3441 Hekaté. Sebevražda:a co dál? Lija Lemberg

[ Ezoterika ] 2022-11-16

Q: Čtenářka se ptala na sebevraždu v souvislosti s předchozí kapitolou o strachu ze smrti a o třech ochranných kruzích. V podstatě odpověděla sama, ale ráda by se o tom dozvěděla víc.
ʺBylo řečeno, že strach ze smrti nám byl dán proto, aby člověk nezemřel předčasně. Není sebevražda energetickým porušením zákonů vesmíru, které vede k problémům duše v jemnohmotných světech a následujících inkarnacích? Chci tím říci, že kdyby neexistoval strach ze smrti, člověk, který se zbavuje života kvůli své neochotě překonávat obtíže, by si zhoršil svou karmu a vše, co k ní vede. Energeticky tak ovlivňuje vše a všechny. Ukazuje se, že strach ze smrti není blokačním faktorem, nýbrž stimulačním faktorem pro seberozvoj v životních situacích. Musíme děkovat Stvořiteli, že (strach) existuje, ale zároveň se jím (strachem) nezabývat. Je to nezbytný nástroj k dalšímu postupu na cestě rozvoje.

A: Naši drazí. Chcete vědět, co se skutečně děje, a my vám samozřejmě odpovíme na vaše otázky.
Negativní postoj k sebevraždě a strach ze smrti jsou ʺtotéžʺ. Je to obtížné téma, které je dnes aktuálnější než kdykoli předtím.

Lidé si berou život z mnoha důvodů. Patří mezi ně těžká deprese, nevyléčitelná nemoc, ztráta a deprivace různého druhu a stupně závažnosti. Stupeň závažnosti závisí na osobním vnímání i na osobní síle. Někdo se se ztrátou vyrovnává rychleji než jiný, někteří dokáží využít těžké události jako odrazový můstek a výrazně zvýšit svou vibraci tím, že trauma zpracují. ʺCo tě nezabije, to tě posílíʺ - znáte to rčení.

A přesto to mnozí z vás nemohou vydržet, nedokážou se s tím vyrovnat, nevidí východisko. Když se dozvíte, že vaši blízcí odešli, je to velmi smutná zpráva. Co si o tom myslí Duch svatý? Co myslíte? Bůh není přísný soudce, nikdy jím nebyl! Bůh je vaše vlastní milující Rodina. Máte podobenství o marnotratném synovi. Vězte, že vás rodina po návratu domů v každém případě přivítá ve své milující náruči. Ať už jste v cíli jako první, nebo jako poslední. Jen to vězte, protože to se nikdy nezmění. Samozřejmě nechceme, abyste páchali sebevraždu. Snažíme se vás všemožně podpořit, abyste měli pocit, že nejste sami a že je tu pro vás pomoc.

Je sebevražda špatná karma? Na tuto otázku odpovíme tím, že vám řekneme technickou stránku problému. Mnozí z vás nyní vystoupili na Plošinu duchovní logiky, takže vám pomocí ní vysvětlíme, co se děje. Než začnete svůj život na Zemi, čeká vás velmi důležité setkání se všemi dušemi, s nimiž plánujete v inkarnaci nějakým způsobem spolupracovat. Na tomto setkání jsou přítomni a aktivně se ho účastní vaši potenciální Mistři a aspekty vašich Nadřízených učitelů. Jsou zde také vaši Mentoři a celý váš Podpůrný tým - energie a vědomí, které budou zajišťovat všechny procesy, určovat pravděpodobnostní linie a vypočítávat algoritmy hledání cesty v reálném čase. Jedná se o velmi početné shromáždění. Každý účastník dělá svou práci s plnou odpovědností a co nejlépe.

Vítejte v plánovací místnosti Vtělení. Vše je předem přesně vypočítáno a není možné se od této linie odchýlit? - ptáte se.
K odchylkám od linie dochází neustále. Proto váš tým podpory pracuje bez svátků a víkendů. Při každém otočení volantem přepočítávají trať - stejně jako navigace v autě. Ve vašem životním plánu samozřejmě existují zásadní události neboli kotvy, které se MUSÍ stát. Páteřní cesty jsou proto rozvrženy tak, abyste se v každém případě dostali tam, kam potřebujete, i když jedete ʺpozpátkuʺ. Dokážete si představit, o jak obrovský výpočetní výkon se jedná? Celý plán je opakovaně a pečlivě kontrolován.

A tady jste. V bolestech v temném koutě bez možnosti úniku. Ve většině případů se nám podaří vás odtamtud dostat a život jde dál. Jsou však chvíle, kdy je veškeré naše úsilí marné a vy se vracíte domů předčasně. Co se stane potom?

Přivítáme vás se stejnými poctami jako všechny ostatní. Není v tom žádný rozdíl. Protože Rodina ví, jak těžké to na Zemi máte, a velmi vás miluje. Ale nejde o nás, ale o vás. Jde o to, že si postupně vzpomínáte na Setkání, na kterém jste si naplánovali svůj Život. Před vámi na stole leží tabulky a plány a vy si na všechny vzpomenete. Uvidíte také bod, který se ukázal jako kritický a po kterém se věci pokazily. Víte, jaké to je? Pravděpodobně jste už někdy v životě luštili křížovky v některém měsíčníku. Představte si, že si dlouho lámete hlavu nad jedním velmi obtížným dílkem. A pak konečně držíte v rukou další číslo časopisu, kde je otištěno řešení této křížovky. Je vám jasné, jak jednoduché to ve skutečnosti bylo. Plácnete se do čela a zvoláte: ʺJak jsem to mohl neuhodnout, vždyť to bylo tak snadné!ʺ

Jste nesmírně zklamaní a cítíte nejsilnější nutkání vrátit čas, jen abyste se zachránili před osudovým rozhodnutím! Nic se však nedá změnit a nádherné příležitosti, které na vás čekaly hned za rohem, jsou navždy ztraceny. Vaše zklamání nemá konce. A samozřejmě s vámi soucítíme. Koneckonců vaše bolest je i naší bolestí. Neobviňujte se. Je to snadné, jen když znáte řešení předem. (pozn. si nechám pro sebe)

Vytváří to pro vás negativní karmu? Přesně tolik, kolik zpoždění v čase a promarněných příležitostí zatemňuje vaši duši. Nic víc a nic míň. Máme pro vás překvapení. Můžete ʺnahlédnoutʺ do řešení, aniž byste museli čekat na další vydání! Jak by se vám to líbilo? Tohle je náš dárek pro vás, miláčkové.

Pokud se cítíte na dně, vzpomeňte si na nás. Požádejte nás, abychom vám ukázali, co vás čeká za dalším rohem. A možná tam dole uvidíš zmatenou tvář svého starého přítele, který na tebe čeká. Přišel na místo setkání, přesně jak bylo dohodnuto před 20 lety... před 40 lety? Ve stanovenou hodinu dorazí na místo setkání a vy tam nejste. Zmateně se podívá na hodinky a nedokáže si vysvětlit pocit nenávratné ztráty něčeho velmi důležitého. Životně důležitého. Tře si zmrzlé dlaně a zatím nechápe, co se děje. Ještě neví, že čekání je zbytečné. Na schůzku nepřijdete. Protože už nejste na Zemi. Nebudete se mu moci podívat do očí, obejmout ho po dlouhém odloučení, zahřát jeho ruce ve svých. Protože jste se dostali za závoj. Nevidí tě. Ale vy ho vidíte. A to, co cítíte, se dá popsat jediným slovem - ʺzoufalstvíʺ. Jste v Duchu a Duch nemá žádné ochranné obvody! Vaše pocity tak budou nesmírně hluboké.

A pak začnete spěchat po vesmíru a svolávat nové shromáždění v Plánovací místnosti, abyste se co nejdříve vrátili na místo, kde jste zanechali své milované.
Nyní znáte pravdu. Drahá sestro! Nemám slov - nevím, co říct. Naše vděčnost vám za všechno je nekonečná. Otírá si slzy. (pozn. nesnáším zoufalství ... za rohem není nic ... proč se vázat na pozemské dohody, srovnáme je ve vesmíru... think big)

Zdroj: https://absolutera.ru/article14100

Zpět