2952 INTERGALAKTICKÝ SOUD Marta

[ Ezoterika ] 2022-08-01

Zástupci Intergalaktické konfederace
Dnes jsme k vám přišli s aktuální zprávou, která se týká nejen obyvatelstva Země, ale i obyvatelů ostatních planet vaší sluneční soustavy. Nyní začínají jednání Intergalaktického soudu, kterých se účastní zástupci mnoha vysoce rozvinutých civilizací. Tato sezení se budou zabývat otázkami souvisejícími s nezákonnou a zákeřnou invazí agresivní civilizací na různé planety ve vaší Galaxii s cílem zmocnit se jejích přírodních zdrojů a zotročit obyvatele. Dracoreptiliani a Orionci. Chceme vysvětlit, proč se to stalo až nyní, a ne když přímo napadli vaši planetu.

Hlavním důvodem je to, že se konečně shromáždila kritická masa zástupců vaší planety, nespokojená s událostmi, které se na ní odehrávají. Podle nepsaného pravidla má Intergalaktický soud právo zasahovat do záležitostí jakékoli planety nebo civilizace pouze tehdy, když existuje žalobce a žalovaný. Ale protože lidé byli velmi dlouhou dobu v nevědomosti, neuvědomovali si, co se skutečně děje na Zemi a kdo ovládá lidstvo, neměli jsme právo zasahovat do vašich záležitostí, protože vaší nevědomosti útočníci planety Země tak dlouho využívají. Nyní se ale situace dramaticky změnila. Jestliže dříve pro dosažení svých cílů a zisku pouze manipulovali lidmi, svého cíle dosahovali lží, lstí, lichotkami, překrucováním faktů, úplatkářstvím a vydíráním, nyní zašli příliš daleko, už se snaží zničit lidstvo jako druh a zcela ovládnout bohatství této krásné planety.

Ve víře ve svou beztrestnost ztratili ostražitost a začali jednat příliš drze a asertivně, což vedlo k probuzení obrovského množství lidí na Zemi. V důsledku toho se objevil kolektivní ʺžalobceʺ v podobě nejlepší části populace vaší planety, připravené i za cenu svého života zabránit takové flagrantní nespravedlnosti. Mnoho monstrózních zločinů spáchaných během staletí Dracoreptiliány, Reptiliány, Orionci a některými dalšími civilizacemi Šedých bylo odhaleno starostlivými obyvateli vaší planety a představeno veřejnosti. V důsledku toho se počet ʺžalobcůʺ nyní každým dnem zvyšuje, což znamená, že Intergalaktický soud má právo začít posuzovat nárok lidstva ve vztahu k jeho zotročitelům. Nyní obžalovaní předstoupí před soud - ten nejspravedlivější a nejnestrannější. Na rozdíl od zkorumpovaných pozemských soudů, které jsou téměř výhradně v rukou stejných ʺobžalovanýchʺ, je Intergalaktický soud čistý a neúplatný, protože se skládá ze zástupců vysoce rozvinutých civilizací. A tento soud se řídí Božskými vesmírnými zákony, jejichž porušení je trestáno v plném rozsahu, bez jakékoli shovívavosti vůči těm, kdo je nedodržují. Proti rozhodnutím intergalaktického soudu se nelze odvolat a rozsudek je vykonán okamžitě.

Chceme, abyste věděli, jaká obrovská podpora je vám nyní poskytována na intergalaktické úrovni. Zároveň vás ale žádáme, abyste se nevzdávali a nadále dělali vše, co je ve vašich silách, abyste Zemi a lidstvo co nejdříve osvobodili od vetřelců, kteří překročili hranici toho, co je dovoleno, a tím podepsali svou vlastní smrt. Musíme společně pracovat na úspěšném dokončení největšího experimentu ve Vesmíru pro přechod Země do páté dimenze spolu s nejlepšími představiteli lidstva.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/mezhgalakticheskiy-sud/

Zpět