3288 KaRa z Plejád: Další fáze Velkého probuzení James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-10-15

Jsem KaRa. Přicházím, abych byl s vámi v této době, v těchto zvláštních časech, ve kterých se nacházíte, když se posouváte za staré paradigma, staré způsoby myšlení, staré vymývání mozků a programování, na které všichni jste byli zvyklí, nejen tento život, ale mnoho životů před tímto.
Ale teď jste se dostali na vrchol. Dospěli jste do doby, kdy si stále více začínáte uvědomovat, že to bylo jen programování. Naprogramovali jste svou mysl ve smyslu masové hypnózy napříč vědomím planetou, napříč kolektivním. Ale stále více si uvědomujete, že jste byli prostě v hypnóze.
Odtáhli jste se od toho, každý z vás se na věci díváte z úplně jiné perspektivy. Když se díváte na vnější svět, nevidíte jej tak, jak jej vidí mnoho lidí. Vidí, jak se svět hroutí. Všude vidí, jak se jejich život rozpadá. Ale vy věříte, že se vaše životy skutečně zlepší a těšíte se na časy, které jsou před námi.

Všechno je o perspektivě, změně pohledu na vás samotné a vašem vzpomínání, hlubokém vzpomínání v každém z vás na to, kdo jste, co jste sem přišli dělat. Jste zářící světlo , které je zde, aby přineslo tyto velké změny, abyste přinesli tuto Velkou změnu, abyste uvedli Velký sluneční záblesk. I když to vše závisí na kolektivním vědomí. Společně ti z vás, kteří mají vyšší vědomí a vyšší světlo v sobě, jsou schopni vidět univerzální mysli s tímto světlem, s těmito vyššími vědomími, komunikovat s těmito vyššími bytostmi v každém z vás, spíše než s těmi, kteří stále ještě spí a začínají se probouzet, protože začínají čerpat z té univerzální mysli a kolektivního vědomí. Přijímají myšlenky o hojnosti, o síle v každém, o lásce, o jednotě do sebe. Začnou věřit tak, jak teď věříte vy. Proces probuzení pokračuje dál a dál. Nezadrží vás od vašeho procesu vzestupu, ve strachu a bahně bažiny, kterou vytvořili. Stejně jako už neudrží ty, kteří se také probudí.

Věřte prosím, že na planetě je mnohem, mnohem více probuzení. Není to tak, jak ti ze sil temnoty chtějí, abyste mysleli. Vůbec to tak není. Pokouší se držet nad vámi závoj, držet nad vámi masovou hypnózu. Ale stále více a více si uvědomuje, že je to programování. S tímto programováním jste hotovi. Nyní je čas se přeprogramovat. Přeprogramujte se do vyššího světla v každém z vás. A abyste se posunuli dál, než jen drželi to světlo v sobě, začněte je šířit a sdílet kdekoli a co nejvíce v jakékoli dané situaci. Zavolejte nás všechny, vaše Nanebevzaté Mistry, Galaktiky, Agarťany. Všichni jsou tu, aby vám pomohli. Zavolejte Boží zdroj, aby vám pomohl. Zavolejte Vesmír, aby vám pomohl. Protože jsme tu teď všichni, abychom vám pomohli. A čím dál tím více. Ti z nás, kteří dohlíželi na celý tento proces a účastnili se všude tam, kde nám bylo dovoleno, máme nyní dovoleno dělat mnohem, mnohem více, zasahovat mnohem, mnohem více, než jsme mohli dříve, protože se zde na této planetě děje Velké probuzení.

Velké probuzení se nyní posouvá do další a další fáze, která se blíží. Není to vůbec daleko, bratři a sestry. Je to přímo před vámi, stejně jako cílová čára, o které jste už tolikrát slyšeli. Je to přímo před vámi. Ano, je pravda, že pokud byste se někdo z vás nebo vy všichni najednou rozhodli: ʺTeď vzestoupím, půjdu za tohle,ʺ nic by to nemohlo zastavit, pokud skutečně věříte, že byste teď mohli vystoupat. Není zde žádné čekání. Není důvod čekat. Existuje pouze přítomnost. V tomto okamžiku se světlo šíří všude a bude tak činit, dokud světlo nepohltí veškerou temnotu po celé planetě. A to je právě teď v procesu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/15/kara-of-the-pleiades-the-next-phase-of-the-great-awakening/

Zpět