 1. listopadu 2022. Jakkoli mi politika a politická povaha VŠECH náboženství připadá nechutná, vždycky dávám ďáblu za pravdu. Očekávám, že všichni budete mít jednu zásadní znalost: zlo se vždy pokouší zdokonalit tím, že přináší akce určené k vyvolání reakcí nešťastných lidí. Každý volební rok ve všech zemích má zlo tendenci zúročit vše, co se mu v daném roce podařilo, a vytvořit pro lidstvo ještě horší situace. Tento rok není výjimkou, právě kvůli bitvě na domácí frontě se zlo snaží zničit co nejvíce lidstva do úderu půlnoci 31. prosince 2022.

Zoufalí lidé se vždy oddávají zoufalým situacím V NADĚJI, že jde o správná rozhodnutí. Rozhodnutí učiněná pod nátlakem však málokdy jsou. Věnujte pozornost politice, když je to nutné! VŽDY, když vám politici nabízejí ʺněco zadarmoʺ, zkontrolujte si záda, zda do nich právě nevrazili nůž. Nikdy nenabízejí něco za nic! Peníze na stimulaci, sociální dávky, sociální zabezpečení, vládou financované potravinové banky, potravinové lístky a tak dále, to vše je v každé zemi spojeno s vysokou cenou, kterou musíte zaplatit. ʺNěco za něcoʺ změnili na sprosté slovo. Kupují si VÁS! Mnoho zemí zašlo tak daleko, že vás přesvědčují, že se jedná o dávno zasloužené reparace. Tímto způsobem apelují na vaše ego a vy se samozřejmě předvádíte a chcete věřit, že jste něco změnili a že si vás váží. ... NE!

V budoucnu na vás ZAÚTOČÍ a připomenou, kolik jim dlužíte. Je jim úplně jedno, že jim to nemůžete splatit; prostě se nastěhují a vezmou si VŠE, co máte. Všechna náboženství dělají totéž. To by vás nemělo překvapit, jsou všechny příbuzné. Monarchie patří k těm nejodpornějším. Bezostyšně ovládají lidi a lidé to VĚDÍ, přesto jsou tak oblbnutí hloupou pompou a okolnostmi, že to nejen DOVOLÍ, ale zbožňují je. Nyní, v závěru tohoto roku, však došlo k NÁHLÉMU uvědomění! Lidé ve všech těchto zemích, které začaly být neklidné a tiše mručet o tyranských vůdcích, se utrhly z řetězu své hlouposti a HLASITĚ protestují, chtějí svobodu a poslat čertu monarchie. Průsečík mřížky se rychle blíží, kdy všichni uvidíte odhalené monarchie. Tehdy je uvidíte takové, jaké skutečně jsou. Jen obyčejní lidé jako vy, kteří byli také koupeni a zaplaceni. NEJSOU vůbec královští. Jedním z největších ničitelů svobody všech dobrých lidí je monarchie známá jako katolická církev. Mnoho milionů z vás jistě šlo po cestě do záhuby po mnoho životů, než jste se probudili a naskočili do vlaku pravdy. Bude pro mě velkou soukromou a osobní radostí, když budu sledovat, jak s otevřenými ústy zjišťujete, že vše, co vám říkám, je pravda. To je situace ve světě, kterou budete muset všichni zvládnout itvě na domácí frontě.

Nuže, Maji, kteří odpovídali a budou i nadále ʺodpovídat na VOLÁNÍʺ, byli a budou starší než lidstvo. Také proces inkarnace, který Maji podstupují, je hodně jiný, než jaký kdokoli z vás prožil. Mají na sobě určitá ochranná zařízení, která jim pomáhají držet se dál od COVIDU. Bez vstupu Maji by počet dobrých lidí, kteří zde přežijí těchto několik příštích let, byl opravdu velmi nízký. Misky vah pro vybojování svobody a poražení Bestie v bitvě na domácí frontě se posunuly, protože více Obhájců a dalších dobrých lidí začalo STÁT pevně a využívají svou Sílu mysli, aby si kreativně představovali, jak stojí bok po boku a navzájem si kryjí záda, a přitom nonverbálně hlásají svým neviditelným nepřátelům: Nevyhrajete! S potěšením vám mohu sdělit, že tyto Duše obracejí průběh bitvy ve váš prospěch!

Mám pro vás také další aktuální zprávy a zprávy do budoucna. Ve stejném nanomomentě, kdy Maji, k nimž se připojily velké Duše ovládající Sílu mysli, iniciovali svůj osobní bojový pokřik, čímž zažehli Ducha Kolektivu svých Duševních shluků, se temní také shromáždili, ale bez důvodu, který by chápali. Rozhodli se, že nebudou věřit, že by se jim někdo postavil do cesty, a telepaticky vyslali všem ostatním, kteří jim byli podobní, vzkaz, aby kradli, mrzačili a ničili všechny lidi, kteří jim nedají, co chtějí. Zvláště si vyhlédli všechny politiky! Všichni tito temní to nevěděli, ale to, co udělali, je začátek temného vzniku těch, kterým říkáme Zatmívači. (pozn. tak proto je teď svět šílený)

Nebeští a David jsou divoké karty, které jsou v balíčcích, jež vám všem rozdal Stvořitel. Moudří z vás všech Obhájců by si to měli zapamatovat! Nebeští a David nejsou lapeni uprostřed této války. Naopak, stojí na vrcholu úspěchu po boku Maji a světlonošů, kteří se rozhodli stát po boku všech. Nenechte se však mýlit, buď budete na jejich straně, nebo pro vás neudělají vůbec nic. Jak ʺpůjdouʺ Nebeští a náš David, tak ʺpůjdeʺ i válka! Nikdy nepochybujte o jejich hlubokých schopnostech a možnostech uspět. To je to, co dělají a kým skutečně jsou. Očekávejte od nich to nejlepší, ALE i vy musíte odvést svůj díl práce. Je životně důležité, abych dnes tyto informace zopakoval. Vy, Obhájci, potřebujete všechna připomenutí, která máte k dispozici. Může to pomoci změnit všechny vaše zítřky.

Nuže, před mnoha tisíciletími začali temní vetřelci znovu vytvářet určitý typ jedince, který byl zčásti člověkem a zčásti naprostou temnotou. Obvykle mají velmi špatný zrak, takže se při lovu musí spoléhat na své instinkty a čich. Všichni existovali na jedné temné planetě a zůstávali ve stavu polohybnosti, dokud je temní páni zcela neprobudili a nepovolali je k řešení posledního útoku na dobré lidi na Anastasis. Tyto záložní jednotky temnoty nejsou nikdy povolány, dokud temní jezdci nedorazí do kritického uzlového bodu své zvrácené existence. Právě v nanookamžiku, kdy temní viděli, že se před nimi rýsuje bitva na Domácí frontě, povolali tyto rezervy. Existenci Maji jsme před těmito záložními jednotkami tajili tak dlouho, jak jen to šlo.

Prostřednictvím telepatické komunikace byly temné nebezpečné rezervy informovány o podrobnostech bitvy, která se bude konat, a o tom, co mají očekávat tyto miliony a miliony lidí, kteří byli dohnáni téměř na pokraj naprosté beznaděje. Jinými slovy, tito nejtemnější z temných si myslí, že vás teď všechny dobře znají. Už dávno dopředu jsme naplánovali, že do této klíčové bitvy přivedeme naše speciální jednotky, a jediné, co jsme potřebovali, bylo připravit lidi... zejména všechny Obhájce... a vědět, že jsme je naučili vše, co si potřebovali znovu zapamatovat, a pak je v bitvě i po ní střežit. Temným rezervám, které povolalo zlo, jsme už velmi dávno dali jméno, říká se jim ʺZatmívačiʺ.

Dávno jsem řekl, i když nevím, kolik z vás si to pamatuje, že každý člověk vždy dostane ihned po svém vtělení sem jakýsi poplašný signál. Dále jsem vám řekl, že určitý typ spouštěcího mechanismu se uvolní jako tiché varování a je také signálem, abyste se okamžitě připravili na cokoli, ale abyste zůstali mimo strach! Od lidí z celého světa se dozvídám o zvláštních nových pocitech, které zažívají, a o náhlých vhledech a inspiracích, které pociťují. ALE nemají strach. Cítí se silnější a nechápou proč. Miliony a miliony dobrých lidí se každý den probouzejí, aniž by věděli, zda budou mít co jíst, vodu k pití nebo zda k nim přijdou nějaké peníze. Přesto právě tyto typy lidí cítí, že jsou na pokraji něčeho gigantického, něčeho krásného a úžasného, a jsou připraveni udělat cokoli, aby se to projevilo. I tito lidé jsou ti, na které jste čekali. Téměř ve všech případech jste čekali na svá ʺjiná jáʺ.

Nyní vás trochu poučím o tom, jak se na tuto bitvu připravit, a samozřejmě i o tom, KDE se bojuje Bitva už začala! O půlnoci 1. listopadu 2022 byly bojové meče vyslány do vzduchu, vznesly se a začaly putovat po celé Anastasii. Pokud jsme vás nevyzvali k fyzické přípravě na boj, neměli byste se o to pokoušet. Obhájci - vaše mysl a vaše znalosti JSOU vaše zbraně! Využijte Sílu mysli a svou vrozenou touhu vytvářet Cyklické změny, abyste mohli tuto bitvu vyhrát individuálně i jako kolektiv. Samozřejmě, že to dokážete, měli jste k tomu kaziliony životů. V širším slova smyslu jste se již připravili. Předchozí reinkarnace byly ʺgenerální zkouškouʺ. TEĎ se zvedá opona a Duchovní a morální hra ožívá, vy jste tou hrou!

Já a celé Božství chceme, abyste napodobili neprostupné řady Maji, o kterých jsem právě mluvil. To bude situace, ve které vyhrajete. Nezapomeňte také uvést, že pracujete s MOCÍ mysli a svým vlastním Božským Já. Všichni, je to pro vás tak snadné, ale vyžaduje to z vaší strany odvahu, vymýcení všech vašich strachů, hlubokou touhu a ochotu udělat správnou věc a vaši lásku k celému lidstvu. Dobře, musíte je milovat, ale to neznamená, že je musíte mít všechny rádi. Neznamená to, že musíte nebo budete vidět tváře, které se kolem vás míhají, když provádíte tuto invokaci propojení Duše s Duší. Podle toho, co pozorujeme z našeho pohledu, se mnohé tváře sobě záměrně odhalují. Ať už vidíte jejich skutečné tváře, nebo jen vidíte/cítíte jejich Duše, buďte si vědomi toho, že se propojujete. V rámci tohoto procesu propojení jen prohlaste, že voláte všechny dobré Duše, aby se k vám připojily bok po boku zády k sobě zde na Domácí frontě. Pak vyslovte svůj záměr.

Věnujte pozornost tomu, jak se cítí vaše těla a mysl, vaše emoce mohou způsobit, že se budete cítit, jako byste jeli na vysoký oktan. Miliony lidí se nyní nerady pokoušejí vysvětlit své pocity, chtějí se jen přizpůsobit novému pocitu ʺvše je v pořádkuʺ. Čím více vysíláte své Světlo prostřednictvím těchto slov a záměrů, tím více stoupáte po točitém schodišti, dokud jste ještě smrtelní. Ano, bitva se odehrává na domácí frontě. Máte svůj domov pod kontrolou, bez ohledu na to, o jaký domov se jedná, bitva se odehrává na vašem vlastním území. Takto máte výhodu VY. To vše prosím provádějte několikrát denně a zejména před nočním spánkem. Vzpomeňte si na svou mantru Kristova vědomí. Je součástí toho, kým jste!

Nyní jsou Zatmívači strašlivě nebezpečným a zákeřným seskupením mírně deformovaných koulí invazivní temné hmoty, které se snaží zničit mysl a Ducha všech dobrosrdečných lidí zde, ale zejména všech Obhájců spravedlnosti. Zatmívači mají opravdu velmi špatný zrak, jednoduše proto, že po celou dobu své existence žijí skutečně v té nejtemnější tmě. To je jeden z hlavních důvodů, proč mají tendenci vyžírat se v osobnostech zlých lidí zde na Anastasii. Zabíjejí a mrzačí, aby přežili, a přežívají, aby zabili a ovládli všechny lidi, kteří podlehnou temnotě, jednoduše proto, že už nemají sílu ani odvahu bránit sebe nebo své blízké.

TITO OBHÁJCI jsou hlavním důvodem, PROČ jsme se já a mně podobní museli z nutnosti opakovat v informacích, které jsme vám posílali v průběhu let vedoucích k této bitvě. Kdybychom se s vámi o tyto informace neúnavně nedělili a nedělali vše pro to, abyste se znovu učili a vlastně si někdy matně vzpomněli na dávné časy, kdy jsme se všichni hromadně shromáždili a opakovali si, PROČ se tato Bitva musí odehrát, pak bychom zklamali vás i sami sebe. To jsme prostě nemohli dopustit. Pamatujte, že jsem vás všechny varoval, že Zatmívači mají velké potíže s viděním. Proto vám dávám informace o velmi zranitelném bodě života, na který se můžete zaměřit a který pomáhá Zatmívače zničit. Vaše domovská fronta je místo, kde přebýváte. Je to také místo, kde každý z vás počal svou osobní a duchovní Jednotu účelu. Jednota účelu posiluje vaše Duševní Já a pomáhá vám vytvářet další a další Cyklické změny. Kromě toho můžete TEĎ využít svou Jednotu účelu k přivolání nekonečného množství Maji, aby vám v této bitvě a během ní pomáhali. Nezapomeňte přivolat všechny Hlasy CYKLICKÝCH ZMĚN v celé Anastasii! Vysílejte své myšlenkové vzorce a myšlenkové formy do všech částí této planety prostým prohlášením:ʺ Jsem nyní spojen srdce se srdcem, mysl s myslí a Duše s Duší se všemi ostatními dobrými Dušemi. Spolupracujeme jasnozřivě, abychom zničili Zatmívače a osvobodili všechny dobré Duše zde na Anastasii. Zaujal jsem svůj postoj.ʺ Zformulujte to jednoduše, ale DŮRAZNĚ.

Bitvy vedené na vlastním ʺúzemíʺ dávají domácím vždy výhodu. Domácí fronta je místem, kde žije podstata esence. Neočekávejte, že na vaše domovní dveře zaklepou Zatmívači. To se stává jen zřídka. ALE daří se jim číhat u zadních vrátek. Použijte tedy to nejjasnější světlo, jaké si dokážete představit, a rozzařte tímto světlem všechny dveře uvnitř vašeho domova, které vedou ven. Totéž můžete udělat i s okny zevnitř svých domů. Mnoho Zatmívačů používá strašidelné hlasy, aby vás vyděsili. Nemohou převzít osobnost člověka, pokud mu tato osobnost nepomůže. Jsou to odporně vyhlížející bytosti, které se již dávno naučily, že čím větší strach mohou v člověku vyvolat, tím snáze si ho podmaní.

Jejich chápání čehokoli jiného než vlastních zvrácených tužeb je velmi omezené. Nyní přichází vaše hrozba pro NĚ. Pamatujte, že hrozbu musíte udržet v platnosti. Tam, kde žijete, kam vložíte svou značku. Dobře si promyslete, zda chcete, aby vaše hranice byla ʺvytesána do kameneʺ. Můžete to udělat jen jednou, pokud se nepřestěhujete jinam, pak samozřejmě svou hranici změníte. Během mnoha tisíciletí jsme zjistili, že nejhrozivější pocity Zatmívačů a doslova strach v nich vyvolávají slova: ʺZatmívači, dejte si pozor, jestli vás uvidím u mých zadních dveří ...ʺ. Tato prostá, ale upřímná hrozba jim nějakým anomálním způsobem skutečně nahání strach. Dbejte však prosím na to, abyste ta slova vyslovili správně. Nedivte se, když občas budete někde venku mít pocit, že se ve vaší blízkosti nachází něco zlého. Mnoho lidí uvádí, že nějakým způsobem SLYŠÍ v hlavě nějaký podivný nepříjemný poloznámý hlas. To je rozpoznání Zatmívače, které prochází vaší myslí a vaším jasným sluchem. Někteří také na krátkou minutu nebo dvě vidí někoho, kdo se zdá být slabou vzpomínkou na ošklivá setkání s nimi v minulosti. Totéž se děje, když se odehraje nějaká událost nebo čin, který jako by vyvolal návaly sotva zapamatovaných, ale děsivých setkání.

Není neobvyklé, že se Zatmívači pokusí narušit váš postoj. Nezapomeňte tedy zopakovat svou hrozbu, ALE vložte do pocitů a HLASU své hrozby velkou část svého přesvědčení. Vidíte, že zavádíte Cyklickou změnu pro VŠECHNY dobré Duše! Ačkoli se snadno naučíte vše, co jsem vám právě vysvětlil o Zatmívačích, nepropadejte sebeuspokojení. To by vás mohlo zabít! Pro každého z vás je nyní nejtěžší postupovat podle mých pokynů a opakovat, říkat a konat. Dělejte to, co jste se právě znovu naučili, a kromě toho, že budete muset posílit své HLASY, budete mít vyhráno. Tato bitva je ošklivá a může být pěkně hnusná, ale nesmíte selhat. Pamatujte, že Bitva začala 1. listopadu 2022. Tato Bitva rozhoduje o budoucnosti vás všech zde, protože se bude zdát, že se tento svět vymyká kontrole. VŠECHNY země jsou nyní pod útokem.

Ani ti nejbohatší lidé nezůstanou bez úhony, protože skutečně fyzická smrt také klepe na dveře. Dávejte si pozor, KOMU nebo ČEMU otevíráte své dveře. Bipolární lidé a lidé na nejrůznějších úrovních šílenství se vymknou kontrole. Chraňte se, neboť zde na Domácí frontě tato dlouhotrvající bitva buď pohltí lidi po celé Anastasii, nebo ʺvítěz bere všeʺ. ʺVŠEʺ je budoucnost všech Obhájců a dalších lidí s dobrým srdcem. Ano, mnozí přejdou, jiní ne. Ne, nechci vás strašit, ale je to nezáviděníhodná situace, kdy k vám všem musím být krutě upřímný, abych vás připravil. Očekávejte cokoli, kdykoli a kdekoli. Pamatujte, že ani jeden z vás nezůstane sám.
Nyní ukončuji toto vysílání... Salude Modrá hvězda Plejáďan. Jsem s vámi a nikdy vás neopustím. ʺJe údolí, kde na jedné straně stojí Duchovno a na druhé straně Náboženství. Uprostřed kráčí Stvořitel a Stvoření. Časem bude VŠECHNO JEDNÍM. Tam se s vámi setkám.ʺ ... Modrá hvězda, Plejáďan

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/20/blue-star-the-pleiadian-battle-on-the-homefront/

Zpět