3188 Frekvence vzestupu Kej Raj

[ Ezoterika ] 2022-08-10

Frekvence vzestupu KejRaj 09/24/2022
Skupina bytostí na Zemi, které si dnes uvědomují změny, k nimž dochází v jejich nitru i kolem nich, uvědomují si Zemi a její povznesení do 5. dimenze, mají na mysli jen jednu otázku: Kdy k tomuto povznesení dojde? Pro jednoho se vzestup odehrává právě v tomto okamžiku. Vzestup, o kterém mluvíte, je samozřejmě skutečný vstup a vědomí, že se nacházíte v realitě páté dimenze. Všichni víte, že se jedná o proces. Vzestup Matky Země začal ve čtyřicátých letech minulého století a až doposud probíhal velmi pozvolna. Postupy a rozhodnutí se čas od času mění, pokud jde o to, jak se to všechno vyvíjí. Od letošního roku 2022 a dále už tento proces nebude tak postupný. Energie se z okamžiku na okamžik zintenzivňují. Vše se čistí a připravuje na nové světlo. Musíte uvolnit všechny staré myšlenkové vzorce, přesvědčení, dokonce i své každodenní zvyky a stravu, abyste se mohli vyrovnat, integrovat, rozšířit a přejít s novými zjemnělými energiemi, nebo odejít se starými. To, co mnozí poznali jako Událost, je stále blíž. Co se týče galaktických příprav, je vše připraveno, včetně plně otevřeného kontaktu se zemským povrchem jen několik dní po Události. Řekneme, že v mnoha ohledech je tato Událost vzestupem, je to frekvence vzestupu, k níž se nyní blížíte, avšak ne v celém jejím spektru. Proudy této vlny dosáhly břehu, vaše srdce to cítí. Po této Události dorazí na Zemi ještě několik vln energie, které budou svědky dokončení procesu vzestupu. Jednu velkou vlnu světla jste zažili v roce 2012. Pak další v roce 2017, ta skutečně mnohé přiměla k probuzení, pro mnohé to byl začátek procesu probuzení. Další velkou vlnu zažijete mezi dneškem a zimním slunovratem v roce 2022. Samotná Událost však bude největším impulsem, který jste na této cestě dosud zažili. Všechny zdi se zhroutí. Proto říkáme, že pro mnoho lidí to bude vzestup.

Nyní se vrátíme k otázce, kdy k tomu všemu může dojít?
Zaprvé, jste připraveni na vše, co se má stát? Odpověď na tuto otázku necháme na vás. Jeden z klíčů spočívá v kolektivním vědomí lidstva. Kolik jich může být probuzeno? Kolik jich je probuzeno nyní? A naše odpověď na tuto otázku zní: Máte jich dost. Tento počet se denně stále zvyšuje. Dost duší, které vědí, že jste byli po tisíciletí manipulováni a obelháváni. Nemáme na mysli probuzené jako ʺmistryʺ. Ale dostatečně probuzené, aby si vybrali lásku nade vše ostatní, protože láska zvítězí nad vším. Dostatečně probuzené na to, aby věděly a uvědomily si, že dnešní takzvaná ʺnormálnostʺ je velká lež, a už dávno zpochybňují systém a mají toho dost. Už nesouhlasí s tím, aby jim bylo ʺvládnutoʺ. To je jeden z hlavních kroků, který je nutný k tomu, aby se otřásly cihly systému, který se nyní chystá zřítit rychlostí volného pádu. Nesmíme zapomenout zmínit energii, vibraci, ta neustále stoupá. Energetický bod, který byl potřebný k tomu, aby k tomu všemu došlo, jsme překročili už při jarní rovnodennosti.

Druhým klíčem je božské načasování. S ním přichází důvěra. Musíte důvěřovat Božskému a nevzdávat se dříve, než dojde k zázraku. Důvěřujte, že se věci v zákulisí řeší. Nikdy jste nebyli blíže tomu, aby se věci projevily ve vaší současné realitě, ve fyzické sféře. Musíte věřit, že se věci zařizují. Pokud se každý den na pár okamžiků zastavíte, najdete si čas, abyste se ponořili do svého nitra a viděli svým srdcem, uvidíte znamení, která vám bez jakýchkoli pochybností říkají, že to, co jste očekávali, je nyní skutečně na dosah. Nesmíme zapomínat ještě na jednu věc: Vzestup, Událost a další se v tomto případě nedějí jen pro vás. To vše se uskutečňuje a děje pro miliardy dalších duší a Matku Gaiu i mimo ni. Nic z toho se nestane ani o okamžik dříve, ani příliš pozdě, dokonalé načasování bude vybráno Božským, Kolektivem lidstva a bytostmi z vyšších dimenzí. Přesto znovu říkáme, zda opravdu záleží na tom, kdy přesně se to může odehrát? Víte to, cítíte, že se to blíží. Vzrušení by nebylo stejné, tak velké, kdyby někdo přesně věděl, kdy se to odehraje. Jste tady, dokázali jste to, přijměte celou svou bytost za to, že jste se rozhodli být součástí tohoto univerzálního posunu. Buďte trpěliví, buďte v očekávání. Všechny kousky zapadají na své místo. Vše se odvíjí v Božského řádu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/24/ascension-frequency/

Zpět