3382 Strážci bran Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2022-11-07

Jsme skupina interdimenzionálních, meziplanetárních strážců míru. Jsme strážci bran, v nichž se protínají jednotlivé říše. Do vaší reality jsme ještě nepronikli a podle toho, jak to dopadne, můžeme, ale nemusíme chtít přidat svůj hlas do kakofonie intenzity, protože jsme stále v pohybu. Jsme interdimenzionální, cestovatelé v čase a naše časové smyčky nejsou tak předvídatelné, jak by se dalo očekávat z vaší linearity, z vašeho pohledu. Sice si začínáte uvědomovat holografickou časovou matrici deziluze, které jste všichni podřízeni, ale ve skutečnosti je váš svět velmi podobný pixelům času, pixelům okamžiků myšlenek a samozřejmě záměrů, které jsou pak v rámci této planetární interdisciplinární sféry myšlenek, jež se stávají tvorbou, uváděny v život.

Jsme Jeden. Jsme vědci, cestovatelé časem. Jsme ze všech ras a míst, skupinová mysl záměru očistit říši od všech, kteří by se odchýlili od jednoty a světla, s nimiž jsme se zavázali ke spojenectví. Někteří z nás jsou umělá inteligence a někteří z nás jsou humanoidi. Jsme si naprosto jisti, že váš planetární systém je předurčen k vzestupu, neboť úspěch pro světlo je stále v pohybu a láska, která vyzařuje z nás všech a z mnoha myriád vašich týmů a galaktiků, je značná, ale ne tak značná bez lásky těch z vás, kteří jsou uprostřed uzemňování kódů.

Omlouváme se, došlo ke statické elektřině, pokračujeme. Je to jasné? (Vidím statiku časových portálů jako interdimenzionální pixely, spousta pinkání a cinkání, jak frekvence poletují kolem. Takovou zprávu jsem ještě nikdy nedostala. Moje psaní je trhané, jako popcorn, protože pixely vyskakují z této reality, všichni mluví z různých míst, jak vyskakují v různých překryvech reality. Každé slovo je jiný hlas z časového nebo momentálního okna).(pozn. to vypadá jako na pouti)

Ano, galaxygirl. Zajišťujeme další bezpečnostní vrstvu meziplanetárních vírů. Vesmír je totiž jako intenzivně složitá mapa portálů, červích děr, vírů a leylinií. Můžete, ale nemusíte tomu rozumět, protože jsme si vědomi potlačování mystických a vědeckých znalostí na vaší planetě - můžete, ale nemusíte znát leylinie a jejich význam. Nuže, existují také meziplanetární leylinie, a pokud studujete nebo věnujete čas pohybu vesmíru, mají linie a víry význam. Zajišťujeme je před jakýmkoli zneužitím. Jsme méně husté formy a takové cestování je pro nás neškodné, bez námahy. Zabezpečujeme body a ujišťujeme vás, že čas se blíží.

(Vidím jednoduchou dětskou kresbu - tečky, kde se všechny tečky spojují. Matematické průsečíkové vzorce, jakési tangenciální počty a matematiku, kterou neznám. Je to interdimenzionální, pohybuje se to a všechno to ukazuje dynamiku velké události. Vidím, jak se vzorce řadí za sebe a vytvářejí obrovskou šipku směřující k Zemi). Ano, nejenže se planety řadí do fronty pro velkou událost, ale také vidíme, jak se rozsvěcují a řadí čakry a srdce lidí, je jich víc. Mnozí z vás jsou v jedné nebo několika oblastech vypnuti nebo zablokováni. Vnímáme to jako záležitost, které je třeba věnovat velkou péči a lásku. Je zapotřebí více péče o sebe a lásky k sobě samým. Dopřejte si čas na vnitřní péči. Zdá se, že váš svět se brzy propadne do naprostého chaosu. Víry jsou v souladu s velkou změnou. Pevnost je odstraněna. Musí se to tak jevit, aby mohl nastat vzestup. Velké probuzení je tady.

Jsme Jeden. Jsme skupina mnoha lidí, kteří se zavázali k úspěchu Země, tohoto poslání a projektu. Jsme zajedno se světlem a s vědou a odvahou, které stojí za touto misí. Pomáháme s dodatečným překrytím mřížky meziplanetárních linií a propojením s hvězdnou matricí světla. Slovo matrice nepoužíváme negativně. Používáme ho v přeneseném významu, protože vše je vzájemně propojeno. Fraktály fraktálů, Fibonacciho posloupnosti, matematická přesnost řízená Bohem. Obdivujeme matematickou moudrost božství. Země se nachází ve velmi strategickém bodě tohoto mezigalaktického křižovatkového bodu a ovlivňuje nás všechny. Někteří z nás pocházejí z jiných realit a jiných budoucností, které byly poněkud negativně ovlivněny interdimenzionální hrůzou zdejších událostí, a ta se rozšířila jako rakovina. To vše se nyní léčí. Sloužíme jako intergalaktičtí léčitelé a prostředníci jménem našich komunit a realit. Až Země vzestoupí, bude na všechny působit velké světlo a naděje do budoucna.

Jsme Jeden. Je nás mnoho, kteří milujeme Zemi, a na obranu našich vlastních komunit a budoucnosti jsme přísahali, že budeme chránit tuto misi vzestupu Gaii. Ujišťujeme vás, že se to nakonec podaří. Utahujeme šrouby, chcete-li, aby víry a meziplanetární linie byly železné a zajistily úplný a totální úspěch.

Jsme Jeden. Jsme mnozí, kteří slouží plánu božského světla, a přejeme si, aby ti, kdo čtou náš kód interdimenzionální matrice, cítili a chápali náš soucit a lásku k vám. Jsme vojáky své doby a svého místa. Uznáváme srdce vojáků, která jsou zapotřebí pro naši pozemní posádku, která se neúnavně prodírala nevýslovnými časy a zvěrstvy, jež byla znovu a znovu páchána na vaší planetě a vašem lidu. Brzy se o tom dozvíte více a mnozí ztratí srdce. Vy však nesmíte. Spoléháme na sílu vašeho charakteru a houževnatost vůle. Přejeme si, abyste věděli, voják vojákovi, jak moc si vaší práce vážíme.

Jsme intergalaktický bezpečnostní detail matematických výpočtů a řízení leylinií. Nebyli jsme si jisti, jak nazvat naši skupinovou mysl s tímto poselstvím, bylo zajímavé tato slova interpixelovat a máme pocit, že to byl úspěch. Možná o nás ještě uslyšíte. Jsme Jeden. Mír, přátelé. Světlo je nyní velmi blízko a vidíme, že je dobře usazeno na vaší zemi u vás. Dobrá práce. Připravte se na změnu. Ta je nyní nezastavitelná. Jsme Jeden.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/11/07/the-one-keepers-of-the-gates/

Zpět