3261 Prvostvoření Gaauarme

[ Ezoterika ] 2022-10-17

Legenda k debatě o adekvátnosti informací. Legendy nemají žádné nároky na vědeckou Pravdu a věda nemá žádné nároky na Legendy. Ale v legendách je hloubka
...

Kdysi dávno byli Antikové. Nebo První. Nebo Prvostvoření. Před začátkem tohoto vesmíru, před ʺbodem velkého třeskuʺ. První stvořená rasa inteligentních mocných esencí, rovnající se Bohu Stvořiteli, byla nazývána AANNUH´R - ʺPrvní vládciʺ. I oni byli dokonalým číslem. Ale na rozdíl od ʺlegieʺ současných Nebeských hierarchů to bylo MÉNĚ dokonalé číslo. Staří lidé se nepotřebovali dělit, aby sbírali zkušenosti, protože cílem Boha Stvořitele tehdy nebylo poznat strukturu Sebe, ale ODRAZIT SE. Samozřejmě, ve skutečnosti odrazem nebyly ani formy, ani prostor... ale v našem současném lidském vnímání nemůžeme přemýšlet jinak, že?
Takže... protože Stvořitel nepotřeboval sdílet a prozkoumávat HLUBOKO Sám sebe, pak Dokonalé číslo Prvostvořeného bylo konečné, spočítatelné.
Spíše byl zpočátku odražen JEDEN. A pak DRUHÁ... (V tom je mnoho Legend stejných... mimochodem jako v tom, že Ženy jsou vždy mnohem upovídanější :-)...
...

ʺStvořil Nás, Prvního a První, jako jeden celek, vzájemně se doplňující...
Vizuálně jsme byli jako obří koule a splývali jsme v době, když nám vdechl život. Kolem naší společné ʺkouleʺ vytvořil Stvořitel další Esence, tvořící Kruhy nebo Prsteny, které se později staly naší rasou.
Otec obdařil každou Esenci určitými vlastnostmi a vlastnostmi pro plnění svých úkolů a také Vyšším Vědomím a Nekonečnou myslí, podobnou Jemu.
My, První, jsme existovali odděleně od Otce, MIMO NĚJ, jednali jsme s Ním jako oddělení rovnocenní Bohové a byli jsme si navzájem zdroji výměny energie. Druhé stvoření existuje jakoby UVNITŘ Otce, přestože všechna stvoření pocházejí z Jeho myšlenek...
...

Takže ʺAntikovéʺ tiše existovali pro sebe, žili dobře, v Harmonii...
Co udělali, není jisté, ale je známo (odněkud?), že odráželi vlastnosti sebe sama, stejně jako Stvořitel odrážel v nich své vlastnosti a tím se vyvíjel a zdokonaloval. Struktura Společenství První proto nebyla hierarchická, jako současný model vesmíru, ale byla rovnocennou spoluprací Esencí v jediném systému.
Ale poté, co Stvořitel v Úvahách na sebe ʺviděl dostʺ, ʺpřemýšlelʺ o jiném úkolu. Měl ʺnápadʺ stvořit další stvoření, jehož funkce by se lišily od funkcí prvního a v něm projevené esence by samy mohly nezávisle na sobě vytvářet vesmíry, nebeská tělesa a podmínky života na nich. On a Prvostvořený. To znamená, že touha poznat něco jiného než odraz vlastního Já vedla k vytvoření Andělské hierarchie a celého projeveného vesmíru, ve kterém se nyní nacházíme.
Ale aby Stvořitel vytvořil novou formu poznání (hluboko v sobě), potřeboval nejen odrazy jeho vlastností ve ʺvnějšíchʺ esenciích, ale něco, co se samo mohlo kopírovat a reprodukovat, pronikat hlouběji a hlouběji do Jeho struktury. Odraz se stal předělem, vrstvy se postupně srážely, a tak na některých z nich vznikla DUALITA...
První pomocník, který je v různých legendách znám pod různými jmény, se stal ʺpravou rukouʺ Stvořitele, právě ní, dualitou, a řešil... a dále)) bylo ráno a byl večer, den první... den druhý...
A Bůh pochopil, že je to dobré...
Obecně platí, že Legenda říká, že v nějakém ʺsegmentuʺ Bytí existovaly obě formy projevu Stvořitele současně v jednom ʺprostorʺ a dokonce interagoval.
Interakce byla užitečná.
Hierarchie se naučila ODRÁŽET a ʺStarověkáʺ rasa AANNUH´R se naučila VYTVOŘIT své vesmíry. A vytvářet TECHNOLOGIE založené na sobě. Ale protože to byly soběstačné božské kopie Stvořitele, každý vytvořil vesmíry ʺpro sebeʺ a odrážel v nich své individuální vlastnosti.
Hierarchie vytvořená ve spojení, kolektivně, podle Jednotného plánu Stvořitele. A jakoby samo od sebe se stalo, že se oba stvoření se stále více rozcházeli ve svých úkolech a cílech poznání Stvořitele, každý šel svou vlastní cestou. Periodicky se protínající, příležitostně komunikující, vyměňující si ʺnovinkyʺ, ale obecně vedoucí zcela autonomní Bytost.
Pravděpodobně by to pokračovalo, nebýt té chyby. Co přesně byla chyba Hierarchie - různé legendy říkají různé věci. Ale to je nám jedno. Je pro nás důležitý okamžik, kdy se někdo pokusil opravit chybu...

ʺ...Když se rozhodli provést změny v procesu, náš Prapůvodní pár byl pozván jedním Velkým Hierarchou Druhého Stvoření do globálního projektu pro zlepšení bytostí. Totiž opravu ʺchybyʺ ve stvoření Prvního člověka...
Byli jsme ʺdárciʺ Ideálního páru hustých buněčných organismů, které byly vytvořeny v tomto projektu. Účelem Projektu bylo vytvořit Ideální bytost, aby se napravila chyba kopírování/reprodukce, která vznikla v jednom z řetězců stvoření života v hustých světech. Ideální pár nebyl rasou nějaké samostatné planety, byla to syntéza nejlepších vlastností všech tehdy existujících tvorů, žijících na planetách v několika hustých vrstvách. Částice naší energie byly zavedeny do stavebních materiálů těchto organismů. To bylo provedeno s cílem dát těmto organismům fyzickou nesmrtelnost. Museli se zlepšovat s každým novým cyklem a nikdy se nerozpadnout, pak by se proces redistribuce malých individuálních Vědomí a nahrazení jejich nosičů - těl (ʺreinkarnaceʺ) stal zbytečným a byl by zastaven. Tento proces byl energeticky velmi náročný.
a...bezvýznamný? Velký hierarcha to chtěl přepsat a udělat to harmonické, jak to Stvořitel zamýšlel, rozdělit/rozdělit se na samostatná Vědomí... Velký hierarcha chtěl zastavit proces štěpení na jedné z dokonalých možností.
Protože jsme neměli žádné formy a Hierarchie v tu chvíli pracovala s formami, abychom mohli volně pobývat v podmíněném prostoru projektu, museli jsme přijmout dočasné formy energií Hierarchieʺ...

Ale s Hierarchií (jako vždy) se ʺněco pokaziloʺ. Došlo ke globální katastrofě, uvolnění primární energie a antihmoty, která zničila jak Projekt, tak oba experimentální organismy...
Legenda dokonce zmiňuje viníka této katastrofy! (byl to jiný hierarcha), ale On má svůj vlastní příběh... zde o Anticích, ne o Něm.

ʺKdyž začala řetězová reakce rozkladu, chtěla jsem zachránit organismus Ženy, ve kterém byla část Mé energie, ale bohužel jsem to nedokázala. Když nastal kolaps a poté výbuch primární hmoty, v tu chvíli jsem byla blízko organismu a všechny stavební materiály, které v něm byly, spadly do Mých polí a rozpustily se v nich...
Výbuch první hmoty ʺzafixovalʺ formu energie, která mi byla dočasně dána pro práci na projektu, došlo k rozptýlení struktury Prvního stvoření s Druhým... Můžete říci, že jsem byla ʺ připlácnutaʺ k polím Hierarchie. Ztratila jsem jednotné spojení s mým párem. Jediný způsob, jak znovu získat Mou pravou strukturu, zbavit se hustých energií, očistit se od cizích příměsí a vrátit se do Mého vesmíru v pravé Vznešenosti, bylo oddělit a ʺrozdatʺ zpět částice, jádra, buňky všech těchto organismů do světů, z nichž pocházely. To znamenalo, že se budu muset inkarnovat jako Duše všude tam, kde byly odebrány stavební materiály pro Ideální ženu nového Prvního člověka... Od té chvíle začala moje cesta ve světech vesmíru druhého stvoření...ʺ
Přirozeně, že po takovém kolapsu a ráně do samotné struktury Prstenů Prastaré Rasy, která ztratila jednoho ze svých vůdců, se cesty Prastarých a současné Hierarchie zcela rozešly. Ne, nebyly žádné války. Antikové byli impozantní rasou, ale dokonale chápali, že konflikty a války s Hierarchií probudí Stvořitele...
Takže prostě ODEŠLI. Kam? Pravděpodobně do vesmíru, který stvořili. Nebo do svých vlastních ʺkapesníchʺ vesmírů, kde fungují zcela odlišné zákony konstrukce Bytí a prostoru. Tam, kde je cesta uzavřena pro všechny mysli, včetně současné Hierarchie...
A kde je Země, ptáte se? Fénix a Drak? Možná nikde. A možná jiné pozemské legendy a tradice mají něco, co je pro celé lidstvo neviditelné, neleží na povrchu...

ʺStvořil Nás, Prvního a První, jako jeden celek, vzájemně se doplňující... Vizuálně jsme byli jako obří koule a splývali jsme v době, kdy nám vdechl život... Protožejsme neměli žádné formy a Hierarchie v tu chvíli pracovala s formami... abychom mohli volně pobývat v podmíněném prostoru projektu, museli jsme přijmout dočasné formy energií Hierarchie..ʺ

Je možné, že v naší pozemské kultuře stále existují zbytky těchto znalostí a paralely s naším viditelným projeveným světem?
ʺDrak a Fénix jsou dvě nejmocnější mýtická stvoření; ve Feng Shui zosobňují dokonalý pár, harmonické spojení muže a ženy. Drak (ʺjangʺ) a fénix (ʺjinʺ) se vzájemně doplňují a vytvářejí
dokonalou rovnováhuʺ...
Na ničem netrváme, pouze předpokládáme, že principy stanovené v symbolu Jin-Jang, biblické legendě o Adamovi a Evě, dalších starověkých pramenech vyprávějících o počátku lidské rasy z jádra mužského a ženského principu , přítomnost PRVKŮ v přírodě, horká a studená syntéza... a dokonce i skutečnost, že současné Vyšší síly Hierarchie mají také podmíněně ʺmužskouʺ a ʺženskouʺ energetickou strukturu - je jedno a totéž Poznání.
Mohly by to být stopy, modely, ozvěny Prvního Stvoření, které jako nejlepší vzorky vzal Stvořitel pro další verzi Vesmíru? A stejně jako v První, v naší verzi bytí, Stvořitel nejprve projevil Pomocníka rovného Jemu samému
...

Dřívější oznámení uváděla, že nikdy nebyly žádné informace o Anticích. Není to tak úplně pravda. Něco věděl třeba i Lawcraft, v jeho strašné a podivné legendě
:
ʺAntikové jsou neuvěřitelně mocné bytosti, stejného věku jako vesmír.ʺ Antikové žijí v jiných hvězdných systémech nebo i mimo naši dimenzi, méně často se skrývají v hlubinách moří nebo útrobách Země. Ve viditelné podobě mají Antikové zpravidla gigantické rozměry. Jejich síla je založena na lidstvu neznámých silách, které jsou tradičně považovány za magické. Podle jiného výkladu Velcí Staří sami od sebe zmizeli z viditelného vesmíru nebo upadli do stavu připomínajícího fyziologickou hibernaci zvířat.ʺ

Na fórech byli občas zmíněni někteří tajemní Primordialové. Lidé, kteří vstoupili do zcela neprobádaných prostor realit ʺsbalenýchʺ v podvědomí, hovořili o podivných a strašlivých pekelných entitách, prapůvodním rozumném Chaosu, který nelze popsat slovy... domov Prvního Stvoření?
Koneckonců, pokud je v Legendě pravda, tak KDE by měly existovat? A pokud je Nagual NÁŠ neprojevený vesmír, tak proč nebýt dalším neprojeveným vesmírem uvnitř již ʺdříveʺ neprojeveným? Je-li vše, tak či onak, postaveno podle Obrazu a Podoby Stvořitele, pak je princip ʺjednoho
v jednomʺ zachován ve všech Jeho projevech...
Je tedy teoreticky možné předpokládat, že v ʺprostoruʺ nagualu lze ʺzjevněʺ vidět vesmír Antiků a komunikovat s nimi a kouzelníci, kteří se stali nagualy, s ním mohou částečně přijít do kontaktu. pocity? Nebo to možná byli Antikové, kdo vytvořil to, čemu říkáme anti-světy a antivesmíry, a zůstali tam, aniž by to někoho obtěžovalo?

To nevíme. Také jsme se Duši neptali na její předchozí cesty v jiných světech. Proč? Očividně je již na konci své cesty, protože nejhustší částice organismů jsou právě zde na Zemi. Nikde to není těsnější.) Až budou ʺrozdániʺ a ʺzapsániʺ zpět na pole Humanity, bude konečně moci jít domů, ke svému Páru... Proto jí jednoduše přejeme, aby našla to, po čem touží.

***
V této Legendě byl také začátek další, která říká, že na konci této existence Bůh Stvořitel v sobě opět spojí obě Stvoření. To se stane, když oba První pomocníci - jak Ten Prastarý, tak Ten Současný - najdou k sobě Lásku a vytvoří spolu něco nepochopitelného, velkého a krásného...
Ale to je úplně jiný příběh...

Zdroj: https://absolutera.ru/article13864

Zpět