3272 Pro muže Magda Funia

[ Ezoterika ] 2022-10-14

Jaké energie přitahují zkušenosti z vojenských operací a volání po mobilizaci?
Uvedu ty nejzákladnější a nejtěžší energie, které taková zkušenost může přitáhnout k vypracování karmy, respektive, aby si člověk těchto energií zahrál dostatek a mohl změnit svůj pohled na život a zvolit si jiný zážitek.
1. Jakýkoli vnitřní agresivní postoj k lidem, národům... Nenávist, dělení lidí na přátele a nepřátele, dobré a zlé, vyvolené a nehodné... To vše se přenáší do prostoru války.
2 Chuť hrát bitvy, obranu a útoky. Mohou to být jak myšlenky, tak otevřené vnitřní touhy, k nimž zážitek z těchto válečných her přitahuje.
3. Strach z fyzické smrti. Strach z fyzické smrti je iluzí hmotné roviny, která zasahuje do vnitřního Božského zjevení člověka, neboť jej značně omezuje. V podstatě jsme všichni nesmrtelní a pouze měníme formy a přesouváme se do jiných světů.
4. Silné připoutanosti k dočasným materiálním hodnotám (auta, byty, práce...), kvůli kterým se Božská bytost neprobouzí. Když je člověk přenesen do jiného prostoru, kde všechny tyto osobní hodnoty neexistují, probudí se ty pravé. Dochází k pochopení toho, co je v životě důležité a věčné, a co je dočasné a iluzorní.
5. Neustálé stížnosti na život. Stížnosti jsou tak nízkoenergetické zprávy, že zkušenost přichází na to, že si nebylo na co stěžovat, všechno dopadlo dobře, jen jsem se negativně podívala na svůj život a sama jsem na něm nechtěla nic měnit.
6. Nedostatečný projev mužských energií, velké zkreslení. To znamená, že v tomto světě akce není dostatek vnitřní síly, aktivního odhalování, nebojácnosti a sebevědomí...
Z jakých energií uvnitř reagujete na vše a prostor kolem. Vytváříme svou vlastní budoucnost a naši realitu. Stačí si něco uvnitř uvědomit, rozzářit, změnit, pak prostor citlivě reaguje na naše energie, myšlenky a touhy. Začnete se proměňovat a zázračně, prostě magicky, je člověk přenesen do jiné zkušenosti. Volbou nejsou jen naše upřímná poselství Bohu, ale také naše skutečné reakce na vše, co se děje, naše emoce, myšlenky a touhy, které naplňují náš vnitřní svět.
Jsme tvůrci naší reality. Každý den tvoříme vše, co se v našich životech začíná zhmotňovat.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13856

Zpět