3286 Vyšší já Mikea Quinseyho: Vlažný Mike Quinsey Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2022-10-16

Připadá mi úžasné, že předpověď uvedená v knize Skrytá ruka od Wese Penrea zní, jako by byla napsána speciálně pro toto časové období. Je tam odkaz na ʺtřícestné rozdělení dušíʺ. Že bude vytvořena Nová Země a tyto duše převážně Lásky a Světla vzestoupí do krásné nové Země 4. hustoty - krásného Zlatého věku. Budete konat podobné skutky a zázraky, které vám slíbil ten, kdo se jmenuje Ježíš, a ještě větší věci než tyto.
Většina lidí na Zemi, kteří by mohli být považováni za ʺvlažnéʺ, zažije období nulového bodu, kdy se budou cítit zcela v jednotě se Stvořitelem, což vám jednou pod závojem zapomnění poskytne povzbudivou připomínku a pohled na to, kým skutečně jste. Budete přeneseni na jinou planetu třetí hustoty (jakási replika Země), abyste na sobě dále pracovali a naučili se, že život zde je o rozhodování...
*****************************
Pokračujeme v pozorování událostí na Zemi a jsme si vědomi, že by se mohla vyvinout vážnější situace. Zbytečná miniválka na Ukrajině ilustruje, jak vznikají světové problémy, když ve skutečnosti takový výsledek nebyl nutný. Zda zvítězí zdravý rozum a podaří se dosáhnout mírového konce, se teprve uvidí. Světový mír nastane, když se vůdci kolektivně dohodnou na neutralizaci svých zbraní a budou otevřeni inspekci, aby byla zajištěna shoda, a ten den musí přijít, protože vibrace budou nadále stoupat.

V dobách nouze se často projeví nejlepší stránky lidské rasy a současná doba není výjimkou. Dochází k něčemu, co můžete nazvat rozdělením cest, protože duše, které myslí dopředu, přebírají odpovědnost za uskutečnění potřebného pokroku. Je třeba se rozhodnout, protože cesty se zjevně rozcházejí a vy nemůžete sloužit oběma stranám. Ze všech sil se snažíme, aby duše pochopily, v jaké situaci se nacházejí, a jaký bude výsledek, pokud nebudou mít zdravý rozum. Vaše budoucnost je na vážkách, takže jakou cestu si vyberete. Doufáme, že ʺuvidíte Světloʺ a zaměříte se na tu, která vás pozvedne nad nižší vibrace. Jakmile tak učiníte, buďte si jisti, že jsme po celou dobu s vámi. Tak často slýcháme duše, které přemýšlejí o smyslu a účelu života, který, jak se zdá, dosáhl tak málo. Když se podíváte na svou historii, zdá se, že je to neustálý boj o nadvládu za každou cenu. Zdá se, že lidé nikdy nepolevují v poučení ze svých zkušeností, a to i přes naši přítomnost a snahu nasměrovat vás na cestu, která zajistí, že váš vývoj bude postupovat. Povahou vašeho tisku je zaměřovat se na senzační zprávy a hrůzostrašné příběhy, jimž je věnována pozornost, protože až na výjimky prodávají noviny. Přesto existuje tolik dobré práce, kterou vykonávají duše, jež přišly na Zemi právě proto, aby svým příkladem pozvedly lidi.

Ve společnosti svobodné vůle se setkáváte s mnoha dušemi, které neberou ohledy na druhé, ale myslí čistě na sebe, přesto je také mnoho těch, kteří slouží druhým v touze pozvednout lidstvo. Podobné přitahuje podobné a výsledkem je, že máte dvě strany, které mají protichůdné názory na to, jak mají jednat ve svém životě, a co je důležitější, jak se mají chovat k druhým. Všichni jste na stejné cestě, i když se občas větví, nakonec všechny duše získají pochopení pravdy a svého místa v Kosmu. Mnohokrát jsme vám říkali, jak jste ve skutečnosti skvělí, ale za účelem učení se z každého života se inkarnujete pouze se znalostmi a talenty potřebnými k zajištění vašeho pokroku. Lze zařídit, abyste získali určité nezbytné zkušenosti, které zajistí váš pokrok, a [jsou] zahrnuty do vašeho životního plánu.

Vaši Průvodci by se podíleli na zajištění toho, aby lekce proběhla, a byli by vám v případě potřeby k dispozici, aby vám pomohli (1), a přirozeně by byla respektována vaše svobodná vůle. Nikdy neexistuje žádný aspekt, který by vás nutil dodržovat váš životní plán, ale je zřejmé, že je nejlepší, abyste ho dotáhli do konce, abyste nemuseli znovu zažívat stejnou situaci. Je zřejmé, že pokud nejste připraveni na vzestup tím, že jste získali vyšší vibrace, logicky čelíte tomu, že budete muset projít dalším cyklem. Jako individuální duše se však stále můžete vyvíjet kdykoli a nemusíte čekat až na konec cyklu, kdy to bude pravděpodobně snazší. V těchto obdobích je kladen větší důraz na přípravu k vývoji a vzestupu, protože je to příležitost, kterou nelze promarnit.

Cesta k vzestupu je pro cílevědomé, kteří mají svůj cíl na paměti a soustředí se na něj s naprostým odhodláním, které je obvykle dovede k cíli. Jak jsme však často zdůrazňovali, na čase nezáleží, protože nejste pod žádným nátlakem, abyste se vyvinuli v určitém období. Pokrok je výsledkem zkušeností a ty se získávají díky tomu, že máte určité životy, které jsou naplánovány tak, abyste získali to, co je k tomu potřeba. Vše je s vámi předem projednáno, aby byl zajištěn váš souhlas. Jistě jste si již uvědomili, že to, co děláte druhým, se vám tak či onak vrací, protože své karmě nemůžete uniknout. Zdá se, že je to jediný způsob, jak se učit, jakkoli je to těžké. Nikdy byste ji neměli vnímat jako formu trestu, protože vám má pomoci pochopit chybnost vašeho jednání. Jakmile se naučíte, co se od vás očekává, už nikdy tím nebudete muset procházet znovu. Nic se neděje bez účelu, proto neobviňujte jinou Lidskou bytost, pokud se jedná o zjevnou karmickou lekci. Všichni hrají své role často v rodinných skupinách, které se za tímto účelem scházejí. Nyní byste si již měli uvědomit, že život není náhodná zkušenost, a tak se snažte ve všech situacích udělat to nejlepší s vědomím, že to bude pro vás nejlepší.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/16/mike-quinseys-higher-self-lukewarm/

Zpět