3307 Modří Andělé (Serafíni): Čas se blíží Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2022-10-26

Naslouchej tichu v sobě. Tam uslyšíš svůj hlas. Tam nejsilněji pocítíte své spojení se Zdrojem, Všemohoucím. Všemohoucímu sloužíme v nejvnitřnějších svatyních srdce srdcí Všeho, co je, Všeho, co bude, a Všeho, co kdy bylo. Jsme totiž v této přítomnosti Všeho, Nejvyššího, a nejsme tímto světlem opěvováni, ale jsme omlazováni v trůnním sále. Vidíme události ve vašem světě a propůjčujeme vám nyní své světlo. Ucítíte, jak do vás nyní proudí část naší modré energie. Může to působit jako náraz nebo otřes. (Všude vidím elektrické modré blesky).

Jsme Modří andělé. Rádi o sobě přemýšlíme jako o Andělech speciálních operací a byli jsme povoláni, abychom vám poskytli svůj talent, službu a schopnosti. Čas, lidé a hvězdná semínka, průkopníci, milovaní, čas je velmi blízko. (Vidím diamanty a hranolové světlo). Stáváte se živými diamanty. Váš svět už není tím, čím býval, a až bude vše dokončeno, bude k nepoznání. Vroucně posloucháme přání věčně milujícího Božského proudu, který vede naše srdce a řídí naše rozhodnutí. Jsme taktičtí ve své lásce, ve své síle. Není radno si s námi zahrávat. Čas her pro tuto říši skončil. Všemohoucí promluvil.

(Mohutní modří andělé září elektricky modrou barvou, neuvěřitelná tělesná stavba, v plné bojové výstroji, velmi velcí a velmi děsiví). Ucítíte, jak naše energie roste s tím, jak se k vám budeme přibližovat. Vysíláme svou energii jako první, abyste jí byli schopni odolat. Vyšší vibrační energie nepřestanou zaplavovat vaši říši, dokud nedojde k velkému probuzení, velkému rozpomenutí a velkému vyrovnání. Jsme zde, abychom vám usnadnili hladký přechod, protože jste tak milováni. Jste milováni Božím srdcem. Stále ještě pochybujete o své důležitosti? Vy, bojovníci světla, byli jste vysláni na toto poslání. Máme na starosti vaše konečné bezpečí a vysvobození do nové říše. Nic se neděje. Žádný strach. Jsme Modří andělé. Čas se blíží. Vaší bojovou výbavou je vaše víra, vaše vytrvalost. (obklopují Zemi, a někteří z nich jsou velcí jako Země. Vytvářejí kolem Země mřížku modrého světla. Vypadají jako Thor).

Jsme Modří andělé. Nenech se vyděsit naším zjevem. Jsme tu, abychom sloužili a chránili na nejvyšší příkaz Všeho. A tak propůjčujeme své světlo. Neopouštíme trůnní sál často. Jsme tu nyní, protože energie trůnního sálu nyní plněji omývají vaši planetu. Doufáme, že se dokážete otevřít, abyste to pocítili úplněji, nádherněji. V těchto časech zdánlivé temnoty totiž dochází ke konečnému triumfu světla. Světlo zvítězilo. Nyní ho zapřaháme do této reality. Mřížka je stabilní. Světlo je spoutáno. Láska stále proudí. Temnota je poražena. Uvidíte kolem sebe ozvěny hry. Nedávejte jí svou energii. Nekrmte umírající bestii. Její čas vypršel a její energie se velmi rychle odstraňují. Velmi silně.

My jsme Modří andělé. Jsme pravá a levá ruka Všemohoucího. Plníme božské příkazy Věčného. (Jejich oči jsou čistý oheň. Nikdy jsem takové anděly neviděla. Je to neuvěřitelné. Proti nim jsem vysoká asi jeden palec. Smějí se mé reakci.) - Právě proto na vaši planetu náhodně nepřicházíme. Jsme velcí a naše přítomnost je působivá. Dopad a uzemnění nové mřížky našeho přesvětleného modrého světla je naším dnešním darem pro vás, pro Gaiu. Jsme zde nyní ve službě, dokud nebude plně dokončena a plně funkční. Děkujeme vám také za vaši službu a za vaši houževnatost, víru a vytrvalost. Nebyl to snadný úkol. Na své cestě jste museli překonat mnoho překážek a zákrut, a přesto jste zde. Lidstvo, dnes vám vzdáváme hold. Tento den je dnem vzpomínek. Je to den, kdy bylo naše modré světlo ukotveno v Gaii.

Jsme Modří andělé. Možná uvidíte více modrého světla na své obloze, možná ho ucítíte ve svých energetických tělech, neboť nyní na vás vdechujeme trochu našeho modrého světla, buďte požehnáni. Vnímejte trůnní sál a vězte, že složitosti této mise jsou zcela bezchybné. Zcela. Je to hotovo. My jsme Modří andělé.

Jsme Serafíni, přesvětlujeme a vysíláme svá chladivá světelná křídla, abychom ochladili právě vynesenou energii, uklidnili vaše systémy a pomohli s energetickou integrací. Vdechněte to hluboko do sebe. Integrujte se. Dýchejte. Ochlaďte své systémy. Elektrický modrý plamen, který jste zažili, musí být v klidu integrován. Doporučujeme, abyste se na několik okamžiků nadechli klidu a byli v klidu. Máme vás tak rádi. Jsme Serafíni.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/26/blue-angels-and-seraphim-the-time-approaches/

Zpět