2958 Vyšší Já Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2022-08-12

Spíše než k obratu k horšímu se situace postupně dostává do bodu, kdy Temní budou čelit porážce. V tichosti, nebo se budou chovat jako šílenci - vyhlídky jsou spíše na to druhé, protože se zdá, že jsou odhodláni bojovat do posledního dechu a nechtějí připustit porážku. Je toho tolik, co si neuvědomujete a co vás většinou šokuje, když si pomyslíte, že žijete ve lži, kterou vám záměrně vnucují Temní a jejich kohorty. V Teslově době vám bylo nabídnuto mnoho pokrokových myšlenek, které by zvýšily kvalitu vašeho života, ale byly vám odepřeny. Nic však nestojí věčně a nové myšlenky a vynálezy čekají na své představení, které nesmírně zvýší kvalitu vašeho života. Zasloužíte si je a nic vám nebude bránit, až bude odhalena pravda. Buďte si jisti, že duše schopné zvládnout takovou situaci jsou již s vámi a čekají na svou výzvu k akci.

Po celou dobu byly temným mařeny jejich pokusy o ovládnutí Země, přestože jim byla ponechána určitá míra svobody. Získali ji díky dodržování ʺpravidelʺ, která vyžadovala, aby dali najevo, co se chystají udělat, a oni jim vyhověli. Jakkoli se to může zdát podivné, probíhal boj o rozum, a dokonce i o tělo, když připravovali své ohavné plány na zdecimování světové populace. Do jisté míry se to podařilo, ale zdaleka ne tak rozsáhle, jak plánovali. Na tomto místě znovu zdůrazňujeme, že v situaci svobodné vůle mají ʺdobříʺ i ʺzlíʺ stejné možnosti podniknout jakékoli kroky, které si zvolí. Je však zřejmé, že ti ze Světla hrají podle ʺpravidelʺ, zatímco temní je jednoduše ignorují s naprostou neúctou k lidskému životu. Za své činy se však budou muset v budoucnu zodpovídat a odčinit zranění a zkázu, kterou způsobili.

Život je hra, ale velmi vážná hra, o které jste byli všichni před inkarnací poučeni. Neexistují žádné výmluvy, protože jste si všichni byli vědomi svého závazku a přijetí svého životního plánu. Mějte na paměti, že je určen k tomu, aby poskytl příležitosti k získání zkušeností, které umožní postup na vaší cestě Světla. Nikomu není svěřeno více odpovědnosti, než je schopen zvládnout, a je určeno k překonání vašich slabých stránek a posílení vašich pozitivních aspektů, abyste si zajistili úspěch. Všichni jste prošli mnoha a mnoha životy, kdy jste rostli na základě zkušeností. Nyní jste dosáhli toho, co můžete nazvat ʺmilníkemʺ, protože konec cyklu znamená nový začátek.

Brzy budete moci sklízet plody svého pokroku a přenést si je s sebou do nového cyklu. Co to znamená, záleží do jisté míry na vás, protože svými myšlenkami a činy připravujete svá další dobrodružství, která vám tentokrát přinesou radost a naplnění. Svět bude skutečně váš a čím více budete promítat pozitivní myšlenky, tím více si budete vytvářet vlastní cestu k naplnění. Soustředěním se na budoucnost můžete opustit vše, co již neslouží vašim potřebám, ale nezapomeňte si zachovat otevřenou mysl a umožnit věcem, aby přicházely do vaší cesty, a ne je blokovat.

Zatím máte spoustu práce s přípravou na nejbližší budoucnost, protože podmínky se zhoršují a zdá se, že se vaše problémy hromadí. Je zřejmé, že věci spějí k rozuzlení a z tohoto zmatku musí něco vzejít. Problémy narůstají a nezdá se, že by se našlo nějaké okamžité řešení. Zdá se, že vás čekají těžké časy, které prověří schopnost lidstva udržet se tváří v tvář obrovským problémům. Je to jistě skličující doba pro život na Zemi, kdy se na vás ze všech stran valí Temní. Existují však lidé, kteří již pracují na řešení, ale bude to trvat dlouho, protože neexistuje žádné ʺrychlé řešeníʺ.

Buďte si jisti, že v blízké budoucnosti dojde k mnoha přijatelným změnám a vy položíte začátek Nového věku. Očista obnoví život podle vašich představ a položí základy období míru a štěstí. Čeká tam na vás, abyste zvýšili úroveň svého vědomí a mohli se těšit z plodů pozitivního života. Nemůžeme to udělat za vás, ale můžeme vám pomoci mnoha způsoby, které urychlí pokrok směrem k novému přijatelnému životu bez zásahů temných sil. Jejich vliv bude překonán novými vibracemi, které v sobě nenesou nic negativního.

Proto, drazí, nezoufejte nad tím, co vidíte, že se kolem vás děje, protože mnohé z toho je jen dočasné. Jako obvykle na vaše životy dohlíží mnoho velkých bytostí, které vám pomáhají plnit váš životní plán. V jistém smyslu jste jen smítkem ve vesmíru, ve kterém přebýváte, ale vzhledem k tomu, jak důležité etapy jste dosáhli, přitahujete pozornost mnoha dalších civilizací, které zajímá výsledek vašich pokusů posunout se dál od negativity, která vás obklopuje. Mnozí pozorovatelé se s vámi skutečně chtějí spřátelit a vyměňovat si informace, které jsou prospěšné pro obě strany.

Život je mnohem zajímavější, než si uvědomujete, zvláště když se můžete podělit o znalosti s vámi podobnými. Zjistíte, že mezi civilizacemi panuje velké přátelství, protože všechny jsou na cestě k vyšším úrovním. Je toho tolik, co můžete zažít, co vás naplňuje a přináší potěšení a uspokojení. Mohli bychom říci, že jste ještě neprožili plnohodnotný život a nezažili vše, co vyšší vibrace nabízejí. V blízké budoucnosti se to k vám blíží.

Opouštím vás s láskou a požehnáním a nechť Světlo rozjasní vaše dny a cestu k naplnění. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Boží Já, a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/08/mike-quinsey-channeling-his-higher-self_12.html

Zpět