2987 Taťána Sněžina: poslání a účel Nikolaj Arťuchov

[ Ezoterika ] 2022-08-21

Učitelé noosféry
Posláním Taťány Sněžiny bylo přinášet světlo své duše lidem kolem sebe prostřednictvím svého umění. Její duše má velký tvůrčí potenciál. Její duše pochází ze systému Plejád a měla pomáhat lidem při transformaci jejich vědomí. Lze říci, že byla učitelem pro duše pozemšťanů. Ve své Duši nesla velmi vytříbený stav. To znamená, že Taťána Sněžina mnohem hlouběji prožívala samotný prostor, v němž tvořila svá díla. Taťána Sněžina viděla jiné dimenze, cítila přítomnost andělů a archandělů ve svém pozemském životě a vždy věděla, že je cizinec na úrovni existence.

Mnoho mladých lidí se pod vlivem vibrací její duše dokázalo přiblížit Bohu. Taťána Sněžina pomohla mnoha Duším pocítit se jako součást vesmírného nekonečna prostřednictvím vibrací své Kosmické duše. Člověk, který poprvé poslouchá díla Taťány Sněžiny, cítí rozšíření srdeční čakry a pociťuje osvícení vědomí. Je to dáno tím, že dílo Taťány Sněžiny nese vibrace systému Plejád, který je tvořivým kosmickým systémem.

Q: Naplnila Taťána Sněžina svůj osud na Zemi?

A: Ano, naplnila. Odchod Taťány Sněžiny v tak raném věku byl nutný k tomu, aby se do její tvorby zapojilo velké množství Duší. Když na Zemi tragicky zemře člověk, mnoho lidí s ním soucítí a snaží se mu vzdát jakousi poctu na duchovní úrovni. Když Taťána Sněžina tragicky zahynula, dalo jí to šanci pracovat na masovější úrovni a hlouběji zakořenit v srdcích lidí.
Díla Taťány Sněžiny stále nesou vibrace její Duše, stejně jako vesmírného světa, z něhož přišla na Zemi, aby lidem předala světlo své Duše. Její díla proto ovlivní duše mnoha dalších generací. Význam poslání Taťány Sněžiny však mohou ocenit pouze duše, které si váží vysoké kreativity. Taťána Sněžina hrála a stále hraje roli aktivizátorky lidských Duší ve stavech světla, lásky a harmonie. Její hlas proto dokáže v mnoha písních přivést člověka do změněného stavu vědomí, v němž se může cítit v hluboké jednotě s vesmírem, Zemí a ostatními lidmi. Taťánu Sněžinu lze nazvat misionářkou Božské lásky, protože každý její výtvor obsahuje obrovskou úroveň Světla. Proto mohou tvůrčí práci Taťány Sněžiny ocenit pouze lidé s velmi vysokou úrovní vědomí.

Q: Proč se v mnoha písních Taťány Sněžiny objevuje životní tragismus?

A: Protože na Zemi je velmi těžké najít dokonalou harmonii s Duší. Člověk s vesmírnou Duší často touží po krásném světě, z něhož přišel na Zemi s posláním. Taťána Sněžina byla misionářkou Vyšších světů. Jejím cílem bylo naučit lidi oceňovat vysokou kreativitu a milovat se navzájem božskou láskou. To znamená, že každý člověk, který se setká s dílem Taťány Sněžiny, objeví částečku světelných světů, která jeho Duši přináší uspokojení, pocit harmonie, hlubokého míru a hlavně pocit Božského odpoutání od světských starostí. To znamená, že při poslechu písní Taťány Sněžiny se člověk může dokonce dostat do lehkého transu a cítit, jak se vznáší v čistých oblacích Božského světla. Tento efekt je způsoben právě neobvyklým působením vibrací Duše Taťány Sněžiny na vědomí lidských duší. Taťána Sněžina pro fanoušky svých písní může být vnímána jako nádherný přítel, který je uklidňuje a naplňuje světlem a láskou. Je to dáno tím, že Taťána Sněžina byla nositelkou vesmírných programů tvořivosti a přinesla na Zemi světlo a lásku své vesmírné Duše. (pozn. takových poslů je mnohem více, najděte si toho svého...
https://www.youtube.com/watch?v=X__GJAvZ4_M
https://www.youtube.com/watch?v=Im42h2zf8Xs )

Zdroj: https://absolutera.ru/article13567

Zpět