3322 Telosané: Očista světa Marie-Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2022-10-18

Zdravíme vás, drazí bratři a sestry planety Země. Vaše planeta se v této době výrazně probouzí v nebeských energiích. Tím máme na mysli, že vaše planeta vzestupuje, což znamená, že dosahuje důležité úrovně energetického vědomí. To samozřejmě způsobuje potíže v lidstvu, které ještě plně nechápe, co se v něm a kolem něj děje. Pro lidstvo je obtížné pokročit v chápání, že vše v něm a kolem něj je božské. Kolikrát jste si položili otázku: ʺKdo jsem? Co je to život? Co jsem přišel v tomto životě dělat? Jaký to má smysl atd....?

Všechny tyto otázky, které si lidé kladou a kladli, ukazují míru nepochopení toho, kdo jste. V minulých dobách byli lidé náboženstvími bagatelizováni a zneužíváni do té míry, že je pro vás obtížné ʺvrátit se zpět na svahʺ, tj. otevřít oči a zjistit, kým skutečně jste. Naštěstí vás Země svým vzestupem táhne vzhůru a samozřejmě vámi otřásá vším, co se na její půdě děje: různými klimatickými pohyby, které vás probouzejí z letargie.

Kladete si následující otázku: ʺProč je tolik povodní, proč je tolik tornád, bouří, propadů půdy?ʺ
Pokud si kladete tyto otázky, znamená to, že začínáte chápat, že se děje něco, co přesahuje vaše chápání. V tu chvíli jste již na cestě evoluce, protože ten, kdo na tyto klimatické pohyby nereaguje tím, že si neklade otázky, je člověk, jehož vědomí ho netlačí k tomu, aby viděl dál, než co se na Zemi děje. Často jsme mluvili o ČIŠTĚNÍ na Zemi, ale také ve vašich bytostech. Všechna tato klimatická hnutí jsou tu proto, aby vám ukázala, že je třeba něco ʺvyčistitʺ, očistit. Ale rozumíte tomu? Vše, co ovlivňuje vaše řeky, které se rozlévají, vaše útesy, které se hroutí atd. .... to vše je znamení, které vám říká: POZOR, podívejte se na Zemi, pochopte ji, ale pochopte i sebe, pochopte i vy svůj vesmír. Vše spolu souvisí, jak jsme již řekli a zopakovali.

Ale abyste dobře pochopili, kdo jste, kam vás vaše planeta vede, je důležité, abyste se podívali na sebe, abyste pochopili velmi silné a velmi mocné spojení, které máte s VESMÍREM, s tím, kdo vám dává život. V životě člověka se nic neděje náhodou. Klimatické poruchy tu nejsou jen proto, abyste uvěřili, že dochází ke změně klimatu. Ano, jste zčásti zodpovědní za znečištění či jiné jevy na vaší planetě, Země k vám promlouvá, otřásá vámi, aby vás probudila z tohoto spánku, který žijete už celé věky. Země s vámi třese, jako když rodič kárá dítě, které ho neposlouchá a pokračuje ve svých nesmyslech.

Vy, bratři a sestry Země, jste velké děti, které pokračují ve svých nesmyslech: v mučení Země tím, že ji rozkopávají, odlesňují, znečišťují její potoky, řeky a oceány. ZEMĚ už to nemůže vydržet a dává vám to najevo. Chce a přeje si z celého svého milujícího srdce, abyste následovali její cestu vývoje, abyste byli s ní v přiměřenosti v její touze žít Mír, Radost. Štěstí, které vaše planeta pociťuje ve svém vývoji, ve svém vzestupu, je zkaleno ʺhloupostíʺ jejích pozemských dětí, které miluje velkou Láskou. A z Lásky vás kárá tím, že vás staví před všechny tyto klimatické či geologické obtíže.

Jestliže k vám o tom v tento den mluvíme, je to proto, abyste pochopili, že je nejvyšší čas přestat s ʺbláznovstvímʺ bezstarostných dětí. Je nejvyšší čas REAGOVAT v hloubi svého bytí tím, že spojíte své srdce se svou planetou. V nadcházejících měsících, a to by mohlo pokračovat i v příštím roce, bude takových událostí přibývat, dokud nepochopíte, že je důležité RESPEKTOVAT svou planetu. Tyto klimatické či geologické události budou menší, pokud před tím vším náhle vaše lidstvo dostane výbuch pochopení. Pokud vaše lidstvo dostane impuls, aby pochopilo, že je důležité přestat Zemi mučit, a proto se o sebe postarat, v tu chvíli zmírníte otřesy Země.

Je důležité pochopit, že když je vše propojeno: lidstvo, Země, galaxie a váš vesmír, je více než nutné, aby vše bylo v HARMONII. Na Zemi, v galaxii a ve vesmíru, které jsou v pohybu vzestupu, nemůže existovat nedostatečné lidstvo.

Nadcházející měsíce, týdny a dny budou pro vás, kteří jste pozemským lidstvem, rozhodující. Pochopte, že jste tvůrci svého života, života své planety. Svými myšlenkami Lásky, Radosti, Úcty vytváříte štěstí kolem sebe i na těle a v srdci své planety, myšlenkami touhy po moci, násilí či jiných podobných věcech táhnete své lidstvo ke dnu.

Ptáte se: ʺKdo vás zachrání před pádem, pokud ovšem k pádu dojde? Jste to vy, jen vy sami, kdo vás zachrání před pádem. My sami vám můžeme pomoci, podpořit vás, ale pokud lidstvo na Zemi nebude dostatečně reagovat, nebudeme schopni udělat nic, abychom pádu zabránili.

Musíte vykonat sami na sobě velkou práci, abyste pochopili, že jste božská bytost, spojená s Velkým vesmírem, s naším Otcem všech, s Tím, který vám dává život skrze vaši duši. Pak pochopíte důležitost úžasné božské jiskry, která je ve vás, a budete schopni ji nechat zářit kolem sebe, to uklidní Zemi a vy zase získáte výhody, radosti. Provázíme vás velkou Láskou, nepochybujte o tom.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/18/the-telosians-purification-of-the-world/

Zpět