3000 Čistění linie karmy a hustoty Jenny Schiltz

[ Ezoterika ] 2022-08-19

Energetické vlny jsou velmi intenzivní, vše jako by se od červnového slunovratu zrychlilo. Rychle se posouváme a moje zkušenost je zároveň úžasná i krutá. Brutální pro mě bylo zúčtování s mým fyzickým tělem. Zdá se, že emocionální vody zvládám docela dobře a pronikám hluboko do své psychiky. Přesto mám často s fyzickou stránkou pocit, že narážím na zeď.

Od chvíle, kdy jsem se narodila s nemocnou ledvinou, která vedla k jejímu odstranění v deseti letech, to byla jedna nemoc, zranění nebo operace za druhou. Překonala jsem obrovské výzvy a vitalita mého ducha často zastiňuje boj těla. Jedním z mých největších bojů bylo zranění páteře, které mi způsobilo vážné omezení a chronické bolesti nervů. Právě před 12 krátkými lety řekli mému manželovi, že jsou vděční za to, že jsem schopná hýbat prsty u nohou, ale kvalita mého života bude kvůli bolesti značně snížená. Udělala jsem neuvěřitelné množství práce, abych uzdravila tělo a blokády, které mi bránily v uzdravení. Nyní chodím po horách.

Přesto mě nedávno srazilo k zemi, když jsem na stezce špatně šlápla na kámen a zlomila si kost v levém chodidle. Toto zranění začalo v říjnu 2021. Pečlivě jsem ji ošetřovala, až jsem mohla znovu vyrazit na tůru, jenže tentokrát se zlomila úplně. Kupodivu jsem si v roce 2019 zlomila stejnou kost v pravém chodidle a v roce 2021 mi ji nakonec chirurgicky odstranili. Od odstranění této kosti mi energie proudí pravou stranou mnohem volněji. To mi pomohlo uzdravit se na ještě vyšší úrovni. I když to všechno intelektuálně vím, je to jen malá útěcha pro skutečnost, že za dva týdny mířím znovu na operaci.

Množství frustrace, hněvu a dokonce zrady, které jsem cítila, bylo šokující. Být hned ráno na procházce bylo moje šťastné místo. Uzemnilo mě a přineslo obrovské množství jasnosti. Největší věcí bylo, že se moje mysl/tělo/duch cítily celistvé. Vytvořila se synergie. Cítila jsem, že jsem více přítomná a propojená, že jsem tady víc než kdy dřív.

To, že mi to bylo odebráno, mi připadalo jako obrovská rána od vesmíru. Začala jsem se ptát: "Co jsem udělala špatně? " Tento pocit se ještě umocnil, když mi bylo naznačeno, že jsem možná neposlouchala své tělo, že jsem příliš tlačila na pilu. Chtělo se mi křičet. Je tolik viny a studu, který může přijít zejména ze strany duchovní komunity, když je člověk zraněný nebo nemocný. Často je to nevědomý způsob vytváření hierarchie. Někteří, kterým se díky těmto energetickým vlnám daří dobře, mohou být často vtaženi do stavu ega: "Já musím dělat něco správně, protože se mi daří skvěle, a proto oni musejí dělat něco špatně". Je to plné posuzování, které vytváří ve společenství obrovskou disharmonii.

V hloubi duše jsem věděla, že tato přestávka v činnosti není o tom, že bych potřebovala "být v klidu ". Vytvořila jsem si rutinu, že hned ráno cvičím a pak strávím několik dalších hodin vnitřním spojením, psaním, učením se a někdy prostě jen zíráním do zdi. Cítila jsem se tak zrazená. Naslouchala jsem vedení, naslouchala jsem tělu a dělala jsem všechny "správné" věci, abych podpořila celé své bytí. Tak proč se to stalo? Současně přicházejí informace a sny o práci, kterou je třeba vykonat v Belize. Bylo to sice vzrušující, ale zároveň to přispělo k frustraci: " Dobře, Duchu, budu následovat svou cestu, ale můžeš, prosím, zabránit tomu, aby se mé tělo lámalo? "

Onehdy jsem něco dělala a špatně jsem přenesla váhu a nohou mi projela bolest, i když jsem měla botu. Z ničeho nic se mi z úst vydralo: "Nenávidím to! Nenávidím tohle slabé tělo! Nenávidím tohle omezení! " Seděla jsem v šoku nad svým výbuchem a cítila jsem, jak se uvnitř hroutím, a věděla jsem, že se musím ztišit a pracovat na tom. Vyšla jsem ven a vypsala se ze své frustrace, ze všeho, ze špatného i ošklivého. Posadila jsem se s tím, že nechám promluvit své tělo. Množství smutku a frustrace, které tělo cítilo, bylo obrovské. Moje tělo začalo vyjmenovávat všechny výzvy, které vyléčilo, všechny způsoby, jak jsem s ním i já v tomto životě špatně zacházela, a dokonce i to, co po něm žádám, aby udrželo a ukotvilo více a více světla a kódů. Moje tělo se nemýlilo a já se omluvila, že se cítím tak rozzlobená a zrazená. I tělo to cítilo, ale to já jsem ho zradila tím, že jsem nectila jeho službu. Osušila jsem si slzy a zeptala se svého Ducha: "Co teď?" a uslyšela jsem: "Jdi do Akaše, potřebuješ pochopit víc."

Uklidnila jsem se a vydala na cestu. Vstoupila jsem do Akášického záznamu a setkala jsem se s jedním obsluhujícím, ale členka mého duchovního týmu se přihlásila s tím, že mi pomůže. Vytáhly jsme můj záznam a já jí řekla, že potřebuji pochopit, proč jsem měla tak těžkou fyzickou cestu. Usilovně pracuji na svém uzdravení, přesto se objevují nové věci. Řekla mi, že chápe mou frustraci, a zeptala se mě, jestli chápu svou roli v tomto životě. Řekla jsem, že věřím, že ano, že mou úlohou je pomáhat druhým na jejich cestě k sobě samému a zakotvit ve světle a kódech na Zemi. Řekla: "Ano, ale jsi také příkladem toho, co je možné, když se člověk uzdraví uvnitř." Zeptala jsem se, zda to znamená, že musím stále vytvářet věci, které je třeba překonat, abych byla tímto příkladem? Odpověděla: "Ne, ty ty věci nevytváříš, ty je očišťuješ." A tak jsem se rozhodla, že je to pravda.

Jak víte, v této době přišlo na planetu velké seskupení, aby pomohlo s procesem Vzestupu. Tuto skupinu jsme dokonce označili jako pinch hitter (baseballový termín, kdy je do hry přiveden speciální hráč, který odpaluje místo spoluhráče, obvykle v kritickém okamžiku hry). Základní úlohou je v tomto případě vyčistit DNA předků a překódovat/navrátit božský plán do původní podoby. To napomáhá rodu s přesunem z kola karmy. Každý pinch hitter byl strategicky umístěn do rodin, které měly obrovskou karmu a trauma. Čištění karmy probíhá na všech úrovních reality. V žádném případě to není snadný úkol. Místo toho, abyste své fyzické problémy hodnotili jako ukazatel toho, že jste udělali něco špatného, vnímejte je tak, že procházíte a čistíte další vrstvu.

Ptala jsem se, zda nejsou fyzické problémy známkou uvízlé energie nebo odporu? Odpověděla: "Ano, přesto mnozí čistí spíše uvízlé energie svého rodu než svá vlastní selhání. Právě nesprávný úsudek nebo hledání chyb v sobě nebo v druhém vytváří největší odpor, který umožňuje zablokování přetrvávat. Přijetí vlastní role jako vyjasňovače linie a přerámování způsobu přijímání událostí je nezbytné pro větší lehkost. Chápeme, že se to může zdát jako nekonečný úkol a břemeno. Přesto je to přesně to, k čemu duše posilovačů dospěly. Přišli s konečnou platností vyjasnit to, co mnohé po celé věky brzdilo. V celkovém prostoru a čase je služba přesně jen okamžikem na pálce. Chápeme však, že tento okamžik může trvat celý život, a máme neuvěřitelnou vděčnost za vykonanou práci. Rozumím. Znamená to, že budu mít neustále fyzické problémy různého druhu? "

Odpověděla " Budete mít další blokády, které je třeba vyčistit. Uvědomění si, že každá z nich je pro vaši linii podstatným pročištěním, může přinést útěchu. Pokud se podíváte na vývoj svých zranění a nemocí, nejsou zdaleka tak obtížné jako kdysi. Nejste určeni k tomu, abyste touto inkarnací trpěli, jste prostě určeni k tomu, abyste vyčistili hustotu linie, a toho můžete nyní dosáhnout mnohem rychleji než kdy jindy. Dostává se vám mimořádné pomoci od vašeho pozemského týmu (manžel/ka, děti, léčitelé) a vašeho duchovního týmu. Nemůžeme vás sice před těmito událostmi uchránit, ale můžeme vám při nich pomoci.

Vyjádřila jsem vděčnost za vše, co mi vysvětlila, a pak jsem se vrátila do svého těla. Vedla jsem s ním rozhovor, znovu jsem se mu omluvila a vysvětlila, co jsem pochopila. Slíbila jsem, že už mu nebudu nic vyčítat. Jsme skutečně rozhraním mezi duchem a naším tělem. Když jsem tato slova vyslovila, měla jsem pocit, jako by mi toto pochopení přineslo obrovskou úlevu. My (mé tělo a já) jsme se k tomu přihlásili a jsme zcela způsobilí nejen k tomu, abychom očistili linii, ale také k tomu, abychom vykonávali práci, kterou máme na této zemi dělat.

Sdílím to všechno proto, že mnozí z vás také "uštěpačně " čistí linii a ukotvují světlo. Mnozí z vás se často cítí zahanbeni, provinile nebo méněcenně kvůli obtížím této inkarnace. Tolik z vás, stejně jako já, pracuje na všech vrstvách, noří se do hloubky, ale zjišťuje, že se stále objevují výzvy. Může to být zdrcující a vyčerpávající. To vše se ještě zhoršuje, když mnozí mají aspekty svého já, které nechtějí být plně v těle nebo v tomto matrixu. Tělesnost je těžká a nemusí být původní podstatou člověka. Napojení se na tento aspekt a práce s ním pomůže zmírnit odpor vůči dalšímu čištění, ať už fyzickému, emocionálnímu, nebo mentálnímu.

Nedávno jsem mluvila s kamarádkou. I ona zažívala něco podobného, i když to její nebylo fyzické, byl to podobný pocit: "Co jsem udělala špatně? Proč mě někdo trestá?" Když s tím seděla, uvědomila si, že jde o druh programování, kterému říká luciferské programování. Je to obdoba toho, když vás někdo vyžene z nebe a uvrhne do pekla. Vytváří iluzi, že pokud je člověk dobrý, dějí se mu jen dobré věci. Pokud je člověk špatný, musí zažívat peklo nebo utrpení. V jádru však víme, že to není pravda, a přesto se v nás toto naprogramování často objevuje.

Přesvědčení/programování v kombinaci s úkolem, který mnozí z nás přijali, je docela hořlavé. Může vyvolat neuvěřitelný odpor, frustraci a hněv v podobě. Naším úkolem je toto naprogramování vykořenit, a to prostřednictvím plného přijetí toho, co je.

Mluvila jsem o tom všem s jednou ze svých dcer a ona se na mě podívala a řekla: " Mami, až ti bude šedesát, budeš tak zdravá, že budeš běhat kolem táty". Když tato slova vyslovila, naskočila mi husí kůže a v jejích očích jsem viděla pravdu. Nejsme tu proto, abychom trpěli, jsme tu proto, abychom pomáhali svému rodu, vyčistili DNA předků a vybudovali nový způsob bytí. I když cesta může být obtížná, právě to děláme.

Pečujte o sebe a ctěte své zkušenosti a svou roli. Hluboce děkuji všem, kteří v této neuvěřitelné době pomáhají.

Zdroj: https://tinyurl.com/yype2ke2

Zpět