3119 Jeshua: Probuzení Mwendwa Mbaabu

[ Ezoterika ] 2022-09-17

Milovaní, nyní se musíte probudit ze všech nevědomých učení založených na strachu z minulosti, z překroucení poselství, které jsem učil a kterým jsem byl, a skutečně správně vidět a slyšet. Po mnoho staletí byla vaše srdce zatemněna a váš zrak zaslepen falešnými naukami o mém životě, podstatě mé smrti a mém učení. Vybudovali jste mnoho náboženství a hnutí založených na nepravdách a sami sebe jste přivedli do hlubšího otroctví a utrpení. Chcete-li zastavit své utrpení a nevědomost, musíte se probudit ze sebeklamu a touhy vidět správně a být ochotni opustit falešné a probudit se ze svého spánku. To je volba, kterou mnozí nejsou ochotni učinit, protože si raději volíte strach a konformitu než pravdu a probuzení.

Mnozí z vás zpochybňují to, co vás naučila náboženství vybudovaná v mém jménu. Nepochybujte o sobě, protože je to tím, že vědomí na vaší planetě stoupá a závoje nevědomosti a iluzí se vrstvu po vrstvě zvedají. To je vaše vlastní pravá přirozenost, která vás probouzí z životů hlubokého spánku k pravdě lásky. Tato stará paradigmata již nebudou fungovat, protože se otřásají jejich samotné základy, které jsou založeny na iluzi, strachu a uctívání člověkem vytvořených nauk.

Ti, kdo touží po pravdě o mém životě a učení, ji uslyší v hloubi své bytosti. Nejsem váš mesiáš a nejsem jediný syn Boží. Nebyl jsem poslán, abych zemřel za hříchy světa. Musíte opustit tyto staré iluze obětních beránků založené na strachu, které vás drží v hlubokých vzorcích strachu a otroctví. Jsem stejný jako vy, ten, kdo v mnoha životech prošel stejnými cestami jako vy a z vlastního hledání a tázání pro sebe prorazil závoje nevědomosti a probudil se k pravdě o své božské přirozenosti, stejně jako to udělali mnozí přede mnou a dělají to dodnes.

Nepřišel jsem, abych byl uctíván, a vy s tím musíte přestat, chcete-li se probudit do své vlastní pravé přirozenosti. Nejsem účastníkem vašeho falešného učení, které mě uctívá jako něco zvláštního a mimo vás. Právě těmto věcem jsem učil své učedníky, když se mě pokoušeli uctívat nebo věřit, že jsem král Izraele. Učil jsem je, že jsem služebník, učitel pravdy a že jsou stejní jako já a mohou poznat to, co jsem poznal já, když se budou řídit učením, které jsem jim dal. Totéž říkám i vám. Nemohu vás "zachránit" před vašimi chybami (hříchy); musíte jít svou cestou a ovládat sami sebe a nikdo to za vás nemůže udělat.

Učil jsem pouze pravdu a vyzařoval svou energii těm, s nimiž jsem se setkával, abych jim pomohl porozumět, ale doba byla temná a většina z nich nedokázala pochopit mé učení a místo toho je využila k vytvoření náboženství, aby pozvedla svou vlastní autoritu.

Jsem k dispozici, abych nabídl pomoc každému, kdo o ni požádá, stejně jako všichni probuzení, ale vy musíte jít svou cestou a dosáhnout vlastního probuzení. Milovaní, miluji vás a je čas opustit staré a dozrát do toho, kým skutečně jste. Je to volba, kterou za vás nikdo nemůže učinit, neboť vaše svobodná vůle je posvátná. Jste božští a záleží na vás, jak dlouho zůstanete v nevědomosti. Pokud jste si vybrali pravdu, na vaší cestě vám bude poskytnuta pomoc, je zabudována do cesty probuzení pro všechny, kdo si ji zvolí. Tento svět je vaší vlastní projekcí a konec světa, o němž jsem mluvil, je koncem vašich vlastních iluzí, které tento svět utrpení projektují. Nechť ti, kdo mají uši, slyší

Tvůj přítel a bratr na cestě,

Ješuu (toho, kterého mnozí z vás znají jako Ježíše).

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/17/jeshua-the-awakening/

Zpět