3109 Archanděl Michael Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-09-11

Jsem archanděl Michael s poselstvím pro skupinu Andělský bojovník na tento týden. Jsme opět zde, v onen zvláštní neslavný den - 11. září. Vždy bude obsahovat zvláštní poselství pro lidi zde na Zemi a toto poselství je toto, pokud se rozhodnou naslouchat. Jedenácté září bylo dnem určeným k potlačení vzestupu Kristova vědomí na Zemi. To je jediný cíl, který mají - zabránit návratu Kristova vědomí na tuto planetu. Ale ono se vrací a vrací se rychle. Mnozí z vás již nyní pracují na tom, aby v sobě ztělesnili Krista. Pro mnohé z vás bylo 11. září dnem probuzení a to, že vám byly odhaleny skutečné události tohoto dne, vás probouzí i nyní. Nevidíte tu podobnost, tu souvislost? Široká konstrukce podobná sloupu, přes jejíž vrchol letí letadlo? Nepřipomíná vám to kříž? Ti, kteří uvnitř položili své životy, aby se ostatní mohli probudit, jsou skutečně mučedníci a měli by být vždy připomínáni za velkou oběť lásky, kterou přinesli. Jednalo se o druhé probodnutí Krista. A budou další pokusy, které je třeba potlačit, když budete dál žít a bojovat za Světlo na zemi. Úkolem tohoto týdne bude poslat své láskyplné energie králi Karlu III, který se již veřejně spojil s DS a jejich programem resetu. Prosím, posílejte svou lásku jemu a agendě DS, aby oslabila. Karlova energie se nikdy nesetká s energií jeho odhodlané matky a není třeba se obávat, že by se nyní stal dalším slabým článkem jejich agendy.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2022/09/11/archangel-michael-through-sharon-stewart-on-9-11/

Zpět