3385 Hakann: Proč lidé umírají? A.S.

[ Ezoterika ] 2022-11-06

Q: Jaká je šance, že bytost nebo duše zažije něco, na čem se předem nedohodla? Ptám se na to s ohledem na mnoho věcí, zejména na děti, které nyní procházejí těžkým obdobím. Je pro mě velmi těžké uvěřit a přijmout, že všechny tyto duše prostě souhlasily s tím, že tuto zkušenost zažijí.
A: ʺNe, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne: Ano, máte pravdu, že v některých případech lidé souhlasili s tím, že budou mít určité těžké zkušenosti, ale asi v 50 % případů tomu tak nebylo.
Asi 80 % dětí, které právě trpí, nesouhlasilo s tím, co se nyní děje. Utrpení vás a zejména vašich dětí mě a spoustu dalších galaktiků rozčiluje. Je to jeden z důvodů, proč usilovně pracujeme na tom, abychom pomohli osvobodit váš svět, i když nakonec jsme v podpůrné roli a většinu přímé práce na místě mají na starosti pozemšťané.

Máte dobré srdce. Vydržte, ve střednědobém horizontu se věci zlepší.

***************************

Q: Jaký je váš vztah k Zemi? Řekněme, že existuje duše, která přešla ze Země do vyšších dimenzí a chce manifestovat tělo a vrátit se na Zemi v plné dospělé formě, aby podpořila svou rodinu nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Existují zákony, které by jim v tom bránily? Museli by požádat o povolení duchovní hierarchii nebo nějaký druh rady? Nebo se mohou prostě vrátit, projevit se v plně dospělém těle a znovu vstoupit do světa?

A: Pokud průměrný pozemšťan přechází, nemá schopnost projevit na Zemi plně dospělé tělo. Teoreticky by jim vyvinutější bytost mohla pomoci projevit plně dospělé tělo, ale tato vyvinutější bytost by k tomu musela mít velmi dobrý důvod. V praxi k tomu dochází jen zřídka.
Nyní předpokládejme, že přechází vyvinutý pozemšťan, který svůj život odevzdal Zdroji a který se jemně zbavil svých vnitřních bariér a bloků. Například bytost, jako je ta, kterou nazýváte Ježíš. V tomto případě je tato bytost schopna projevit plně vyvinuté tělo, aniž by kohokoli žádala o svolení. Je však velmi pravděpodobné, že to tato bytost udělá buď až poté, co požádá Zdroj a získá souhlas, nebo pokud je to nutné ke splnění poslání, které jí Zdroj udělil.

I když následující zásada neplatí vždy, často se stává, že lidé rozvíjejí určité potenciálně destabilizující schopnosti až poté, co získají moudrost, aby je mohli správně používat. Například mnoho schopností se odemkne až po dosažení vnitřního klidu a skutečném a vědomém odevzdání svého života Zdroji.
Vyvinuté bytosti, které se odevzdaly Zdroji, nepíší zákony pro jiné vyvinuté bytosti, které se odevzdaly Zdroji. Jejich hlavním cílem je služba Zdroji a takové bytosti mohou se Zdrojem komunikovat, kdykoli si přejí, tak proč by měly být zákony nutné?

Pro ty vzácné případy, kdy se takové vyvinuté bytosti chytí do pasti ega, existují bytosti, které drží stráž a které by teoreticky mohly někomu zabránit v projevení dospělého těla na Zemi. Například archanděl Michael jednou zablokoval dobrosrdečnou, ale chybující bytost, aby manifestovala tělo. V praxi je to však nutné jen zřídka.

My, Plejáďané, jsme si pro méně vyvinuté bytosti napsali několik málo pravidel, například ʺneubližuj přímo jiným lidemʺ. Z toho existuje několik výjimek, například sebeobrana. Ani my však nevidíme potřebu psát zákony pro bytosti, které se skutečně odevzdaly Zdroji a očistily se od svých pokřivení. Já například respektuji svobodnou vůli ostatních lidí. Nedělám to proto, že by to byl napsaný zákon. Dělám to proto, že je to vůle Zdroje.

Kdybych dnes nějakým způsobem začal bezdůvodně vraždit jiné lidi, pak by mě moji plejádští bratři a sestry nejprve omezili, abych nemohl vraždit další lidi. Pak už by to nebyl ten případ: Hakann vraždil lidi, takže porušil zákon, tak se podíváme do našich zákoníků, jak moc ho máme potrestat. Místo toho by se moji bratři a sestry ptali Zdroje: Co bychom měli s Hakannem udělat?

Myslím, že právě teď je pro pozemšťany těžké si představit, jak příjemná a jak efektivní je společnost, v níž se většina bytostí skutečně zavázala sloužit Zdroji, a proto pro ně nejsou potřeba žádné zákony. Také vše, co je třeba udělat, se uskutečňuje harmonicky, aniž by nějaká centrální instituce nutila lidi dělat určité úkoly. Sami se budete moci přesvědčit, jak příjemně taková společnost plyne, když s ní navážeme otevřený kontakt. A je pravděpodobné, že takovou společnost jednou vybudují i pozemšťané.

To je další důvod, proč si myslíme, že nejvyšší prioritou pro Pozemšťany by mělo být zvyšování úrovně jejich vědomí. S tím je silně spojena láska - láska je úrodnou půdou, v níž může vědomí rozkvést.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/06/hakann-why-do-people-die/

Zpět