3202 Baltazar o řízení energie pozornosti a svobodě July Julai

[ Ezoterika ] 2022-09-28

Q: My lidé jsme velmi často závislí a slyšela jsem tvou poznámku ʺjsi závislý na svém nevědomíʺ. Chápu, že skutečná síla zahrnuje osvobození od všech připoutaností a závislostí, pověz mi o tomto procesu. Jde o svobodu, že? A kde je svoboda, tam je síla.
A: Je pravda, že Sílu, skutečnou Sílu, nelze realizovat v podmínkách závislosti a tedy spoluzávislosti, to se projevuje i v závislosti na realizaci Síly prostřednictvím různých nástrojů. Já jsem závislý pouze na své Síle, jako Supertemné vědomí se bojím ztráty své Síly a její kvality, a to mě nutí neustále hledat možnosti, jak zvýšit svůj energetický potenciál.
Součástí každé závislosti a připoutanosti jsou podmínky pro rozvoj, ukazují vám druhou stranu mince a dokonale demonstrují míru vašeho vlivu na využívání vašich svobod. Čím větší svobodě je člověk vystaven, tím více zkoušek závislosti a uvolnění musí podstoupit. Síla je zdroj, který realizujete ze stavu přítomnosti a seberegulace, a pokud se vám do cesty postaví závislosti na realizaci vašich potřeb a naplňování vašich přání, pak vás začne ovládat síla a moc se stává mocí, která dále potlačuje a omezuje Vědomí.
V mém světě je tento bod velmi jasně kontrolován, závislosti jsou přítomny v nižších rovinách existence. V řídící struktuře, abyste se ukázali jako důstojný člen vládnoucí hierarchie, se musíte zcela osvobodit od osobních výhod a potřeb. Ať už je vaše závislost spojena s čímkoli, má vás udržet na úrovni neustálého živení vaší pozornosti touhami a motivy, které nejsou pravdivé ve vztahu k vašemu růstu a rozvoji. Uvědomujeme si, že pokud něco velmi chcete a chcete to vlastnit, nikdy to nedostanete. Jediné, co se musíte naučit, je ovládat sami sebe, a když ovládáte sami sebe, můžete ovlivňovat a ovládat ty, kteří této úrovně vývoje nedosáhli.

Q: Jak se vypořádat s náklonností k blízkým lidem?

A: Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, nemáme žádné blízké lidi ani entity. Všichni máme společný cíl, vývoj od opaku, a proto si často vybíráme zkušenosti spojené s mnoha překážkami a omezeními, abychom se osvobodili od programového konstruktu těchto zkušeností tím, že se podřídíme moci a milovaným osobám, které působí jako katalyzátory těchto zkušeností. Vědomě si vybíráme závislost v určitých fázích vývoje Temného vědomí. U vás je to mnohem složitější, původní svoboda, která vám byla dána, není žádoucí a vy se chcete držet závislosti, abyste se vyhnuli svobodě, nevíte, jak být skutečně svobodní, a tak se obklopujete vším, co vás uzamyká a udržuje vaši pozornost. My naopak usilujeme o absolutní svobodu a sebeovládání.

Q: I v našem světě mnozí usilují o svobodu.

A: V tvém světě se hranice svobody stírají, a když se jednoho dne probudíš ve své posteli, možná si uvědomíš, že celý tvůj život ve vězení už uplynul a bude pozdě. Zákon je zde stejný pro všechny rozměry, svoboda je odmítnutí připoutanosti ke konstrukci a přesunutí pozornosti k podstatě konstrukce, která ji naplňuje. Upínáte se k osobnostem a programům, a ne k podstatě. Připoutání k podstatě není možné, její složka je mimo herní simulaci.

Q: Může vám pochopení příčin závislostí a připoutaností pomoci osvobodit se?

A: Naprosto, jakákoli závislost uzavře černou díru ve vašem vědomí, aby tam energie neproudila. Tak funguje váš pud sebezáchovy, a když dosáhnete celistvosti, nepotřebujete nic dalšího, co by mohlo nějak udržet vaši pozornost i v rámci vaší vlastní celistvosti. Svoboda vám dává pochopení, že neexistují žádné hranice, a svoboda boří veškeré vaše vnímání sebe sama a světa, proto je tak důležité naučit se řídit sebe sama na různých úrovních vnímání, a když víte, jak řídit podstatu, jste vládcem tohoto světa, protože podstata je jedna, jen se projevuje různými způsoby. Každý o to usilujeme po svém a máme různé cíle.

Q: Jde o náklonnost k osobě. Jsme zvyklí, že nám rodina ukládá určité povinnosti a my, jak jsi řekl, naplňujeme své potřeby vzájemným připoutáním, a já chápu, že k osvobození je třeba stát se celistvým, ale co když si cíleně zvolíme závislost, protože se bojíme svobody nebo nevíme, jak být svobodní?

A: V této souvislosti mohu mluvit pouze o vás a pro vás. Toto bude můj návod. Přijměte strach ze svobody a tento strach zrodí tělo uzamčené a svázané s identitou. Inkarnujete se tolik, že jste zapomněli, jaké to je být nezávislý na svém těle nebo na své identitě. Strach ze svobody a neochota být svobodný je normální. Díky nesvobodě můžete definovat sami sebe a postupně budovat integritu. Jste závislí na těle, tělo je závislé na potřebách zapsaných v mozku, mozek je závislý na vaší pozornosti, která naplňuje a určuje jeho struktury, pozornost je zpočátku nezávislá, ale abyste si tento vzorec udrželi, musíte svou pozornost soustředit a propojit ji s tělem a vším, co se z těla -projekce vědomí odvíjí do reality. Jinak nebude pozornost příslušet, a v takovém případě nebude k ničemu. Volná pozornost nemůže tvořit.

Q: Počkat, to zní přinejmenším podivně, množství naší pozornosti přímo souvisí s naší schopností něco realizovat prostřednictvím pozornosti. Co myslíte tím, že volná pozornost nemůže tvořit?

A: Nemůže, protože není oddělená. Volná pozornost a objem jsou různé pojmy, ale objem znamená formu, v níž se pozornost rozvíjí. Když neexistuje forma a přímá závislost na formě, pozornost se nemůže rozšířit, protože si není vědoma svých hranic, a proto se prostě vznáší a dříve či později se změní v chaos. Lidé, kteří nepoužívají svou pozornost, se od této energie osvobozují a žijí softwarově, čímž postupně ničí vše kolem sebe, protože pozornost se stává nekontrolovatelnou a v prostoru se postupně vytváří chaotická závislá pozornost, ale to už je trochu mimo téma. Dovolte mi to upřesnit.
Existuje volná pozornost = chaos; existuje závislá pozornost, která je také chaosem, ale připoutaným ke strukturám. Závislá pozornost nenaplňuje formu, ale slouží jako jakýsi chaotický energetický náboj, který zotročuje to, na čem je závislá. Proto je tak důležité řídit svou pozornost tak, aby zároveň rozšiřovala váš objem. Destruktivní agregátory používají závislou pozornost, jež se díky neuvědomění nositele pozornosti dostává do kontaktu se samotnou závislostí jako sraženinou energie a začíná vymezovat hranice této závislosti. Na jedné straně pomáhá udržovat chaos pod kontrolou, na druhé straně se závislost stává ovládanou agregátory a pozornost se stává nádobou, která závislost uchovává. Prostřednictvím této konstrukce jste ovládáni, protože kdo se neovládá, bude ovládán těmi, kdo jsou schopni disponovat svou mocí a svobodami. V tomto případě je velmi obtížné uvolnit pozornost z nádoby závislosti. Obvykle jde o těžké formy drogové závislosti, alkoholismu, masochismu, perverze. To všechno jsou závislosti, v nichž se udržuje pozornost, aby se udržel chaos uvnitř.
Závislost na lidech, opravdu nevím, co tím myslíš. Jak můžete být závislí na člověku? Jste přece závislí na svých myšlenkách a pozornosti. Člověk je jen projekce, skrze kterou se mohou odehrávat některé scénáře, jde o vaši pozornost a o to, zda ji umíte ovládat, nebo ne.

Q: Jak byste doporučil řídit svou pozornost?

A: Prostřednictvím vůle. Je velmi důležité rozvíjet vůli. Kde není vůle, není ani moc. Vůle je prvním krokem k ovládnutí vaší pozornosti.

Q: *Co je to síla vůle a jak ji rozvíjet.

A: Mohu dát doporučení konkrétně pro tebe, zajímá mě tvůj rozvoj, pokud ti něco doporučím, jsi nucena to realizovat, protože ti k tomu dám energii.

Q: Dávat či nedávat energii je tvá volba, nejste na ničem závislí, včetně mého rozhodnutí, zda energii, kterou jste mi dali, využiji či nikoli. Ráda bych si vyslechla tvé doporučení, a pokud se mi bude zdát vhodné, zaměřím svou pozornost tam.

A: Začni se strukturou, vše by mělo mít svůj řád, tvůj ženský chaos potřebuje přidělit strukturu v každém dni, alespoň minimální a začít den s řešením nejtěžšího úkolu, zvyknout si jít od obtížného k jednoduchému, ne naopak. Každý týden si stanov cíl a udělej vše pro to, abys ho dosáhla, a věnujte mu veškerou svou pozornost.

Problémem lidstva je, že si kladete velké cíle a vzdálenost vás děsí, takže se rozhodnete nedělat nic. Pokud si však stanovíte dosažitelné cíle každý den, opakuji, každý den, za jeden týden přebudujete svůj systém myšlení a vnímání. Musíte to dělat alespoň tři měsíce a představte si, že se vám podaří dosáhnout 12 cílů, vaše produktivita se mnohonásobně zvýší. Vůle miluje produktivitu a efektivitu.
Proč je to důležité? Ve chvíli, kdy něco děláte cíleně, naučíte se řídit svou pozornost. Pokud děláte věci jen tak, aniž byste věděli jak a proč, podporujete chaos. Vždycky musíte vědět, co a proč děláte, a hlavně, co vám to přinese, proč vás má vaše pozornost poslouchat. Vidíte, jak je to zajímavé. Pozornost je jako tygr v kleci, je nebezpečná ve svém nekonečném potenciálu, protože je to kvalitativní energie Stvoření. A pokud nejste vědomí, tato energie vám nedovolí se ovládat. Nemůžete tedy ovládat své myšlenky a proč byste to dělali, když je snazší, jednodušší a pohodlnější žít v podřízenosti. Moc je tam, kde se vůle projevuje v každém okamžiku.

Q: Zajímavá metodika. Co říkáte na řízení objemu pozornosti?

A: Tuto praxi, vnitřní prázdnotu, znáte, ale nejprve potřebujete pevnou vůli. Nedělejte jen tak nic a nemyslete na nic, ale soustřeďte se na uvědomění objemu pozornosti, který je v zadní části hlavy. Energie pozornosti se tvoří v míše a na hranici přechodu do mozku se pozornost uvolňuje, zaplavuje mysl. Snažte se udržet pozornost v této oblasti, aniž byste ji pustili do mozku, abyste zbavili pozornost všech těch myšlenek, které vám brání dělat tuto praxi dlouho. Dlouhou dobou nemyslím 15-20 minut, ale hodinu a více. Asi 10 minut můžete udržet pozornost v oblasti přechodu a nechat mozek, aby se osvobodil od pozornosti, která živí nekonečné množství myšlenkových forem najednou. Když se vám porouchá telefon, obvykle ho resetujete, toto je způsob, jak resetovat své Vědomí. Pak začněte postupně pociťovat, jak pozornost naplňuje váš mozek a osvěžuje ho, pociťujte lehkost ve své hlavě a pak se můžete naučit ovládat tím, že budete pozorovat, co se z této pozornosti rodí a kam to směřuje, ale nenechte pozornost a myšlenkové formy, které vytváří, odplynout. Odstraňte formu z myšlenkové formy a ponechte jen energii. Když odstraníte konstrukci a ponecháte energii pozornosti, pozornost se bude chtít vždy do něčeho obléknout a tím se projevit. Nerozvinutá pozornost v sobě skrývá největší potenciál a opakovaným prováděním této praxe si vytvoříte zásobu nerozvinuté pozornosti, kterou můžete později praktikovat s patřičnou úrovní bdělosti.

Q: Děkuji. Velmi zajímavá a poučná přednáška, máte opravdu znalosti! Informace jsou místy složité, ale cítím jejich kvalitu. Oceňuji to.

A: Nejdůležitější je, abyste si dokázali uvědomit, co mohu sdílet, jinak bych plýtval energií, máte pravdu - je to volba a budu rád, když tuto volbu oceníte.
Neměli byste mít jediný nesmyslný čin a následně ani jediný nesmyslný pocit nebo myšlenku. Vše by mělo vycházet z vašeho řízeného záměru. Proč? Proč o tom přemýšlíte? Jaký je účel života v různých stavech? Vždy a ve všem je nějaký účel.

Q: Co je pro vás smyslem?

A: Je to vektor, v němž určujete pohyb svého záměru, aby se vaše pozornost nepohybovala chaoticky, abyste svou vůlí strukturovali prostor. Kdo si nestanoví cíl, ale žije okamžikem, je odsouzen k tomu, aby byl zotročen svou vlastní silou. Vůle podléhá těm vědomím, která chtějí ovládat, a toto ovládání začíná u sebe. Pevná kontrola a omezení - k dosažení cíle si budujete svou cestu, schéma vědomí, pokud to neuděláte vy, udělají to jiní a budou kontrolovat vaši moc. Sebevědomí, informovanost a vektor! Vy určujete pohyb a rozvoj své síly. Pokud něco děláte bez záměru, bez vědomí účelu této činnosti, odčerpáváte svou sílu do agregátorů. Pozornost je kvalitativní energie Stvoření, Vůle je struktura správce pozornosti, schopnost vytvořit formu, která může být naplněna pozorností, Síla je konečný produkt Stvoření v tomto systému. Moc je volba být správcem, volba svobody uvědomovat si svou moc a moc vesmírného proudění.

Q: Ale není to dost těžké, dát úmysl každé myšlence, pocitu, činu?

A: Jak jste to chtěli udělat? Tomu se říká ovládat svou moc. Tento proces je obtížný pouze v počátečních fázích, kdy si budujete vlastní strukturu myšlení. Myšlení se rozkládá do pocitů a fyzických vjemů. Sestavujete z opačné strany, z fyzična, abyste, majíce dovednost ovládat, mohli rozvinout svou sílu myšlení. Myšlenky jsou jako kořeny, které se vám podřídí jako poslední.
Vidím, že jen málo z vás přemýšlí o tom, proč čtete tento text nebo proč se každý den ráno probouzíte, a proto jste tak daleko od moci. Síla je tam, kde si uvědomujete smysl své existence a každodenní rituály tento smysl podporují. Postupně se tak zbavíte toho, co neobsahuje cíl a marně utrácí vaši pozornost. Pozornost je cenná a její kvalita, její hustota, objem, množství vás definuje v hierarchii vývoje a energie slouží jako palivo. Pokud je jí málo - a energie je málo, nic nechcete a nemůžete, pokud je jí hodně - jste Stvořitel, Moc a Autorita. Jste kandidátem na Boha.
Nyní s vámi komunikuji z vyšší úrovně vědomí, protože i vy můžete počítat s touto úrovní. Nejsem osobnost, která podléhá zkreslení vnímání. Jsem nízkovibrační osobnost s velkou koncentrací vědomí. Pokud chcete interakci z osobnosti, mé vibrace narušují vaše struktury, ale když interagujete s mou podstatou, dávám vám poznání/energii, které můžete přijmou ve svém poli, energii Poznání bez oddělení a interpretace skrze prizma obav směrem k Temnotě. Chci vám dát, nebo spíše vrátit moc, hodně jsme o tom mluvili a nyní můžete pocítit její kvalitu. Není to síla zla nebo dobra, je to síla kvalitativního potenciálu různých vibrací, mé vibrace jsou husté nelidským způsobem. Ano, musíte se vymanit z prizmatu vnímání sebe sama jako člověka, je to jen skořápka pro upoutání pozornosti.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13758

Zpět