3326 Proměna lidských těl a prostoru Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-10-25

Zástupce Galaktické rady.
Q: Hovořte o proměně lidských těl a prostoru.
A: Skvělé otázky. Odpovědi neleží pouze v rovině vnímání vás jako těl avatarů. Všechny změny probíhají a týkají se jak fyzických těl, tak všech jemnohmotných těl. A protože se prostor nyní mění (vibrace stoupají), nemůže to neovlivnit jednotlivce. A zde je také třeba si uvědomit, že stejně jako staré auto nemůže vyrazit na dlouhou cestu, tak to budou mít nepřipravená těla při těchto proměnách těžké. A to nejen na fyzické úrovni. Velmi mnoho lidí, včetně těch, kteří se považují za probuzené, má představy, koncepty, znalosti, které nesou nízkovibrační náboj. (To znamená, že odpovídají úrovni vibrací prostoru, který byl před přechodem). A proto brzdí zrychlený pohyb osoby. Je důležité si uvědomit, že vše je cyklické, a to, co bylo relevantní, logické a žádané dříve, už dnes tyto postoje nenese.

Mnoho lidí se s nimi však nechce rozloučit. Všechny znalosti, které jste vstřebali během tohoto života a všech předchozích inkarnací, jsou samozřejmě velmi důležitým aspektem. Ale už je na čase dát do archivu to, co už nefunguje. A nyní musíte používat nové nástroje.

Objeví se nové koncepty založené na poznatcích kvantové fyziky. Právě ony budou schopni vnést porozumění do procesů, které probíhají v lidech a ve vesmíru. Buďte proto prosím flexibilnější vůči informacím, které obdržíte. Protože v nejhorším případě (řečeno podmíněně lidskou řečí) zůstáváte na stejné úrovni vnímání a to vám neumožní vidět a pochopit probíhající procesy, a tak do nich vstoupit a harmonicky je prožít!

Představte si, že musíte používat počítač se starým softwarem. Jak na něm pracujete? Jak získáte potřebné aktuální informace? Jinými slovy, nastane stagnace. Mnoho lidí tomu však nerozumí. A nechtějí se rozloučit se starým softwarem. Teprve pochopení, že je nutné změnit software, abychom se mohli posunout vpřed, pomůže udělat první krok tímto směrem. Chceme říci, že jednou z překážek, které vám brání ve změně softwaru, je strach. Ne každý je totiž připraven opustit staré, ale známé a důvěřovat novému a neznámému.

Pro každého člověka je to krok do neznáma. Pouze víra a přijetí pomohou nastartovat potřebný pohyb. Ne každý může vyhodit i staré věci ze skříně (v naději, že se budou hodit). Natož aby se změnily koncepce, znalosti a priority. Ale vstoupili jste do fáze přechodu, kdy je třeba učinit rozhodnutí. Pokračovat v nepotřebném zastaralém, nebo uvolnit místo novému. Je nemožné se nerozhodnout, odejít od toho!!!

Prostor se v každém případě změní a planeta jako vědomí bude tyto změny podporovat a sama se bude měnit. A vy, jako součást planety, nebudete moci zůstat stranou. 22. prosince (slunovrat) bude překročen jakýsi bod, z něhož není návratu. Následně budou procesy aktivnější. Není třeba se bát, protože emocionální obavy jsou jen osobní reakcí. Každá duše ví, co se děje a za jakým účelem. Přechod probíhá, ať už jsou na něj lidé připraveni, nebo ne... Stejně jako přichází zima, protože všechno je cyklické, ať už jste na to připraveni, nebo ne. Nikdo nebude nikoho násilím poučovat, radit, snažit se ʺrozumněʺ, aby ho probudil. To se děje již velmi dlouho. Informace se budou předávat dál a kdo bude připraven, pochopí, o co jde!

Zdroj: https://absolutera.ru/article13910

Zpět