3114 Odhalení vyšších pravd Kejraj

[ Ezoterika ] 2022-09-17

Zdravím vás! Od srdce k srdci v této chvíli mluvíme, já jsem Kejraj. Informace zde vyjádřené jsou informacemi z mé perspektivy, z mého úhlu pohledu. Veškerá pravda totiž čeká na vás ve vašem srdci. Nalaďte se na světlo ve svém nitru.

Po tisíciletí lidstvo pokračovalo v sestupu do nižších sfér Země, až mnozí dosáhli nižších podrovin 3D. Došlo k tomu kvůli dvěma věcem: nedostatku lásky a hojnosti strachu. Temné entity, většinou nelidského původu, velmi dobře rozehrály své hry na Zemi i mimo ni a manipulovaly lidským kolektivem na mnoha úrovních. Ručně si vybíraly své lidské loutky, aby řídily show na obrazovce. Zatímco mistři pracovali v zákulisí. Od pádu Atlantidy se vše dělo proto, aby lidstvo zůstalo nejen zotročeno, ale i v co nejtemnějším myšlení. Něco z toho se dělo z vůle účastníků, něco proti svobodné vůli mnohých. Pokud čtete nebo posloucháte poselství z vyšších dimenzí, řeknou vám, že to vše bylo provedeno po předchozím souhlasu, s tím však nesouhlasím. Rychle se posuneme o několik tisíc let dopředu a jsme tady, na prahu největší změny paradigmatu, jaké kdy byl vesmír svědkem. Říkám Vesmír, protože je to pravda, lidstvo a Země mají v této době pozornost mnoha galaktických civilizací, které sledují, jak se vše vyvíjí tady a teď. Pozorují a pomáhají obrovským způsobem. Mnohokrát jsem řekl, že bez jejich pomoci by lidstvo a Země již dávno zahynuly rukou negativních mimozemšťanů. To by Hierarchie tohoto vesmíru jednoduše nedovolila, další zahrada by nebyla ztracena, jako tomu bylo na Lyře během galaktických válek před miliony let.

Negativní ET a jejich loutky se při vytváření strachu a chaosu na Zemi nezastavili před ničím. Nejvíce se stále bojí dvou věcí. První z nich je lidská bytost, která se stává realizovaným stvořitelem a probouzí se ke svému skutečnému božskému původu. Za druhé, že lidé na Zemi budou otevřenější, konečně poznají a přijmou skutečnost, že v tomto vesmíru nejsou sami, že mají přátele a rodinu poblíž ve hvězdách. Lidé jsou potomky těchto galaktických bytostí, pocházejících z Plejád, Andromedy, Síria, Lyry atd. Energie z Galaktického centra, které již po mnoho desetiletí zasahují Zemi a jejichž intenzita se stále jen zvyšuje, změnily cestu lidstva, od destruktivního směřování k mírové budoucnosti. S těmito novými energiemi, novými zarovnáními hvězdných těles, stahováním šablon, přichází vyšší aktivace DNA, rozšíření vědomí a lidstvo si vzpomíná na své přirozené schopnosti, jako je telepatie, přírodní léčení, teleportace atd. Odhalování vyšších pravd, včetně existence mimozemšťanů, skutečného původu lidstva, pokročilých technologií a toho, kam tento svět směřuje (povznesení do páté dimenze), získá v následujících měsících větší pozornost, samozřejmě s mnohem větším publikem. Jak jsme uvedli výše, tok fotonového světla z Velkého centrálního slunce se jen zvyšuje. To na té či oné úrovni ovlivňuje vše na Zemi, včetně těch, kteří zdánlivě nejvíce spí, jejich duše je pošťuchuje, aby se probudili. Skutečně nastal čas, aby lidstvo povstalo spolu s Matkou Zemí a posunulo se do reality ráje. Do světa, kde převládají energie světla, lásky, míru, hojnosti a jednoty.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/17/the-revealing-of-higher-truths/

Zpět