3252 Bude těžké je probudit Soznaniex

[ Ezoterika ] 2022-10-13

Bude pro nás těžké je probudit, bratře. Slyšel jsem o tom, bratře. Proroctví se naplňují. Budeme vyháněni ze všech míst, dokud nás nepochopí. Mám dojem, že kdyby Ježíš takto přišel do chrámu, lidé by ho všemožně mučili. Chtěli ho vyzkoušet. Luštit hádanky. Chodit po vodě. A kdyby jim to dokázal, spousta lidí by se modlila za Ježíše, který byl navzdory všemu ukřižován. Dávali si dřevěný kříž, trpěli a modlili se. Chodí do kostela jako mládež na diskotéku. Myslí si, že ukřižování Krista bude trvat věčně. Až Ježíš přijde, všechny církve budou zničeny. Pamatuješ, jak jsi chodil s klukama do kostela, když je posílali do vězení? V církvi jsou nevěřící. Předstírají. Říkali, že když bude lhát, zlomí ti nohu. Ze své nevíry si mysleli, že mají právo lámat nohy. Jak si může pravý křesťan zlámat nohy? To vůbec není křesťanské. Takto nevěřící přibili Ježíše. První hřeb mu do ruky zarazili kněží. Druhým byli lidé, které Ježíš zachránil. A do třetice to do něj ďáblové nahnali a řekli, že Ježíš vůbec není Ježíš, ale ďábel. A opět blázinec. Proto jdeme hladkou cestou. Nyní víme, že lidé spí. Přijdete na to sami. Jsou tam zvyklí trpět. Zdá se, že tomu opravdu věří. Zpívají si, co se jim právě stalo před očima, a ničeho si nevšimli. Nechali se unést. Co si o tom myslíte? Všichni jsou na ten záběr fixovaní. Když se tedy Ježíš objeví, k čemu je v církvi kříž? Rozumíte? Ježíš je živý, vstal z mrtvých a lidé nevědí, co zpívají. Není na kříži. Je stále naživu. Ale je na kříži, dokud ho tam lidé drží svými hříchy, svou nevěrou. To je pravda. A mělo by dojít k setkání s ním v živém světě na tomto světě. Kolik času uplynulo a nikdo nikdy neuvěřil v Pravdu. Jeho nejlepší žák je také naživu. Matka a papež jsou naživu. Církev se změní. Po celou dobu probíhá boj mezi ʺvěřímʺ a ʺnevěřímʺ. Viděli jste, s jakou nenávistí nás vyhazovali z chrámu? Všechno je tak zmatené. Bude pro nás těžké je probudit, bratře. To je těžké.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13460

Zpět