3232 Zavádění 5G je v Evropě pomalejší než v Číně, Jižní Koreji a USA B.N.Frank

[ Ezoterika ] 2022-10-08

Odpor proti zavádění 5G je celosvětový a má různé významné důvody. To omezilo, zpomalilo a/nebo zastavilo instalaci a aktivaci na mnoha místech včetně Evropy. Ačkoli tato nová zpráva nezmiňuje, že by opozice mohla přispívat k pomalejšímu zavádění v Evropě, možná je to také jeden z faktorů. Zpráva GSMA předpovídá, že do roku 2025 dosáhne průměrné zavedení 5G v Evropě 44 %. Podle nové zprávy GSMA pomalejší zavádění technologie 5G v Evropě ve srovnání s konkurenčními trhy ohrožuje cíle kontinentu v oblasti zavádění digitálních technologií. Zpráva 2022 Mobile Economy Report Europe ukazuje, že na konci června 2022 spustilo komerční služby 5G 108 operátorů na 34 trzích v Evropě, přičemž tato technologie dosáhla 6 % mobilních zákazníků. Podle zprávy GSMA vede z hlediska zavádění této technologie Norsko, kde 5G nyní využívá 16 % mobilních zákazníků, následuje Švýcarsko (14 %), Finsko (13 %), Velká Británie (11 %) a Německo (10 %). Zpráva předpovídá, že do roku 2025 dosáhne průměrná míra přijetí 5G v Evropě 44 %, přičemž nejvyšší míru přijetí 5G v Evropě očekává Velká Británie (61 %) a Německo (59 %). Tento rychlý růst však předstihnou ostatní světové ekonomiky, přičemž Jižní Korea by měla ve stejném období dosáhnout penetrace 5G na úrovni 73 %, zatímco Japonsko a USA by měly dosáhnout penetrace 5G na úrovni 68 %. Ze zprávy rovněž vyplývá, že pokrytí sítěmi 5G v Evropě dosáhne v roce 2025 70 %, přičemž v roce 2021 to bylo 47 %. Téměř třetina populace však zůstane do roku 2025 bez pokrytí 5G, zatímco v Jižní Koreji a USA to budou 2 % nebo méně. Evropská komise (EK) v roce 2021 stanovila svou vizi digitální transformace Evropy do roku 2030 v rámci Digitální dekády. Cílem strategie je přinést hmatatelné výhody pro ekonomiky EU prostřednictvím rozvoje digitálních dovedností, digitální transformace podniků, udržitelné digitální infrastruktury a digitalizace veřejných služeb.

Podle GSMA by tvůrci politik měli vytvořit vhodné podmínky pro soukromé investice do infrastruktury, modernizaci sítí a digitální inovace, aby bylo možné splnit cíle EK do roku 2030. ʺEvropa zavádí 5G rychleji než kdykoli předtím, ale aby udržela krok s ostatními světovými trhy, je třeba se více zaměřit na vytvoření správných tržních podmínek pro investice do infrastruktury. To by mělo zahrnovat i zavedení zásady spravedlivého příspěvku na síťové náklady,ʺ uvedl Daniel Pataki, viceprezident GSMA pro politiku a regulaci a vedoucí evropského oddělení. Zpráva GSMA rovněž uvádí, že služby 5G SA jsou v Evropě nyní dostupné ve Finsku, Německu a Itálii a v příštích letech se očekává jejich další zavádění.

ʺNavzdory pozitivní dynamice Evropa stále zaostává za Čínou, USA a Jižní Koreou, pokud jde o záměr spotřebitelů přejít na 5G. Roli hrají různé faktory, například spokojenost se stávajícími sítěmi a míra marketingového tlaku operátorů. Evropští spotřebitelé mají tendenci přecházet na nové technologie pomaleji než spotřebitelé v jiných vyspělých regionech/zemích - tento trend se projevil již u 4G. Rostoucí pokrytí 5G a množství chytrých telefonů 5G, které jsou nyní k dispozici, by měly pomoci přeměnit část latentní poptávky na nové předplatné 5G,ʺ uvádí zpráva. ʺV relativním vyjádření je spokojenost se stávajícími sítěmi (převážně 4G) hlavním důvodem, proč spotřebitelé v Evropě nehodlají přejít na 5G. Aby se jejich sítě 5G odlišily od předchozích generací, investují operátoři do 5G StandAlone a dalších síťových inovací s cílem zlepšit výkon 5G a splnit rostoucí požadavky na přenos dat.ʺ

Desítky let výzkumu již prokázaly, že vystavení záření z mobilních věží a antén i dalších zdrojů bezdrátového záření (včetně 5G) je biologicky a ekologicky škodlivé.
Konkrétně v souvislosti s 5G žádají lékaři a vědci od roku 2017 moratorium na Zemi i ve vesmíru (viz 1, 2) a většina vědců je proti jeho zavádění. Od roku 2018 se objevují zprávy o lidech a zvířatech, kteří po jeho aktivaci pociťují příznaky a nemoci (viz 1, 2. 3, 4, 5). V roce 2019 navíc vedoucí pracovníci telekomunikací vypovídali v Kongresu, že nemají ŽÁDNÉ vědecké důkazy o tom, že 5G je bezpečné. Někteří vědci také naznačili, že aktivace 5G může přispívat k infekcím COVID-19 a také ke statisícům, ne-li milionům úhynů ptáků. Samozřejmě existují také potvrzená zdravotní rizika spojená s vystavením 4G a dalším zdrojům bezdrátového Wi-Fi záření a elektromagnetických polí (tzv. elektrosmogu), stejně tak.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/08/5g-rollout-is-slower-in-europe-than-in-china-south-korea-and-u-s/

Zpět