3074 Archanděl Zadkiel: Archanděl Archanděl: Božský tok jednoty Linda Robinson

[ Ezoterika ] 2022-09-02

Zdravím vás, milovaní,

JSME archandělé Ametyst a Zadkiel a zdravíme vás s Láskou. Dnes bychom rádi hovořili o Božském proudu Jednoty. Pojem Jednoty je všezahrnující. Veškeré stvoření pochází ze Zdroje, Stvořitele, Božského. Vše, co existuje, je součástí energie Jednoty. To zahrnuje jak projevenou, tak neprojevenou energii. Vše je součástí velkého stvoření Jednoty. Jádrem všeho stvoření je Božské. Lze jej považovat za Božskou jiskru nebo Božskou částici Světla. To platí pro živé i neživé bytosti. Vše pochází z Božského a je součástí Jednoty. Jádrem Jednoty je hluboká vibrace a frekvence Božské Lásky. Tato frekvence je na nejvyšší úrovni vibrací. Je starostlivá a existuje se záměrem nejvyššího dobra pro všechny. Je to čistá milující energie. Na této úrovni všechny bytosti rozpoznávají Jednotu, která spojuje každou část stvoření. K tomuto spojení lze přistupovat prostřednictvím srdeční čakry. Nejprve se objevuje jako poznání uvnitř vaší vlastní bytosti, že jste součástí Jednoty. Když se soustředíte na svou srdeční čakru, můžete se naladit na svou Božskou jiskru, která vás spojuje se vším, co je. Toto spojení v sobě nese hluboký pocit Lásky a míru. Překonává všechny vnější rozdíly. Na vše se díváte z místa Božské Lásky a Jednoty. Protože se na vše díváte z této perspektivy, rozpoznáváte a cítíte Jednotu a propojení všeho stvoření. Božská Láska proudí z vaší bytosti ke všem ostatním bytostem. Rozpoznáváte Božství v každé bytosti a chcete pro všechny to nejvyšší dobro.

Díky Jednotě si uvědomujete, že to, co vysíláte, ovlivňuje všechny bytosti včetně vás samotných. Toto hluboké vědomí Božské Lásky pozvedá pocit Jednoty na ještě vyšší úroveň. Máte vědomí, že vy i všechny ostatní Bytosti jste součástí velkého Božského plánu. Toto vědomí zahrnuje vše, co děláte. Každý nádech přináší Lásku a každý výdech ji vyzařuje do celého stvoření. Proudění se stává dynamickým, jak roste vaše vědomí Božského spojení. Je to vzájemný tok a spojení mezi všemi bytostmi. Čím více se na toto spojení soustředíte, tím je silnější. To vás může vést k většímu soucitu se všemi bytostmi. Uvědomíte si, že bez ohledu na to, v jaké jsou situaci, jsou součástí velké Jednoty. Všichni jste propojeni na úrovni srdce. Všichni toužíte být milováni a oceňováni. Jak se váš soucit zvyšuje, přesvětluje vaše myšlenky, činy a záměry. I když s někým nebo jeho činy nesouhlasíte, na úrovni srdce si uvědomujete, že jste všichni součástí velké Jednoty. To vám umožňuje posílat jim Božskou lásku. Čím více budete posílat Božskou Lásku druhým, tím větší bude ve vašem vlastním bytí. Abyste tuto schopnost zvýšili, můžete si každý den vyhradit nějaký čas, kdy se budete soustředit na Jednotu a Božskou Lásku. Začněte tím, že se zaměříte na Lásku ve svém vlastním srdečním centru, a pociťujte, jak roste a zvětšuje se. Pociťujte, jak nasycuje každou část vaší bytosti. Chvíli si tuto nádhernou energii vychutnávejte. Pak ji nechte vyzařovat do všech bytostí. Tento božský proud Lásky může překonat všechny rozdíly a může vyzařovat do všech multidimenzí pro nejvyšší dobro.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/02/archangel-zadkiel-the-divine-flow-of-oneness/

Zpět